Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Karel Štepaník *14. 9. 1903 - +7. 8. 1970
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno
Obory působení: literární historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Profesor. anglistiky a amerikanistiky na FF univerzity v Brně

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.209.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?