Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 253
Basil Macalík *13. 3. 1861 - +10. 11. 1940
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov, Přerov, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: agronom, středoškolský pedagog
Anotace:

Maturoval na reálce v Prostějově r. 1880, poté stud. VŠ zeměděl. ve Vídni, kde získal r. 1884 titul dipl. hospodář. Profesor na střední hospodářské škole v Přerově 1885 – 1911, pak ředitel hospodář. školy na Kl. Hradisku u Olomouce do r. 1921. V r. 1922 odešel na trvalý odpočinek do Přerova. Po celou dobu pedag. činnosti byl literárně činný. V r. 1888 napsal Drůbežnictví poučné a zábavné;Vypracoval osnovu Učebnice chovu dobytka, založil ročenku Sborník zemědělský. ad. Vykonal mnoho studijních cest po Evropě. V r. 1914 založil Macalíkovu zemědělskou knihovnu, kde vyšly jeho 2 spisy, věnované chovu skotu a mlékařství.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.182 – 183.;SOKA Přerov, duben 1994.;.

Šimon Macalík *29. 1. 1863 - +14. 6. 1948
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Budišov
Místa pobytu: Ivanovice na Hané
Obory působení: kapelník, sbormistr, skladatel
Anotace:

Sbormistr pěvec spolků Veleslavín a Libuše; Psal drobné skladby, sbory, písně.

Zdroj:

Stárek, Zdeněk: Slovník sbormistrů.II­.Praha, Div.ústav 1982, S.327; Macalík, B.: Jak jsem žil a pracoval.Praha 1938.;ČSHS.2.díl­.Praha 1965, S.18.

Jiří Macek *18. 5. 1932
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: hudební vědec
Anotace:

Dětství prožil na Svatém Kopečku. Absolvoval Slovanské gymnázium, od roku 1952 pokračoval ve studiu hudební vědy na FF Karlovy univerzity v Praze. Po studiích se uplatnil v Kulturní službě Supraphonu, v Divadle hudby a v Artii.

Zdroj:

Slovanské gymnázium literární.Olomouc: Slovanské gymnázium,2000­.S.228;

Josef Macek *13. 9. 1887 - +19. 2. 1972
Místo narození: Krumpach
Místo úmrtí: Vancouver (Kanada)
Místa pobytu: Krumpach, Praha, USA, Zábřeh
Obory působení: ekonom, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval na zábřežském gymnáziu a UK v Praze obor filosofie a práva. Působil jako učitel na obchodní akademii v Praze do konce 1. světové války. Od roku 1921 pracoval na Vysoké škole obchodní v Praze. Hodně cestoval a přispíval do časopisů. Redigoval revue Naše doba, kterou založil T. G. Masaryk. Byl aktivní v politice, člen skuppiny „Pátečníků“. Okupace znamenala konec jeho politické kariéry. Po osvobození se stal děkanem Vysoké školy obchodní. V roce 1949 odešel do exilu nejprve do Anglie poté do USA. Zemřel ve Vancouveru.

Zdroj:

Profesor Josef Macek. Průvodce. Zábřežský kult. a inform. měsíčník. únor 2000. S. 12

Karel Macek *21. 3. 1885 - +20. 11. 1964
Místo narození: Zábřeh
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Hranice, Ivanovice na Hané, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: pedagog vysokoškolský, veterinář
Anotace:

Studoval na českém matičním gymnáziu v rodišti a pak na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Zvěrolékařský diplom získal r. 1910 a o rok později titul MVDr. Během studií zastával místo asistenta na ústavu patologické anatomie, po ukončení studií místo asistenta na ústavu pro bakteriologickou hygienu ve Vídni. V r. 1917 byl přidělen státnímu ústavu pro výrobu očkovacích látek v Mödlingu a k prevenci byl vysílán na cesty po celé monarchii. Po válce už v listopadu 1918 stál u vzniku ústavu pro výrobu očkovacích látek v bývalé kadetce v Hranicích, který pak po přechodném umístění v Praze našel trvalé sídlo v Ivanovicích na Hané. V r. 1926 byl pověřen přednáškami na Vysoké škole veterinární v Brně a r. 1928 byl jmenován mimořádným profesorem a přednostou patologickoana­tomického ústavu této školy. V roce 1934 byl jmenován řádným profesorem Vysoké školy zvěrolékařské a 1935–1937 zastával na této škole funkci rektora.

Zdroj:

BSSSM, seš. 10 (22.) Ostrava 2007. S. 46–47.

Josef Maciuch *5. 1. 1920 - +28. 6. 2017
Místo narození: Šternberk
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Bohuňovice, Lutín, Olomouc, Šternberk
Obory působení: dramaturg, herec divadelní, režisér divadelní, učitel jazyků
Anotace:

V roce 1924 mu zemřel otec a vychovávala jej maminka s babičkou. V roce 1938 maturoval na obchodní akademii. Po záboru Sudet v roce 1939 byla rodina odsunuta do Bohuňovic u Olomouce a Josef zde založil Kroužek mladých. V roce 1940 se odstěhoval do Lutína. Zde režíroval, hrál a zpíval v Divadelním spolku. V roce 1945 se vrátil do rodiště a spoluzakládal Jednotu divadelních ochotníků. Jeho manželce Jarmile, roz. Pospíšilové (1925–2004) a jemu se zde v listopadu 1945 narodila dcera Hana. V roce 1949 se rodina přestěhovala do Olomouce, kde Josef pracoval v Moravských železárnách jako technický úředník. V roce 1950 založil divadelní kroužek DS ZK MŽ. Byl znám též jako učitel cizích jazyků – němčiny, francouzštiny, angličtiny. Zemřel v 97 letech. U příležitosti 100. výročí narození se konala zádušní mše v Praze v kostele U sv. Ludmily vedená někdejším duchovním otcem Sv.Kopečka u Olomouce Jakubem K. Berkou.

Zdroj:

Databáze českého amatérského divadla. Hlůzová, Vlasta: Ochotnické divadlo ve Šternberku . 2012. http://otavinka.blog.cz/…oci-narozeni

Fotky:
Hana Maciuchová *29. 11. 1945 - +26. 1. 2021 „“
Místo narození: Šternberk
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: herečka, pedagožka, recitátorka
Anotace:

Vyrůstala v uměleckém rodinném prostředí. Její otec byl učitelem
cizích jazyků a působil také jako herec a režisér ochotnického
divadla. Maminka (1925–2004) byla herečkou amatérské scény,
vynikající recitátorka a knihovnice. Hanička si užila rodiště čtyři
roky a pak se přestěhovala s rodiči do Olomouce. Zde chodila do obecné školy, absolvovala gymnázium v Hejčíně a poté odešla studovat DAMU do Prahy. Již během studií začala hrát v Divadle Za branou. V roce 1971 získala angažmá ve Vinohradském divadle, kde hraje dodnes. Kromě mnoha divadelních rolí se zapsala i do srdcí televizního diváka seriály Krkonošské pohádky (1974), Chalupáři, Žena za pultem, Nemocnice na kraji města, Ulice, Náves, Příkopy ad. Životním partnerem jí byl dvacet let herec Jiří Adamíra (1926–1993). Po dlouhé těžké nemoci zemřela v Olomouci. Poslední dny pobývala u sestry Silvie Markové. V letech 1994–2004 vyučovala na Státní konzervatoři v Praze. V roce 2007, 2008, 2009 a 2010 získala cenu TýTý, v anketě Hvězda mého srdce (2008) byla zvolena mezi desítku nejoblíbenějších hereček a v r. 2009 se stala Ženou roku ANNO a dvakrát zvítězila v anketě „ Neviditelný herec“ o nejpopulárnější herecký výkon v Českém rozhlasu. . V červnu 2010 dostala Cenu města Olomouce za rok 2009, v září 2010 převzala na hradě Šternberk Čestné občanství města Šternberka a u příležitosti státního svátku dostala od prezidenta republiky Václava Klause dne 28.10. Medaili Za zásluhy v oblasti kultury.

Zdroj:

ČBS .Praha 1992.S.420., Kdo je kdo v ČR na přelomu 20.stol., Praha 1998. Hlůzová, Vlasta: Prošli Šternberskem. Šternberk 2010. S.83–84. http://www. otavinka. blog.cz

Fotky:
Jarmila Maciuchová *9. 6. 1925 - +27. 11. 2004
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Lutín, Šternberk
Obory působení: herečka, knihovnice, recitátorka
Anotace:

Roz. Pospíšilová. V letech 1945–1949 žila ve Šternberku a poté se přestěhovala zpět do rodiště. Stála u zrodu ochotnického sdružení Mrštík při Klubu Moravských železáren. Jako recitátorka se účastnila různých soutěží a v důchodovém věku se plně zapojila do knihovnické práce v olomoucké okresní knihovně – na pobočce. Maminka slavné herečky Hany Maciuchové se do posledních let aktivně účastnila literárních akcí, večerů a autorských čtení pořádaných v knihovně.

Zdroj:

Hlůzová, Vlasta: Prošli Šternberskem. 2015. http://otavinka.blog.cz/…a-maciuchova

Fotky:
Jindřich Mackovík *10. 7. 1876 - +12. 3. 1943
Místo narození: Brodek u Přerova
Místo úmrtí: Břest
Obory působení: odborný spisovatel
Anotace:

Narozen v Lukové u Přerova. Zemský rada.

Zdroj:

Springer, jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S..41.;.'

Poznámka:

Luková u Přerova – n. část obce Brodek u Přerova.

Marta Macků *5. 5. 1920 - +12. 3. 1993
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: novinářka
Anotace:

Matka Petra Dvořáčka. Rozsáhlá publikační činnost. Spolupracovala s periodiky: Lidové noviny, Rovnost.

Zdroj:

Kmoníčková, Eva: V roce 1993 zemřeli. Brno 1994. Sdělení syna Petra Dvořáčka.

Michal Macků *17. 4. 1963
Místo narození: Bruntál
Místa pobytu: Brno, Hněvotín, Olomouc
Obory působení: fotograf
Anotace:

Abs. technolof. fak VUT Brno r. 1985. Fotografuje od r. 1978,' zprvu autodidakt, 1986–88 se učil F. na LŠU v Olomouci u M. Stibora. Člen SČF od r. 1986. Od r. 1987 se věnuje ateliérové fotografii.

Zdroj:

Československá amatérská fotografie 1945–1989.Praha 1989, S.44.;.

Poznámka:

Ing.Michal Macků

Alena Macourková *7. 11. 1946
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Prostějov
Obory působení: knihovnice
Anotace:

Po absolvování dvouleté nástavby SKŠ Brno 1965, působila od roku 1966 v OK Prostějov, od roku 1995 v OK Olomouc ve funkci vedoucí půjčovny pro dospělé.

Jiří Macura *3. 10. 1923 - +1. 11. 1977
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: mikrobiolog, vědec
Anotace:

Absolvent SG v Olomouci r. 1943, prac. v Praze v Mikrobiologickém ústavu ČSAV, ved. odd. půdní mikrobiologie. Autor publikace Půdní mikroorganismy a rostliny;

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979, S.94.; Seznam a adresář abs.SG v Olomouci 1918–1953.Olomouc 1989, S.25.; Nekrolog: Biologické listy 1978,č.2.S.152–153,1 obr.

Poznámka:

RNDr. PhMr. Jiří Macura, DrSc.

Vladimír Macura *7. 11. 1945 - +17. 4. 1999
Místo narození: Ostrava
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: beletrista, literární historik, překladatel
Anotace:

Studoval FFUP od roku 1963 – 1966. FFUK absolvoval v Praze roku 1968, PhDr. 1969.

Zdroj:

Česká literatura po roce 1945. www.

Rudolf Eduard Mader *1. 3. 1922
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Praha, Prostějov
Obory působení: malíř
Anotace:

Absolvoval uměleckoprůmyslové školy v Praze. Činnost: olejomalby, ilustrace, užitá grafika, nástěnné malby, divadelní výtvarnictví.

Zdroj:

Toman, P.: Slovník.Praha 1947, S.55.;.

František Mádle *11. 2. 1892 - +25. 10. 1941
Místo narození: Vojice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: sochař
Anotace:

Studoval AVU Praha u J.V.Myslbeka, po 1.svět.válce působil krátce v Olomouci, poté v Přerově.Autor válečných pomníků, portrétních a drobných plastik, reliéf J.A.Komenského nad vchodem evangel.kostela, reliéfy dětí a chlapce s rybou na budově OK Přerov.Za okupace v odboji.Popraven.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov 1982..

Čeněk Magerstein *28. 2. 1873 - +8. 7. 1965
Místo narození: Horní Heřmanice
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: pedagog, publicista odborný, ředitel školy
Anotace:

Učitel a ředitel hospodářských škol, zakladatel a vedoucí vrbařské poradny, autor řady odb. článků publikovaných v Milotickém hospodáři, Rádci z Předmostí aj.

Zdroj:

SOKA Přerov, duben 1994.;.

Jiří Mahen *12. 12. 1882 - +22. 5. 1939 „“
Místo narození: Čáslav
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Hodonín, Praha, Přerov
Obory působení: knihovník, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

Vlastním jménem Antonín Vančura. Příbuzný s V.Vančurou. Po absolvování filozofické fakulty v Praze krátce působil jako středoškolský profesor suplent (od září 1907 do června 1908 na reálce v Hodoníně, od září 1908 do června 1910 na obchodní akademii v Přerově). Od 15. listopadu 1910 do 28. února 1919 byl redaktorem Lidových novin v Brně. Od roku 1916 do podzimu 1917, kdy byl ze zdravotních důvodů propuštěn, byl nucen sloužit v rakousko-uherské armádě. Od 1. března 1919 do podzimu 1937 spolupracoval s deníkem Svoboda v Brně. V letech 1918–1922 byl dramaturgem Národního divadla v Brně a uváděl ve známost kvalitní repertoár v cyklu tzv. komorních her, v letech 1920–1924 též vyučoval dramaturgii, režii a rozbor světového dramatu v dramatickém oddělení brněnské konzervatoře. V únoru 1921 se stal spoluzakladatelem a knihovníkem brněnské Městské knihovny, od roku 1937 jejím ředitelem. Pracoval zde až do své dobrovolné smrti v květnu 1939.

Zdroj:

Mahenová, Karla: Život s Jiřím Mahenem. Praha, MF 1978.

Gustav Mahler *7. 7. 1860 - +18. 5. 1911
Místo narození: Kaliště
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Hamburk (Německo), Lipsko (Německo), New York (USA), Olomouc, Praha
Obory působení: divadelní kapelník, skladatel
Anotace:

Odborně vzdělán na konzevatoři a universitě ve Vídni, nastoupil ve 20 letech dráhu divadel.kapel­níka.11.1.1883 přichá­zí do Olomouce (ve 23 letech), povolán telegraficky ředitelem Raulem z Vídně.Působí jako divadelní kapelník až do 18.5.1883, kdy se vrací do Vídně.Byl ubytován v domě U zlaté štiky, v Michalské ul.1, nyní Ztracená 4.Působil také v Praze, Lipsku, Hamburku, a u dvorní opery ve Vídni.Své vynikající dirigent.umění uplatnil v koncertní síni a v posledních 3 letech působením v New Yorku.Je autorem 9 symfonií.23­.12.1934 mu byla odhalena pamětní deska na domě ve Ztracené 4.Za okupace deska zmizela.(Gustav M. byl mj.vegetarián).

Zdroj:

Malá československá encyklopedie IV.Praha 1986.: Kučerová, Dagmar: Gustav Mahler a Olomouc.ČVSMO, 1970, S.101–106.;.

Fotky:
Josef Mach *25. 2. 1909 - +7. 7. 1987
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: režisér
Anotace:

Bratr Jaroslava M. Tvůrčí zájem směřuje k veselohrám ze současnosti/Tři chlapi v chalupě/. Zasloužilý umělec 1974.

Zdroj:

Malá československá encyklopedie.IV­.Praha, Academia 1986, S.40.; Českoslovenští filmoví tvůrci sedmdesátých let.Praha 1983, S.49–50/fotografie/; Kmoníčková, Eva: V roce 1987 zemřeli.Brno, SVK 1988, S.35.;.

František Mach *13. 7. 1862 - +2. 2. 1921
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: choralista
Anotace:

Absolvoval učitelský ústav a poté Pivodovu operní školu. Angažován k divadlu Pavla Švandy. S Ludvíkovou společností odejel do Ameriky, kde působil 1 rok. V r. 1902 byl povolán jako choralista a úředník konzistoře do Olomouce, kde působil 20 let. Byl členem Žerotína.

Zdroj:

Nešpor, V. : Průvodce po Ústředním hřbitově. Olomouc 1929.

Jan Evangelista Macha *16. 12. 1798 - +5. 11. 1845
Místo narození: Moravská Ostrava
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Olšany u Prostějova, Opava, Prostějov
Obory působení: teolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval v Opavě a pak teologii v Olomouci. Působil v Olšanech u Prostějova. Byl děkanem teol. fakulty olomoucké univerzity v letech 1834–35 a v letech 1835–36 rektorem. Zasloužil se o to, že roku 1837 bylo na olomoucké teol. fak. vyučováno český jazyk jako pastoračnímu jazyku.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Ostrava­.Ostravská univerzita v Ostravě 1996. S.71.

Jaroslav Macháček *15. 11. 1929
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: anglista, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Maturoval na České reálce v Olomouci v roce 1948 a opět let později absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obor angličtina a španělština. Po promoci habilitoval a v období let 1968 – 1970 vedl Katedru germánské a anglické filologie. Z toho dva semestry přednášel na univerzitě v Shelfeldu . Období normalizace na UP přineslo s sebou zákaz pedagogické i vědecké činnosti. Zprvu byl převeden jako dozor do studijní čítárny, v roce 1974 krátce působil v ústavu vyšší nervové činnosti, odkud byl však také propuštěn. V letech 1975 – 1990 se živil jako topič kotlů ve Fakultní nemocnici. Od roku 1970 nesměl publikovat. V roce 1990 se docent Macháček vrátil na UP. Stal se proděkanem pro vědu a výzkum FF UP a o rok později byl jmenován profesorem pro anglický jazyk, vedoucím Katedry anglistiky a amerikanistky Filozofické fakulty UP. Zastával rovněž funkci prorektora Univerzity Palackého. Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy za rok 1999.

Zdroj:

Žurnál, 1992, č.23, S.5.;Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.;. Ševčíková, Hana – Petřík Miroslav : Cena města Olomouce. Olomouc 1999.;

Rudolf Macháček *16. 11. 1897 - +11. 2. 1969
Místo narození: Beňov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Kroměříž, Přerov
Obory působení: hudebník, komeniolog, kronikář města, ředitel školy
Anotace:

Správce Komenského muzea, ředitel školy, autor řady článků s regionál. tématikou, člen redakční rady Kultury Přerova , kronikář města Přerova.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska SOKA Přerov;.

Jan Macharáček *5. 5. 1920
Místo narození: Bochom (Německo)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: stavitel
Anotace:

Bratr Waldemara M. (1912). Pracoval v Lesostavbách a Stavoprojektu­.Bydlel v Holici u Olomouce.

Poznámka:

Holice jsou částí města Olomouc.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11