Přihlásit

Ústí

Znak obce
Ústí
Části obce Ústí, Novosady
První písemná zmínka 1389
Zajímavosti Vesnice roku 2003 v kraji
Web obce Ústí
Pobývali zde
Emil Přikryl
Karel Domes

Obec Ústí  se nachází u města Hranice. Vzniklo sloučením obcí Ústí a Novosady v roce 1934.

Ústí vzniklo na dvou březích Opatovického potoka před jeho ústím do řeky Bečvy. Obec vydává Ústecký zpravodaj. V obci je pomník padlým hrdinům s jejich podobiznami na hřbitově, který byl odhalen 25. 9. 1922  a mnohé sakrální památky: Kaplička Panny Marie, socha Panny Marie s Ježíškem z r. 1791, která byla v roce 2008 zrestaurována akad. sochařem René Tikalem. Tři kříže, z nichž ten na hřbitově byl v r. 2006 zrestaurován také René Tikalem. V r. 1940 se začala stavět Kaple sv. Petra a Pavla podle plánů hranického stavitele Valentina Kopeckého. Vysvěcena byla 31.8.1947 gene­rálním vikářem z Olomouce P. Karlíkem. Uvnitř kaple jsou varhany, které r. 1994 posvětil olomoucký světící biskup Josef Hrdlička.

Obec byla vyhlášena v roce 2003 „Vesnice r. 2003 v Olomouckém kraji.“.