Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Rudolf Kroupa *12. 1. 1914
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Karlovy Vary, Olomouc, Opava, Písek
Obory působení: houslista, skladatel
Anotace:

Studoval R v Olomouci, soukromě stud. hru na housle, též u O. Ševčíka v Písku r. 1933. Koncertní mistr opery v Opavě 1945, 1948–1950. Člen Karlovarského symfonic. orchestru od r. 1950. Jeho skladby provádělo Talpovo trio v olomouckém studiu Čs. rozhlasu 1948–1952. ;

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.754.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?