Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Jindřich Mackovík *10. 7. 1876 - +12. 3. 1943
Místo narození: Brodek u Přerova
Místo úmrtí: Břest
Obory působení: odborný spisovatel
Anotace:

Narozen v Lukové u Přerova. Zemský rada.

Zdroj:

Springer, jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S..41.;.'

Poznámka:

Luková u Přerova – n. část obce Brodek u Přerova.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?