Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 157
Pavel Šlézar *24. 6. 1977
Místo narození: Moravská Třebová
Místa pobytu: Konice, Litovel, Olomouc, Opava, Plzeň
Obory působení: archeolog, odborný publicista
Anotace:

V letech 1991–1995 studoval gymnázium v Litovli. Po maturitě studoval středověkou archeologii na Slezské univerzitě v Opavě a poté na Katedře archeologie Západočeské univerzitě v Plzni. Od r. 1999 zaměstnán v Památkovém ústavu v Olomouci jako archeolog v Oddělení archeologických výzkumů. Mgr. Pavel Šlézar provedl řadu záchranných výzkumů městských jader a opevněných sídel v regionu střední Moravy. Specializuje se na středověkou archeologii. Je řádným členem European Association of Archaeologits. Publikuje časopisecky v odborném a vlastivědném tisku.

Zdroj:

Písemné sdělení , únor 2010.

Jan Šafařík *5. 1. 1886
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

Od roku 1903 studoval AVU v Praze a pak se už do rodiště nevrátil. Do poloviny roku 1907 žil v Praze a vedl bohémský život. Odešel na vojnu, ale záhy dezertoval a přes různé země se dostal až do vytoužené Paříže, kde spolupracoval s módními časopisy. Začátkem roku 1914 se přestěhoval se svou přítelkyní, španělskou baronkou do její země a tam jeho cesta končí.

Nezvěstný od r. 1914, zmizel ve Španělsku.

Zdroj:

Macík, Miroslav: Po stopách nezvěstného malíře.=Štafeta, 18, 1986, č.1, S.10–16, obr.;. Dolívka, Josef: Výtvarníci prostějovského regionu. Prostějov 2007. S. 121–122.

Petr Šafránek *7. 2. 1946 „“
Místo narození: Olomouc - Holice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Slavičín, Uničov
Obory působení: básník, konstruktér, pedagog, publicista, ředitel školy, skautský činovník
Anotace:

Vychodil základní školu v Holici, kde byl velmi ovlivněn třídním učitelem Dr. Františkem Navarou a učitelkou Ludmilou Dudovou, která učila češtinu a dějepis. V roce 1964 maturoval na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci a poté nastoupil do Uničovských strojíren. Zprvu pracoval na montážích bagrů a jeřábů, od ledna 1965 v konstrukci. O rok později obdržel od ředitele strojíren možnost studovat konstrukční obor, dopravní a manipulační stroje na VUT v Brně. Po promoci v roce 1970 se oženil a nastoupil do technologické konstrukce. Záhy poté narukoval na vojnu do Lešan v Posázaví a po čtyřech měsících byl převelen do Slavičína. Věnoval se hodně sportu a trénoval volejbalové družstvo žen. Po vojně se vrátil do Uničova, odkud odešel koncem roku 1976 do Olomouce, kde působil ve Výzkumném ústavu Sigma. Po sedmi letech ukončil výzkum především ze zdravotních a rodinných důvodů a začal pedagogicky působit na SPŠS, kde učil strojírenskou technologii a konstrukci, nauku o materiálech a technická cvičení. Po Sametové revoluci 1989 se stal ředitelem školy a tuto funkci obhájil i v letech 1993, 1998 i po roce 2002. V mimoškolní činnosti se věnoval práci s mládeží, napomáhal znovuobnovení Junáka v Olomouci a dvě období byl zástupcem náčelníka okresní rady. Od mládí se věnoval literatuře. Niterný vztah získal přátelstvím s Ladislavem Stehlíkem a Jaromírem Tomečkem. Obdivoval básnické dílo Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, Fráni Šrámka a Františka Hrubína. První báseň napsal v osmnácti, ale pravidelně se poezií zabýval až o třicet let později, i když něco málo napsal už začátkem osmdesátých let. Publikoval v časopise Skautská stopa i v studentském periodiku Vodopád. Jeho básně vycházely na novoročenkách, ale také ve sbírkách vydávaných vlastním nákladem, které měl pro přátele. Jeho básnická žeň kolovala nejen mezi pedagogy, ale i žáky. Vlastní poezii psal na počítači a sám si k ní vytvářel i zajímavé ilustrace. Koncem let devadesátých spatřily světlo světa tyto sbírky: Znamení vodnáře (1996), Hledání poezie všedního dne (1998), Nápadičky pro dětičky (1997) , výběry – Pro dlouhou chvíli (1998), Za všechno mohou ženy, víno a zpěv (1997), Místní cestopis (1998), Listy láskám (1999) a příležitostné básně na volných listech doplněné kresbou či fotografií. Hlavními inspirativními motivy jeho básní byly láska, příroda, vzpomínky na dětství a zážitky. Jeho doménou se stala přírodní lyrika a reflexivní poezie. V letech 1999 až 2002 byly Šafránkovy básně publikovány také v malých bibliofiliích, které vydala literární sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Malé výbory z tvorby olomouckých autorů vyšly s těmito názvy: Verše, myšlenky a aforismy z konce století (1999), Pour féliciter (2000), Žena a láska (2000), Děti a dětství (2001), Olomoucké kašny (2001), Verše z cest (2002) a Verše o Moravě (2002). Knižně, v olomouckém nakladatelství Poznání vyšla šedesátistránková básnická sbírka jubilanta s názvem Krajina kvetoucí v duši (2002) .Kromě poezie však nutno připomenout, že Ing. Šafránek pravidelně přispíval nejen do jubilejních sborníků VSMO, ale i školních almanachů na Moravě. Zabýval se také historií obce Holice či skautskou činností v rodišti a dalšími aktuálními událostmi. Jeho články najdeme od roku 2001 na stránkách místního měsíčníku Holické noviny. Aktivně se podílel také na činnosti literární sekce při přípravě literárních večerů. Hojně navštěvované jsou také jeho autorská čtení v Knihovně města Olomouce, která se již několik let konají u příležitosti svátků poezie.

Zdroj:

Prudilová,Hana: Dílo amatérského básníka Petra Šafránka. Diplomová práce. Olomouc PdfUP 2001. * Kolář, B.: Z pamětí literární Olomouce. Olomouc 2004. * Databáze regionálních osobností HANÁ, on-line katalog KMOl. * Ševčíková, H. : Únorová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy. Velký Týnec 2016, č.2.

Poznámka:

Ing. Petr Šafránek http://otavinka.blog.cz/…ejni-setkani

Fotky:
František Šanovec *10. 3. 1938
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sběratel výtvarného umění
Anotace:

Absolv. Obchodní akademii v Olomouci. Současně je sběratelem výtv. umění- obrazy, grafika, bibliofie. Do roku 1991 byl členem Spolku bibliofilů. Publikační činnost i v zahraničním tisku- Rakousko.

Zdroj:

dokument. list/98

Jiří Šantavý *23. 4. 1947
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. – přednosta Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Ordinace pro geneticky riziková těhotenství.

Zdroj:

genetika@fnol.cz

Fotky:
Oldřich Šembera *6. 7. 1948
Místo narození: Rýmařov
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Prostějov
Obory působení: malíř
Anotace:

Stud. SUPŠ Brno, FFUP v Olomouci. Žije a tvoří v Olomouci. Kresby, obrazy , návrhy interiérů a exteriérů obchodů. tvorba skleněných objektů, autor grafické podoby Hanáckých novin. Iniciátor G CAESAR, člen asociace rekonstr. olom. orloje. Půs. 1975–78 v Okr. střed. památ. péče, do r. 1986 v Obl. GVU, nyní svob. umělec. 1989–90 realizace velkoploš. malby „Cesta ke světlu“ pro Dům kultury v Prostějově.

Zdroj:

Pozvání na výstavu do DH.Stráž lidu, 1989, 17.1., S.4.;

 • pe-:Minigalerie HN.Hanácké noviny 1990, 3.3., S.4.;foto;

Výtvarné umění 1990, č.4.; Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.940.;.

Jan Šerdík *26. 9. 1938
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Bedihošť, Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: politik komunální, středoškolský pedagog
Anotace:

Ředitel Gymnázia J. Wolkra v Prostějově od r. 1990; Vystudoval FFUP čestina, ruština, Olomouc 1960;VŠE, fak. říz. , VTI-PGS, Praha 1986. 1962–6 učitel v Bedihošti, 63–72 střed. prof. na G , 67–68, a70–71 lektor vietnamských praktikantů. 72–89 zaměst. u DS Olomouc, zprvu jako dělník, později odd. VTEI a propagace. 70-vylouč. z KSČ;90, poslanec OÚ a měst. zastupitelstva

Zdroj:

Kdo je kdo II.1991/92.Praha 1991, S.990.;.

Vratislav Ševčik *18. 4. 1953
Místo narození: Prostějov
Obory působení: výtvarník
Anotace:

Abs.AVU 1978, doc.L.Čepelák­.Samost.výsta­vy Prostějov 1981, Uničov 1982.Působí v Praze.

Zdroj:

Katalog výstavy Vyznání životu a míru.Praha 1985, S.216.;.

Jiří Ševčík *22. 3. 1934
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Boskovice, Helfštýn, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: architekt, vysokoškolský učitel
Anotace:

Předseda projektové a inž. společnosti Pam Ar Brno. Zaměření: rekonstrukce sídel od malého urbanismu po památkové soubory a jednotlivé objekty. Real. : novostavby, rodinné domy, chalupy, drobná architektura. Účast na rekonstrukcích: Helfštýn, Boskovice. Rekonstrukce a dostavba České spořitelny Kroměříž, rekonstrukce Moravského divadla Olomouc. Externí pedagogická činnost: FA VUT Brno, přednášky úvodu do projektování, ved. ateliéru rekonstrukcí památek.

Zdroj:

Kdoje kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993.Praha, Modrý jezdec 1993.S.173.;.

Václav Ševčík *27. 3. 1932
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: fotograf, grafik, pedagog
Anotace:

Po maturitě se vyučil fotografem, pracoval jako aranžér. Poté byl přijat na Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Výrazný talent ho přivedl na Vysokou umělecko-průmyslovou školu v Praze, kterou absolvoval v roce 1959. Spoluprácoval s Chartou 77. V letech 1991–1997 působil jako pedagog na výtvarné škole Václava Hollara v Praze. Vystavoval u nás i v zahraničí.

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.943.;

Hana Ševčíková *13. 10. 1945
Místo narození: České Budějovice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Písek
Obory působení: knihovnice, publicistka, spisovatelka
Anotace:

Vystudovala gymnázium v Písku, pak knihovnickou školu v Brně. V letech 1966 – 2001 působila v Okresní knihovně v Olomouci, od r.1972 v regi­onálním oddělení. Připravovala biografické ročenky, ediční činnost, příležitostně publikuje v periodikách. 2003 edičně připravila Slovník myšlenek.Od roku 1999 – 2017 spolupracuje na vydávání Evropanského diáře, výběrem citátů na 365 dnů v roce. Od roku 2001 pravidelně publikuje v měsíčníku Týnecké listy, kde připravuje stránku významných výročí středomoravského regionu. Spolupracovala s občanským sdružením Valašské Athény. Je členkou Vlastivědné společnosti muzejní a Literárního klubu Olomouc.V listopadu 2015 vyšla v Pelhřimově knížečka jejích vzpomínek formou básní, prózy i fotografií s názvem " Písecké oblázky". V roce 2019 byla nominována v soutěži Žena regionu Olomouckého kraje a dne 8.10.2019 byla finalistkou X. ročníku v kategorii: umění, kultura a sport.

Zdroj:

Z paměti literární Olomouce.Olomouc. Vlastiv.společnost muzejní, 2004, S.263–264 Slovník osobností východní Moravy. 2006. [cit. 21. 9. 2011] Dostupné na http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?… (kol) Písecké oblázky Hany Ševčíkové. Písecký deník, 18. 12. 2015, č. 294, s. 9. Vejlupek, Miroslav. O Píseckých oblázcích Hany Ševčíkové. Písecké postřehy, 16. 12. 2015, roč. 24, č. 50, s. 8. Vejlupek, Miroslav. Senzitivita a lyričnost – to jsou „Písecké oblázky“. Literární noviny. 27. 12. 2015. /online/ /cit. 08012015/. Dostupné na http://www.literarky.cz/…ecke-oblazky

databáze Knihovny města Písku http://otavinka.blog.cz/…regionu-2019 http://www.ctenizpisku.cz/…na-sevcikova

Fotky:
Zdeněk Šťastný *22. 3. 1947
Místo narození: Poděbrady
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: advokát, spisovatel, textař
Anotace:

Olomoucký advokát, JUDr. Zdeněk Šťastný působí v advokátní kanceláři Ritter-Šťastný, Riegrova 19, Olomouc. S přítelem Petrem Rittrem psal od mládí písňové texty, povídky a od r. 1977 spolu pracují v jedné firmě. V roce 1986 jim vyšla společná kniha " Advokát ex offo", která byla v r. 1988 zdramatizována do třídílné televizní inscenace v ostravském studiu ČT. V r. 1987 jim vyšla další společná kniha " Biliáry" (Ostrava, Profil), soubor povídek z pracovního prostředí . Člen Literárního klubu Obce českých spisovatelů se sídlem v Ostravě.

Zdroj:

Bibliografie: Advokát Ex Offo, Biliáry.

Rudolf Šťastný *31. 12. 1933
Místo narození: Zábřeh
Místa pobytu: Brno
Obory působení: houslista, pedagog vysokoškolský, publicista hudební
Anotace:

Docent houslové a komorní hry na JAMU Brno;1964–1986 primárius Moravského kvarteta. Autor hudeb. publikací, skript, publikuje v Hudeb. rozhledech, Opus musicum.

Zdroj:

Kdo je kdo.2.91/92.Praha 1991, S.981.;.

Miloš Šich *28. 12. 1925
Místo narození: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: operní pěvec
Anotace:

Sólista opery v Olomouci v letech 1956 – 1960.

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.Praha 1965.S.1074.;.

Lubomír Šik *2. 2. 1928
Místo narození: Litovel
Místa pobytu: Litovel, Šumperk
Obory působení: básník, kronikář města, publicista, redaktor
Anotace:

Studoval litovelské gymnázium, ale byl jako židovský míšenec vyloučen, odešel do učení a po válce dokončil maturitou na strojní průmyslové škole v Šumperku. Potépracoval v Tesle Litovel jako programátor. Aktivně se zapojil do činnosti Vlastivědného kroužku pod vedením Dr. Karla Obšila (1914–1975), který vznikl v roce 1964 u Spojeného závodního klubu ROH Tesla. Byl cvičitelem turistiky, vedl Junáka, hrával divadlo, vedl fotokroužek. Koncem roku 1989 stál u zrodu Občanského fóra, byl kooptován do Městské rady a od 1. května 1990 se stal redaktorem měsíčníku Litovelské noviny. Kronikářskou a redaktorskou činnost zúročil v několikaknihách. V roce 1989 vyšla publikace Historie výroby gramofonů v Litovli, kterou nově vydalo v r. 2007 Technické muzeum v Brně při příležitosti výstavy Náš dědeček gramofon (27.11.2007–15.2.2008). Roku 1994 se na knižníchpultech v regionu objevila kniha Litovelské paměti. Almanach Litovel (1996), 750 let litovelské historie.Litovel v ;datech a Sto let muzejnictví v Litovli (2006).Na podzim 2007 se objevila i jeho básnická sbírka Mozaika dní,doplněná půvabnými fotografiemi Miroslava Pinkavy. Na stránkách litovelského periodika je řada medailonů a vlastivědných článků.Některá jsou podepsána celým jménem, jiná šifrou: L.Š., lš, V březnu 2004 stál u zrodu občanského sdružení Muzejníspolečnost Litovelska, jehož je řádným členem výboru. Stále je aktivní, pořádá přednášky o kultuře a historii Litovle, věnuje se průvodcovské činnosti a dalším aktivitám.

Zdroj:

.Ševčíková,H.: Únorová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy, 18, 2008,únor S. 9.; Kolář, B.: Haná v poezii. Olomouc, LKO 2008, S.267–269, 512.;

Fotky:
Vilím Šimánek *12. 10. 1942
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: biochemik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Půs. na LFUP od r. 1964;profesor od r. 1988, 1987 – 1990 přednosta ústavu lékařské chemie. Přednáší biochemii, je členem gestorské rady postgraduál. studia. Autorem a spoluautorem 120 prací, patentů a monografií z bioorganic. chemie. Člen redakční rady mezinárod. časopisu Heterocykles, výkonným redaktorem periodika Biomedical Papers (AUPO) LF UP, členem Americké chem. společ. ad.

Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Profesor Vilím Šimánek je autorem sedmi patentů a mezinárodně respektovaným odborníkem v oblasti komplexního výzkumu přírodních látek.

Profesor Šimánek se podílel na experimentu, kdy spolu s odborníky z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, pacientům se zánětem prostaty bylo podáváno 1,5 gramu celého plodu americké brusinky. Po půl roce se ukázal pozitivní účinek na potíže dolních cest močových. Vědci a lékaři šli ještě dále a zkoumali působení látek na prostatickou tkáň. Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/…0170215.html

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.946.; Foto.Žurnál UP 1992, říjen, č.1, S.6.;.

Poznámka:

Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc

Fotky:
Milada Šindlerová *20. 1. 1923
Místo narození: Kroměříž
Místa pobytu: Jindřichův Hradec, Olomouc, Praha, Stará Ves nad Ondřejnicí
Obory působení: malířka
Anotace:

V roce 1941 maturovala na České reálce v Olomouci a po 2. světové válce vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru prof. Jakuba Obrovského a prof. Vlastimila Rady. Od roku 1952 byla členkou Svazu výtvarných umělců a Umělecké besedy v Praze. Studijní cesty po Evropě. Samostatné výstavy uspořádala: 1952 v Jindřichově Hradci, 1962 v Praze, 1966 Olomouc, 1970 při otevření Divadla hudby v Olomouci a 1992 v Praze. Restaurovala nástěnné malby v renesančním zámku Stará Ves u Ostravy ( Stará Ves nad Ondřejnicí).. V letech sedmdesátých a osmdesátých nevystavovala. Od roku 1993 se účastnila 15 výstav.

Zdroj:

Kolář, B. a kol.: Slovanské gymnázium literární. Olomouc, Danal 2000.S.378.

Poznámka:

Provdaná Vokáčová Milada

Miroslava Široká *5. 4. 1933
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: autorka učebnic, fyzika, pedagog vysokoškolský učitelka
Anotace:

Abs.PřFMU Brno, obor obec.fyzika r.1957, v Olomouci působila od r. 1959 jako odb.as. na UP, od r. 1990 docentka katedry experim.fyziky Př.FUP Olomouc.Autorka monografií, VŠ učeb.textů. a učebnic fyziky pro gymnázia.

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.951–2;.

Poznámka:

Doc.RNDr. Miroslava Široká, CSc.

Antonín Škamrada *4. 12. 1928
Místo narození: Bystrovany
Místa pobytu: Brno, Hněvotín, Hranice, Jeseník, Mohelnice, Olomouc, Šternberk, Velká Bystřice
Obory působení: architekt, odborný publicista, urbanista, vysokoškolský pedagog
Anotace:

studoval olomouckou Českou reálku, na níž maturoval v roce 1948 ve třídě prof. Štěpánky Gregorové. Po studiích architektury působil v letech 1952 – 1956 jako asistent na katedře urbanismu Fakulty architektury VUT v Brně, dalších 11 let ve Stavoprojektu Olomouc a v letech 1967 – 1971 v Útvaru hlavního architekta města Olomouce. Od roku 1991 byl vedoucím ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Olomouci. Souběžně se v letech 1982 – 1987 věnoval pedagogické činnosti na katedře výtvarné výchovy PdF UP. Jeho rukopis nese bezpočet projektů, které se po své realizaci staly neodmyslitelnou součástí našeho života. Projektoval např. mj. regeneraci historického jádra města Olomouce, Šumperka, Hranic, Nového Jičína, rekonstrukci Edelmannova paláce (Olomouc, Horní nám. 5), knihkupectví Velehrad, úpravy interiérů olomouckého Arcibiskupského paláce, rekonstrukci Stojanova na Velehradě, vnější plášť katedrály sv. Václava v Olomouci a rekonstrukci zámků ve Velkých Losinách, Tovačově, Mor. Třebové a aktuálně i olomoucké Konzervatoře evangelické akademie adal.

Z nově realizovaných staveb projektoval v Olomouci budovu Teplotechny, Vysokoškolské koleje na Envelopě, Krajský pedagogický ústav a řadu rodinných domů. Jeho autorskou pečeť nese interiér zámku ve Velké Bystřici, hlavní nádraží ČD Olomouc a Vrchní soud v Olomouci… V roce 2016 obdržel Cenu města Olomouce, v oblasti jiné.

Zdroj:

Kdo je kdo v architektuře…Pra­ha, Modrý jezdec 1993. S. 175. Škamrada, A.:Má cesta k architektuře a architekturou­. 2016.

Poznámka:

Ing. arch. Antonín Škamrada

Fotky:
Zdeněk Škrabal *4. 3. 1945
Místo narození: Luleč
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Hráč na fagot II. V MFO působil od 30.6.1965 do 28.7.1970. Pochází z Vyškovska.

Zdroj:

Schindler, A. : Členové MFO. 1998.

Ivan Šlapeta *28. 3. 1938
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Praha
Obory působení: kameraman, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Syn architekta Lubomíra Šlapety. Studoval FAMU Praha v letech 1956–58, 58–60 asist. kameramana, FSB, od r. 1963 kameraman FSB. Debutoval filmem Každý mladý muž v r. 1965. Žije a pracuje v Praze. V r. 1990 natočil f. Byli jsme to my?/V K. V. oceněn. / Natočil 42 filmů. Přednáší na FAMU.

Zdroj:

Černý, M.: Kdo je kdo 1991.Praha, IRIS 1991, S.158.;.

Vladimír Šlapeta *5. 5. 1947
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Berlín (Německo), Brno, Lublaň (Slovinsko), Montreal (Kanada), Ostrava, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: architekt, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Dvojčetem sestry Olgy, syn architekta Lubomíra Šlapety. V roce 1972 absolvoval ČVUT Praha, poté pracoval v Ostravě, 1973–1991 vedoucí oddělení architektury Národního technického muzea v Praze, 1991–1997 děkanem Fakulty architektury ČVUT, 1997–2000 prorektorem ČVUT, 2003 děkanem ČVUT, 2006–2010 děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, 1986 hostující docent TU Berlin a 1987 TU Wien, 1992 jmenován profesorem v Berlíně, v roce 2000 působil 4 měsíce v Montrealu a roku 2002 hostující profesor FA univerzity v Lublani.

Autor publikací:

 • PRAHA 1900–1978, průvodce po moderní architektuře. NTM Praha 1978
 • Kamil Roškot 1886–1945, architektonické dílo. GVU Olomouc 1978, finské vyd. 1979, německé vydání 1981
 • Josef Kranz 1901–1968, architektonické dílo. GVU Olomouc 1979
 • Otakar Novotný 1880–1959, architektonické dílo. GVU Olomouc a NTM Praha 1980
 • Arnošt Wiesner 1890–1971, architektonické dílo. GVU Olomouc 1981
 • The Brno Functionalists. Helsinki 1983, něm.vyd. Innsbruck 1985
 • Adolf Loos a česká architektura. Galerie Louny a NTM Praha 1984 /2. vyd. 2000/
 • Pavel Janák 1882–1956. Semperdepot Wien 1984 /s Olgou Herbenovou/
 • Czech Functionalism 1918–1938. Architeculral Association London 1987
 • Baťa 1910–1950, architecture and urbanism. Katalog výstavy Zlín 1991
 • Baustelle Tschechische Republik. Katalog Akademie der Kilnste Berlin 1997, pol. vyd.2002/
 • Prague – XXth Century Architecture. Guide book /s Kohoutem a Templem/ Vienna 1997
 • Baustelle Ungam Is.A.F erkaiem a J .Paszáreml /Berlin 1998
 • Baba 1932 – modely a plány /s T .Šenbergerem a P. Urlichem/ Praha 2000 /pol. vyd. 2002/
 • F . L. Wright a česká architektura. Praha 2001
 • Jan Kotěra 1872–1923, zakladatel moderní české architektury /s kol./ Praha 2002
 • Lubomír Šlapeta 1908–1983,Čestmír Šlapeta 1908–1999,Scharoun's Czech Students
 • Wroclaw 2004 /angl. a polské vydání/
 • Baustelle Slowenien Is A.Hrauskym/Berlin 2004
 • Jan Hird Pokorný – architektonické dílo /s P .Kratochvílem/, Praha 2005
Zdroj:

cs.wikipedia

Poznámka:

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta DrSc. – český historik architektury

Fotky:
Jiřina Šlezingerová *12. 4. 1925
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Berlín (Německo), Brno, Litovel, Olomouc, Opava, Paříž (Francie), Přerov, Varšava (Polsko), Vídeň (Rakousko)
Obory působení: baletní pedagožka, krasobruslení, sólistka baletu
Anotace:

Narodila se v rodině úředníka Státní pojišťovny, který byl dobrým pianistou a sportovcem. Byla nejmladší ze čtyř sourozenců a od dětství měla blízký vztah k hudbě a tanci. Od 5 let byla žačkou Ivo Váni Psoty a tato škola zcela ovlivnila její životní cestu. Již od r. 1931 vystupovala na jevišti divadla na Vevěří i Na hradbách. Účinkovala i při školních akademiích a slavnostech. V r. 1936 tančila ve Vídni. V roce 1939 udělala konkurz v divadle za vedení Jiříkovského. Za okupace musela přejít do německého divadla. Po osvobození nastoupila v r. 1945 v opavském divadle, kde působí jako šéf baletu Josef Škoda. V roce 1947 se vrátila do Brna. V letech 1952–1961 se věnovala pedagogické práci v baletní škole. Od r. 1962–1977 členka Divadla Oldřicha Stibora Olomouc, kde byl šéfem a choreografem Josef Škoda, za kterého se v r. 1962 provdala. Pedagogické práci se věnovala i v olomouci, učila v Litovli a pak v Přerově na LŠU a 1968–1981 v baletní škole divadla Olomouc. Od r. 1977 vedla v Olomouci i krasobruslařský oddíl ČSTV – lekce klasického baletu (1985). Hostovala ve Vídni (1936), Varšavě (1957), Berlíně (1951), Paříži (1959). Koncem let osmdesátých se vrátila i s manželem do Brna – Králova Pole.
Zasl. umělkyně 1969. V roce 2007 byla poctěna Cenou Thálie za celoživotní mistrovství v oboru tance. Za rok 2008 obdržela Cenu města Brna.

Zdroj:

ČTK-BIO, 12.2.1985.;. Postavy brněnského jeviště.II.Brno 1989. S.145–149.;

Ivo Šmoldas *23. 7. 1955
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: básník, nakladatelský redaktor, překladatel, scenárista
Anotace:

Maturoval na gymnáziu v Olomouci a poté studoval FFUK Praha, obor čeština a angličtina. Po promoci v roce 1979 redaktorem nakladatelství Československý spisovatel.
nyní redaktor poezie ČS.R.1989 2 měsíce studij.pobyt v USA.Básně v antologiích mladší české poezie.1985 Zvláš­tní znamení, Klíčení.Sbírka veršů – 1989 Zimní srst.Překlady : 1988 spolupřeklad s L.Verenským Gould, S.J.: Pandin palec;1989 Ostrovy plovoucí k severu. V nakladatelství ČS působil do roku 1993. Po revoluci vedl v tomto nakladatelství propagační a odbytové oddělení a nakonec vykonával funkci náměstka ředitele pro výrobu a obchod. Koncem roku 1993 se stal ředitelem nakladatelství Columbus a od roku 1997 byl společníkem nakladatelství Apsida. V roce 1988 vydal básnickou sbírku Zimní srst. Od počátku 90. let se v literární oblasti věnuje výhradně překládání, především z angličtiny. Jeho svébytný mluvený projev nakonec přitáhl i pozornost televizních dramaturgů: s Alešem Ulmem před časem v České televizi připravoval zábavně-vzdělávací pořad To je ta čeština, na Primě vtiskl tvář satirické show Dementi a dnes je scenáristou magazínu Knižní svět (ČT 2).

Zdroj:

Kdo je kdo 1991/1992.II.Praha 1991.S.958.;. Stern, Jan – Ivo Šmoldas: Tlusté knihy už neotvírám. http://www.krasnapani.cz/…-a-dieta/103

Poznámka:

PhDr. Ivo Šmoldas

Dne 26.10.2012 měl besedu v Prácheňském muzeu v Písku v 16:00.

Fotky:
Jiří Šmoldas *2. 10. 1951
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař
Anotace:

Abs. Gymnázium Hejčín, LF UP Olomouc, promoval v roce 1976. Vnitřní lékařství, atestace I. a II. stupně. 1976–1994 III. interní klinika FN Olomouc, sekundární lékař FN, Odborný asistent LF UP, Zdravotnická záchranná služba v Olomouci a Územní záchranné středisko.

Zdroj:

dokument. list/2000

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7