Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 159
Josef Šafařík *11. 2. 1907 - +23. 4. 1992
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno
Obory působení: dramatik, esejista, filozof
Anotace:

V roce 1931 získal titul Ing. vodních staveb. Od r. 1938 ve svobodbém povolání. Celé dílo tvoří v Brně, za protektorátu v ilegalitě, pak ve vynuceném ústraní. V r. 1991 udělen titul PhDr. h.c. MU v Brně.

Zdroj:

Wikipedia.cz

Jan Šafařík *5. 1. 1886
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

Od roku 1903 studoval AVU v Praze a pak se už do rodiště nevrátil. Do poloviny roku 1907 žil v Praze a vedl bohémský život. Odešel na vojnu, ale záhy dezertoval a přes různé země se dostal až do vytoužené Paříže, kde spolupracoval s módními časopisy. Začátkem roku 1914 se přestěhoval se svou přítelkyní, španělskou baronkou do její země a tam jeho cesta končí.

Nezvěstný od r. 1914, zmizel ve Španělsku.

Zdroj:

Macík, Miroslav: Po stopách nezvěstného malíře.=Štafeta, 18, 1986, č.1, S.10–16, obr.;. Dolívka, Josef: Výtvarníci prostějovského regionu. Prostějov 2007. S. 121–122.

Petr Šafránek *7. 2. 1946 „“
Místo narození: Olomouc - Holice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Slavičín, Uničov
Obory působení: básník, konstruktér, pedagog, publicista, ředitel školy, skautský činovník
Anotace:

Vychodil základní školu v Holici, kde byl velmi ovlivněn třídním učitelem Dr. Františkem Navarou a učitelkou Ludmilou Dudovou, která učila češtinu a dějepis. V roce 1964 maturoval na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci a poté nastoupil do Uničovských strojíren. Zprvu pracoval na montážích bagrů a jeřábů, od ledna 1965 v konstrukci. O rok později obdržel od ředitele strojíren možnost studovat konstrukční obor, dopravní a manipulační stroje na VUT v Brně. Po promoci v roce 1970 se oženil a nastoupil do technologické konstrukce. Záhy poté narukoval na vojnu do Lešan v Posázaví a po čtyřech měsících byl převelen do Slavičína. Věnoval se hodně sportu a trénoval volejbalové družstvo žen. Po vojně se vrátil do Uničova, odkud odešel koncem roku 1976 do Olomouce, kde působil ve Výzkumném ústavu Sigma. Po sedmi letech ukončil výzkum především ze zdravotních a rodinných důvodů a začal pedagogicky působit na SPŠS, kde učil strojírenskou technologii a konstrukci, nauku o materiálech a technická cvičení. Po Sametové revoluci 1989 se stal ředitelem školy a tuto funkci obhájil i v letech 1993, 1998 i po roce 2002. V mimoškolní činnosti se věnoval práci s mládeží, napomáhal znovuobnovení Junáka v Olomouci a dvě období byl zástupcem náčelníka okresní rady. Od mládí se věnoval literatuře. Niterný vztah získal přátelstvím s Ladislavem Stehlíkem a Jaromírem Tomečkem. Obdivoval básnické dílo Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, Fráni Šrámka a Františka Hrubína. První báseň napsal v osmnácti, ale pravidelně se poezií zabýval až o třicet let později, i když něco málo napsal už začátkem osmdesátých let. Publikoval v časopise Skautská stopa i v studentském periodiku Vodopád. Jeho básně vycházely na novoročenkách, ale také ve sbírkách vydávaných vlastním nákladem, které měl pro přátele. Jeho básnická žeň kolovala nejen mezi pedagogy, ale i žáky. Vlastní poezii psal na počítači a sám si k ní vytvářel i zajímavé ilustrace. Koncem let devadesátých spatřily světlo světa tyto sbírky: Znamení vodnáře (1996), Hledání poezie všedního dne (1998), Nápadičky pro dětičky (1997) , výběry – Pro dlouhou chvíli (1998), Za všechno mohou ženy, víno a zpěv (1997), Místní cestopis (1998), Listy láskám (1999) a příležitostné básně na volných listech doplněné kresbou či fotografií. Hlavními inspirativními motivy jeho básní byly láska, příroda, vzpomínky na dětství a zážitky. Jeho doménou se stala přírodní lyrika a reflexivní poezie. V letech 1999 až 2002 byly Šafránkovy básně publikovány také v malých bibliofiliích, které vydala literární sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Malé výbory z tvorby olomouckých autorů vyšly s těmito názvy: Verše, myšlenky a aforismy z konce století (1999), Pour féliciter (2000), Žena a láska (2000), Děti a dětství (2001), Olomoucké kašny (2001), Verše z cest (2002) a Verše o Moravě (2002). Knižně, v olomouckém nakladatelství Poznání vyšla šedesátistránková básnická sbírka jubilanta s názvem Krajina kvetoucí v duši (2002) .Kromě poezie však nutno připomenout, že Ing. Šafránek pravidelně přispíval nejen do jubilejních sborníků VSMO, ale i školních almanachů na Moravě. Zabýval se také historií obce Holice či skautskou činností v rodišti a dalšími aktuálními událostmi. Jeho články najdeme od roku 2001 na stránkách místního měsíčníku Holické noviny. Aktivně se podílel také na činnosti literární sekce při přípravě literárních večerů. Hojně navštěvované jsou také jeho autorská čtení v Knihovně města Olomouce, která se již několik let konají u příležitosti svátků poezie.

Zdroj:

Prudilová,Hana: Dílo amatérského básníka Petra Šafránka. Diplomová práce. Olomouc PdfUP 2001. * Kolář, B.: Z pamětí literární Olomouce. Olomouc 2004. * Databáze regionálních osobností HANÁ, on-line katalog KMOl. * Ševčíková, H. : Únorová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy. Velký Týnec 2016, č.2.

Poznámka:

Ing. Petr Šafránek http://otavinka.blog.cz/…ejni-setkani

Fotky:
Robert Šálek *11. 6. 1907 - +8. 5. 1975
Místo narození: Vinoř
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: vojenský kapelník, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V Olomouci působil 1951 – 1952 a 1957 – 1960 (PhDr. UP). V Olomouci založil Olomoucký dechový orchestr. Externí učitel JAMU 1955 –1957. ;Od r. 1962 v důchodu. Podílel se na zpracování hesel ČSHS. Publikoval v časopisech Hudební rozhledy, Lidová tvořivost ad.

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.Praha 1965.S.676.; N: Hudební rozhledy, 28, 1975, č.7, S.332 – 333.;.

Ferdinand Šamberk *21. 4. 1838 - +25. 12. 1904
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: herec
Anotace:

V Olomouci působil jako herec od r. 1858, hrával milovníky, později komik. Říkali mu „der schöne Ferdinand“. Zde se seznámil s herečkou Julií Knorrovou a oženil se s ní, r. 1866.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.296.;Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.480–481.;.

'

František Šanovec *10. 3. 1938
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sběratel výtvarného umění
Anotace:

Absolv. Obchodní akademii v Olomouci. Současně je sběratelem výtv. umění- obrazy, grafika, bibliofie. Do roku 1991 byl členem Spolku bibliofilů. Publikační činnost i v zahraničním tisku- Rakousko.

Zdroj:

dokument. list/98

František Šantavý *23. 4. 1915 - +27. 3. 1983
Místo narození: Hroznová Lhota
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Strážnice
Obory působení: biochemik, historik lékařství, lékař, sběratel grafiky, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Syn učitele. Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici a studiu LFMU v Brně působil v Olomouci. Od r. 1951 přednosta Ústavu lékařské chemie UP a též se věnoval dějinám UP a soupisům vědeckých prací lékařů UP. Člen akademie věd v NDR. Zasloužil se o vybudování ústřední knihovny LFUP. Člen sekce dějin lékařství při VSMO. V roce 1941 mu vyšla první odborná publikace a v průběhu času jich napsal na 370. Autor studií o výtvarném umění, sběratel grafiky. Autor studií o J. Uprkovi, S.Lolkovi a Z. Braunerové. V roce 1980 dostal Zlatou medaili Slovenské chemické společnosti SAV a v r. 1981 medaili Americké farmakologické společnosti. Prof. MUDr. František Šantavý, DrSc. zemřel v Olomouci.

Zdroj:

Nekrolog. ZVSMO 1983–1984, č. 19–20. S. 29–30.;

Jiří Šantavý *23. 4. 1947
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. – přednosta Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Ordinace pro geneticky riziková těhotenství.

Zdroj:

genetika@fnol.cz

Fotky:
Magda Šantrůčková *17. 8. 1881 - +25. 3. 1952
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: pěvkyně
Anotace:

Dcera Ant. Dvořáka, od r. 1901 zpívala na koncertech zejm. skladby svého otce-Olomouc 1901, 1903, 1905, provdala se za primáře nemocnice dr. Šantrůčka v Přerově, kde několik let žila a působila v Přerubu.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov 1982.;Českoslo­venský hudební slovník, sv.1.Praha, SHV 1963, S.287;.

Svatopluk Ščudlík *10. 12. 1927 - +15. 12. 1981
Místo narození: Frýdek-Místek
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: korepetitor, kulturní pracovník, sbormistr, varhaník
Anotace:

V roce 1946 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Hudebně se vzdělávala u J. Pavlovského, varhaníka v Holici. V hudební škole Žerotín studoval varhany, klavír a dirigování u Dalibora Doubka. V letech 1951–53 sbormistr při ped.fak.UP, 1966 sbormistr Žerotína, 1962–72 řídil komorní pěv.sbor Dvořák. Ředitel Parku kultury a oddechu v Olomouci od r. 1970. Pan Ščudlík chodil hrávat na varhany do hejčínského kostela a jeho hudba se nesla po celém Cyrilometodějském náměstí v letech 1974–1979, kdy jsem tam bydlela. Měl ohromné organizační schopnosti. Pohřben na ústředním hřbitově v Olomouci.

Zdroj:

Stárek, Z.: SČS II.Praha 1982.S.556. Kdy kde co v Olomouci 1988, leden, S.34. Archiv Kašpárkovy říše Olomouc 30.4.1997.

Dagmar Ščudlíková *16. 4. 1926 - +27. 6. 1997
Místo narození: Frýdek-Místek
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: divadelní pracovník
Anotace:

Absolvovala SG v Olomouci 1945. Sestra Svatopluka Ščudlíka. Členka ochotnických divadelních spolků v Olomouci. Pracovala v OÚNZ.

Zdroj:

Za hlasem Komenského.Olomouc 1957.S.189.; V sýpkách ducha.Olomouc 1992.S.168.;. Primum necessarium..O­lomouc 1997.S.462.

Eduard Šebela *21. 9. 1878 - +26. 7. 1952
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Kunčice pod Ondřejníkem
Místa pobytu: Ostrava
Obory působení: důlní inženýr, publicista odborný
Anotace:

Ředitel dolů v Ostravě, publicista: Přehledná mapa Beskyd;Návod k jízdě na lyžích.aj.

Zdroj:

Dolenský, A.: Kulturní adresář ČSR.Praha 1936, S.532.; Kunc,Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.199.;.

František Klement Šebela *17. 8. 1874 - +6. 1. 1931
Místo narození: Konice
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Kroměříž, Praha
Obory působení: žurnalista
Anotace:

Studoval gymnázium v Kroměříži, poté práva na UK Praha. Stal se novinářem, dopisovatelem několikerých listů, Moravské Orlice, Lidových novin, v r. 1907 ve Frýdku jako zpravodaj LN. Mor. Orlice, olomouc. Pozoru. Necelý rok vedl Noviny těšínské /1907–1908/. Publikoval pojednání o včelařství, právnické otázky, soudničky. Zemřel ve Skalici u Frýdku (n.m.č. Frýdku-Místku).

Zdroj:

Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.4.Opava 1981.S.127–128.;.

František Šec *2. 10. 1919 - +5. 8. 2005
Místo narození: Mladá Boleslav
Místo úmrtí: Stará Turá (SR)
Místa pobytu: Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha
Obory působení: autor memoárů, herec, překladatel
Anotace:

Manžel Z. Rozsypalové. V Olomouci působil v letech 1950–1951 a1954–1961. Poté v Ostravě. Charakterní herec psychologického typu. Působí v rozhlase, televizi a filmu. Překládá divadelní hry z ruštiny. Autor románu " Sezóna" (Ostrava 2005).Zemřel během letní dovolené.

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.687.;. BSSSM, suplement 1.Ostrava 2011. S.174–176.

Alois Vojtěch Šembera *21. 3. 1807 - +23. 3. 1882
Místo narození: Vysoké Mýto
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: dějepisec, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Profesor české řeči a literatury na stavovské akademii v Olomouci, od 30.12.1839-říjen 1847, kdy odešel do Brna.R.1841 vydal spisek Vpád Mongolů do Moravy, praktic.učebnici českého pravopisu.Jeho zásluhou byly v Olomouci 1841 poprvé pojmenovány ulice a náměstí také česky.

Zdroj:

Masarykův slovník naučný.1933, sv.VII., S.22.; Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci.I.Praha, SPN 1981.S.69–72.; Smejkal, B.: A.V.Šembera a Olomouc.= ZKVMO 1957.č.71.S.54­.;/Fotografie PKK 1982;.

Oldřich Šembera *6. 7. 1948
Místo narození: Rýmařov
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Prostějov
Obory působení: malíř
Anotace:

Stud. SUPŠ Brno, FFUP v Olomouci. Žije a tvoří v Olomouci. Kresby, obrazy , návrhy interiérů a exteriérů obchodů. tvorba skleněných objektů, autor grafické podoby Hanáckých novin. Iniciátor G CAESAR, člen asociace rekonstr. olom. orloje. Půs. 1975–78 v Okr. střed. památ. péče, do r. 1986 v Obl. GVU, nyní svob. umělec. 1989–90 realizace velkoploš. malby „Cesta ke světlu“ pro Dům kultury v Prostějově.

Zdroj:

Pozvání na výstavu do DH.Stráž lidu, 1989, 17.1., S.4.;

  • pe-:Minigalerie HN.Hanácké noviny 1990, 3.3., S.4.;foto;

Výtvarné umění 1990, č.4.; Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.940.;.

Vratislav Kazimír Šembera *4. 3. 1844 - +4. 12. 1891
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: básník, publicista
Anotace:

Syn buditele A.V.Šembery.Po studiích v Olomouci, Brně odešel 1849 do Vídně, kde vystudoval G a práva.Vznikaly zde jeho první pokusy spisovatelské, odtud dopisoval do českých listů moravských i pražských/Národní listy/.Žurnalis­tické články podepisoval S.Bodlák.R.1880 se zřekl psaní českého Š ve svém jméně a zaměnil je na SCH.Poté velebil Němce a haněl Čechy.Zemřel jako Schembera.

Zdroj:

Hýsek, M.: Literární Morava.Praha 1911.S.144–145.; Springer, J.: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947.S.29.;ZVÚO, 1968, č.137, S.8–14.;.

Julie Šemberková *11. 9. 1846 - +3. 2. 1892
Místo narození: Březová nad Svitavou
Místo úmrtí: Hamburk (Německo)
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: herečka
Anotace:

Angažována u německé opery v Olomouci 1865, 1867–1876 v Prozatimním divadle v Praze, 1885–86 v ND Praha. Sebevražda v Hamburku.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.296.; Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.481.;.

Antonín Bedřich Šenk *30. 11. 1796 - +23. 3. 1855
Místo narození: Plumlov
Místo úmrtí: Náměšť na Hané
Místa pobytu: Náměšť na Hané
Obory působení: prozaik, učitel, vydavatel
Anotace:

Od r. 1820 učitelem v Náměšti na Hané, 1845 – 1846 se pokusil pod vlivem A.V.Šembery vydávat časopis Moravský vykladatel, do něhož publikoval své povídky.

Zdroj:

MSN.VII.Praha­.S.23.;.

Daniela Šerá *31. 8. 1921 - +27. 5. 2007
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékařka, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Absolv. gymnázium v Olomouci r.1942, LF UP, chirurgie, v letech 1945–49. Celý svůj profesní život pracoval ve FN v Olomouci. Nejprve na I.chirurgické klinice, v r. 1957 atestace II. stupně z chirurgie. Od r. 1957 se specializovala na plastickou chirurgii, v r. 1965 atestace z tohoto oboru. Od r. 1965 jmenována ordinářkou pro plastickou chir. ve FN Olomouc a v této vedoucí funkci působila 20 let. Věnovala se vědecké a pedagogické práci, přednáškám. Byla autorkou řady odb. publikací. V r. 1975 titul CSc. Manžel prof. Z. Šerý, DrSc. –

Zdroj:

Žurnál UP, č.18, 15.6./2007, S.5;

Miroslav Šercl *14. 2. 1908 - +14. 9. 1972
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Hradec Králové
Místa pobytu: Hradec Králové, Olomouc, Šternberk, Velké Losiny
Obory působení: lékař- neurolog, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V roce 1946 se habilitoval pro obor neurologie. Byl pověřen Ministerstvem školství vybudováním a vedením neurologické kliniky na založené Palackého Universitě v Olomouci jmenován – ve svých 38 letech – universitním profesorem. V Olomouci buduje od základu novou neurologickou kliniku postupně buduje i v blízkém městě Šternberk léčebné neurologické oddělení a v lázních Velké Losiny rehabilitační ústav pro léčbu následků dětské obrny v r. 1951 jmenován přednostou neurologické kliniky Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, která byla zřízena na bazi tamní lékařské fakulty. Po úmrtí prof. Šercla v roce 1972 je od roku 1973 každoročně pořádána až dodnes – vědecká konference „Šerclovy dny“.

Zdroj:

Zakladatelé a pokračovatelé­.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.S.206–208;

Poznámka:

prof. MUDr. Miroslav Šercl DrSc.

Jan Šerdík *26. 9. 1938
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Bedihošť, Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: politik komunální, středoškolský pedagog
Anotace:

Ředitel Gymnázia J. Wolkra v Prostějově od r. 1990; Vystudoval FFUP čestina, ruština, Olomouc 1960;VŠE, fak. říz. , VTI-PGS, Praha 1986. 1962–6 učitel v Bedihošti, 63–72 střed. prof. na G , 67–68, a70–71 lektor vietnamských praktikantů. 72–89 zaměst. u DS Olomouc, zprvu jako dělník, později odd. VTEI a propagace. 70-vylouč. z KSČ;90, poslanec OÚ a měst. zastupitelstva

Zdroj:

Kdo je kdo II.1991/92.Praha 1991, S.990.;.

Leopold Jan Šeršník *3. 3. 1747 - +21. 1. 1814
Místo narození: Český Těšín
Místo úmrtí: Český Těšín
Místa pobytu: Český Těšín, Hradec Králové, Olomouc, Praha
Anotace:

1762 odešel studovat na jezuitskou univerzitu v Olomouci, římské klasiky, historii a matematiku. Po 2 letech studia vstoupil do jezuitského řádu a studoval na řádových školách v Brně a v Čechách. Po zrušení řádu pracoval v pražské univerzitní knihovně a pořizoval katalog jejích rukopisů. Od r. 1776 působil na Těšínsku.

Zdroj:

Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.Opava 1983.S.127 –129.;. Biografický slovník českých zemí, 5.díl.

Karel Šerý *22. 6. 1892 - +30. 1. 1966
Místo narození: Valašské Klobouky
Místo úmrtí: Holešov
Místa pobytu: Holešov, Kroměříž, Olomouc, Uherský Brod
Obory působení: sbormistr, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Učitel hudby v Uher. Brodu, 1920–1929 ředitel kůru Holešov, 1929–1948 učil na uč. úst. Kroměříž, sbormistr spol. Podhoran v Holešově a Kroměříži, 1948–1950 přednášel na UP Olomouc

Zdroj:

Fric, O. : Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku. Kroměříž 1941. ; Stárek, Z. : SČS II. Praha 1982. S. 559. ;.

Zdeněk Šerý *23. 9. 1917 - +14. 8. 1994
Místo narození: Věžky
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: lékař chirurg, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V roce 1945, ihned po promoci nastoupil jako sekundární lékař na chirurgické oddělení Zemské nemocnice v Olomouci, vedeném prof.Rapantem.Od r. 1946 působí jako odborný asistent na UP v Olomouci. Od 1.9.1967 je profesorem a od 3.3.1970 jako nástupce prof.Rapanta, přednostou a vedoucím katedry chirurgie LF UP do roku 1982. Význačný chirurg zejména v oblasti jícnové a hrudní chirurgie.

Zdroj:

Zakladatelé a pokračovatelé. Olomouc, UP 1996.S.209–210. Fotografie.

Poznámka:

Prof. MUDr. Zdeněk Šerý Narozen na Kroměřížsku.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7