Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 374
F.J. Neustupovský *20. 3. 1884 - +13. 7. 1964
Místo narození: Olšovec
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: prozaik
Anotace:

lesmistr v Bukovině v letech 1917–1932, později v Praze. Odborné

' články v tisku. Též beletrista. Autor humorných próz, povídek a románů z lesního prostředí.

Zdroj:

Kunc, J.: Slovník spisovatelů.Praha 1945.S.60.;Vo­pravil, J.: Slovník pseudonymů.Praha 1973.S.438.;li­terární místopis OA Přerov/duben 1993.;.

Ferdinand Černík *10. 1. 1862 - +10. 8. 1948
Místo narození: Bojkovice
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: teolog
Anotace:

Byl čestný papežský komoří.

Ferdinand Adamec *14. 5. 1912 - +14. 6. 1968
Místo narození: Břeclav
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: malíř, novinář, redaktor
Anotace:

Působil v Čechovicích (n. m.č. města Prostějov). Užíval pseudonym F.A. Čechovský.

V roce 1930 absolvoval Vyšší mlynářskou školu a pracoval jako účetní a posléze jako správce mlýna firmy Švalbe. Malbu studoval u prof. Františka Krígla v Prostějově. Po setkání s J. Uprkou v roce 1935 zaměřil svou tvorbu na folkór Moravského Slovácka. Díla vystavoval na několika regionálních výstavách. Od roku 1950 byl činný jako novinář a redaktor.

Zdroj:

email anonymního člověka ze dne 22.2.2013

Ferdinand Barták *8. 10. 1895 - +7. 5. 1942
Místo narození: Budětsko
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: učitel
Anotace:

Řídící učitel I. obecné školy v Prostějově, Palackého tř. Popraven.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939 – 1945.Brno 1947.S.17.;.

Ferdinand Engelmüller *22. 12. 1867 - +29. 9. 1924
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Drozdov, Hoštejn, Jedlí
Obory působení: grafik, malíř
Anotace:

Malíř, který jezdíval často na Zábřežsko a motivy svých obrazů našel právě tam.

Zdroj:

Toman, P.: NSČVU.1. Praha 1947. S. 201–203. ; Turková, A.: Ferdinand Engelmüller.In: Kalendar.cz

Ferdinand Funk *17. 3. 1902 - +9. 1. 1990
Místo narození: Stínava
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Hradisko, Olomouc, Šubířov
Obory působení: kněz, publicista
Anotace:

Bohosloví studoval v Olomouci. Ordinován r. 1925, farářem v Hradisku od r. 1940 do r. 1975. Bydlel v Šubířově. Publikoval v ZMK.

Zdroj:

Katalog kněžstva arcidiecése olomoucké.Olomouc 1949.S.84.;ZMK 1990, č.2, S.37.;Fialová, A.: Bibliografie okresu Kroměříž.Brno 1984.;.

Ferdinand Gregar *22. 10. 1848 - +18. 10. 1910
Místo narození: Blízkov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Moravská Třebová, Olomouc
Obory působení: pedagog
Anotace:

V Olomouci od r. 1905, činný v Národní jednotě, v M. Třebové prof. německého gymnázia.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938, S.80–81..

Poznámka:

Blížkov u Velkého Meziříčí – je správně Blízkov

Ferdinand Jesenský *11. 7. 1914 - +18. 5. 1981
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Obory působení: spisovatel
Zdroj:

Literární místopis/OA Přerov/duben 1993.;Vopravil, J.: Slovník pseudonymů.Praha 1973.S.766.;.

Ferdinand Karafiát *1. 9. 1870 - +13. 4. 1928
Místo narození: Horní Štěpánov
Místo úmrtí: Konice
Obory působení: lékař, spisovatel
Anotace:

Zabýval se lékařskou osvětou.

Zdroj:

Slavětínský, Milan: Lékař literát.=Štafeta, Prostějov 1978, č.2., S.21–22.; Ethen, W.: -Portréty a silhuety.I.Pros­tějov 1926, S.97.; Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku.S.72–73.; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.26.; Slavětínský, M.: 60 let od smrti.=ZVSMO, 1986–87, č.23–24, S.25–26.; Slavětínský, Milan: MUDr. F.Karafiát, vesnický lékař a literát.Hanácké noviny, 1991, 5.10., příl., S.3.;.

Ferdinand Kratina *7. 5. 1885 - +14. 12. 1944
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Kroměříž, Mnichov (Německo), Olomouc, Paříž (Francie), Praha
Obory působení: filolog, filozof, středoškolský pedagog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Brně-Obřanech. Po maturitě na gymnáziu v Brně studoval v letech 1903–1908 Karlovu Univerzitu v Praze, obor: němčina, francouzština, filozofie a psychologie. Studijně pobýval v Mnichově a Paříži. Od r. 1908 působil kromě prvních válečných let jako středoškolský peofesor v Kroměříži, v letech 1921–1924 učil francouzštinu a němčinu na Slovanském gymnáziu v Olomouci. V roce 1933 se habilitoval v Brně na Masarykově univerzitě. Koncem života přednášel na MU v Brně.

Zdroj:

ČBS. Praha 1992. S.359 – 360.;V sýpkách ducha. Olomouc 1992.;. Gabriel, Jiří: Slovník českých filozofů. Brno, MU 1998. S.302–303.;

Ferdinand Mikša *1. 1. 1829 - +15. 2. 1880
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Mírov, Mladějovice, Ohrozim, Švábenice
Obory působení: varhanář
Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1829

Ferdinand Prager *25. 5. 1870 - +30. 12. 1938
Místo narození: Nivnice
Místo úmrtí: Uherský Brod
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Uherský Brod
Obory působení: historik, literát, učitel
Anotace:

V roce 1882 začal studovat české gymnázium v Kroměříži, maturoval r. 1890 na Slovanském gymnáziu v Olomouci a nastoupil na utrakvistickou školu do Uherského Brodu. R.1926 se stal řídícím učitelem v Újezdcu (n.m.část Uherského Brodu) a r.1929 odešel na odpočinek. Regionální publicista, v Pozoru, Moravské orlici. Zakládající člen Sokola, spoluzakladatel muzea v Uh.Brodě. Kulturní a turistický pracovník.

Zdroj:

Výročí z okresu Uherské Hradiště.OK 1990.; Kunc, J.: Kdy zemřeli…? Praha, Národní knihovna 1974, S.186–187.

Ferdinand Rýpar *9. 7. 1883 - +8. 7. 1968
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: básník, pedagog, ředitel školy
Anotace:

Narozen v Moravské Húzové (n. místní část obce Štěpánov).

Pocházel z rodiny nadučitele F. Rýpara. Stejně jako jeho otec se i mladý Ferda věnoval učitelství. Psal básně. Jeho první básnická sbírka vyšla pod názvem Ohnivá země. Mnoho svých básní publikoval v osvětových časopisech, do nichž psal i povídky ze života rodné obce. Napsal též dvě dramata v letech 1907–1908 se s úspěchem hrála v Moravské Húzové. Psal pod pseudonymem Jaroslav Želiva. V Olomouci byl mj. ředitelem školy v Řepčíně.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře. Olomouc 1947.S.28.;Naše noviny.1982, č.9, 1993, č.7, S. 169.Štěpánov..

Ferdinand Schenk *28. 10. 1867 - +24. 2. 1935
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Libina, Oskava, Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: botanik, učitel
Anotace:

Absolvoval učitelský ústav ve Vídni. Působil jako učitel na vesnických školách v Čechách i na Moravě. Zejména za svého učitelského pobytu na Šumpersku se věnoval botanickému výzkumu. Působil od r. 1905 ve Václavově (n.m.č. Oskava), v Temenici (n.m.č.Šumperk a v obci Obědné (n.m.č.Libina).Jeho bohaté sbírky jsou uloženy v muzeích v Brně, Olomouci a v Šumperku.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.122;

Ferdinand Steiner *23. 5. 1884 - +19. 8. 1968
Místo narození: Tovačov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: gymnasta, pedagog středoškolský
Anotace:

Mistr světa v soutěži jednotl.r. 1911, prof.TV na G v Prostějově v letech 1920–1947;

Zdroj:

Encyklopedie tělesné kultury.2.sv.Praha, 1988, S.180.;.

Ferdinand Tomek *18. 4. 1874 - +11. 12. 1935
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Praha
Obory působení: advokát, folklorista, hudební organizátor, odborný publicista, sběratel lidových písní
Anotace:

Střední školu studoval v Olomouci, kde v roce 1893 maturoval na Slovanském gymnáziu. Poté studoval práva v Praze a po promoci v roce 1897 se vrátil do Olomouce, kde se věnoval advokacii.Už v roce 1901 se zapojil do činnosti spolku Žerotín, kde v období let 1920–1935 vykonával předsedu a zároveň byl od r. 1932 předsedou pěvecké župy Tovačovského, od r. 1907 též funkcionářem Divadelního družstva v Olomouci a členem výboru Jednoty divadelní občanské besedy, členem výboru Matice školské a věnoval se hudební publicistice.Pro­pagoval Slováckou lidovou píseň a v roce 1927 vydal Národní písně Slovácka. Pravidelně přispíval do Časopisu Vlastivědné společnosti musejní.

Zdroj:

ČSHS II. Praha 1965. S.781.

Poznámka:

JUDr. Ferdinand Tomek

Ferdinand Vaněk *28. 11. 1879 - +2. 4. 1915
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Přerov
Obory působení: sbormistr, středoškolský pedagog
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval v r. 1898. Poté odešel do Prahy, kde studoval FFUK a pak začal učit jako středoškolský profesor na gymnáziu v Olomouci a od r. 1905 v Přerově, kde se stal v roce 1914 školním inspektorem. V letech 1907–1914 sbormistrem zpěváckých spolků Přerub a Vlasta. Založil a řídil 1. symfonický orchestr v Přerově.

Zdroj:

Stárek, Z.: Slovník českých sbormistrů.2.Praha 1982.S.635.;Hanácké noviny, 1.4.1995. S.8., .

Ferdinand Weber *18. 2. 1903 - +26. 5. 1978
Místo narození: Veselí nad Moravou
Místo úmrtí: Brodek u Přerova
Obory působení: botanik
Anotace:

Dlouholetý aktivní člen Československé botanické společnosti při ČSAV, publikoval v odborném tisku.

Zdroj:

ZVÚO, 1979, č.197, S.29.;.

Ferdinand Šamberk *21. 4. 1838 - +25. 12. 1904
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: herec
Anotace:

V Olomouci působil jako herec od r. 1858, hrával milovníky, později komik. Říkali mu „der schöne Ferdinand“. Zde se seznámil s herečkou Julií Knorrovou a oženil se s ní, r. 1866.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.296.;Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.480–481.;.

'

Ferdinand Škrobák *17. 10. 1895 - +24. 8. 1989
Místo narození: Zašová
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Hranice, Kroměříž, Prostějov
Obory působení: dirigent, hudebník, skladatel, učitel hudby
Anotace:

Hráč na křídlovku a pozoun, po r. 1918 u vojenské hudby v Kroměříži až do r. 1933. Za okupace městským kapelníkem v Prostějově, kde učil též na hudební škole. Po r. 1945 dirigent hudby Vojenské akademie v Hranicích do r. 1948, od r. 1956 žil v Praze-Karlíně. Byl spoluzakladatelem Ústřední hudby ministerstva vnitra. Psal pochody a valčíky.

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.Praha 1965.S.700.;. Fabián, J.: Slovník osobností kulturního a společenského života valašska. Valašské Meziříčí. 2000. S.151.;

Ferdinand Žůrek *16. 12. 1907 - +11. 2. 1978
Místo narození: Martinice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Holešov, Strážnice, Zlín
Obory působení: odborný publicista, pedagog, vysokoškolský učitel
Anotace:

V letech 1951–8 vyučoval češtinu a latinu na gymnáziu v Holešově, vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Pedagogickém institutu ve Zlíně v letech 1958–1967. Spoluredigoval Jubilejní památník RG ve Strážnici. Psal články do odborného a denního tisku a do sborníků.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, SK ČSR 1979, S.186–7.; Nekr.Malovaný kraj, 14, 1978, č.3, S.9, 1 obr.;.

Ferdinand Plachý *29. 5. 1881 - +6. 7. 1978
Místo narození: Věrovany
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Čelčice, Kroměříž, Orlová
Obory působení: knihovník, kronikář, učitel
Anotace:

Studoval na klasickém gymnáziu v Kroměříži. Poté působil jako učitel, později řídící učitel v Lazích u Orlové, kde vyučoval též v místní živnostenské škole.V roce 1922 vystoupil z církve a začal se veřejně angažovat. Pracoval tu jako kronikář a knihovník, dva roky též jako starosta obce. V roce 1938 musel Lazy opustit. Žil pak v Čelčicích, kde r. 1939 odešel do důchodu. Po roce 1945 se přestěhoval do Opavy, kde působil v městské knihovně Petra Bezruče a 1953–1958 v Slezském zemském muzeu..

Zdroj:

BSSSM, seš.5 (17.) Ostrava 2004. S.115.

Ferdinand Johann Schneider *4. 3. 1811 - +16. 9. 1885
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Strážnice, Šumperk
Obory působení: podnikatel, starosta města
Anotace:

Studoval na gymnáziu ve Strážnici a vyučil tkalcem. V roce 1848 byl podporučíkem šumperské Národní gardy, v roce 1849 stál u zrodu šumperského pěveckého spolku. V letech 1851–53 vybudoval reprezentativní hotel a založil plátenickou obchodní firmu. 1861 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu, 1864 se stal starostou Šumperka do roku 1870. Podílel se na založeno vědeckého osvětového spolku Kosmos, kterému věnoval svou knihovnu a zřídil pro něj čítárnu.V roce 1866 zřídil městskou spořitelnu. Za své statečné počínání v období okupace v roce 1866 obdržel rytířský kříž. byl významným mecenášem, založitl městský siročinec a několik nadací.

Zdroj:

Filip, Z. Šumperské portréty. In Šumperk město a jeho obyvatelé. Šumperk 1996.S.206–207.

Ferdinand Maria Chotek *7. 9. 1781 - +5. 9. 1836
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Holešov, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: biskup světící, církevní hodnostář, kněz
Anotace:

Syn Jana Nepomuka Rudolfa Chotka, studoval v Praze a r. 1792 byl kanovníkem v Pasově. Ferdinand Maria Chotek byl 29.12. 1805 vysvěcen, 8.3. 1806 kanovníkem v Olomouci a 1.12. 1806 farářem, arciknězem, děkanem a školním inspektorem v Holešově, 12.11. 1808 promován v Praze, 1.1.1817 jmenován sídelním kanovníkem v Olomouci a 13.2.1817 jmenován titulárním biskupem tirnovským jako světící biskup olomoucký. PhDr. h.c. olomoucké univerzity 2.3.1830 a pak se stal proboštem kapituly v Olomouci, ale císař František I. jej jmenoval biskupem v Tarnově. Tam ani nenastoupil, protože 19.10.1830 zvolen v Olomouci arcibiskupem . Chtěl provést reorganizaci děkanské struktury diecéze, připravoval mapu arcidiecéze, podporoval českou literaturu. V semináři založil Slovanskou knihovnu. Jako ředitel filozofických studií v Olomouci (1823) věnoval pozornost důkladně výchově posluchačů a bohoslovců, finančně podporoval nemajetné studenty. Zemřel v Praze na choleru při korunovaci císaře Ferdinanda V..Pohřben v Nových Hradech u Kutné Hory.

Zdroj:

BSSSM, seš.3 (15.).Ostrava 2002. S.65–66.

Poznámka:

hrabě z Chotkova a Vojnína, ThDr. a PhDr.h.c.

Ferdinand Vilém Šnajdr *27. 4. 1878 - +11. 11. 1968
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Dolní Studénky
Místa pobytu: Dolní Studénky, Šumperk, Šumvald
Obory působení: osvětový pracovník, učitel
Anotace:

Funkcionář Národní jednoty a Sokola. Publikoval v místním a pedag. tisku. Aktivní člen Čs. klubu turistů. V r. 1918 člen Sm národního výboru. Národní a osvětový pracovník.

Zdroj:

Pánek, František: Ze vzpomínek Ferdinanda Šnajdra. Severní Morava, sv. 17, Šumperk 1969, S. 54–56. ; Slovník učitelských osobností okresu Šumperk. Šumperk 1990, S. 147–148. /foto/;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11