Přihlásit

Bystročice

Části obce 2
První písemná zmínka 1078
Metry nad mořem 215
Zajímavosti Bystročické zelí
Umělecké památky sochy
Web obce Bystročice
Rodáci
František Přecechtěl
Pobývali zde
Emil Jiřík

Bystročice leží v okrese Olomouc. Dne 14. 6. 1964 se sloučily s obcí Žerůvky.

Dominantou obce je Kostel sv. Cyrila a Metoděje (1858), kam byly r. 1874 dodány varhany, které byly v r. 1908 vyměněny za nový nástroj a r. 1857 osazeny věžní hodiny. V roce 1864 byl dům čp.50 upraven na faru. Také je zde Kaple Nejsvětější Trojice (1860) V obou obcích je řada památek. V Bystročicích jsou: socha Fr. Saleského (1858), socha sv. Jana Nepomuckého (1820), kamenný kříž (1895), sousší Piety ve výklenku hřbitova. V Žerůvkách je kamenný kříž (1857), výklenek se sochou Panny Marie Lurdské (1894), dřevěný kříž s malbou Krista na plechu (1876). V roce 1911 byla v obci založena místní Matice školská. Na paměť padlých v 1. svět.válce v počtu 22 obyvatel byl v r. 1929 odhalen pomník u školy. V roce 1918 vysazena lípa Svobody. V obci působí Myslivecké sdružení Blata Bystročice-Žerůvky, Český svaz chovatelů, základní organizace Bystročice, Tělocvičná jednota Sokol , která byla založena v r. 1920 a r. 1927 postavena sokolovna a Klub seniorů. Od r. 1925 se pěstuje v katastru chmel. V r. 1929 vznikla samostatná farnost Církve československé husitské.V obci je Autovrakoviště, které zajišťuje ekologické odstranění starých vozů a taky Relax Bystročice s areálem. Obec nemá znak.