Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 100
Luděk Zenkl *5. 5. 1926
Místo narození: Tábor
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava, Praha
Obory působení: muzikolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V r. 1945 maturoval na Reálném gymnáziu v Táboře, poté studoval hudební výchovu na Filoz. a Pedag. fak. UK do r. 1951, doktorát 1953 Působil na Vysoké škole Pedagogické. Od dubna 1962 působil na Katedře hudební vědy a výchovy UP v Olomouci, odtud přešel do Ostravy, kde se habilitoval na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty. Recenzent a autor článků odb. časopisech. Nyní prof. PedF univ. v Ostravě, publicistická a vědecká činnost v oblasti hudby.

Zdroj:

Československý hudební slovník.2 díl.Praha 1965.S.987.; Kdo je kdo v ČR, Praha 2002, S.765.

Jan Zacpal *27. 4. 1844 - +15. 3. 1888
Místo narození: Tršice
Místo úmrtí: Opatija (Chorvatsko)
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: novinář, vydavatel
Anotace:

Narozen v Hostkovicích (n.m.č. obce Tršice). Narozen v rodině sedláka na Hané. Studoval na gymnáziu v Olomouci, od 1863 na Filozofické fakultě UK v Praze, obor historie a čeština. R.1865–1866 pokračoval ve studiu slavistiky na univerzitě ve Vídni. V r. 1868–1869 učil na olomoucké reálce, ale záhy poznal, že pro něj bude vhodnější žurnalistika než pedagogická práce.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.6.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996.S.130;

Jan Willenberger *23. 6. 1571 - +28. 10. 1613
Místo narození: Trzebnice (Polsko)
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Louka, Přerov
Obory působení: dřevorytec, kreslíř
Anotace:

V letech 1595–1600 pracoval na Moravě pro tiskárnu premonstrátů v Louce, pak tvořil v Praze. Ryl do dřeva pohledy na moravská, česká a slovenská města. Ilustroval tisky B. Paprockého. Zemřel v Praze při morové epidemii. V mládí žil v Přerově.

Zdroj:

MSN.7.Praha 1933, S.854.;

Josef Vrla *2. 4. 1844 - +17. 1. 1896
Místo narození: Tlumačov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Prostějov
Obory působení: redaktor
Anotace:

Studoval Gymnázium v Kroměříži, filosofii ve Vídni. Profesorské a vychovatelské dráhy se vzdal a působil v redakci Našince v Olomouci, r. 1869 tuto redakci převzal. 1871 jednatelem Sokola, záhy odešel do Prostějova, zařídil si tiskárnu a začal vydávat Prostějovské noviny.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.342.;.

Antonín Vorel *1. 3. 1920 - +28. 4. 1984
Místo narození: Tišnov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Šumperk, Uherské Hradiště
Obory působení: scénograf
Anotace:

Narozen v Lomnici u Tišnova. (n. Tišnov) Vedoucí výpravy Divadla bří Mrštíků v Brně, scénograf Slováckého divadla v U. Hradišti a v Severomoravském divadle v Šumperku.

Zdroj:

Robeš, Bohumil: Výtvarník od Mrštíků.Lidová demokracie,1.3­.1993,

Jan Vlk *8. 7. 1822 - +31. 7. 1896
Místo narození: Telč
Místo úmrtí: Lesná
Místa pobytu: Brno, Hranice, Jihlava, Olomouc, Znojmo
Obory působení: básník, právník
Anotace:

Studoval gymnázium v Jihlavě, filozofii v Brně a práva v Olomouci. V Olomouci byl v čele radikální skupiny studentů, spoluzakladatel čes. spolku Slovanská lípa. Skládal vlastenec. básně. Sloužil jako právník u olomouckého magistrátu, do roku 1861 byl notářem ve Znojmě.

Zdroj:

Dva moravští buditelé.=ZVSMO 1982, č.17–18, S.48.; Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci.I.Praha SPN 1981.S.75.;

Vladimír Vlček *17. 8. 1933
Místo narození: Třešť
Místa pobytu: Karviná, Olomouc, Zlín
Obory působení: matematik, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V Olomouci působil na UP v letech 1964– 1995. Od r. 1990 docent matemat. analýzy na katedře MA a numer. mat. PřFUP Olomouc. 56–61 středošk. prof. M, F, Karviná, 61–64 odb. as. na býv. Pedag. inst. ve Zlíně, od r. 1964 odb. as. na UP. Předseda KV MO a člen ÚV MO, člen vyboru pob. J ČSMF Olomouc. Autor 30 publikací. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Kdo je kdo II.1991/92.Praha 1991, S.1082.;.

Poznámka:

Doc. RNDr. Vladimír Vlček, CSc.

Josef Valíček *15. 3. 1899 - +2. 7. 1986
Místo narození: Tasov
Místo úmrtí: Napajedla
Místa pobytu: Mladějovice, Olomouc, Příbor, Šternberk, Uničov
Obory působení: kronikář města, učitel, vlastivědný pracovník
Anotace:

Narozen v Tasově (u Třebíče). Od r. 1924 půs. ve Šternberku jako učitel. Od r. 1926 jednatel okrsku Národní jednoty na Šternbersku a Uničovsku. Publikoval v čas. Litovelský a Šternberský kraj, v němž vedl od r. 1928 hraničářskou Hlídku. V okr. novinách Šternberska Za nový život uveřejnil 1955–1956 sedmnáct pokračování Šternberský okres v dějinách. 1956–57, sbírku 47 pověstí tohoto kraje, s názvem Pověsti našich obcí. Správce městského muzea a kronikář města. Vzorný učitel /1958/. ;

Zdroj:

Prucek, J.: Josef Valíček.SM, 1974, S.71–72.;. Hlůzová, Vlasta: Osobnosti Šternberska ve 20. století. Šternberk 2007. S. 204–210. ;

Jaroslav Trojan *29. 8. 1913 - +11. 6. 1985
Místo narození: Tábor
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Hranice
Obory působení: fotograf, kulturní pracovník
Anotace:

Fotograf autodidakt. Fotografoval od mládí. Velký vliv na něj měl otec, fotoamatér..Stu­doval na gymnáziu a poté 4 semestry medicíny. V roce 1938 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Poté fotoreportér hl. štábu armády, později velitel fotoskupiny generálního štábu čs. armády. Od roku 1945 pracoval na ministerstvu národní obrany, v letech 1948 –1958 velitel vojenského fotografického ústavu, V hodnosti podplukovníka z armády odešel, od r. 1959 metodikem Městského domu osvěty v Praze. Od roku 1966 krajským inspektorem pro kulturu, od 1973 ředitelem Parku kultury a oddechu J. Fučíka v Praze, později pracovníkem Ústředního ředitelství Čs. filmu. Člen Čs.komitétu FIAP, předseda Svazu čes.fotografů 1980–1985. Spoluzakladatel Čs.armádního filmu. Ceny: Zasl.prac.kultury ČSR (1972),Čs.váleč. kříž (1939) aj. Ohromný organizátor a lektor. Přispíval do periodik- Čs.fotografie, denního tisku mj.

Zdroj:

Československá amaterská fotografie 1945–1989.Praha 1989, S.55.;. Vzpom.: Čs.fotogr.,36,1985, č.11,S.484 En­cyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha, ASCO 1993. S. 388.

Arnošt Tovačovský-Förchtgott *28. 12. 1825 - +18. 12. 1874
Místo narození: Tovačov
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc, Teplice nad Bečvou, Tovačov
Obory působení: sbormistr, skladatel, zpěvák
Anotace:

Syn kantora Josefa Förchtgotta . Studoval v Olomouci diecésní hlavní školu od r. 1838 , gymnázium do r. 1845, zároveň navštěvoval přednášky v české řeči a literatury na stavovské akademii u Al. V. Šembery v letech 1843–1846. Po studiu filozofie, kde jej učil J.Helcelet 1845–1848, poslouchal v Olomouci ještě práva a státovědu do r. 1851. Zároveň se učil hudbě u Lud. z Dietrichů a patřil k vlastenecké skupině Aloise V. Šembery. Zprvu psal německé sbory, organizoval hudební pořady českých besed a divadelních představení a byl sbormistrem pěveckého studentského kroužku od r. 1847. Za revolice 1848 byl velitelem studentské legie a členem výboru Slovanské lípy a spolupracoval s básníkem J. Vikem (1822–1896), na jehož slova napsal vlastenecký sbor " Přijde jaro přijde!". Mj. působil jako koncertní barytonista. nejdříve působil v německých zpěváckých spolcích, ale od r. 1860 patřil k zakladatelům Zpěváckého slovanského spolku, kde sbormistrem (1861–1874)., Slovanské besedy od 1865 aj. Sbormistrovská činnost blahodárně působila na jeho skladatelskou tvořivost. Trpěl vleklou tubrkulózou již marně léčil v Teplicích nad Bečvou a již nakonec podlehl. Na jeho rodném domě je pamětní deska od 1876. K jeho poctě založen v Praze pěvecký kruh Tovačovský (v r. 1883). Tovačovský skládal skladby chrámové, písně pro sbory mužské, kantáty, upravoval lidové písně.

Zdroj:

Československý hudební slovník. 2. Praha 1965. S.785–786.;

Ctibor Tovačovský z Cimburka *4. 4. 1438 - +26. 6. 1494
Místo narození: Tovačov
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: politik, právník
Anotace:

Moravský šlechtic. V r.1480 nechal zavést do moravských zemských desek a do soudního řízení místo dosud používané latiny, češtinu.Autorem 2 spisů.Hádání pravdy a Lži …/1467/;

Zdroj:

Kdo byl kdo.Praha 1992.S.324–325.; Nešpor, V.: Dějiny města Olomouce.Brno 1936.S.85.;.

František Štěpka *19. 10. 1835 - +2. 2. 1896
Místo narození: Týniště nad Orlicí
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Bystřice pod Hostýnem, Olomouc, Přerov
Obory působení: starosta města
Anotace:

Po absolvování tří tříd gymnázia odešel do učení do Bystřice pod Hostýnem, kde do roku 1853. Jako kupecký mládenec byl zaměstnán do roku 1862 v Olomouci a 1 rok na učení v Německu. Od 1.1.1862 měl vlastní obchod se smíšeným zbožím v Přerově. Od r. 1874 působil v městském výboru, od r. 1877 v městské radě. Stál u zrodu TJ Sokol a od r. 1871 byl starostou TJ Sokol. Starostou města Přerova se stal v roce 1890. Zakladatel Úvěrní záložny a Sokola v Přerově

Zdroj:

Lapáček, Jiří: Osobnosti města Přerova. Přerovské echo 1997, listopad S.3 (Foto).

Karel Štéger *28. 1. 1874 - +1. 11. 1956
Místo narození: Tovačov
Místo úmrtí: Tovačov
Místa pobytu: Kojetín
Obory působení: kronikář města, učitel
Anotace:

Řídící učitel v Kojetíně, první kojetínský kronikář, vedl kroniku města od r. 1928–1935.

Zdroj:

Doupalová, E.: Slovník sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí.Olomouc 1987.S.185.;

Miroslav Šnajdr *8. 11. 1938
Místo narození: Toveř
Místa pobytu: Brno, Hluboká nad Vltavou, Olomouc
Obory působení: hornista, malíř
Anotace:

S malířstvím se seznámil u svého otce Františka Šnajdra. Vystud. konzervatoř v Brně v letech 1962–67, obor lesní roh. Sólový hráč Moravské filharmonie v Olomouci. Samostatné výtvarné činnosti se věnuje od r. 1965. Počátky jeho tvorby souvisí s krajinomalbou, zejména ovlivněn jihočeskou gotikou a malbou na zámku Hluboká nad Vltavou. V tvorbě později uplatńuje motivy hanáckého selského prostředí, katolického pojetí světa a italské renesance. Výrazný vliv na celou jeho uměl. tvorbu měly však rodinné vztahy a osobní život. Technika malby- olej – pastel. Je zastoupen ve sbírkách AJG Hluboká nad Vltavou, G B. Rejta Louny, OG Olomouc, Galerie Sydney, Drážďany. V r. 1998 držitelem Ceny města Olomouce v oblasti výtv. umění. V únoru r. 1999 byla v Muzeu umění zahájena retrospekt. výstava čítající 162 jeho obrazů, kreseb, koláží, monotypů a grafických listů z let 1962–98. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

/peč/: Živé doteky štětce.ZN, 1983, 18.5., S.2.; ZKVMO, 1983, č.223, S.9.; Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti, Olomouc 1989. /foto/; ČBS XX. stol., 3.díl, Praha 1999; ;

Jiří Svoboda *11. 7. 1965
Místo narození: Trnava (SR)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Housle I. V MFO působil od 28.8.1989 do 1.9.1991.

Zdroj:

Kartotéka členů MFO.

Antonín Svára *2. 6. 1843 - +19. 1. 1922
Místo narození: Třebíč
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: umělecký kovář, zámečník
Zdroj:

Olomoucké hřbitovy a kolumbária. Olomouc 2001.

František Stupka *18. 1. 1879 - +24. 11. 1965
Místo narození: Tedražice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Moskva (Rusko), Oděsa (Rusko), Olomouc, Ostrava, Praha
Obory působení: dirigent, houslista, hudební pedagog
Anotace:

Po absolutoriu houslového oddělení na konzervatoři v Praze u slavného Otakara Ševčíka se stal v roce 1901 koncertním mistrem operního orchestru v Oděse. Začal také učit na housle a dirigovat. Po návratu do vlasti byl v letech 1919–1939 po boku Václava Talicha dirigentem České filharmonie. Jako hostující dirigent řídil poprvé Moravskou filharmonii 9.9.1946 (Má vlast) a v říjnu téhož roku byl jmenován šéfdirigentem orchestru. S nevšedním elánem se pustil do budování Moravské filharmonie, s níž poprve vystoupil na Pražském jaru v květnu 1950 a opětovně za další 4 roky. Do historie MF se výrazně zapsal především autentickým prováděním ruské hudby, ale jeho oblíbenými autory byl též Dvořák, Suk, Novák a Janáček. Kromě olomouckých abonentních orchestrů dirigoval v Ostravě, Brně, Bratislavě. Vyvrcholením Stupkovy umělecké činnosti se staly koncerty v Moskvě a tehdejším Leningradě v květnu 1954. Po desetiletém dirigování MFO dále přijížděl jako host dirigovat MF, přičemž v roce 1965 řídil dokonce tři koncerty. Krátce poté skonal ve věku 86 let. Na jeho počest byla po něm pojmenována jedna z olomouckých ulic a základní škola na ní.

Zdroj:

(mry): Vzpomínáme. Kdy-kde-co. Olomouc 2014.S.2–3.

Poznámka:

Tedražice na Šumavě.

Fotky:
Josef Rostislav Stejskal *27. 4. 1894 - +18. 9. 1946
Místo narození: Tršice
Místo úmrtí: Prešov (SR)
Místa pobytu: Olomouc, Paris (Francie), Tršice, Velký Týnec
Obory působení: redaktor, teolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

ThDr. Josef Rostislav STEJSKAL, biskup Církve československé husitské.
Střední školu studoval v Olomouci a roku 1914 absolvoval Slovanské gymnázium. Poté absolvoval bohosloveckou fakultu a stal se knězem římskokatolické církve. Po převratu vystoupil z katolické církve.. O Vánocích 1919 byl u vzniku Církve československé husitské, která byla vyhlášena 8. ledna 1920 v Praze. Stal se jedním z jejích průkopníků na Moravě. Od 15. března do 10. července 1920 byl farářem ve Velkém Týnci, poté působil do roku 1921 ve Vacanovicích. Pak byl rok v olomoucké diecézi, kde pracoval jako tajemník patriarchy a vrátil se sem i po studiích v Paříži v roce 1924. Dne 6. dubna 1925 byl zvolen biskupem moravským, s působností i pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. V teologii Církve československé husitské hájil princip svobody svědomí a formuloval text Vyznání víry Církve československé. Byl redaktorem Náboženské revue. V době pařížského pobytu napsal studii Les Proces de Jean Huss. Zemřel v Prešově na návštěvě příbuzných. Pohřben v kolumbáriu Husova sboru v Olomouci.

Zdroj:

ČBS.Praha 1991., S. 660.; Kunc, J.: Kdy zemřeli…?, Praha 1962., S. 254.; Týnecké listy, č. 10/2006, S. 14–19., Tomeš, J.:Český biografický slovník XX. století. Praha 1999, S. 194.
Salajka, M.: Proces ustavování a duchovní správy náboženských obcí Církve československé husitské 1920–2000. Praha 2003.

Poznámka:

Narozen v Hostkovicích – n.m.č. obce Tršice Působil ve Vacanovicích (n.m.č. obce Tršice)

Fotky:
Ferdinand Steiner *23. 5. 1884 - +19. 8. 1968
Místo narození: Tovačov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: gymnasta, pedagog středoškolský
Anotace:

Mistr světa v soutěži jednotl.r. 1911, prof.TV na G v Prostějově v letech 1920–1947;

Zdroj:

Encyklopedie tělesné kultury.2.sv.Praha, 1988, S.180.;.

Josef Soták *23. 1. 1928
Místo narození: Trebišov (SR)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: baletní sólista, tanečník
Anotace:

V Olomouci působil v DOS od r. 1956 do 30.11.1958.

Zdroj:

Přehled činnosti čs. divadel 1958. Praha DÚ 1959, S. 227.

Kuneš Sonntag *19. 2. 1878 - +31. 3. 1931
Místo narození: Troubelice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Moravská Třebová, Olomouc, Praha, Uničov
Obory působení: politik, žurnalista
Anotace:

Narozen v Lazcích u Uničova (n.m.č. obce Troubelice). Pocházel ze selského rodu, který vlastnil dědičnou rychtu v Lazcích u Uničova už v 17. století. Studoval na gymnáziu v Uničově, v Moravské Třebové a vzdělání dovršil v Sasku. Po návratu hospodařil v lazcích a zapojil se do českého obrozeneckého hnutí v hraničářském kraji. V roce 1900 se přiženil do Střelic (n.m.č.Uničova). Psal do Litovelských novin, organizoval sokolské jednoty a hasičské spolky. Protože se přiženil do statku, který vedl tchán, mohl pokračovat ve veřejné činnosti. Už ve 22 letech byl členem výkonného výboru strany radikálně pokrokové a r. 1904 se stal jedním ze zakladatelů agrární strany na Moravě. Byl výborných řečníkem i hudebníkem, hrál na několik hudebních nástrojů. Stal se šéfredaktorem Selských listů a r. 1909 založil vlastní Moravský venkov. Organizoval zemědělský družstevní průmysl, založil Ústřední jednotu moravských řepařů v Kroměříži, kde vybudoval jeden z největších cukrovarů. Od r. 1912 byl předsedou Řepařské jednoty na Moravě a ve Slezsku. Redakci listu přenesl do Brna, kde vložil kapitál do Rolnické tiskárny, která se stala největším českým grafickým závodem. V r. 1913 byl zvolen do zemského sněmu. Záhy se stal vůdčí osobností moravské politiky. Od července 1918 byl předsedou Zemské hospodářské rady pro Moravu a v říjnu 1918 místopředsedou Moravského národního výboru. V letech 1919–1920 byl ministr vlády ČSR, víceprezident Československé zemědělské akademie, V letech 1922–1931 místopředsedou agrární strany. Stal se prezidentem Agrobanky.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947. S.48.;. Šik, Lubomír: Litovelské osobnosti. Litovel 2008.CD-R.

Poznámka:

Lazce u Uničova je nyní osada obce Troubelice.

František Sokol *11. 12. 1905 - +17. 11. 1972
Místo narození: Tišnov
Místo úmrtí: Moravský Beroun
Místa pobytu: Brno, Krnov, Olomouc, Šumperk
Obory působení: lesní inženýr, odborný spisovatel, vodohospodář
Anotace:

Narozen v rodině soudního úředníka. Studoval na české reálce v Brně, kde maturoval r. 1924. R. 1932 dokončil studia na Lesnické fakultě VŠ zemědělské v Brně. Od r. 1927 byl zaměstnán (kvůli smrti otce) jako smluvní zaměstnanec u stavební firmy na hrazení bystřin. Zprvu působil v Tišnově a od r. 1931 v Brně, kde zůstal až do r. 1943. Pak byl nasazen na nucené práce jako dělník v Rakousku, později v Horním Slezsku, odkud utekl v únoru 1945. V září 1945 byl zaměstnán v Šumperku ve Správě hrazení bystřin. 1949–1950 byl jmenován ředitelem Závodu lesnicko technologické meliorace v Šumperku a r. 1958 přešel do Olomouce, kde se stal ředitelem Lesostaveb. Po roce 1962 pracoval u Státních lesů v Krnově, kde do r. 1970.

Publikoval v odborném tisku, za pobytu v Olomouci ve Stráži lidu. Část jeho pozůstalosti v SOKA Šumperk.

Zdroj:

Opustil nás F.S. ing. In: Severní Morava,25, 1973. S. 70–73. Biografický slovník Slezska a severní Moravy.č.2 (14.).Ostrava 2001. S. 120–121.

Poznámka:

Ing. František Sokol, CSc.(1967)

Anežka Slavická-Vondrovicová *18. 1. 1907 - +1. 2. 1993
Místo narození: Tovačov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov, Tovačov
Obory působení: pěvkyně
Anotace:

Základní hudební vzdělání u otce Klementa Slavického /1863–1941/, při koncertech doprovázena manželem MUDr. Otakarem Vondrovicem. Žila a bydlela v Přerově v Mostní ulici.

Zdroj:

Československý hudební slovník.2.sv.P., 1965.S.515.

Karel Sedlák *31. 8. 1887 - +8. 8. 1967
Místo narození: Třebíč
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Litovel, Přerov
Obory působení: kronikář města, pedagog středoškolský, politik komunální, publicista odborný
Anotace:

Středoškolský profesor na reál. gymnáziu v Litovli od r. 1913, správce muzea v Litovli od r. 1927. Roku 1923 byl jmenován kronikářem města Litovle, zřídil zde odbornou knihovnu, doplnil sbírky o soubor numismatických a kramářských a pouťových písní. Převzal péči o městský archiv, stal se předsedou Krajinské muzejní společnosti a dohlížel na provoz a výzkum Mladečských jeskyní. Byl jmenován konzervátorem pro litovelský okres. Publikoval mnoho odb. článků z historie, napsal rozhlasové pásmo „Na litovelském jarmarku“, organizoval vydávání muzejních ročenek. V letech 1923–27 byl členem městského zastupitelstva, od r. 1934 předsedou národné dem. strany. V r. 1941 byl zatčen nacisty a uvězněn, v r. 1942 byl propuštěn a přeložen na školu do Přerova. Po r. 1948 byl odvolán ze všech funkcí a v 50. letech ukončil pedag. práce, poté odchází do Olomouce.

Zdroj:

Beneš, Jan: Nedožité osmdesátiny profesora Karla Sedláka.=ZVÚO, 1968, č. 137,S.. 19–20;

Václav Richter *30. 8. 1900 - +7. 4. 1970
Místo narození: Třešť
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kunsthistorik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval FFUK Praha v letech 1920–1925, obor dějiny umění a prehistorická archeologie. V roce 1925 získal PhDr. V r. 1945 docentem pro obor dějiny umění, později 1948 prof. Katedry dějin umění FF UP. Historik umění zabývající se českou a moravskou architekturou raného středověku, vznikem a vývojem moravských měst, barokní architekturou na Moravě.

Zdroj:

Maliva, J.: Olomoucká činnost prof. V. Richtera. Sborník VSMO, 62, 1973. S. 35–46.; Výtvarní pedagovové a teoretici umění UP 1945–1983. Olomouc 1987. Vzpomíná­me…KKC v Olomouci, 1980, č.8. S.15.;

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4