Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 298
Polární záře *25. 3. 1130
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Podle analisty Letopisů hradišťsko-opatovických div od věků neslýchaný bylo vidět ve vzduchu, totiž kruh nadmíru se skvoucí a jako na způsob velikého města, od třetí hodiny denní až k hodině páté, v němž také bylo vidět pět míst přeskvoucích, podobných slunečnímu lesku; jednalo se nejspíše o polární záři.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 38.

Přemysl Otakar I. v Olomouci *26. 8. 1222
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Vyplývá to z listiny vydané zde řádu johanitů.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 58.

Požár v Olomouci *5. 7. 1398
Místo narození: Olomouc
Anotace:

5. července došlo v Olomouci k velkému požáru.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města. KKC v Olomouci, 1994, květen,S.12.

Přepadení kláštera Hradisko husity *2. 5. 1432 - +3. 5. 1432
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Husitská posádka z Oder pod vedením Smila z Moravan přepadla klášter Hradisko a obsadila ho, údajně zradou hednoho z mnichů.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995. S 142.

Přepadení Litovle *2. 11. 1437
Místo narození: Litovel
Místa pobytu: Olomouc, Uničov
Anotace:

Hejtman Jan Padrus z Horky (Jižní Čechy), hejtman Bedřich ze Strážnice a Jan Hertvík z Rušinova se svou čeledí přepadli 2.11. v noci Litovel a dybyli ji. S pomocí Olomoučanů a Uničovských byli vzápětí z města vypuzeni.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal

' 1995. S 146.

Přepadení Litovle husitským hejtmanem *2. 11. 1437
Místo narození: Litovel
Anotace:

Hejtman Jan Pardus z Horky v jižních Čechách, kdysi hejtman Sirotkků, s Bedřichem ze Strážnice a Janem Hertvikem z Rušinova přepadli se svou čeledí v noci Litovel a dobyli ji. Vnikli do města přes zamrzlou strouhu u věže Na valech (dnes u Husova sboru). Měšťanům se však podařilo vyslat posly a následující den byla Litovel za pomoci Olomouce a Uničova osvobozena. 63 zajatých husitů bylo v Olomouci popraveno.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Stalo se před lety od 27. října do 3. listopadu. MF Dnes, 25. října 1997, příl. Střední Morava, S. 4. ; Šik, L. :Litovelské paměti. Litovel 1994. S. 35–36.

Privilegium Krále Jiřího z Poděbrad na masný trh v *16. 2. 1459
Místo narození: Olomouc
Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc, Danal 1995.

Požár města Olomouce *5. 7. 1492
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Velký požár zničil řadu olomouckých ulic od Pekařské a Ostružnické až ke kostelu sv. Michala. Nedávno postavený kostel sv. Mořice byl na spadnutí. Král Vladislav nato snížil městu po dobu deseti let lozunk o 60 kop grošů.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.177.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol *1. 1. 1543 - +27. 12. 1614
Místo narození: Plock (Polsko)
Místo úmrtí: Lvov (Ukrajina)
Místa pobytu: Krakov (Polsko), Kroměříž, Olomouc
Obory působení: genealog, historik, spisovatel
Anotace:

Narozen v místě Paprocka Wola, nyní Plock, polský šlechtic a polský a český spisovatel. Po studiích na univerzitě v Krakově věnoval se genealogii a veršování. Psal epigramy, legendy, bajky. Pro své výpady proti vliv. rodu Zamojských byl 1588 vyhoštěn z Polska. Odešel na Moravu, kde pobýval u olomouckého arcibiskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic. Psal polsky a česky. Z pobytu na Moravě je známo dílo Zrcadlo slavného Markrabství moravského/zabývá se genealogií Moravy/.

Zdroj:

Kdo byl kdo v našich dějinách do r.1918.Praha 1992.S.230.;Přeh­ledné dějiny české literatury a divadla.I.Praha 1981.S.29.;.

'

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1543

Fotky:
Patronka města Olomouce *1. 6. 1623
Místo narození: Olomouc
Obory působení: - sv. Pavlína
Anotace:

V Olomouci proběhlo ve dnech 22.-28.6.1996 pod záštitou úřadu města Olomouce „Olomoucká Benefice 96“ s podtitulem Slavnosti města Olomouce. Cílem je obnova tradice procesních průvodů k svátku sv. Pavlíny, která je patronkou města od roku 1623. Tato světice v minulosti zažehnala četné morové epidemie a na její počest se až do vzniku první republiky konaly ve městě procesní průvody.

Zdroj:
  • dp-: Oživení tradice sv.Pavlíny. Puls, 8.6.1996, S.2.;

.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 6 1623

Posvěcení kaple na Svaté Hoře (Svatý Kopeček) *3. 4. 1633
Paolo Pagani *22. 9. 1655 - +6. 5. 1716
Místo narození: Castello Valsolda (Itálie)
Místo úmrtí: Milán (Itálie)
Místa pobytu: Benátky (Itálie), Krakov (Polsko), Kroměříž, Milán (Itálie), Olomouc
Obory působení: malíř
Anotace:

Italský barokní malíř. Pocházel z umělecké rodiny a školil se u Pietra Liberiho v Benátkách. Roku 1692 vstoupil do služeb olomouckého biskupa Karla II. z Liechtensteinu-Castelcorna, pro kterého pracoval na nejrůznějších zakázkách až do roku 1695, kdy odešel do Krakova. Již následujícího roku je opět doložen v Itálii, kde vytvořil své vrcholné dílo, freskovou výzdobu kostela sv. Martina v rodném Castello Valsolda. Až do své smrti tvořil střídavě v Benátkách a Míláně. Paolo Pagani působil na Moravě a v Olomouci přibližně pět let. Pro úzké vazby na v Olomouci působící řád augustiánů Pagani pravděpodobně zanechal soubor kreseb, vytvořených právě zde. Realizuje malby též v sala terreně kroměřížského zámku. Poté pobývá několi let na různých místech Moravy. V listopadu 1695 se vrací přes Olomouc do Itálie. Jeho dílo bylo objeveno ve sbírkách Státní vědecké knihovny v Olomuci. Ve dnech 10. 9. – 1.11. 1998 se konala v olomouckém Muzeu umění výstava kreseb P.Pagani.

Zdroj:

Hanácký den, r.9, č, 151, 10.9.1998. S.6­. Togner, Milan: Paolo Pagani. Olomouc, Votobia 1997.; Togner, Milan: Italská kresba 17. století. 2005.;

Karel František Pfefferkorn z Ottobachu *1. 1. 1657 - +24. 6. 1728
Místo úmrtí: Luže
Místa pobytu: Klatovy, Olomouc, Praha
Obory působení: rektor univerzity
Anotace:

41.- rektor olomoucké koleje a univerzity Tovaryš. Ježíšova. od 24.12. 1715 – 26.4. 1718. Zemřel v Košumberku u Skutče (n.m.č. Luže)

Zdroj:

Žurnál UP, č.29, 1.12./06, S.9. + č.30, 8.12./06, S.7

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1657

Analus Plumlovský *18. 1. 1703 - +2. 5. 1759
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Pastuchov (Maďarsko)
Místa pobytu: Velehrad
Obory působení: skladatel
Anotace:

Skladatel hanáckých oper.

Zdroj:

Jakubcová, A.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha 2007.

Požár kláštera Hradisko *31. 10. 1705
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Požár, který vypukl 31. října zcela zničil budovu opatství kláštera Hradiska. Opat se ubytoval do listopadu ve městě Olomouci v rezidenci svého synovce kanovníka Jana Želenského.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Stalo se před lety od 27. října do 3. listopadu. MF Dnes, 25. října 1997, příl. Střední Morava, S. 4.

Josef František Pilz *1. 1. 1711 - +20. 9. 1797
Místo narození: Retz (Rakousko)
Místo úmrtí: Horní Bečva
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Zašová
Obory působení: malíř
Anotace:

1740 odešel do Olomouce, kde pracoval jako pomocník malíře J.K.Handkeho. Jeho oltářní obrazy v Zašové.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.8.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997.S.94; Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě.Na-Su. Valašské Meziříčí 2011. S.42.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1711

Josef Leopold Petrasch *19. 10. 1714 - +15. 5. 1772
Místo narození: Brod ve Slavonii (Chorvatsko)
Místo úmrtí: Nové Zámky u Nesovic
Místa pobytu: Bučovice, Olomouc
Obory působení: učenec
Anotace:

Založil r.1746 v Olomouci první učenou společnost v zemích rakouských, středisko osvícenských snah, zv.Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis.Měla velkou zásluhu na obrození Moravy.Zanikla r.1751.Od roku 1750 vlastnil ; Nové Zámky u Nesovic na Vyškovsku, kde také zemřel.

Zdroj:

Masarykův slovník naučný. Díl 5. Praha 1931, S. 660; Králík, Oldřich: Moravské počátky osvícenec. humanismu. VVM, 2, 1947, S. 15–27, obr..

Nepomuk Polanský *7. 10. 1723 - +13. 10. 1776
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog vysokoškolský
Anotace:

Působil na olomoucké teologické fakultě v letech 1755–1773. Přednášel logiku, matematiku, fyziku, metafyziku, polemiku, církevní dějiny.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.293.;.

Jan Václav Prchal *17. 8. 1744 - +16. 10. 1811
Místo narození: Kroměříž
Místo úmrtí: Jihlava
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: sochař
Anotace:

Syn Františka Prchala, dvorního sochaře olomouc. biskupa, činný v Kroměříži 1742–1760.

Zdroj:

Toman, P.: Slovník výtvarných umělců.II., S.313.;.

Jan Vavřinec Palavicini *3. 2. 1756 - +20. 12. 1809
Místo narození: Strážnice
Místo úmrtí: Strážnice
Místa pobytu: Hnojice, Olomouc, Štarnov, Šternberk
Obory působení: filozof, spisovatel, teolog
Anotace:

Členem šternberského kláštera, kde vystudoval bohosloví.Vysvěcen v Olomouci 1781.Magistrem svobodného umění, magistre filozofie, bakalářem teologie.Působil v Hnojicích, od 3.7.1787–17.1.1796 loka­listou ve Štarnově, od prosince 1796 farářem a roku 1800 titulárním, děkanem na faře sv.Martina ve Strážnici.Zanechal 72 knih náboženského a kazatelského charakteru.

Zdroj:

Dějiny Štarnova. Xerokopie Rkp. 289 S. 203. ; Edgar, E. -Snopek, F. : ČMM S. 163. ;ČMM, 35, S. 348. ;

Prusové v Litovli *4. 5. 1758
Místo narození: Litovel
Anotace:

Závěr sedmileté války přivedl do Litovle podruhé pruské vojsko v čele s Fridrichem Velikým, který si zde vytvořil týlovou základnu velitelství. Pruské vojsko bylo rozloženo v polích mezi Vískou, Nasobůrkami a Rozvadovicemi. Ve městě byl vytvořen hlavní lazaret.

Zdroj:

Bělina, Pavel: Generál Laudon. Praha, Panorama 1993.; Šikl, L: Litovelské paměti. Litovel 1994. S.114.

Prusové před Olomoucí *6. 5. 1758
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Sedmiletá válka (1756–1763) se po dvou letech bojů přenesla i na Moravu. 6. května 1758 se objevily pruské oddíly pod osobním velením Bedřicha (Fridricha) Velkého před Olomoucí. Tentokrát přes intenzivní obléhání značnou přesilou se pevnost ubránila a 2. července 1758 vojska odtáhla s nepořízenou do Čech. Dvouměsíční obléhání z roku 1758 bylo první, ale i poslední významnější vojenskou akcí, v níž s obrovským nákladem budovaná olomoucká pevnost sehrála svou obrannou roli.

Zdroj:

Bělina, P.: Generál Laudon. Praha, Panorama 1993. S.59–67.; Spáčil, V.: Pevnostní město. In: Malé dějiny Olomouce. Ostrava 1972, S.78–80.; lobil, I.: Olomouc. Praha, Odeon 1984. S.122.

Povýšení olomuckého biskupství na arcibiskupství *5. 12. 1777
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Dne 5.prosince 1777 bylo olomoucké biskupství, založené roku 1063 povýšeno na arcibiskupství Bulou papeže Pia VI. a to na žádost císařovny Marie Terezie. Prvním olomouckým arcibiskupem se stal kardinál Antonín Theodor Colloredo (10.8.1726–12.9.1811), zvolený předtím dne 6.října 1777 kapitulou za olomouckého biskupa.

Zdroj:

sjl=(Smejkal, B.): Význam intronizace. Kdy, kde, co v Olomouci 1992, listopad, S..9.

Antonín Pecina *16. 1. 1785 - +15. 6. 1872
Místo narození: Habrovany
Místo úmrtí: Habrovany
Místa pobytu: Kojetín, Prostějov, Přerov
Obory působení: lidový malíř
Anotace:

Narozen v Habrovanech na Vyškovsku. Lidový malíř. Působil v okolí Prostějova, Přerova, Kojetíně.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-SOKA Přerov;.

Václav Plachý *21. 9. 1785 - +1. 1. 1858
Místo narození: Klopotovice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Dub nad Moravou, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: hudební pedagog, skladatel, varhaník
Anotace:

R. 1813 složil truchlozpěv na smrt divotvorného houslisty, Josefa Slavíka. Hudební skladatel především klavírních žánrů, učitel hudby a varhaník ve Vídni.

Zdroj:

Českosl. hudební slovník. 2. díl. Praha 1965. S.317.

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 0. 0. 1858

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11