Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 100
Adolf Paar *22. 4. 1889 - +8. 5. 1964
Místo narození: Svitavy
Místo úmrtí: Linz (Rakousko)
Místa pobytu: Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: architekt
Anotace:

Jeden z pěti synů stolaře v Lačnově u Svitav. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni a pak architekturu na AVU ve Vídni.Žil v Šumperku, kde měl ateliér a zanechal tam řadu staveb, byl autorem územnáho plánu města, který byl pokládán za nejlepší v Sudetech.

Zdroj:

BSSSM, seš. 10 (22.) Ostrava 2007. S. 54. Zatloukal, Pavel: Šumperská architektura v letech 1850–1950. In: Severní Morava, 51, 1986. S.31.

Alexandr Jaroslav Dubec *22. 2. 1863 - +8. 1. 1888
Místo narození: Dubicko
Místo úmrtí: Lukavice
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: spisovatel
Anotace:

V r. 1882 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Poté studoval bohosloví v Olomouci, před prvním svěcením pro své vlastenecké názory a neshody odešel do Prahy na práva. Těžce se zde probíjel, onemocněl tbc, 1887 se léčil v nemocnici v Praze, pak odešel k bratrovi do Lukavic. V 19 letech začal publikoval v olom. čas. Pozor črty a obrázky z morav. venkova/Na dušičky;V lomech/. od r. 1885 přispíval do Našince a alm. Zora. Ve svých knihách věren prostředí i žánru. Psal do stud. čas. Háj v 1880–81 pod pseud. Oldřich Černohorský. Pseudonym A. J. Dubec zvolil podle rodiště.

Z díla: Přátelé světla.P., 1884./pod.vl.jm­./;Ze zlatých dob Moravy.Přerov, 1885./pod.pse­ud.Dubec a.j./;Pod tichými krovy.Velké Meziříčí 1886;

Zdroj:

Lexikon české literatury.Sv­.1.Praha, Academia 1985, S.608.;Vopravil, J. Slovník pseudonymů…Praha, SPN 1973, S.832..Fotogr.PKK 1988.Olomouc OK 1987.;.

Alois Gregor *14. 12. 1888 - +8. 9. 1971
Místo narození: Kožušice
Místo úmrtí: Letovice
Místa pobytu: Brno, Telč
Obory působení: pedagog
Anotace:

V letech 1912–1958 učitel na středních a vysokých školách. Publikovat začal r. 1914. Od r. 1919 na MU Brno jako externí lektor slovenštiny, od r. 1930 českého jazyka, habilitoval se r. 1946. Předseda Muzejního spolku v Brně (23 let), vedoucí redakce VVM, autor mluvnic, monografie o F. Bartošovi. Bibliografie 1100 článků ve sborníku k 70. narozeninám.

Zdroj:

Rodné zemi. Sborník k 70. narozeninám. Brno 1958.; Smuteční projevy. , Foto. -VVM, 23, č. 3, 1971, s. 432–435.; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře. Olomouc 1947, s. 35. ;.

Alois Holoubek *1. 1. 1895 - +17. 2. 1967
Místo narození: Pitten (Rakousko)
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: hudební pedagog, skladatel
Anotace:

Od r. 1919 ředitel Hudební školy v Litovli. Řídil sbor a orchestr Měšťanské besedy, ředitel kůru u Sv. Marka, učil hudební výchovu na Gymnáziu 1920–1930, 1941–1952. Skladatel sborových skladeb, pochodů a písní. Úpravy lid. písní.

Zdroj:

Československý hudební slovník.Sv.1., P., SHV 1963, S.457.; Hudební rozhledy 1967, 186.; Gregor, Vl.: Hudební místopis Severomoravského kraje.Ostrava, Profil 1987, S.34.; vn-: Památce Aloise Holoubka.=Stráž lidu 1987, 19.2., S.4.;.

Alois Šrot *31. 1. 1883 - +10. 2. 1962
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: archivář, komunální politik, vlastivědný publicista
Anotace:

Narozen v Palackého ul. č. 77, kde měl jeho otec Eduard Šrot , rodák z Postřelmova, obchod smíšeným zbožím. Vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval v r. 1903 a pak studoval na právnické fakultě Karlovy university v Praze. Roku 1922 nastoupil jako vedoucí městského úřadu v Litovli a zůstal v této funkci (s přestávkou 2. světové války) 27 let. Když 29.6.1949 odešel do výslužby, začal se věnovat svému koníčku, studiu litovelské historie. Roku 1953 byl jmenován městským archivářem a zůstal jím i po roce 1956, kdy byl sloučen s archivem okresním. V archivu vykonal množství náročné pořadatelské práce, napsal řadu statí do místního tisku, mnohé jsou v rukopisech.

Zdroj:

Šik, Lubomír: Litovelské osobnosti. CD-R. 2008.

Anton Padus Tersch *14. 1. 1798 - +10. 7. 1864
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Loučany
Obory působení: velkostatkář
Anotace:

Syn Franze Xavera Tersche (1765–1819). Podle otcovy závěti převzal panství Chudobín se statkem Loučany. Protože manželství zůstalo bezdětné , panství zdědil syn bratra Franze, Emil (1834–1923).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.č.2 (14.). Ostrava 2001.S. 129.

Poznámka:

Zemřel v Chudobíně (n.m.č. Litovle).

Augustin P. Lužný *2. 8. 1867 - +21. 12. 1938
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Litultovice
Místa pobytu: Litultovice, Mohelnice, Olomouc, Opava
Obory působení: kněz, překladatel, spisovatel
Anotace:

Narozen v Unčovicích (n.m.č.Litovle). V roce 1889 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a v r. absolvoval 1893 bohosloví. Poté kooperátorem v Kateřinkách u Opavy-pracoval s J. Vyhlídalem, 1920–1935 v Litultovicích. Působil též ve Studené Loučce u Mohelnice. Drobná próza, hanácké črty, překlady z francouštiny do Našince. Od r. 1916 člen Družiny literární a umělecké. S V. Pinkavou zprac. topografii Unčovic pro Moravskou vlastivědu/Li­tovelsko 1903/. Pseud. A. L. Tvrzský. Z díla: Cikánské historky. 1912. ; Otázka alkoholismu v přítomnosti­. 1911.

Zdroj:

Ficek, V. : Biografie širšího Ostravska. Seš. 4. Opava, Slezský ústav ČSAV 1981, S. 80–81. ; Slavík, B. : Hanácké písemnictví. Olomouc 1940. ;Poselství. Olomouc 1938, S. 303. ;. BSSSM, seš.4(16.).Ostrava 2003. S.62–63. Poselství. Almanach Družiny literární a umělecké. Olomouc 1938. S.303–304.

Poznámka:

Studená Loučka (n.m.č. Mohelnice).

Bartoloměj Paprocký z Hlohol *1. 1. 1543 - +27. 12. 1614
Místo narození: Plock (Polsko)
Místo úmrtí: Lvov (Ukrajina)
Místa pobytu: Krakov (Polsko), Kroměříž, Olomouc
Obory působení: genealog, historik, spisovatel
Anotace:

Narozen v místě Paprocka Wola, nyní Plock, polský šlechtic a polský a český spisovatel. Po studiích na univerzitě v Krakově věnoval se genealogii a veršování. Psal epigramy, legendy, bajky. Pro své výpady proti vliv. rodu Zamojských byl 1588 vyhoštěn z Polska. Odešel na Moravu, kde pobýval u olomouckého arcibiskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic. Psal polsky a česky. Z pobytu na Moravě je známo dílo Zrcadlo slavného Markrabství moravského/zabývá se genealogií Moravy/.

Zdroj:

Kdo byl kdo v našich dějinách do r.1918.Praha 1992.S.230.;Přeh­ledné dějiny české literatury a divadla.I.Praha 1981.S.29.;.

'

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1543

Fotky:
Bohumil Kužma *13. 7. 1873 - +19. 7. 1943
Místo narození: Mořice na Hané
Místo úmrtí: Luhačovice
Místa pobytu: Berlín (Německo), Brno, Lipsko (Německo), Praha, Přerov
Obory působení: chemik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Studoval reálné gymnázium v Přerově, poté na UK v Praze obor farmacie a FF, dále v Berlíně a Lipsku. Působil na MU v Brně.

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha, 1962, S.146.;. http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?…

Poznámka:

Prof. PhDr. et PhMr. Bohumil Kužma

Cornelius Preiss *20. 5. 1884 - +1. 4. 1944
Místo narození: Opava
Místo úmrtí: Linz (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc, Štýrský Hradec (Rakousko)
Obory působení: historik hudební, hudební pedagog
Anotace:

Narozen v rodině úředníka. Studoval v Olomouci hudbu u regenschoriho dómu sv. Václava Josefa Nešvery a na hudební škole ve Štýrském Hradci. Poté pokračoval ve studiu fyziky a mineralogie na univerzitě tamtéž, kde 1907 promoval na Dr.phil a r. 1911 vykonal státní zkoušku způsobilosti vyučovat hudebním předmětům. Působil v letech 1908–1924 na hudebních učilištích a na státních středních školách. R. 1929 mu byl propůjčen titul prof.

Zdroj:

BSSSM,seš.3(15­.).Ostrava 2002.S.96–97.

Cyril Stejskal *31. 12. 1890 - +10. 9. 1969
Místo narození: Štarnov
Místo úmrtí: Liberec
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: psycholog, středoškolský pedagog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1910 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Po vysokoškolských studiích na KU v Praze se začal zajímat o studium osobnosti dítěte. Působil na pražských gymnáziích, kde vyučoval latinu a francouzštinu. Hlubší odborný zájem prokázal nejen získáním doktorátu filozofie, ale především svou badatelskou činností v oblasti pedagogiky a vývojové psychologie.

Zdroj:

Musil, J. : Doc. PhDr. Cyril Stejskal (1890–1969). In: Primum necessarium je vzdělání a mravnost. Olomouc, Slovanské gymnázium 1997. S. 121–125. Kovaříčková-Jedličková, E. : Návrat C. Stejskala. In: Primum. . . S. 125–127. Fotografie.

Domenico Martinelli *30. 11. 1650 - +11. 9. 1718
Místo narození: Lucca (Itálie)
Místo úmrtí: Lucca (Itálie)
Místa pobytu: Olomouc, Slavkov
Obory působení: architekt
Anotace:

V Olomouci činný na rozhraní století. Autorem projektu rezidencí a ambitů poutního chrámu Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku (n.m.č.Olomouce). Zámek ve Slavkově 1692 – 1705.

Zdroj:

Poche, E.: Encyklopedie českého výtvarného umění.Praha, Academia 1975.S.293.;Hlobil, I.: Olomouc.Praha 1984.S.91.;Musil, J.V.: Olomouc Kopeček v kulturně historických souvislostech­.Olomouc 1984.S.23.;.

Donat Ulrich *1. 3. 1800 - +3. 6. 1874
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: kronikář města, úředník
Anotace:

Poslední městský purkrabí. První kronikář města Litovle.

Zdroj:

Redakce Litovelské noviny.3.5.1993­. Šik,Lubomír: Litovelské osobnosti. CD-R. 2008.

Edmund Smékal *7. 6. 1888 - +21. 4. 1956
Místo narození: Pavlov
Místo úmrtí: Loštice
Místa pobytu: Hradec Králové, Klopina, Loštice, Úsov
Obory působení: odborný publicista, učitel
Anotace:

Narodil se v obci Pavlov-Lechovice (n. Pavlov). V rodišti vychodil obecnou školu, v Lošticích měšťanku. V letech 1903–1907 studoval učitelský ústav v Hradci Králové. Učit začal hned po maturitě v Klopině, poté ve Veleboři. Po říjnu 1918 učil v Úsově, od r. 1919 až do důchodu v r.1946 jako ředitel školy v Lošticích. Na všech svých působištích si musel vytvářet i učební názorné pomůcky. V roce 1925 mu byl za vystavený soubor pomůcek na Zemské všeobecné hospodářsko-průmyslové a zemské školní výstavě v Kroměříži udělen čestný diplom. Spolu se zábřežským školním inspektorem Františkem Úlehlou napsal publikaci " Pracovní přírodozpyt" (Zábřeh 1937). Jeho pomůcky zůstaly uchovány do roku 1984 v jeho loštickém domku a pak jako vzácnost převzaty do sbírek šumperského muzea a Muzea J.A.Komenského v Přerově. Psal také básně, ale ty zůstaly s názvem „Písně rodného kraje“ v rukopise.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk. Šumperk 1990, S. 136–137. ;/foto/;.

Eduard Kubíček *19. 10. 1858 - +9. 6. 1930
Místo narození: Olšany
Místo úmrtí: Loštice
Místa pobytu: Loštice, Olomouc, Příbor, Ruda nad Moravou
Obory působení: odborný publicista, osvětový pracovník, učitel
Anotace:

Narozen v obci Klášterec (n. m. č. Olšany (u Šumperka). Studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a učitelském ústavu v Příboře, kde roku 1880 maturoval. V témže roce se stal zatimním učitelem v Bartoňově(n. m.č. Ruda nad Moravou). R.1883 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti v Olomouci. Roku 1888 odešel na školu do Hrabenova (n. m. č. Ruda nad Moravou), kde působil nepřetržitě 33 roků. V penzi roku 1927 přesídlil do Loštic. Sedm ze svých osmi dětí zasvětil učitelskému povolání. Kromě učitelského povolání se věnoval též osvětové práci, vykonával přednášky hasičským spolkům, přispíval do regionálních časopisů (Moravský sever, Vlastivědný sborník pro mládež župy Olomoucké aj.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk: Oblastní rada ČMOS, 1990.s.102–103.; Za zemřelým naším spolupracovníkem Eduardem Kubíčkem. In: Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 9, 1930–1931, příloha. S. 1–3.;

Poznámka:

Hrabenov je součástí obce Ruda nad Moravou a Klášterec je součástí obce Olšany.

Eduard Šrot *4. 11. 1876 - +5. 4. 1911
Místo narození: Postřelmov
Místo úmrtí: Litovel
Obory působení: obchodník
Anotace:

Obchodník se smíšeným zbožím.

Zdroj:

Šik, Lubomír: Litovelské osobnosti. CD-R. 2008.

Emerich Beran *17. 10. 1868 - +11. 3. 1940
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Lublaň (Slovinsko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

V Olomouci studoval na nižším něm. gymnáziu do r. 1884, v té době se též soukromě učil na klavír, housle a violoncello. Používal pseud. Berov.

Zdroj:

ČSHS.1.Praha 1963, S.84.;

Emil Tersch *26. 7. 1834 - +15. 2. 1923
Místo narození: Dolní Studénky
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Loučany, Olomouc
Obory působení: politik, velkostatkář
Anotace:

Syn Franze Xavera (1801–1884). Absolvoval německé gymnázium v Olomouci, poté pokračoval v ekonomickém studiu a r. 1858 odešel do Třemešku ke strýci do Chudobína, kde se ujal vedení tamního velkostatku. Po strýcově smrti r.1864 velkostatek Chudobín a statek Loučany zdědil. R. 1867 byl za kurii velkostatku zvolen do moravského zem. sněmu a s vyjímkou r.1871 zůstal jeho členem do r. 1906. R. 1870 byl ministerstvem financí jmenován členem komise pro okresní odhady pozemkové daně.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.č.2 (14.). Ostrava 2001. S.130.

Emilián Glocar *11. 7. 1906 - +10. 2. 1985
Místo narození: Lukavice
Místo úmrtí: Liberty Ville (USA)
Místa pobytu: Zábřeh, Zvole
Obory působení: básník, prozaik, učitel
Anotace:

Po smrti rodičů (matky 1917), žil u příbuzných ve Zvoli.Při oslavách 28.10.1918 byl těžce raněn.1923 mat.na G v Zábřeze.Čes­koslovenskou církví byl poslán na studia pravoslavného bohosloví do Sarajeva, 1928 se vrátil do vlasti, aby učil pravosl.náb.na obec.školách.Z e­xistenčních důvodů se vrátil v r. 1929 zpět do Chorvatska a stal se popem v sever.Jugos­lávii.Redaktor čas.srbské pravosl.církve­.1939 byl církví poslán do USA, kde se usadil.Rád maloval, ikonografie.Vy­učoval malířství.Své expresivní obrazy vystavoval v USA, r.1966 též v Šumperku.Autor historie vlastního olomouc.rodu, která vyšla v trilogii : Olomoucká romance;Gabriel, písař olomoucký;Olo­moucké elege;

Zdroj:

Lexikon české literatury.I.Praha 1985.S.803 – 804.;.

Eugen Stoklas *11. 11. 1882 - +11. 3. 1963
Místo narození: Příbor
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Holešov, Litovel, Olomouc, Praha, Valašské Meziříčí
Obory působení: básník, dramatik, historik, pedagog středoškolský
Anotace:

Pocházel rodiny známého výtvarníka a pedagoga Eduarda Stoklase. Maturoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a poté v Praze moderní filologii na UK. Zprvu působil jako středoškolský profesor V letech 1907–1909 učil češtině na němec. obch. akademii v Olomouci, působ. na RG v Holešově a Val. Meziříčí, od r. 1909– l963 v Litovli, střed. prof. na G v Litovli 19O9–1941, učil češtinu a němčinu. Založil loutkové divadlo v Července u Litovle. Sbíral pověsti z Hané a Litovelska. Zajímal se o lidový kroj.

Zdroj:

Z díla: Kytička pověstí z Litovelska.Il­.A.Kučera.Lito­vel, Musejní rada 1929.63 s. Minulost.Verše­.Litovel, vl.n.1933.113 s.

Biografie: Doupalová, Eva: Slovník sběratelů, vydavatelů zpracovatelů moravských lidových pověstí.Olomouc, UP 1987.; Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku. 1937. Rusínský, M.: Průkopník rozhlasové estetiky.-In: Osmdesát let gymnásia J.Opletala v Litovli.Litovel 1981, S.101–103. Biografický slovník Slezska a severní Moravy.č.2 (14.). Ostrava 2001. S. 126.

'

František Balcárek *17. 10. 1846 - +22. 1. 1902
Místo narození: Postřelmov
Místo úmrtí: Luleč
Místa pobytu: Ústí nad Orlicí, Vranová Lhota
Obory působení: hudební pedagog
Anotace:

V letech 1865–1869 soukromým učitelem na internátní německé škole J. Böhma v Ústí nad Orlicí, poté učitelem v Lulči, od 1885 nadučitelem do r. 1900. V r. 1887 předsedou Učitelské jednoty, od r. 1900 její čestný člen. V letech 189–1899 předsedou okresní školní rady. Pedagogické články publikoval v časopise Komenský (1882, 183, 185, 1902), ve Vyškovských novinách (1899/č. 21–23). V majetku jeho dcery paní Milady Tvrdé z Lulče je pozůstalost. Můj deník (1868–1886).

Zdroj:

ČSHS 1.díl, Praha 1963;
Ševčíková, H.: Červnová výročí středomoravského regionu, Týneclé listy, č.6/2007, S.6.;

František Brzobohatý *11. 12. 1838 - +29. 12. 1914
Místo narození: Luhačovice
Místo úmrtí: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: básník
Anotace:

Používal pseudonym Kyselka Slanovodský (podle rodiště). Literárně činný jen v mládí, publikoval v čas. Moravská orlice, Pozor, Humoristické listy, Ječmínek. Od r. 1861 v Humor. listech publikována jeho próza " Listy z Vídně do Plešovce na Hané" a " Listy z . . . do Vídně. Vydal písničky a deklamovánky r. 1863.

Zdroj:

Hýsek, M.: Literární Morava., S.134–136.;Lexikon české literatury.1.Praha 1985.S.312–313.;Hanácké noviny, 3.2.1996, S.8., .

František Havelka *28. 11. 1817 - +17. 10. 1882
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Loštice
Místa pobytu: Loštice
Obory působení: malíř
Anotace:

Malíř-samouk, mimo kostelní obrazy maloval i podobizny a krajiny. Jeho malby v kostelích severní Moravy.

Zdroj:

Fischer, R.: Prof.Jan Havelka.Olomouc 1936.S.116–124.; Toman: NSČSVU 1947.I., S.305.; Filip, Z.: Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk 2001.

František Kollmann *1. 9. 1871 - +2. 8. 1939
Místo narození: Vilémov
Místo úmrtí: Litovel
Obory působení: vydavatel pohledů, vynálezce
Anotace:

Proslul jako vynálezce četných medikamentů, z nichž nejznámější se stala mast na uchování a růst vlasů a později velmi vyhledávaný a oblíbený prostředek na mírnění bolestí, zvaný Salviol. V krátké době se stal velmi zámožným člověkem, známým i v cizině.O po­pularitě svědčí i fejeton, vytištěný v pražském časopise Čas, který o F.K. napsal J.S.Machar.V roce 1910 zakoupil se svojí manželkou v Litovli dům na náměstí s lékárnou „U dobrého pastýře“, kterou pronajímal odborníkům. Vydal rovněž sérii prvních pohledů rodné obce.Jeho vnukem PhDr.Vítězslav Kollmann, někdejší ředitel VMO.

Zdroj:

Koudela, Miroslav: Paměti obce Vilémova.Olomouc Danal 1995.S.21–22.;

Fotky:
František Poštulka *11. 9. 1859 - +26. 9. 1942
Místo narození: Třeština
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Brníčko, Brodek u Přerova, Drozdov, Kroměříž, Olomouc, Postřelmov, Přerov, Uničov, Vícov, Zvole
Obory působení: osvětový pracovník, sběratel pověstí, spisovatel, učitel
Anotace:

Narodil se v početné rolnické rodině. Studoval na gymnáziu v Kroměříži a v Uničově a svá studia dokončil na učitelském ústavu v Olomouci, kde maturoval v roce 1879. Poté nastoupil učitelskou dráhu ve Zvoli, od 1884 učil v Postřelmově, r. 1891 odešel do Drozdova(na Zábřežsku), ale záhy se zas vrátil do Postřelmova. V září 1894 byl jmenován nadučitelem v Brníčku. Ještě téhož roku složil v Praze zkoušky pro školy měšťanské. Přijal místo odborného učitele v Rešicích u Moravského Krumlova na léta 1897 a 1898. V letech 1903–1913 působil ve Vícově na Prostějovsku, 1913–1917 v Čekyni a 1917–1923 v Brodku u Přerova. Teprve v roce 1923 se přestěhoval do Litovle, kde učil do r.1927, kdy odešel do penze. Na všech svých působištích se projevoval aktivně, přičinil se o založení ochotnického divadla ve Zvoli, v Postřelmově vedl čtenářský spolek, v drozdově napsal novou školní kroniku, 1895–1896 organizoval v Brníčku velké národní tábory lidu. Své články publikoval do moravských periodik, užíval pseudonym Fr..Třeštinský. Psal též rozmarné příběhy ze života do Lidových kalendářů, které vydával R. Promberger v Olomouci. Patřil též k organizátorům a zakládajícím členům Učitelské jednoty šumpersko-zábřežské. V roce 1893 vydal knihu „Hejtmanství zábřežské“. O rok později vydal „Pověsti ze severní Moravy“.

Zdroj:

Filip, Z.: František Poštulka.Severní Morava,sv.38. Šum­perk 1979. Ševčíková, H.: Haná v dětské literatuře. Olomouc 1993. Doupalová,E.: Slovník sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí. Olomouc 1987. S.161.

Poznámka:

Čekyně – nyní součást města Přerov.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4