Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 156
Ladislav Beníšek *15. 7. 1905 - +4. 6. 1977
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Litoměřice
Místa pobytu: Brno
Obory působení: hudebník, chemik, pedagog vysokoškolský, skladatel
Anotace:

Pracoval v armádě, spoluprac. s čsl. zahranič. odbojem. 1951–53 ved. spec. chemic. katedry na Vojenské tech. akademii v Brně. Hudebník-klavír, složil orchestrál. doprovody k sokolským cvičením. Tiskem vyšly „Nové směry“. Autor učebnic pro střední průmyslovou šk. chemickou.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska -OA Přerov 1982.;.

Ladislav Bernatský *31. 5. 1904 - +8. 1. 1982
Místo narození: Bohuňovice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Zlín
Obory působení: spisovatel
Anotace:

V roce 1923 absolvoval Českou reálku v Olomouci, poté studoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v roce 1928. Krátce pracoval u firmy Baťa ve Zlíně jako učitel a redaktor firemního časopisu. Za války a po válce pracoval v zemědělství v rodišti. Po roce 1945 se věnoval zemědělské politice v obci. Nejvíce známým se stal jako člen Moravského kola spisovatelů v Brně, působil také v tisárnách Novina v Brně. V roce 1939 vydal lyrickou sbírku básní „Mimo rodnou zem“ a v roce 1941 " Věčná květěnství. Obě sbírky jsou vyznáním lásky k rodnému kraji. V letech 1927–1937 publikoval odborné články v Selských listech (o mlékárenské výrobě, půdě, orbě i o významných osobnostech obce. Jeho literární pozůstalost uložena u dcery Oldřišky Sigmundové, bytem Velký Týnec 159.

Zdroj:

Burešová, Jana: Paměti obcí Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice. Olomouc 1998.S.62–63. Rukopisy, poznámky a j. materiály z pozůstalosti.

Poznámka:

Moravská Loděnice, část obce Bohuňovice

Ladislav Bílek *22. 2. 1895 - +6. 7. 1972
Místo narození: Slavkov u Brna
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: farmakolog, vlastivědec, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Znalec dějin moravské farmacie a lékárnictví, člen Muzejního spolku v Brně. Od r.1923 učil v Brně na VŠ zvěrolékařské, 1926 sbírka receptů veterinární mediciny. Od r. 1927 lektorem příprav léků na VSZ, 1939 –1945 v Olomouci. Autor odb. publikací.

Zdroj:

Skutil, Jan: Památce PhMr.L.Bílka.Vlas­tivědný věstník moravský, 25, 1973, č.1., S.52.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1974, S.17.;.

Ladislav Cigánek *13. 10. 1901 - +25. 10. 1975
Místo narození: Nové Město na Moravě
Místa pobytu: Hranice, Praha
Obory působení: akademik ČSAV, technik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1920 absolvoval gymnázium v Hranicích, kde byl jeho otec Emil Cigánek prvním ředitelem v letech 1912–1933. Profesor techniky v Bratislavě, od r. 1953 akademik SAV, od r. 1962 člen korespondent. ČSAV. Autor spisů: Elektrické stroje (1949), Stavba elektrických strojů (1958), Elektrické přístroje spínací, ochrané a řídící (1956). V roce 1970 laureát státní ceny.

Zdroj:

MČSE.I. Praha, Akademia 1984.S.687. (fotografie); Novotný, L.: Vypomínáme prof.ing. Ladislava Cigánka. Zpravodaj města Hranica lázně Teplice, 23, 1981, říjen, S.14–16.;

Ladislav Crhák *19. 7. 1923
Místo narození: Znojmo
Místa pobytu: Brno, Křtiny, Olomouc
Obory působení: astrolog, soudní znalec, vysokoškolský pedagog
Anotace:

letech 1953–1958 působil jako pedagog na gymnáziu a od roku 1959– 1963 na Přírodopisné fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zasloužil se o zřízení katedry zoologie a antropologie. Člen našich a mnoha zahraničních vědeckých společností např. ČSA, HV ČSSA Praha. Od roku 1983 je držitelem medaile dr. A. Hrdličky za vědeckou práci a popularizaci antropologie, stříbrné medaile Pro merito UP Olomouc (1983). V současné době pracuje jako samostatný vědecký pracovník. Působí jako soudní znalec pro humanitní genetické paternitní expertízy a školitel.

Dílo: Publikoval na 130 odborných a vědeckých prací, přednášel na řadě sjezdů a konferencí antropologů. Bohatá je jeho činnost přednášková činnost v rozhlase a televizi.Od roku 1959 je držitelem patentu antropometrický pigmentometr. Autor a spoluautor řady odborných (1956).

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. ostrava 1973.S.353. Kdo je kdo v České republice 1994–1995. Praha 1994.S.75.

Poznámka:

RNDr. Ladislav Crhák, CSc.

Ladislav Daněk *9. 1. 1958
Místo narození: Přerov
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Opava, Praha, Prostějov
Obory působení: výtvarník
Anotace:

Kresba, grafika. výstavy v Opavě, Prostějově, r. 1990 v Praze. SV r. 1987 v Galerii pod podloubím v Olomouci a r. 1990 Na bidýlku v Brně, a v Divadle hudby v Olomouci. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Zatloukal, Pavel: Protiklady Ladislava Daňka?=Hanácké noviny,1990, 13.11., S.4.; Valoch, Jiří: Ladislav Daněk.Hanácké noviny, 1990, 3.11., příl., S.1.;.

Ladislav Daniel *6. 1. 1950
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: kunsthistorik
Anotace:

V roce 1974 absolvoval FFUP v Olomouci. Od roku 1985 pracuje v Národní galerii Praha, od r. 1993 generální ředitel NG Praha. Od dubna 1998 vedoucí Arcidiecézního muzea umění v Olomouci.

Zdroj:

Kdo je kdo 1994–1995. Praha 1994. S.94.

Ladislav Dvořáček *2. 8. 1912 - +22. 10. 1991
Místo narození: Lipník nad Bečvou
Místo úmrtí: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Brno, Lipník nad Bečvou
Obory působení: malíř, učitel
Anotace:

Malíř a učitel v Lipníku nad Bečvou, soukromě studoval v Brně u Fr. Hlavici.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU 1947.I, S..185.;. http://www.mesto-lipnik.cz/…a/osobnosti/

Ladislav Fiala *26. 5. 1880 - +5. 2. 1931
Místo narození: Prosetín
Místo úmrtí: Chotěboř
Místa pobytu: Plzeň, Praha, Šumperk, Zábřeh
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Vystudoval gymnázium v Plzni a FF KU v Praze. Jako přírodovědec a matematik učil na gymnáziu v Zábřehu a 1919 byl pověřen správou nově založené české reálky v Šumperku. 1918 se podílel na likvidaci německého Sudetenlandu a vojenského obsazení Šumperska. Byl vynikající oragnizátor dělnického hnutí na severní Moravě po roce 1918. Byl jedním ze zakladatelů soc. dem. levice na severní Moravě.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk: Oblastní rada ČMOS, 1990.S.41–42.;

Ladislav Havlík *17. 7. 1889 - +2. 5. 1957
Místo narození: Dobrovice
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha
Obory působení: kapelník, operní pěvec
Anotace:

Vyučen sládkem v Hradci Králové. V letech 1906–1908 pracoval v pivovaru. Studoval také Pivodovu pěveckou školu v Praze a 1909–1911 začal divadelní dráhu ve sboru Městského divadla na Královských Vinohradech, v níž pak pokračoval v letech 1911–1915 v Zollnerově divadelní společnosti, kde též kapelníkem. 1919–1921 v Pardubicích a 1921–1927 v olomouckém divadle, poté v Ostravě. V letech 1914–1918 ve sboru Národní divadlo Praha a od r. 1928 byl stálým hostem pražského Národního divadla.

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.412–413.; Biografický slovník 8.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997.S.45;

Ladislav Heger *3. 2. 1902 - +18. 1. 1975
Místo narození: Nyklovice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Berlín (Německo), Kodaň (Dánsko), Olomouc, Praha
Obory působení: filolog, germanista, nordista, pedagog vysokoškolský, překladatel
Anotace:

V letech 1921–27 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na univerzitách v Kodani a Berlíně. Od 1927 vyučoval němčinu a češtinu na středních školách v Praze. Roku 1931 se stal lektorem dánštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1937–39 a 1945–48 byl docentem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 1948 až do odchodu do důchodu pracoval v Univerzitní knihovně v Praze, 1955–62 byl souběžně docentem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své vědecké práci se zabýval severskými jazyky a literaturou, zvláštní pozornost věnoval starogermánským literárním památkám. Je autorem řady odborných děl z oblasti germanistiky a nordistiky, např. Der bestimmte Artikel in einer Reihe von altgermanischen Denkmälern (1937), Německý jazyk v Evropě (1941) a mnoha studií, publikovaných v domácím i zahraničním odborném tisku. Byl vedoucím autorského kolektivu Slovníku spisovatelů – Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí, Belgie (1967). Překládal z němčiny, vlámštiny, dánštiny a islandštiny. Některé jeho překlady byly vydány před rokem 1945.

Zdroj:

Český biografický slovník XX.století.1.A-J.Praha 1999; www.obecprekladatelů.cz

Ladislav Hejný *18. 4. 1903 - +29. 6. 1942
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Štěpánov
Obory působení: dramatik, učitel
Anotace:

Odborný učitel ve Štěpánově, psal divadelní hry. Umučen v Mauthausenu.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.24.; Kunc, J.: Kdy zemřeli…Praha 1962, S.76.;

Ladislav Hofmann *25. 6. 1900 - +26. 7. 1961
Místo narození: Hronov
Místo úmrtí: Roztoky
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Housle II.V MFO působil od 15.6.1945 do 26.7.1961, kdy zemřel na srdeční infarkt.

Zdroj:

Katalog členů MFO.

Ladislav Horalík *12. 5. 1923
Místo narození: Valašské Klobouky
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Olomouc
Obory působení: jazykovědec, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Původním povoláním středoškolský prof. , působil na G Frýdek-Místek a v Olomouci. Půs. na UP v Olomouci v obd. 1962–1988, ved. lingvistické sekce katedry rusistiky, publikoval více jak 100 vědec. prací, prac. v jazykověd. sdružení ČSAV.

Zdroj:

Purketová, Jana: O životě a díle čes.a slov.pedag.Brno, SVK 1991, S.59.; LD, 19.5.1988, S.5.;.

Ladislav Hosák *5. 6. 1898 - +3. 11. 1972
Místo narození: Újezd u Brna
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Břeclav, Olomouc, Příbor, Strážnice
Obory působení: historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V Olomouci od r.1946 na UP -pedag.fak., katedra historie Vys.šk.pedagogické, FFUP-vybudoval ústav historické vlastivědy.R.1963 jme­nován univ.profesorem­.Autor několika svazkového místopisu Moravy a Slezska.

Ladislav Hudeček *1. 6. 1872 - +17. 10. 1941
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Ostrava, Přerov
Obory působení: entomolog, folklorista, učitel
Anotace:

Od r. 1926–1930 působil jako ředitel na Žerotínově obec. škole, od r. 1935 ředitelem přírodovědec. laboratoře „Falco“ v Mariánských Horách. Autor odbor. článků, za odbor. publikaci o motýlech-člen světové entomologické společnosti. Entomolog. sbírku věnoval Přerovu, část získalo Moravské muzeum v Brně. Sběratel lidových písní a tanců.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov 1982.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?1937–1962.P., NK 1962, S.93.; Časopis vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 56 1947, S.103–104;.

Ladislav Jalůvka *15. 6. 1932 „“
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Olomouc, Pálkovice, Praha
Obory působení: grafik, malíř, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Mládí prožil v Palkovicích, maturoval na gymnáziu ve Frýdku-Místku. V letech 1952–1955 studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde žákem prof. M. Salcmana, Cyrila Boudy a K.Lidického.Potom působil jako výtvarný pedagog na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. .R.1969 získal za soubor krajin.prací cenu města Nový Jičín.1964–1973 odb.asist.pro malbu na pedag.fak.UP v Olomouci. V letech 1973–1976 byl bez zaměstnání, musel z politických důvodů z univerzity odejít. Rehabilitován jako výtvarník byl až v r. 1988, jako pedagog až v r. 1991, kdy krátce působil jako učitel kresby a malby na Pedagogické fakultě UP. Žije a pracuje v Olomouci. Ve své tvorbě se inspiruje krajinou Valašska a Lašska, městské téma mu poskytuje Olomouc, zvláště pak katedrála sv. Václava, kde poblíž má ateliér. Od Unie výtvarných umělců Olomoucka v r. 2005 dostal diplom za celoživotní malířské dílo a za rok 2004 obdržel Cenu města Olomouce v oblasti výtvarného umění.

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. Olomouc 1989. /fotografie/. ; Kdy kde co v Olomouci 1992, červen, S. 4–5., …A Blahopřejeme. Výročí.Kdy-kde-co 2012, červen.S.2.

Fotky:
Ladislav Jaroš *10. 5. 1880 - +10. 6. 1942
Místo narození: Čechy
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Holešov
Obory působení: odbojář, středoškolský pedagog
Anotace:

Čestný občan města. Starosta Sokola Holešov, profesor, později ředitel reálného gymnázia v Holešově. Byl starostou sokolské jednoty, zakladatelem oddílu házené, organizátorem mnoha večírků a besed. Dne 6. května 1940, v den jeho 60 narozenin, jej obecní zastupitelstvo za jeho veřejnou činnost jmenovalo čestným občanem města Holešova. Ladislav Jaroš byl bojovníkem za pravdu, za demokracii a za tyto ideje obětoval i život. Dne 18. června 1942 byl v Kaunicových kolejích nacistickou mocí zastřelen. Jeho památka je zvěčněna tím, že gymnázium v Holešově nese čestný název gymnázium Ladislava Jaroše. Vděčné členstvo umístilo na vrcholek Jehelníku na svahu Kelčského Javorníku, místu jeho častých turistických vycházek pamětní desku s nápisem: Vzpomeňte bratra Jaroše, starosty Sokola Holešov, ředitele reálného gymnázia, turisty, lyžaře a milovníka tohoto kraje.

Zdroj:

ZMH, 1980, č. 2, S. 27–28. ;ZMH, 1984, č. 4, S. 20–21. ;ZMH, 1990, č. 4, S. 4–5. ;.

Ladislav Khás *29. 6. 1905 - +21. 2. 1976
Místo narození: Stříbrné Hory
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: fejetonista, novinář
Anotace:

Po roce 1945 se oženil s československou závodnicí Eliškou Junkovou, roz. Pospíšilovou, rodačkou z Olomouce (1900–1994).

Ladislav Kotík *3. 6. 1895 - +3. 5. 1970
Místo narození: Oldřichov
Místo úmrtí: Mnichovice
Obory působení: agronom
Anotace:

Vedoucí šlechtitelských stanic, věnoval se šlechtění obilovin a brambor, v.r.1954 vyšla jeho kniha " Pěstováním topinambur zvyšujeme krmivovou základnu".

Zdroj:

SOKA Přerov, duben 1994.;.

Ladislav Kozánek *24. 6. 1903 - +22. 10. 1965
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Ostrava, Přerov
Obory působení: klavírista, skladatel, technik
Anotace:

Syn Bedřicha Kozánka. Studoval gymnázium v Přerově, kde maturoval r. 1922, poté studoval VUT Brno, 1927 ing. Působil ve Vítkovic. železárnách, od r. 1939 v Radotíně a od r. 1940 v Praze. Hudbu studoval u otce a skladbu v rodišti u J. Čapky-Drahlovského. Věnoval se hře na klavír a varhany. Zhudebnil báseň V. M. Strojila „Nejkrásnější město“ jako výraz obdivu k rodišti.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.726.; Literární místopis Přerovska-OA Přerov

Ladislav Kožušníček *1. 4. 1893 - +23. 5. 1956
Místo narození: Kojetín
Místo úmrtí: Most
Místa pobytu: České Budějovice, Most, Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: herec, písničkář, skladatel
Anotace:

Vystudoval průmyslovou školu a uplatnil se jako technický úředník. Působil jako divadelní herec z profese v Praze, v Olomouci, krátký čas byl i ředitelem kabaretu Nebojsa v Prostějově. Divadelní kariéru zakončil v Českých Budějovicích a nakonec v Mostě. Napsal písně a kuplety do 22 českých filmů. Vytvořil 15 operních libret. Užíval umělecké jméno Saša Razov.

Zdroj:

Československý hudební slovník.2.Praha, SHV 1965, S.406–407.; Kraus, B.: Hanácký písničkář.Štafeta, 8, 1976, č.2, S.28–29.;.

Ladislav Kožušníček *7. 6. 1880 - +3. 7. 1922
Místo narození: Loučany
Místo úmrtí: Macocha
Místa pobytu: Brno, Napajedla, Prostějov, Příbor, Veselí na Moravě
Obory působení: dirigent, hudební pedagog, skladatel, varhaník, vydavatel
Anotace:

Učil se na housle a varhany v rodišti, studoval. na RG v Prostějově, učitelský ústav v Příboře. Absolvoval u L. Janáčka v Brně na varhanní škole r. 1900. 1906 v Napajedlích hudební šk. , Brno hudeb. škola soukr. r. 1910–1920. kapelník varieté 1920–22. Vydával Věstník Kožušníčkovy hud. školy a redigoval Moravské hud. noviny. Publikoval. Mj. složil na slova O. Přikryla Hanácky pěsničke. 54 harmon. písníop. 22, Praha, Kotrba 1907.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963.S.730–731.; Pospíšil, František: Almanach hanáckého roku.Přerov 1923, S.126. Kohoutek, Vojtěch: Láďa Kožušníček. Loučany 1999.

Ladislav Lakomý *14. 11. 1931 - +11. 4. 2011
Místo narození: Náměšť na Hané
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Loučka, Praha, Uherské Hradiště
Obory působení: dabing, herec divadelní, herec filmový, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Významná osobnost brněnského divadelnictví, Ladislav Lakomý, pochází ze živnostnické rodiny a dětství strávil v Náměšti na Hané a v malé vesnici Loučka u Litovle. Již od dětství jevil zájem o divadlo, pro jeho umělecké směřování však rodiče neměli pochopení. V roce 1948 začal v Brně studovat Vyšší průmyslovou chemickou a tehdy také začal hrát s divadelními ochotníky, zároveň začal soukromě studovat základy herecké práce. Po maturitě na průmyslovce nakonec zahájil studia herectví v Brně na JAMU, absolutoria dosáhl v roce 1956. Po studiích získal Lakomý angažmá v Divadle bratří Mrštíků (dnešní Městské divadlo Brno), kde působil v letech 1956–1965. Jeho začátky jsou spojeny s postavami mladých hrdinů, které zosobnil například ve hrách: Strýček Váňa, Jak je důležité míti Filipa nebo Manon Lescaut, překvapivě ale dostal i příležitosti neadekvátní svému věku (Maryša, Jan Hus). V mezičase krátce hrál ve Státním zájezdovém divadle v Praze (1960). V roce 1965 změnil působiště, ale jen v rámci Brna, přešel na scénu Státního divadla (dnešní Národní divadlo Brno), kde pak strávil více než třicet let. V letech 1967–1968 byl krátce šéfem činohry Slováckého divadla v Uherském Hradišti, tehdy také přišla nabídka z Národního divadla v Praze, jednání ale skončilo na půli cesty, takže Lakomý zůstal již natrvalo spojen s Brnem. Na scéně největšího brněnského jeviště odehrál více než stovku stěžejních rolí domácího i světového repertoáru (Maryša, Král Krysa, Idiot, Car Fjodor, Ivanov, Dvanáct rozhněvaných mužů), více než 150 repríz v průběhu pěti let spojených s velkým úspěchem představovala hra Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. V roce 1991 odešel Ladislav Lakomý do penze, na scéně brněnského Národního divadla ale vystupoval nadále pohostinsky. Vyučoval na JAMU v Brně, c roce 1990 jmenován docentem. Jeho filmografie obnáší od r. 1962 až do r. 2008 více jak 80 titulů. V roce 1998 získal Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Daboval Maraise a Delona.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991.Olomouc, OK 1990.S.56.;.

Poznámka:

Loučka (u Litovle)

Ladislav Lamač *3. 5. 1928
Místo narození: Vsetín
Místa pobytu: Brno, Hranice, Olomouc, Praha, Studénka
Obory působení: právník, publicista odborný, redaktor
Anotace:

1947 absolvoval gymnázium v Hranicích. Po maturitě studoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou dokončil v Praze na KU, kde byl promován v roce 1951. 1955 vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Brně. Poté působil ve Studénce a od roku 1965 v Olomouci. Psal do odborných právnických textů a regionálních novin. Je členem Spolku přátel komorní hudby a Klubu přátel výtvarného umění.

Zdroj:

Ševčíková, Hana: Květnová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy, 2013, č.5, S.4.

Poznámka:

JUDr. Ladislav lamač

Fotky:
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7