Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 207
Josef Vlček *6. 6. 1920
Místo narození: Kaňovice
Místa pobytu: Fryšták, Olomouc, Ostrava
Obory působení: nakladatelský redaktor, politický vězeň, překladatel, žurnalista
Anotace:

Narodil se v Kaňovicích u Frýdku. Studoval na gymnáziu u salesiánů ve Fryštáku, studia dokončil na klasickém gymnáziu v Ostravě. Po studiu se začal věnovat novinářské, vydavatelské a překladatelské činnosti – redaktor „Našince“ a vydavatelství v „Matici cyrilometodějské“. Při této činnosti se často setkával s církevními představiteli (biskupové Matocha, Beran, apoštolský nuncius,…). Po únoru 1948 je označen jako špión Vatikánu a souzen. V rámci procesu byl změněn návrh rozsudku z trestu smrti na 21 roků vězení a takto odsouzen k práci v nejtěžších podmínkách věznic Jáchymov, Ruzyně a Leopoldov. Po 10-letech, v rámci amnestie související s Pařížskou konferencí, byl v roce 1960 propuštěn a setkává se manželkou a dcerou, které byly po dobu jeho věznění vystavovány nemalému psychickému útlaku. Pracuje v dělnických profesích a v době Pražského jara 1968 se stává klíčovou osobností v publikování a šíření dokumentů závěrů II. Vatikánského koncilu. V době „normalizace“ se opět stává středem zájmu státní bezpečnosti a je mu znemožněna jakákoli oficielní vydavatelská činnost. I v těchto podmínkách považuje za důležité, aby svobodně myslící občané měli přístup k nezkresleným informacím a tajně tiskne a zajišťuje distribuci samizdatů. Státní bezpečnost mu později dokázala šíření 32 titulů a je odsouzen k 20 měsícům na Borech. Zde se setkává s Václavem Havlem. Dominikem Dukou a jinými známými představiteli protitotalitního odboje. Po uplynutí poloviny trestu byl propuštěn. Vydávání a šíření samizdatů se nevzdal, jen to provádí s větší opatrností a horlivostí. Po roce 1989 se bez velkého rozmýšlení rozhoduje naplnit své celoživotní poslání v nových podmínkách. S pomocí kardinála Tomáška obnovuje vydavatelskou činnost Matice Cyrilometodějské, která byla po jeho zatčení v roce 1950 zlikvidována. V současné době ředitel nakladatelství, překladatel a redaktor v časopisu Světlo. V letech 1990–2004 bylo vydáno v nakladatelství přes 500 titulů. V nákladu 12 000 výtisků vychází již 13 roků měsíčník Světlo, který komentuje etické a duchovní dění ve společnosti. Významná je i jeho činnost překladatelská z italštiny a němčiny. Časopis Report mu udělil cenu „Osobnost roku 1997“. Jeho život a přínos v boji za svobodu a demokracii je popsán mimo jiné v knize „Dědictví – Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu“ autorky Heleny Havlíčkové, vydané nakladatelstvím Votóbia 2002.

Zdroj:

(jpa): Cenu města Olomouce obdržel Josef Vlček.In: OLDIN, 15, 2005,č.7–8,červen.;

Fotky:
Libuše Vašků *13. 1. 1915
Místo narození: Doubrava
Místa pobytu: Karlovy Vary, Přerov
Obory působení: herečka
Anotace:

Od r. 1936 hrála v Hanáckém divadle Přerov, od r. 1957 v Karlových Varech. V roce 1979 hrála ve filmu Paragraf 224, který režíroval Sirový.

Zdroj:

Přehled činnosti čs. divadel 1958. Praha DŮ 1959, S. 255.;

'

Jaromír Vaškú *14. 12. 1924
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Brno
Obory působení: kardiolog
Anotace:

Manžel národní umělkyně Olgy Skálové. Člen korespondent ČSAV. Vědecký pracovník v oblasti výzkumu umělého srdce a podpůrných srdečných systémů. Člen mezinárodních společností pro kardiologický výzkum. Absolvoval LFMU Brno.

Zdroj:

Kdo je kdo 1991/1992.II.Praha 1991.S.1064.;.

Jan Vašíček *12. 8. 1911
Místo narození: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou
Obory působení: hudebník, učitel
Zdroj:

Tomáš, J.: Vzpomínka na Jana Vašíčka.LKK, 1980, č.11, S.8 –11.

Zdeněk Vacek *1. 6. 1940
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: výtvarník
Anotace:

Absolvoval soukr.studia u prof.A.Kučery, A.Berana a J.Sedláčka.Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. Olomouc 1989. ;-hast. -: Obrazy Z. Vacka. Stráž lidu, 1984, 29. 11. , S. 4. ; Hastík, J. : Obrazy Z. V. a Jiljího Sedláčka. Stráž lidu, 1986, 11. 10. , S. 4.;

'

Ida Vaculková *8. 3. 1920
Místo narození: Uherské Hradiště
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: výtvarnice
Anotace:

Autorka reliéfu pro interhotel Flora Olomouc

Zdroj:

Katalog : Vyznání životu a míru.Praha 1985.;.

Jiří Vagera *2. 1. 1937
Místo narození: Stará Ves nad Ondřejnicí
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: biolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Externí pedagog Doc. RNDr. Jiří Vagera, CSc. působí na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Jaroslav Valenčík *14. 4. 1928
Místo narození: Přerov
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olomouc, Opařany
Obory působení: básník, lékař
Anotace:

Narozen v Předmostí u Přerova (n.m.č. Přerova). V letech 1939–1947 studoval reálné gymnázium v Přerově a po maturitě studoval LF UP v Olomouci, kde absolvoval r. 1952. Poté pracoval jako pedopsychiatr so roku 1980 v Kroměříži. Mezitím v letech 1964–1966 externím posluchačem FF univerzity v Brně. Z Kroměříže odešel do Opařan u Tábora a koncem let osmdesátých se vrátil do Kroměříže, kde působil jako primář dětské psychiatrie.
Autor přírodní lyriky. Básnická sbírka Rákosový stvol. Brno, Blok 1979.

Zdroj:

Slíva, V.: Jaroslav Valenčík. In.: Literární měsíčník. 1980, č.2.;. Slovník české literatury 1970–1981. Praha 1985. S. 392.

Milena Valušková *6. 10. 1947
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Velký Týnec
Obory působení: fotografka umělecká
Anotace:

Absolvovala jedenáctiletku v Olomouci. Pracovala mimo jiné i v nemocnici, na soudním lékařství a u památkářů jako fotografka. Absolvovala pražskou FAMU. V současné době žije a pracuje v Olomouci. Spolupracuje s nakladatelstvím Fontána v Olomouci, kde se podílí na fotografické podobě knih.Spolupracovala též s OÜ; Velký Týnec.Ateliér : Tř.1. máje 29 Olomouc.

Zdroj:

.

František Vanék *3. 12. 1931
Místo narození: Uherský Ostroh
Místa pobytu: Brno, Loštice, Mohelnice, Olomouc
Obory působení: sportovec
Anotace:

Začínal v rodišti ve Viktorii r. 1937–1946, poté Slavoj Loštice do r. 1948, Spartak Mohelnice 1948–1951, pak poprvé na zimním stadionu Kr. Pole Brno. Od r. 1967 – 1970 trenér ZKL Brno, poté v MDS Olomouc 1970–1972, pak Švýcarsko. Říkalo se mu „profesor hokeje“. Mistr sportu 1959, ZMS 1961. ;

Zdroj:

Gut, K.: Malá encyklopedie ledního hokeje.Praha, Olympia 1986.S.458– 459./foto/;.

Vlastimil Vaníček *13. 3. 1918 - +23. 6. 1990
Místo narození: Lipník nad Bečvou
Obory působení: biolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Pedagogicky působil na UP v Olomouci.

Zdroj:

Sanetrník, J.: Nekrolog.LD, 26.6.1990, S.4.;Kozel, P.: Acta Universitas Palackianae Olomucensis.Bi­ologica.28, S.93.Praha, SPN 1989, S.9–11.;.

Bedřich Vaverka *2. 2. 1925
Místo narození: Frenštát pod Radhoštěm
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hornista, hudebník
Anotace:

Hráč na lední roh. Působil v MFO od 1.11.1954 do 31.3.1956.

Zdroj:

Schindler, A. : Členové MFO.

Michal Vavrečka *26. 2. 1975
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Český Krumlov, Praha, Uherské Hradiště
Obory působení: malíř
Anotace:

Narozen v Řepčíně u Olomouce. Studoval SUPŠ v Uherském Hradišti, 1992–96 AVU Praha, 1999 Fa VU Brno. Působil v Českém Krumlově.

Poznámka:

Řepčín je součástí města Olomouc.

František Všetička *25. 4. 1932
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Čelechovice na Hané, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Uničov, Zlín
Obory působení: básník, literární historik, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský, prozaik
Anotace:

V útlém dětství vyrůstal ve Smržicích a v Čelechovicích na Hané. Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci r. 1952, vystudoval FF UP r.1957, obor čeština, historie. Kandidát věd v r. 1967 prací o B. Říhovi. V letech 1957–1961 učil na prům. škole v Uničově a Lipníku, do r. 1964 ve Zlíně. V letech 1964–1997 působil na Ped. fak. UP, obor: dětská literatura, moravští autoři. V letech 1990–1995 jako vedoucí katedry českého jazyka. Jako lit. teoretik se zabývá poetikou lit. děl, zvláště jejich kompoziční výstavbou, od gotické poezie přes barokní lidové drama až po současnou tvorbu. Zabývá se i lit. slovenskou, ruskou a polskou. Vydal cca 18 odb. publikací, biografické romány, 2 knihy fejetonů a sbírku básní. Překládá polskou poezii. Členem redakční rady časopisu Alternativa plus, nositelem Ceny Leopolda Vrly za rok 2000. V roce 2015 mu byl v Polsku udělen Zlatý literární vavřín. V roce 2016 laureátem Ceny města Olomouce.

Zdroj:

Slovník české literatury 1970–1981. Praha 1985, S. 409.; Moravské osobnosti umění a kultury-SVK Olomouc; Kolář, B.: Z paměti literární Olomouce, Olomouc 2004.; Málková, I.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945–2000), Olomouc 2001 S. 329–331.; Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995, Olomouc 1996.; Olomoucká haiku, Olomouc 2006, S.113–114 (foto);' Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Su-Žv. Valašské Meziříčí 2011. Všetička, Fr. : Olomouc literární.3. O­lomouc, Poznání 2016. S.165.

Poznámka:

Doc. PhDr. František Všetička, CSc.

Fotky:
Rostislav VALUŠEK *18. 6. 1946
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Drahanovice, Horka nad Moravou, Litovel, Praha
Obory působení: básník, duchovní, editor, grafik, ilustrátor
Anotace:

Po vychození základní školy se vyučil zámečníkem u strýce. V dětství jej kromě otce živnostníka ovlivnila i babička, skrze kterou objevoval víru, umění a život vůbec. Po nekonečných pokusech o přijetí na uměleckou školu byl v roce 1964 povolán na základní vojenskou službu. Po srpnu 1968 emigroval do NSR, kde byl přijat na grafickou školu. Přesto se však vrátil po sedmi měsících do vlasti, kde se mu podařilo zahájit studium na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze, kterou absolvoval v roce 1974. V témže období se věnoval též vydávání samizdatové edice Texty přátel, která čítá na 300 titulů. Přispíval též do samizdatového sborníku Enato (1983,1984) V období normalizace používal pseudonym Vratislav Halen. Farářská činnost mu byla zapovězena až do roku 1989. Během své životní cesty vystřídal několik dělnických profesí: topič, skladník, kulisák, pracovník vlakové pošty a v období 1979–1989 byl měřičem u hydrologického průzkumu. Na své chalupě v Drahanovicích pořádal neoficiální divadelní představení a komponované večery poezie. Samostatně vystavoval grafiku zprvu v Olomouci (1973,1974, 1986 a 2005), v Praze (1976), Litovli (1980,2003). Od roku 1990 působil jako farář CČSH v Litovli, Olomouci a Horce nad Moravou. V téže době spoluredigoval sborník Bítov, Archy pro poezii, kritiku a život a publikoval v periodikách: Proglas, Souvislosti, Skriptum, Velehrad, Prostor Zlín, Český zápas a v Hanáckých novinách. Je také autorem grafických úprav a ilustrací titulů vydávaných ve Votobii. Valuškova poezie vyniká duchovní hloubkou a krásným jazykem. Po roce 1989 vyšly tituly: Ztotožňování (1990), Milostivé léto (1996), Léthé ve snu (2004) a Duše s vytrhanou podlahou (2006). V roce 1997 byl operován s těžkou chorobou srdce. V roce 2012 se stal laureátem Ceny města Olomouce v oblasti literatura.

Zdroj:

Týnecké listy 1916, červen.

Poznámka:

Mgr. Rostislav Valušek Přispívá do Paměti národa.

Fotky:
Jan Venclík *22. 6. 1893 - +24. 1. 1975
Místo narození: Prostějov
Obory působení: odborný publicista
Anotace:

Psal do techn. časopisů: Technický obzor, Architekt aj.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979, S.173.;.

Jiří Veselský *26. 7. 1933
Místo narození: Kyjov
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: básník
Anotace:

Od r. 1955 stud. FFUP v Olomouci, čeština, ruština;Žije v Brně, Kyjově. Autor přes 100 básní.

Zdroj:

Černá Jana: Spisovatelé Jihomoravského kraje.Brno, KJM 1991,S.69.;;

  • jTk-: Třikrát napříč labyrintem totalitarismu­.Proglas, 1, 1990,č.7, S.109–119.;.
Dobromila Vignatiová *18. 10. 1923
Místo narození: Přerov
Místa pobytu: Brno, Přerov
Obory působení: klavíristka, pedagog hudební
Anotace:

Narozena v Předmostí u Přerova (n.m.č.Přerova) jako Hrabalová.. Učitelka LŠU. Žije v Přerově.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska – SOKA Přerov.; Československý hudební slovník osob a institucí 2. M-Ž. Praha 1965. ;

Emil Viklický *23. 11. 1948
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: klavírista, skladatel
Anotace:

Základy hudby v hudeb. škole Olomouc, abs. přírodovědeckou fak. UP Olomouc v r. 1971, matematika. Vojenská služba v AUS VN a v orchestru P. Bayerleho 1971–72. ;solový jazzový klavírista. Červen 1976–1. místo v soutěži jazz. klavír. Lyon, 1979–1. místo v 5. mezinárod. soutěži jazz. skladby v Monacu za skladbu Green Satin. R. 1977–78 studoval na stipend. na Berklee College of Music v Bostonu ?USA/. V r. 1979 cena Supraphon za zrvárnění moravského folkloru na autorské desce " V Holomóci městě".

Zdroj:

Čeští skladatelé současnosti. Praha, Panton 1985, S. 305. /foto/;Černý Milan: Kdo je kdo 1991. Čechy, Morava, Slezsko. Praha, IRIS 1971. S. 178. ;Kdy kde co v Olomouci 1993, duben, S. 8–10.
.

Ivo Viktor *21. 5. 1942
Místo narození: Křelov
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha, Prostějov, Šternberk
Obory působení: fotbalový brankář, trenér
Anotace:

Fotbal hrával od mládí. Za mládežnický klub ve Spartaku Šternberk. Profesionálně 1960–1961 za Železárny Prostějov, 1961–1962 Rudá hvězda Brno, 1962–1963 Spartak Brno, 1963–1976 Dukla Praha, 1966–1977 representant ČSR, V roce 1976 Mistr Evropy, od roku 1977 po vyhřezlé ploténce musel ukončit kariéru hráče a pak působil jako trenér. Studoval průmyslovku a FTVS. Ženatý od r. 1967, 2 děti (Ivo a Jana). Nyní žije na kraji Prahy. 2009 – Cena Václava Jíry 28.10.2012 oceněn prezidentem Václavem Klausem Medailí za zásluhy.

Zdroj:

ČBS. Praha 1992. S. 782. Kdo je kdo 1994–1995. Praha 1994. S.630. Vikor, Ivo: Můj dres č.1. Praha 1977.(Autobio­grafie)

Poznámka:

PaedDr. Ivo Viktor

Vladimír Vlček *17. 8. 1933
Místo narození: Třešť
Místa pobytu: Karviná, Olomouc, Zlín
Obory působení: matematik, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V Olomouci působil na UP v letech 1964– 1995. Od r. 1990 docent matemat. analýzy na katedře MA a numer. mat. PřFUP Olomouc. 56–61 středošk. prof. M, F, Karviná, 61–64 odb. as. na býv. Pedag. inst. ve Zlíně, od r. 1964 odb. as. na UP. Předseda KV MO a člen ÚV MO, člen vyboru pob. J ČSMF Olomouc. Autor 30 publikací. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Kdo je kdo II.1991/92.Praha 1991, S.1082.;.

Poznámka:

Doc. RNDr. Vladimír Vlček, CSc.

Eduard Vlček *26. 2. 1940
Místo narození: Přerov
Místa pobytu: Brno, Praha
Obory působení: právník, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Univ. prof. dějin státu a práva na Právnické fakultě Brno. V roce 1962 absolvoval PK UK Praha. Zájmy: filatelie, šachy, výtvarné umění. Po promoci pracoval do roku 1964 v PZO Motokov v Praze, od roku 1964 do 1970 na právnické fakultě v Praze. V letech 1986–1990 děkanem PF MU Brno a též poslanec FS, člen předsednictva na PK MU Brno. Autor pěti monografií, a více než sta odborných statí.

Zdroj:

Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. Praha 1998.S.662.

Vladislav II. a Matyáš v Olomouci *18. 7. 1479
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Setkání Vladislava II. a Matyáše v Olomouci, stvrzující olomoucké příměří. Panovníci se nejprve sešli v poliích mezi Olomoucé a Uničovem; teprve když se Vladislav zbavil nedůvěry k Matyáši, vjel 18. července do Olomouce a ubytoval se v domě na Horním Náměstí, ozdobeném později znaky Uher, Čech a Polska.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.170–171.

Vladislav IV. navštívil Olomouc *27. 10. 1637
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Dne 27. října navštívil polský král Vladislav IV. Olomouc. Roku 1637 cestoval král se svou dcerou přes Olomouc do Badenu, uvedeného dne se vracel přes Olomouc do Krakova.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Stalo se před lety od 27. října do 3. listopadu. MF Dnes, 25. října 1997, příl. Střední Morava, S. 4.

Vlastimila *19. 4. 1870
Místo narození: Prostějov
Anotace:

Konal se první koncert Vlastimily za řízení učitele Jana Kaisra.

Zdroj:

Dokumentace OK Prostějov, pí Štolbová, 1990.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9