Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Jaroslav Štech *12. 2. 1904 - +29. 1. 1966
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Boskovice, Zábřeh
Obory působení: právník
Anotace:

Syn dramatika Václava Štecha. Od r. 1930 v Šumperku, od r. 1934 zahajuje samostatnou praxi v Zábřeze, kde až do r. 1938, musel se odstěhovat, odešel do Boskovic. Po r. 1945 se vrátil do Šumperka. Kulturní práce, přednášel o kulturních památkách, dějinách severní Moravy, o umění. Znalec uměleckých památek města. Pravidelně publikoval v Kulturním životě Šumperka..

Zdroj:

Kubík, H.: Opustil nás dobrý člověk.KŽŠ 1966, č.3, S.6.; Nekrolog – KKM 1966, č.4, S.7.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?