Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 186
Anatol D'Orsay *24. 1. 1826 - +30. 6. 1894
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Bystřice pod Hostýnem, Kojetín, Kroměříž, Mikulov, Olomouc
Obory působení: kanovník, kněz, vlastivědný pracovník
Anotace:

Studoval v Kroměříži, Mikulově a Olomouci, kde 1849 vysvěcen na kněze, poté kaplanem u sv.Mořice v Olomouci, 1851 v Bystřici p.H., 1856 farářem v Kojetíně, od 1881 kanovníkem v Olomouci.Ve své residenci dal k dispozici několik sálů pro sbírky VSMO.První předseda VSMO.Členem všech spolků českých.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.213–214.;Nešpor, V.: Dějiny města Olomouce.Brno 1936.S.246.;Hanácké noviny, 23.1.1996, S.3., . V měsíci červnu připomínáme.In. Kdy-kde-co Olomouc, červen 2014. S.2.

Otakar Dadák *16. 12. 1918 - +8. 4. 1992
Místo narození: Brodek u Prostějova
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno
Obory působení: herec
Anotace:

Absolvent konzervatoře v Brně r. 1941, v letech 1950 –1979 působil v Brně.

Zdroj:

Přehled činnosti čs.divadel 1958.Praha, DÚ 1959, S.89.; ČBS.Praha 1992.S.103.;.

Břetislav Dadák *6. 5. 1936 - +19. 5. 2014
Místo narození: Liptál
Místo úmrtí: Liptál
Místa pobytu: Kroměříž, Lanškroun, Olomouc, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
Obory působení: ilustrátor, muzejník, výtvarník
Zdroj:

Fabián, J.-Ševčíková, H.: Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. A-Fi. Valašské Meziříčí 2009, S. 70.; Osobnosti střední Moravy – kalendář výročí 2021. S.24.

Jaromír Dadák *30. 5. 1930
Místo narození: Znojmo
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Ostrava, Praha
Obory působení: dirigent
Anotace:

Po absolvování gymnázia ve Znojmě studoval 1950–1956 dirigování na JAMU v Brně u prof. Františka Stupky, Břetislava Bakaly a zároveň působil jako dirigent Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a Uměleckého vojenského souboru v Praze. Od roku 1956 redaktorem a hudebním režisérem Čs.rozhlasu v Ostravě, 1960–1963 uměleckým vedoucím Ostravského rozhlasového orchestru. Uměleckým ředitelem Moravské filharmonie v Olomouci od 15.4.1969 do 31.7.1971. Nyní působí v Brně.

Zdroj:

Čeští skladatelé současnosti.Praha, Panton 1985.S.50–51. Fotografie. Osobnosti Znojemska. Hudebníci. Znojmo, Okresní knihovna 1989.

Arnošt Dadák *5. 11. 1858 - +9. 8. 1937
Místo narození: Kelč
Místo úmrtí: Milotice nad Bečvou
Místa pobytu: Kelč, Kroměříž, Milotice nad Bečvou, Olomouc, Příbor
Obory působení: novinář, učitel, zemědělský odborník
Anotace:

Navštěvoval školu při piaristické koleji v Kroměříži, přestoupil na reálku, pak na učitelský ústav v Olomouci a odtud na učitelský ústav v Příboře. Učitel v Kelči, 1891–1904 správce školy v Miloticích. Zakladatel časopisu Valašské Hlasy 1886; V roce 1904 odešel ze školství a věnoval se novinářství. Vydával časopisy: Milotický hospodář, Chov drobného zvířectva (1903) a Praktický rádce pro zahradnictví 1920; Vydávané časopisy a publikace tiskl ve vlastní tiskárně od r. 1925.. Z díla: Výnosné pěstování zeleniny v zahradě i na poli. 1926, (4. vyd. 1946. ). V roce 1937 byl jmenován místopředsedou a čestným členem Syndikátu zemědělských novinářů a spisovatelů ČSR a čestným členem Československé akademie zemědělské.

Zdroj:

ČBS. Praha Academia 1992, s. 103., ČBS XX. století, 1.díl, Praha 1999; Fabián, J. – Ševčíková, H.: Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě.A-Fi. Valašské Meziříčí 2009. S.70.;

Vladimír Dadák *9. 11. 1931
Místo narození: Štarnov
Místa pobytu: Brno
Obory působení: biochemik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Rodák z Olomoucka. Vědecky a pedagogicky působí na Masarykově univerzitě v Brně.

Zdroj:

Kdo je kdo 1994–1995. Praha 1994. S.93.

Jan Dadák *12. 11. 1965
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc, Šternberk
Obory působení: básník
Anotace:

Vystudoval gymnázium ve Šternberku. Po čtyřech letech v dělnických profesích studoval dva roky speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci, pak absolvoval specializaci filmové umění na FFUP. Od 1995 dramaturg Divadla hudby v Olomouci. V letech 1992–93 jeden z pořadatelů sborníku Bítov. Autor bibliofilské sbírky básní Světnice propadlého světla (Olomouc, vl.n.1990). Autor scénářům k programům o George Traklovi, Rostislavu Valuškovi aj. V roce 1994 vydal antologii české duchovní lyriky 20. století pod názvem Krajiny milosti.

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995. Olomouc, Rubico 1996.S.51.

Josef Dalbert *14. 10. 1683 - +17. 5. 1740
Místo narození: Vyškov
Místo úmrtí: Vratislav (Polsko)
Místa pobytu: Olomouc
Anotace:

ředitel Vysokého učení v Olomouci

Zdroj:

PhDr. Radek Mikulja-Muzeum Vyškovska;přip. KK 1993;.

Jiří Damborský *22. 5. 1927 - +23. 7. 2013
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc, Opole (Polsko), Ostrava, Poznaň (Polsko), Varšava (Polsko)
Obory působení: pedagog vysokoškolský, polonista, překladatel
Anotace:

V roce 1946 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. V roce 1952 absolvoval FFUP, obor polonistika a slavistika. 1950–1952 lektor českého jazyka univerzity v Poznani, 1960–1966 univerzity ve Vaešavě, do 1973 docent FFUP, od 1989 řádný profesor WSP Opole, 1990 univ.prof. PhDr. FFUP Olomouc, od 1991 vedoucí Katedry polonistiky a folkloristiky na FFOU Ostrava. Žije v Ostravě.Ve volném čase se zabývá včelařstvím.

Zdroj:

Slovanské gymnázium literární.Olomouc: Slovanské gymnázium, 2000.S.196; Kdo je kdo v České republice. Praha, Modrý jezdec 1994. S.93. V sýp­kách ducha. Olomouc 1992. S. 170. http://www.slaviste.cz/index.php?…

Fotky:
Alois Daněk *16. 10. 1895 - +6. 6. 1942
Místo narození: Hrubčice
Místo úmrtí: Uherské Hradiště
Místa pobytu: Kroměříž
Obory působení: barytonista, právník, režisér opery
Anotace:

JUDr. Alois Daněk pěvec-amatér, barytonista. Vystupoval v Moravanu v Kroměříži, zejména v Dvořákově Svaté Ludmile nebo Smetanově Hubičce.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha 1963.S.225.;. Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku. Kroměříž 1941. S.41.

Antonín Mnohoslav Daněk *20. 2. 1857 - +1. 12. 1935
Místo narození: Tištín
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Praha, Uherské Hradiště
Obory působení: redaktor
Anotace:

Maturoval na něm. G Kroměříž, FFUK Praha. Působ. v letech 1886–1890 v Uherském Hradišti jako redaktor, od r. 1895 redaktor Selských listů v Olomouci

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc1938­.S.42.;.

Ladislav Daněk *9. 1. 1958
Místo narození: Přerov
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Opava, Praha, Prostějov
Obory působení: výtvarník
Anotace:

Kresba, grafika. výstavy v Opavě, Prostějově, r. 1990 v Praze. SV r. 1987 v Galerii pod podloubím v Olomouci a r. 1990 Na bidýlku v Brně, a v Divadle hudby v Olomouci. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Zatloukal, Pavel: Protiklady Ladislava Daňka?=Hanácké noviny,1990, 13.11., S.4.; Valoch, Jiří: Ladislav Daněk.Hanácké noviny, 1990, 3.11., příl., S.1.;.

Jiří Daňhelka *7. 2. 1919 - +28. 3. 1993
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: děkan fakulty, literární historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V Olomouci působil na FFUP zprvu od r. 1949 externě, 1966– 1969 děkan FFUP, do r. 1975 prof. FFUP, obor stará čeština a dějiny starší české literatury. Poté musel z politických důvodů odejít z UP. Rehabilitován v r. 1990.

Zdroj:

Kdo je kdo v Českosloven­sku.1.díl.Pra­ha ČTK 1969.S.142.;Náš kolega – prof.Daňhelka­.Žurnál, 1993, č.12, S.1.;.

Ladislav Daniel *6. 1. 1950
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: kunsthistorik
Anotace:

V roce 1974 absolvoval FFUP v Olomouci. Od roku 1985 pracuje v Národní galerii Praha, od r. 1993 generální ředitel NG Praha. Od dubna 1998 vedoucí Arcidiecézního muzea umění v Olomouci.

Zdroj:

Kdo je kdo 1994–1995. Praha 1994. S.94.

Erich Dauman *10. 12. 1905 - +3. 8. 1978
Místo narození: Uničov
Místo úmrtí: Konstantinovy Lázně
Místa pobytu: Praha
Obory působení: botanik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Něm.původu, 1939 se přihlásil k čes.národnos­ti.1925–29 stud.Př.fak.něm­.univ.v Praze, 1926–39 asistent tamtéž.1939 pro nesouhlas s nacismem opustil univ., učil na vl.žádost na RG Jana Nerudy v Praze.Vězněn v konc.táb.1945–60 prac.MŠ, od 1962 prof.UK.Mor­fologie

Zdroj:

ČBS.Praha Academia 1992, S.104–105.;.

Hynek David *9. 9. 1891 - +13. 3. 1932
Místo narození: Janoušov
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Praha, Zábřeh
Obory působení: právník
Anotace:

Od roku 1903 studoval na gymnáziu v Zábřehu. Po maturitě 1911 odešel na Právnickou fakultu UK v Praze. Po roce 1918 jako mladý právník vstoupil do služeb čs. ministerstva průmyslu, obchodu a živností. V Praze se stal i významným členem vedení čs. Orla. Za nacistické okupace se zúčastnil ilegální činnosti Orla. V prosinci 1942 byl zatčen a zahynul mučednickou smrtí v koncentračním táboře v Osvětimi.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a Severní Moravy 2.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1993.S.22.;

Václav David *22. 9. 1848 - +20. 8. 1939
Místo narození: Petřkovice
Místo úmrtí: Olšany
Místa pobytu: Olšany
Obory působení: folklorist
Anotace:

Zemřel v Olšanech (u Prostějova).

Zdroj:

Moravské osobnosti umění a kultury REGO/SVKOL;.

Klement David *26. 8. 1859 - +24. 9. 1927
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Prostějov
Obory působení: redaktor
Anotace:

Redaktor časopisu Národ a škola. Přispíval do Lidových novin v Brně, črty a fejetony. Autor vlastivědných publikací. Ředitel učitelského ústavu v Brně. Autor vzpomínek z rodiště : „Hrstka vzpomínek z bývalé Hané“.

Zdroj:

Pospíšil, F.: Almanach hanáckého roku.Přerov 1923.S.102.;Sprin­ger, J.: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947.S.33.;.

Jacob Julius David *6. 2. 1859 - +20. 11. 1906
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Kroměříž, Opava, Těšín
Obory působení: básník, spisovatel
Anotace:

Pocházel z velmi chudých poměrů. Začal studovat v Těšíně, pokračoval v Opavě, ale maturoval na gymnáziu v Kroměříži r. 1879. Poté studoval na vídeňské univerzitě filozofii, germanistiku a historii a dosáhl doktorátu r. 1887.
Plně se věnoval spisovatelské činnosti. Psal německy. Ve svých prózách se rád vracel do krajiny, kterou poznal v dětství.

Zdroj:

Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.3.Opava 1979.S.22–23. BSSSM,seš.3 (15.).Ostrava 2002.S. 50.

Poznámka:

PhDr. Jacob Julius David

Netta Deborská *16. 2. 1918 - +16. 7. 2002
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Plzeň
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Ostrava
Obory působení: herečka
Anotace:

Manželka Jiřího Kostky, matka Petra Kostky.1942–49 sólistka operety v Olomouci, Opavě, Ostravě, r.1949 Divadlo J.K.Tyla v Plzni.

Zdroj:

ČBS.Praha Academia 1992., S.105;.

Joannes Deckerius *27. 12. 1560 - +10. 1. 1619
Místo narození: Hazebroek (Francie)
Místo úmrtí: Štýrský Hradec (Rakousko)
Místa pobytu: Belgie, Olomouc, Řím (Itálie)
Obory působení: rektor univerzity, teolog
Anotace:

Sedmý rektor olomoucké koleje a akademie Tovaryšstva Ježíšova v letech 1607–1612.. Doktor teologie. Ordinován na kněze v Římě. Vyučoval v jezuitské akademii ve Štýrském Hradci. Bohatá publikační činnost.

Zdroj:

Fiala, J. Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860. Žurnál UP č.24, 15.4.2005, S.7.

Jan Dedek *1. 5. 1906 - +5. 5. 1945
Místo narození: Kojetín
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Praha
Obory působení: tělovýchovný pracovník
Anotace:

Zahynul v Praze při obraně rozhlasu v roce 1945.

Zdroj:

SOKA Přerov-dopis2006

Jaroslav Dejmal *2. 5. 1892 - +3. 10. 1975
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: cukrář
Anotace:

Jeden z největších cukrářů minulého století. Firma Dejmal byla zárukou kvality a oborové vytříbenosti.

Jan Rudolf Demel *7. 4. 1833 - +1. 10. 1905
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Přerov, Vídeň (Rakousko), Vrbátky
Obory působení: pedagog středoškolský, redaktor
Anotace:

Studoval v Olomouci, poté v Praze a ve Vídni.R.1857 se stal prof.chemie a přírodopisu na něm.reálce v Olomouci.Z jeho podnětu založeny rolnické školy v Přerově 1865, na Hradisku 1876.Redigoval časopis"Hospodář Moravský„, který byl r.1871 změněn na " Pozor“.Vydal četné populární hospodář.brožu­ry.R.1867 a 1871 zvolen do zems.sněmu moravského za poslance za okr.olomoucko-prostějovský, r.1873 za prostějovsko-plumlovský.R.1883 dal podnět ke zřízení česko-moravského spolku selského pro Moravu v Olomouci. Zakladatel a první předseda správní rady Rolnického cukrovaru ve Vrbátkách v letech 1870–1879, v období od 10.8.1871 do 20.11.1874 před­nosta Poštovního úřadu ve Vrbátkách.

Zdroj:

OSN, Sv.VII.Praha 1893, s.278;Masarykův slovník naučný.II.Praha, 1926, S.152.; Pospěch, Pavel: Příspěvek k politické činnosti J.R.Demla.=ZKVMO, 1981, č.214, S.6–12.; Pospěch, Pavel: Výročí J.R.Demla.=ZKVMO, 180, č.208, S.26.; Fotografie. PKK 1980.Olomouc, OK 1979.; Pamětní kniha obce Vrbátek.I., S.236, 269.

'

Alois Demel *18. 2. 1860 - +9. 4. 1936
Místo narození: Mošnov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Příbor
Obory působení: církevní hodnostář, kněz
Anotace:

V letech 1873–1880 studoval gymnázium v Příboře a v Kroměříži. Poté studoval teologii v Olomouci. Po vysvěcení 5.7.1884 byl kooperátorem v Janově u Jindřichova, v červenci 1887 určen prefektem chlapeckého semináře v Kroměříži a r. 1892 odešel do Olomouce jako sirituál kněžského semináře. Od r. 1901 po dobu 22 let byl superiorem semináře. V roce 1923 jmenován kanovníkem a 16.11.1928 pro­boštem u Sv. Mořice v Olomouci. Věnoval se charitě.

Zdroj:

BSSSM. Ostrava 2000. č. 1 (13). S. 28–29.

Poznámka:

Msgre Alois Demel.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8