Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Miloslav Krbec *3. 7. 1924 - +12. 2. 2003
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: literární historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V r. 1943 maturoval na SGO. Na katedře českého jazyka a literatury pedag. fak. UP působil od r. 1949. Vědecký pracovník zabývající se osobností Josefa Dobrovského.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.364.; V sýpkách ducha.Olomouc 1992.S.30–43.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?