Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 96
František Bráblík *5. 4. 1931
Místo narození: Mařatice
Místa pobytu: Hranice, Olomouc, Přerov
Obory působení: literární historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1957 absolvoval FFUP Olomouc. Od r. 1990 působí na FFUP, doc. až rehabilitací 1990. Doc. katedry věd o umění FFUP. Vědecká a odborná činnost orientována na ruskou literární historii nové doby. Přítel Jiřího Klobouka.

Zdroj:

Kdo je kdo v České republice 1994/1995.Praha 1994.S.57.;.

Jan Burian *5. 3. 1959
Místo narození: Moskva (Rusko)
Místa pobytu: Olomouc, Plzeň
Obory působení: režisér, ředitel divadla, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1984–1987 působil v DOS Olomouc. Poté přešel do Plzně, kde působí v Divadle J.K. Tyla.

Pavel Šlézar *24. 6. 1977
Místo narození: Moravská Třebová
Místa pobytu: Konice, Litovel, Olomouc, Opava, Plzeň
Obory působení: archeolog, odborný publicista
Anotace:

V letech 1991–1995 studoval gymnázium v Litovli. Po maturitě studoval středověkou archeologii na Slezské univerzitě v Opavě a poté na Katedře archeologie Západočeské univerzitě v Plzni. Od r. 1999 zaměstnán v Památkovém ústavu v Olomouci jako archeolog v Oddělení archeologických výzkumů. Mgr. Pavel Šlézar provedl řadu záchranných výzkumů městských jader a opevněných sídel v regionu střední Moravy. Specializuje se na středověkou archeologii. Je řádným členem European Association of Archaeologits. Publikuje časopisecky v odborném a vlastivědném tisku.

Zdroj:

Písemné sdělení , únor 2010.

Jan František Hanel *27. 12. 1751 - +12. 2. 1820
Místo narození: Moravský Beroun
Místa pobytu: Stará Voda
Obory působení: učitel
Anotace:

Vynikající učitel z německého prostředí pohraniční oblasti. Učitel Jana Jakuba Ryby a Jana Evangelisty Purkyně.

Zdroj:

Stezka Jana Evangelisty Purkyně.Moravský Beorun: Moravská Expedice, 2003.S.9;

Poznámka:

Stará Voda (u Libavé).

Jiří Lindovský *25. 4. 1948
Místo narození: Mankovice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha
Obory působení: grafik, malíř akademický
Anotace:

R.1967 abs.ŠUŘ v Brně, 1970–75 AVU Praha u doc.L.Čepelá­ka.V r.1983 zís­kal Bronz.plaketu Premi internacional de dibuix Joan Miró v Barceloně.Sa­most.vystavoval v Olomouci r.1983.Věnuje se grafice a kresbě, řeší výstavnickou grafiku.Žije a pracuje v Olomouci.Graf­.techn.:sítotis­k, ofset.

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. Olomouc 1989;Katalog výst. Současná česká grafika. Praha, 1989, S. 133. : 26 mladých výtvarných umělců Olomoucka. Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, 1980. ;

Eva Nováková *18. 1. 1938
Místo narození: Martin (SR)
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: lékařka, odborná publicistka
Anotace:

Absolvovala LFUP Olomouc 1960, 11 let lékařka na gynekologicko-porod. odd. a lékařka ARO nemocnice Kroměříž, od r. 1987 lékařka ústavu sociál. služeb. Členka Klubu křesťanských žen, poslankyně SL FS ( HSD- SMS). Publikuje v časopisech zdravotnické a sociální tém.

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991–92.Praha 1991, S.669.;.

Jaroslav Račanský *6. 5. 1935
Místo narození: Moravské Prusy
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Člen Moravské filharmonie v Olomouci od 16.11.1960 do 28.2.1963.

Zdroj:

Schindler, Antonín: Členové MFO. Rkp. 1998.

Jan Izák *14. 4. 1992
Místo narození: Moravská Třebová
Místa pobytu: Lázně Bohdaneč, Litovel, Olomouc, Pardubice, Peking (Čína), Praha, Sankt Gallen (Švýcarsko), Valašské Meziříčí
Obory působení: bankovnictví, ekonom, finance, herec divadelní, skautský činovník
Anotace:

Od roku 1993 žil v Lázních Bohdaneč. Gymnázium studoval v Pardubicích, kde maturoval v r. 2011. Poté studoval v Praze Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd KU. Promoval na Bc r. 2014. Ve studiu pokračoval ve Švýcarsku na Universitě v St. Gallen obor Bankovnictví a finance 3 semestry a v r. 2015 byl na výměnném pobytu v Číně. Působí v Investičním fondu se sídlem v Praze od r. 2017. IF byl poslán 2017–2019 do podniku PAPCEL Litovel, kde byl finančním ředitelem a na stejné pozici působí od r. 2019 ve Valašském Meziříří ve firmě BLOCK. Firma se zabývá výstavbou nemocničních a farmaceutických zařízení. Bydlí v Olomouci, odkud do jednotlivých působišť dojíždí. V trvalém bydlišti pracuje jako člen revizní komise Junáka ve středisku Lázně Bohdaneč. Ve volných chvílích se věnuje improvizačnímu divadlu OLIVA, rolovým hrám a hře na kytaru. V době koronaviru ( od března 2020) se přihlásil do aktivit Skautské pomoci v Olomouci. Zajišťuje nákupy seniorům z Domu pečovatelské služby, nebo také venčení psů.

Zdroj:

Osobní setkání dne 28.4.2020 Olomouc, Příčná 999/2 hš

Poznámka:

Užívá umělecké jméno Honza Izák

Fotky:
Anton Felix Schindler *13. 6. 1795 - +16. 1. 1864
Místo narození: Medlov
Místo úmrtí: Bockenheim (Německo)
Místa pobytu: Brno, Konice, Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: spisovatel
Anotace:

Studoval v Olomouci a byl úředníkem v Konici.VŠ stud.ve Vídni, kde se seznámil s Beethovenem r. 1814, u něhož později bydlel.Napsal Biographie von L.v.Beethoven­.2.sv.1840.

První Beethovenův životopisec.

Zdroj:

ČSHS.II.Praha 1965.S.1072.;Grgor, Vladimír : Hudební Místopis Sm.kraje.Ostrav 1987.S.35 – 36.;.

František Cinek *20. 7. 1888 - +3. 9. 1966
Místo narození: Mostkovice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Prostějov
Obory působení: kněz, náboženský spisovatel
Anotace:

Narozen v obci Stichovice (n. součást obce Mostkovice na Prostějovsku). Školu vychodil v Mostkovivích. V roce 1908 maturoval na gymnáziu v Prostějově, kněžský seminář v Kroměříži. Bohosloví studoval v Olomouci, doktorát r. 1917. Na bohoslovecké fakultě UP pedagogicky působil v letech 1921–1950. Protektor Stojanovy literární jednoty bohoslovců, historiograf Velehradu, děkan bohoslovecké fakulty, od r. 1935 prof. spec. dogmatiky. Životopisec Stojanův, autor historických knih, rozsáhlá publikační činnost, stálý spolupracovník Našince. Z díla: Arcibiskup dr. Antonín Cyril Stojan. Olomouc 1933. 1179 s.; K nábožen. otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918–1925. Olomouc, 1926.; K národ. probuzení mor. dorostu kněžského 1778–1870. Olomouc 1934.,

Zdroj:

Fischer, R. : Olomoucký památník. Olomouc 1938, S. 33–34. ; Springer, J. : Co dala Haná čes. literatuře. Olomouc 1947, S. 33. ; Hanácké noviny, 17. 2. 1996, S. 10.,

Karel Dobeš *20. 6. 1883 - +11. 1. 1963
Místo narození: Mladá Vožice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Ohrozim, Vrbátky
Obory působení: archeolog, učitel
Anotace:

Narozen v Janově (n.m.č. města Mladá Vožice). Řídící učitel v Dubanech u Prostějova (n.m.č. Vrbátky). Spolupracovník Antonína Gottwalda. Jeho archeologická sbírka více jak 2000 kusů uložena v Archeolog. odd. muzea v Olomouci.

Zdroj:

jsk(=J.Skutil): Archeologická sbírka Karla Dobeše. In:Zprávy SLUKO, 1954, č.37, S.5.; jsk.: Nekrolog.In:ZVÚO, 1963, č.108, S.31.; Skutil, J.: Památce učitele- archeologa K.Dobeše.In: Štafeta, 11, 1979, č.2, S.24–25.;. Sklenář, Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, Libri 2005. S. 132.;

Zdenka Hřebíčková *25. 8. 1948 - +15. 5. 1985
Místo narození: Mostkovice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov
Obory působení: atletka, sportovkyně
Anotace:

Narozena ve Stichovicích (n. m.č. obce Mostkovice) na Prostějovsku. Atletka, překážkářka a vícebojařka. Závodila za OP a Slavii Prostějov 1964 – 1969, poté UP Olomouc 1970 – 1972, od r. 1973 ve Zbrojovce Brno. Mistryně ČSSR 1972, mistryně sportu 1973.

Zdroj:

Jirka, Jan: Malá encyklopedie atletiky.Praha, Olympia .S.184.;.

Jaroslav Jaroš *22. 9. 1902 - +24. 11. 1968
Místo narození: Moravské Budějovice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Opava
Obory působení: pěvec
Anotace:

Angažován u divadla v Olomouci 1929, 1931–1935;v Opavě 1930, v Brně 1922–1924 a po r. 1945 trvale.

Zdroj:

Československý hudební slovník.Sv.1.P., SHV 1963, S.579.; Hudební rozhledy 1968, 750.;Přehled činnosti čs.divadel 1958.Praha 1959, S.133.;

Karel Jílek *26. 11. 1896 - +18. 11. 1983
Místo narození: Moravičany
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Praha
Obory působení: malíř, pedagog středoškolský
Anotace:

Malíř, portrétista, figuralista, krajinář a pedagog. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze ( 1924–1927 grafická speciálka prof. Švabinského). Od roku 1927 člen Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, od roku 1933 člen Skupiny výtvarných umělců v Brně, v letech 1939–1944 členem Spolku výtvarných umělců Aleš v Brně, po r.1945 člen brněnského Bloku a dlouholetý funkcionář Svazu čs. výtvarných umělců. JJako pedagog působil na Vyšší škole uměleckoprůmyslové (1927–1944), Střední škole textilní v Brně (1951–57) a na Škole uměleckých řemesel v Brně v letech 1945–1953. Nejobsáhlejší soubor jeho díla se nachází v Moravské galerii v Brně, další dílo je ve sbírkách dalších moravských i českých galerií a v soukromém majetku . Pohřben na Ústředním hřbitově, Vídeňská 96 v Brně, kde má čestný hrob.

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.281.; Hlušička, J.: Karel Jílek.Praha 1987.;

Josef Kulheim *18. 1. 1908 - +13. 3. 1975
Místo narození: Mařatice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: básník, středoškolský pedagog
Anotace:

Profesor obchod. akademie v Přerově. Autor lyrických básní.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979, S.86.;.

Josef Lídl *1. 7. 1864 - +11. 1. 1946
Místo narození: Manětín
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Prostějov, Šternberk
Obory působení: výrobce hudebních nástrojů
Anotace:

Od r. 1878 byl v učení ve Šternberku, poté v Prostějově a Brně, kde založil dílnu žesťových nástrojů a zároveň r. 1892 převzal zastoupení královéhrad. továrny pian H. Lhota. Zavedl výrobu hudebních nástrojů a oprav, kterou rozšířil r. 1908 na tovární podnik. Vydal velký ilustrovaný ceník hudebních nástrojů r. 1911, s popisy nástrojů. způsoby výroby a praktickými pokyny(t. německz a maďarsky) a ceník žesťových nástrojů (anglicky). Po onemocnění předal r. 1920 podnik synovi Václavovi (1894).

Zdroj:

Československý hudební slovník…I.Praha 1963.S.831–832.;.

Josef Neruda *16. 1. 1807 - +18. 2. 1875
Místo narození: Mohelno
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Náměšť nad Oslavou, Olomouc
Obory působení: varhaník
Zdroj:

Českoslov. hudební slovník osob a institucí, 2.díl M-Ž, Praha 1965., Chmel, Zdeněk: Galerie brněnských osobností, 2.díl K-P, Brno 1999

'

Josef Staněk *15. 2. 1887 - +9. 7. 1947
Místo narození: Měrovice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel školy
Anotace:

Profesor gymnázia v Přerově v letech 1911–1920, ředitel učitelského ústavu v Brně. Autor studií o J. Sumínovi, Fr. Palackém, zpracoval přehled čs. literatury, vývoj literatury české na střední a severní Moravě aj.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-SOKA Přerov 1982..

Artur Závodský *19. 12. 1912 - +2. 5. 1982
Místo narození: Martinov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Hlučín, Hranice, Ostrava, Přerov
Obory působení: literární vědec, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Od r. 1936 středoškolský profesor. Vyučoval v Brně, 1939–50 na RG v Hranicích. Za protektorátu nasazen v továrně fy Kunz a r. 1944 zatčen, vězněn v Přerově. Od r. 1950 půdobil na Katedře slovanských literatur FFUM v Brně. V Hranicích organizoval hudební středy, zakládal Beskydské divadlo, redigoval týdeník Ruch.

Zdroj:

Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.5.Opava 1983.S.152–157.;Urbanec, Jiří: Zemřel Artur Závodský.=ČSM-B, 1982, č.3, S.282–3;.

František Pluskal-Moravičanský *29. 1. 1811 - +28. 3. 1900
Místo narození: Moravičany
Místo úmrtí: Brumov
Místa pobytu: Loštice, Olomouc
Obory působení: přírodovědec
Anotace:

Literární přídomek podle rodiště. Po maturitě na Akademickém

' gymnáziu odešel do Vídně studovat medicínu a r. 1836 dosáhl hodnosti magistra hojičství a umění porodnického, a 1837 ještě očního. 1839 – 1857 působil v Lomnici u Tišnova a zde se oženil. Zaměřil se na botanický výzkum kraje. Některé práce psal německy, česky, či souběžně v obou jazycích. 1856 zpracoval Dějiny botaniky na Moravě. 1887 vydal v Uherském Hradišti Životopisné pomněnky, kde je uvedena bibliografie jeho děl. Poté pobýval asi 15 let na Velehradě a poté v Broumově.

Zdroj:

Polák, Vladimír : Literární místopis okresu Blansko.Blansko 1985.S.113–115.;Springer, Jan : Co dalo Šumpersko literatuře.Šumperk 1974.S.17.;.

Vilém Zlámal *21. 6. 1803 - +11. 11. 1886
Místo narození: Mořice
Místo úmrtí: Budapešť (Maďarsko)
Místa pobytu: Kroměříž, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: vojenský lékař, vysokoškolský pedagog, zvěrolékař
Anotace:

Studoval na gymnáziu v Kroměříži, medicinu ve Vídni s doplněním studia o zvěrolékařství. Působil jako vojenský lékař a veterinář v Uhrách. Osvědčil se zejména při ochraně území před nákazou morem skotu. R. 1838 jmenován pro Uhry zemským zvěrolékařem, od r. 1843 prof. na univ. v Pešti. U jména má šlechtic. přídomek Morvai. V Mořicích na rodném domě pamětní deska, pomník v parku dnešní univerzity veter. věd v Budapešti.

Zdroj:

Masarykův slovník naučný.VII, Praha 1933, S.1002.;

Josef Hájek *2. 9. 1868 - +17. 9. 1938
Místo narození: Měrovice na Hané
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Horní Bečva, Olomouc, Přerov
Obory působení: kněz, pedagog středoškolský, publicista
Anotace:

Absolvoval gymnázium v Přerově. Poté studoval teologii v Olomouci. Krátce působil v duchovní správě na Horní Bečvě. Od r. 1895 byl kaplanem ve Frýdku-Místku. Zde se také věnoval pedagogické práci na gymnáziu, kde působil 33 let. Později učil češtinu, latinu a němčinu. K 1.9.1928 odešel na odpočinek. Skládal vánoční libreta, psal drobné články o kulturní historii do jubilejních památníků a místních novin.

Zdroj:

BSSSM, č.1 (13). Ostrava 2000. S. 35–36.

Richard Johann Schubert *18. 12. 1876 - +3. 5. 1915
Místo narození: Mohelnice
Místo úmrtí: Halíč (Polsko)
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: geolog
Anotace:

Vystudoval přírodní vědy na něm. univerzitě v Praze. 1900 získal doktorát z gegologie. 1900 byl zaměstnán v geologickém říšském ústavu ve Vídni. Jeho hlavním úkolem bylo geologicky zmapovat Dalmácii, od roku 1908 Moravu. 1915 padl na dolním Dunajci. Uveřejnil přes stovku odborných prací.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998 .S.124.;

Ladislav Vlodek *9. 2. 1907 - +13. 7. 1996
Místo narození: Moravská Ostrava
Místo úmrtí: Hranice
Místa pobytu: Hranice, Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

V roce 1911 odchází jako čtyřletý syn se svými rodiči do USA, kde navštěvoval Chicago Academy of Fine Arts – oddělení pro figurální kresbu. Roku 1922 se rodina vrací a usídluje se na Staré střelnici v Hranicích. Vyučil se sochařskému řemeslu u kamenosochaře Josefa Sosny v Hranicích. Malovat mu pomohl profesor kreslení František Chmel. Aby se mohl stát opravdovým malířem byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do Prahy, kde studoval u prof. Josefa Mařatky a u prof. Karla Štipla – současně malířství, sochařství a grafiku. Ve své tvorbě se věnoval krajinomalbě, portrétům, aktům a ex libris. Zúčastnil se řady samost. a společných výstav u nás i v Evropě.

Jan Aeneas *1. 1. 1357 - +5. 2. 1594
Místo narození: Mladá Boleslav
Místo úmrtí: Ivančice
Místa pobytu: Holešov, Přerov, Třebíč, Wittenberg (Německo)
Obory působení: archivář, kněz, pedagog, překladatel
Anotace:

Bratrský kazatel, překladatel a pedagog. V roce 1564 se stal učedníkem v Přerově, záhy odešel na univerzitu do Wittenburgu, kde absolvoval r. 1567 a stal se Mistrem. Poté se stal správcem bratrské školy ve Třebíči a r. 1572 byl vysvěcen. R. 1577 byl zvolen na synodě v Holešově za staršího biskupa jednoty se sídlem v Ivančicích.

Zdroj:

Literární lexikon.1.Praha 1985.S.39.;. Fabian, Josef – Ševčíková,Hana: Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. A-Fi. Valašské Meziříčí 2009. S. 5.;

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1357

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4