Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Gustav Vožda *31. 8. 1898 - +12. 11. 1971
Místo narození: Kojetín
Místo úmrtí: Kojetín
Obory působení: lidový kapelník
Anotace:

Hudebně se vycvičil v kapele svého dědy Josefa Voždy a u vojenských kapel v letech 1915–1920. V rodišti kapelníkem. Založil hudební pěvecké sdružení Dalibor v r. 1927, jehož předsedou byl do r. 1939. Organizačně činný ve Společenstvu kapelníků a v Kruhu českých lidových skladatelů. Od r. 1951 v rodišti učitelem hudby a pracuje v LUT. Některé jeho polky, zejm. polka Snivé oči, nahrány na gramofonové desky. Do publikace Kojetínsko, město Kojetín a okolí, napsal cennou stať : " Hudba a zpěv v Kojetíně " (1933). Autor folkloristických hanáckých pásem. Vydal publikaci Hanácká beseda, pro dechový orchestr, klavír, s návodem. Brno 1948.

Zdroj:

ČSHS.II.Praha 1965.S.914.; Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje. Ostrava, Profil 1987.S.78.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?