Přihlásit

Bílá Lhota

Znak obce
Bílá Lhota 1
Wikipedia.cz
Části obce 7
První písemná zmínka 1350
Metry nad mořem 395
Zajímavosti sponzor školy: fy Vitoul s.r.o.
Web obce Bila lhota
Rodáci
František Vodička
Hynek Kohoutek
Quido Riedl
Václav Kohoutek
Zemřeli zde
Quido Riedl
Pobývali zde
Conradin Kreutzer
Hynek Kohoutek
Josef Malíček
Marie Faltýnková
Stanislav Hekele
Tomáš Homola

Obec Bílá Lhota leží v okrese Olomouc.

Je spádovou obcí, kterou tvoří 7 částí: Bílá Lhota, Červená Lhota (1407), Hrabí (1350), Hradečná (1365), Měník (1358), Pateřín a Řimice (1281). Jednotlivé části byly dříve samostatnými obcemi. Dominantou obce je Kostel sv.Kateřiny, kde jsou varhany, které postavil Claudius Kaps (1816–1850). Při okraji stejnojmenné obce se nachází klasicistní zámeček s empírovými prvky. V letech 1792–1840 vlastnil panství Johann Albert von Ostheim. Jeho mladší dcera Anna Marie se provdala za německého hudebního skladatele Konradina Kreutzera (1780–1849), který tu v r. 1833 komponoval hudbu k opeře „Noc v Granadě“. Od roku 1869 vlastnil zámek i s parkem rod Riedlů. Quido Riedl v roce 1926 vysadil do parku vzácné dřeviny a rostliny. Zámek slouží pro potřeby Obecního úřadu, je zde pošta, knihovna a zdravotní středisko. V roce 1965 se začalo s obnovou arboreta, které za války velmi utrpělo. Obec vydává občasník „Naše noviny“. V obci pracuje Občanské sdružení Modrá velryba.