Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 110
Josef Jüttner *12. 9. 1775 - +27. 4. 1848
Místo narození: Bernartice
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: generál, kartograf
Anotace:

Konstruktér glóbů. Působil jako voják z povolání a účastnil se několika tažení. Od 1801 učil na matematické škole 1. dělostřeleckého pluku v Praze a od 1808 byl ředitelem. Byl matematikem, geodetem a kartografem. Konstruoval zemské glóby a nebeský glóbus. Autorem plánu Prahy.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Sešit 9.Ostrava.Ostrrav­ská univerzita v Ostravě, 1997.S.51.

Jaroslav Just *11. 11. 1908 - +5. 3. 1983
Místo narození: Věstínek
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: děkan fakulty, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Ředitel pedagogického institutu, děkan ped. fak. UP v letech 1964–1972;

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava Profil 1973. ;Archiv UP. ;Nekrolog. Pedagogika, 34, 1984, č. 1, S. 107. ;.

Oldřich Juryšek *4. 3. 1922 - +20. 2. 2008
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Bruntál, Londýn (Velká Británie), Olomouc, Ostrava, Rýmařov
Obory působení: lékař, onkolog
Anotace:

V roce 1941 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Pracoval ve Fakultní nemocnici v Olomouci, člen sekce SG VSMO, podílí se na přípravě sborníku k 125. výročí SG. Specialista onkologie, vědec a odborník v geopatogeních zónách. Autor článků ve sbornících světových kongresů Mezinárodní asociace pro psychotroniku, spolupracuje na způsobu registru novotvarů, člen komise vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. V r. 1952 vedoucí Okresní nemocnice v Bruntálu, obor endokrinologie, zde pobyl 8 let. V letech 1982–1983 dělal výzkum o vlivu geopatogenních zón na člověka. V oboru zdravotní statistiky na 6 měsíců na stáži v Londýně. Za SG člen všech slavnostních výborů, předseda výboru pro oslavy k 125. výr. SG. Jeho koníčkem byla historie Olomouce. Je autorem knihy Dějiny Olomouce 1017–1920 (Votobia 2006).

Zdroj:

Musil, J. V.: MUDr. O. Juryšek jubiloval. ZVMO 2003, č. 286.S.79–83.

Jan Jursa *27. 8. 1853 - +21. 8. 1938
Místo narození: Postřelmov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: pedagog středoškolský
Anotace:

Studoval v Šumperku, kněžský seminář v Kroměříži ukončil 1874, 1 rok vojen. služby v Olomouci, poté ff UK v Praze a ve Vídni. Jako prof. čes. jazyka působil v Karlíně, od 1881 na reálce ve Spálené ul. v Praze. Od r. 1890 učil na učit. ústavu, už známý jako autor učebnic. Podílel se na zprac. Pravidel čes. pravopisu s J. Gebauerem. Bádal též na Moravě, v rkp Podřečí hornohanácké.

Zdroj:

Z díla: Hornohanácké podřečí severomoravské. Listy filologické, 1928, S. 216 n. ;Slovníček zábřežské hanáčtiny. Šumperk 1976. Biografie: Nezbeda, V. : Zapomenutý severomoravský pedagog. Severní Morava, sv. 26. Šumperk, 1973, S. 27–36. ;Slovník učitelských osobností okresu Šumperk. Šumperk 1990, S. 70–72. ;/foto/;.

Bohuslav Juroška *28. 4. 1909 - +21. 9. 1988
Místo narození: Štramberk
Místo úmrtí: Štramberk
Místa pobytu: Litoměřice, Olomouc, Příbor
Obory působení: kněz, vlastivědný badatel
Anotace:

Absolvoval gymnázium v Příboře a po maturitě odešel studovat bohosloví do Olomouce a po devíti semestrech přestoupil do Litoměřic, kde studia dokončil. V roce 1934 vysvěcen a působil v litoměřické diecézi. V době okupace v odboji. V roce 1957 dostal infarkt a invalidní důchod a vrátil se do rodiště. Zabýval se historií rodiště. Jeho pozůstalost bohatým zdrojem SOA Nový Jičín pro badatele.

Zdroj:

BSSSM, č.1(13). Ostrava 2000. S. 41.

Eliška Jurnečková *24. 1. 1915 - +1. 2. 1996
Místo narození: Ostrava
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava
Obory působení: logoped
Anotace:

Celý život prožila v Ostravě. 1938 absolvovala učitel. ústav a učila. 1952 absolvovala státní kurz pro logopedické asistenty. 1966 založila logopedickou poradnu. 1960 získala v Olomouci na PF specializaci v oboru logopedie.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.64;

Ladislav Jurkovič *10. 10. 1938
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Prostějov
Obory působení: básník
Anotace:

Pseudonym pro poezii. Vlastním jménem Ladislav Soldán Autorem osmi básnických sbírek. Český literární historik a kritik. Od r. 1991 působil na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. Koncem devadesátých let začal publikovat verše pod pseudonymem Ladislav Jurkovič a debutoval sbírkou:

JEŠTĚ NAPOSLED (1999)

BYDLIŠTĚ SLOV (2003)

PÍSMENY PROTI ZDI ( 2005)

POLIBKY, PLIVANCE A JINÉ ZVYKLOSTI (2016)

KRAJINY A ZVYKLOSTI SPÍŠE MÍSTNÍ (2017)

ZASE SE STROMY ANEB VŠEHOCHUŤ (2017)

STÁLE SE STROMY (2018)

Zdroj:

http://otavinka.blog.cz/…mesice-a-dny

Poznámka:

Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc.

Fotky:
Jaroslav Jurka *8. 7. 1949
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sportovec, šerm
Anotace:

Závodník Dukla Olomouc, ASD šerm. 17 let reprezentant Československa ve fleretu a později v kordu. Vítězství v několika světových turnajích OH, ME, MS.

Zdroj:

Kdo je kdo 1994–1995 v České republice.Praha 1994.S.234.

Poznámka:

Holice je nyní součástí města Olomouce.

Antonín Jurečka *16. 11. 1914 - +2. 7. 1985
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: pěvec
Anotace:

Narozen v Předmostí u Přerova (n. m. č. města Přerov). U divadla začínal jako ochotník v činohře spolku Tyl v Přerově, v r. 1939 byl přijat do sboru zpěvohry v Brně. Přední sólista opery Stát. divadla v Brně v letech 1945–1978. Zasl. umělec.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.617–618.;Kmoníčková, Eva: V roce 1985 zemřeli.Brno, SVK 1986, S.32.;

Eva Jurčinová *20. 4. 1886 - +14. 12. 1969
Místo narození: Studeněves
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Velká Bystřice
Obory působení: spisovatelka
Anotace:

Narodila se v obci Studeněves (u Slaného). Mládí prožila ve Velké Bystřici, po otcově smrti r. 1911 přesídlila s matkou do Prahy. Od mládí se pokoušela o literární tvorbu, první prózu jí zveřejnil r. 1906 otcův známý J. Merhaut, redaktor Moravské orlice, který ji též pomohl s volbou literárního pseudonymu. Debut podepsán Eva Jurčinová. 1909–1911 se stýkala s F. X. Šaldou, později s autory okruhu Moderní revue. Její literární salon navštěvovali též J. Zrzavý, Z. Braunerová aj. Psala básně, eseje, portréty, literární referáty, psala do Lid. novin. Překládala z francouštiny a ruštiny. Knižně: Návrat a jiné novely. 1920; Básnické sbírky: Psyché mluví. 1928. ; Eseje: Podobizny spisovatelek světové galérie. 1929. ; román: Jen srdce 1936. ; monografie: Julius Zeyer. 1941. ;

Zdroj:

Lexikon české literatury. II/1., Praha 1993, S. 587–588.; Kdy kde co v Olomouci 1990, leden, S.30; Týnecké listy, 4/2007, S.9;

Jan Jurášek *1. 1. 1832 - +4. 8. 1896
Místo narození: Bařice-Velké Těšany
Místo úmrtí: Litultovice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kněz, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen ve Velkých Těšanech (n. součástí obce Bařice). Vysvěcen 1857, od r. 1867–1890 vyučoval náboženství na Slovanském gymnáziu v Olomouci..

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník. Olomouc 1938. S.122.; Památník 60. výročí českého gymnázia v Olomouci. Olomouc 1927. S.166–167.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1832

Vladimír Juráš *4. 4. 1872 - +18. 5. 1950
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Měrotín
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Rychnov nad Kněžnou, Senice na Hané
Obory působení: učitel
Anotace:

Narozen v Unčovicích (n.m.č. Litovle).

Eliška Junková - Khásová *16. 11. 1900 - +5. 1. 1994
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Šternberk
Obory působení: závodnice automobilová
Anotace:

Roz. Pospíšilová, automobilová závodnice, autorka vzpomínkové knihy. Narodila se v rodině zámečnického mistra jako nejmladší dítě. Měla ještě sestru a bratra. Navštěvovala dívčí obchodní školu hraběte Poetinga, hrála na klavír, cvičila v Sokole. Učila se německy, francouzsky a anglicky. Pracovala jako korespondentka Pražské úvěrní banky v Olomouci, jejímž vedoucím byl Čeněk Junek.. Když byla v roce 1917 zřízena pobočka v Brně odešla s Junkem do Brna. Po vzniku Československa odešla se svým bratrem do zahraničí, krátce pracovala ve Francii a ve Švýcarsku a pak se na pár měsíců vrátila do Olomouce. Pak teprve odešla do Prahy. Její nastávající manžel Č. Junek jí přivedl k automobilovému sportu. Jako první žena u nás získala v roce 1921 řidičský průkaz. Provdala se 24. června 1922. Manželé si koupili první bugatku. Zprvu jezdila s manželem jako spolujezdec, ale v letech 1924–1928 proslula jako automobilová závodnice. Po smrti svého manžela 15.7.1928 při Velké ceně Německa, závodit přestala. Později se provdala za automobilového závodníka Ladislava Kháse. Stala se nejúspěšnější ženou automobilového sportu. Během čtyř let absolvovala 25 závodů. Od 30. let až do odchodu do důchodu pracovala u Bati při výrobě pneumatik.Za 2. světové války byla zapojena do ilegálního odboje. Motorismu zůstala věrna i po válce. Podílela se na organizaci plochých drah, pomáhal s organizací první šestidenní v Československu, působila v pořadatelském sboru Masarykova okruhu. Do 90. let přijížděla také do Šternberka jako divák automobilových závodů ECCE HOMO, kterých se sama v roce 1926 zúčastnila.. V roce 1972 vyšla její vzpomínková kniha „ Má vzpomínka je Bugatti“ a v roce 1990 převyprávěl její příběhy Miloš Kovářík v knize Královna volantu. Olomouc ji poctila in memoriam Cenou města Olomouce 2005 v oblasti sportu.

Zdroj:

ČBS. Praha 1992.S. 289.
Hlůzová, Vlasta: Prošli Šternberskem. Šternberk 2010.,S. 51–52. Ševčíková, Hana: Listopadová výročí středomoravského regionu. : Týnecké listy 2010, listopad. S.4. http://otavinka.blog.cz/…lenka-na-5-1

Poznámka:

Alžběta Pospíšilová – rodné jméno

Fotky:
Antnonín Jan Jungmann *19. 5. 1775 - +10. 4. 1854
Místo narození: Hudlice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Napajedla
Obory působení: kněz řádový, lékař, překladatel
Anotace:

Mladší bratr jazykovědce Josefa J . 1788 odešel do Prahy k piaristům, 1797 byl v noviciátě v Lipníku, učil na řádových školách aritmetice. Brzy opustil řád, vrátil se do Prahy, dostudoval filozofii a abs. med. fakultu, promoval 1805. 1806 –1807 lékař v Napajedlích. 1808 jmenován supl. prof. porodnictví. 1811 profesorem, 1839 rektorem univerzity. Členem zahranič. učených společností, 1849 nositel Leopoldova řádu, 1850 povýšen do rytířského stavu. Publikoval od r. 1804. Překládal beletrii.

Zdroj:

Lexikon české literatury.II/1­.Praha 1993.S.579–580.;.

Zdeněk Juna *18. 7. 1897 - +23. 5. 1975
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Turnov, Železný Brod
Obory působení: malíř, pedagog středoškolský
Anotace:

Působil jako prof. na odb. sklář. škole v Želez. Brodě od r. 1925, později ředitel šperkařské školy v Turnově.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU.I.Praha 1947, S.443.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979, S.67.;.

Jan Joukal *6. 4. 1942
Místo narození: Nové Město na Moravě
Místa pobytu: Karlovice, Olomouc, Šternberk
Obory působení: kulturní pracovník, majitel kin, učitel
Anotace:

V Olomouci bydlel s rodiči od roku 1948, v roce 1959 maturoval na SGO a poté absolvoval
PedF UP, učitelství 1.-5.ročníku. Pedagogicky působil v Karlovicích r.1968, Okres. dům mládeže v Olomouci v letech 1970–1976, poté do roku 1980 ředitelem DPM ve Šternberku. Pak pracoval v Programovém oddělení PKO Olomouc, kde po úmrtí ředitele Ščudlíka ředitelem PKO a v letech 1987–1991 pracoval v Měské správě kin, kde od roku 1991 ředitelem do 31.12.1998, od 1.1.1999 spolu­majitelem s.r.o. Olomoucká kina. Od léta 1999 předseda AC+klubu. Publikuje v místním tisku.

Zdroj:

Pracovní list ze dne 3.9.1999. HŠ. Anketa: Kdy-kde-co v Olomouci 1994, č. 1. Videokazeta – regionální vysílání při české premiéře filmu Vojtěcha Jasného.

Fotky:
Miroslava Josínková *3. 5. 1941
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hobojistka
Anotace:

Hoboj, v MFO Působila od 15.9.1961 do 31.8.1963.

Zdroj:

Katalog členů MFO.

'

Josef II. *13. 3. 1741 - +20. 2. 1790
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc, Uničov
Obory působení: panovník
Anotace:

Josef II. v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské, v letech 1780 až 1790 král uherský a (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský. Je jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských reforem. V českých zemích se těšil obzvláštní oblibě, např. častý výskyt jména Josef je odrazem jeho obliby mezi lidem, jehož postavení podstatně zlepšil.

Vladimír Jorda *25. 7. 1926 - +26. 7. 1988
Místo narození: Poprad (SR)
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Působil na katedře kožního lékařství LF UP od r. 1952. Přednosta kožní kliniky FN v Olomouci.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.321.;.

Severin Joklík *25. 8. 1857 - +18. 3. 1915
Místo narození: Troubelice
Místo úmrtí: Kyjov
Místa pobytu: Kyjov, Olomouc, Praha
Obory působení: lékař, starosta města
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval v r. 1878. Poté absolvoval LF UK v Praze, kde promoval r. 1883. V letech 1903–1915 byl starostou Kyjova, bojoval proti rakouské vládě. Hrozilo mu obvinění z velezdrady. Spáchal sebevraždu skalpelem. V Troubelicích umístěna jeho pamětní deska.

Zdroj:

Hanácké noviny, 20.4.1996, S.10.,

Jan Jokl *3. 8. 1916 - +24. 10. 1992
Místo narození: Liboš
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Halenkov, Holešov, Hovězí, Komárno, Kroměříž, Olomouc, Štěpánov
Obory působení: sbormistr, středoškolský pedagog, zpěvák
Anotace:

Na hudební nástroje se učil hrát od dětství. Hře na housle se učil u vesnického muzikanta V. Bednáře od dvanácti let. V letech 1931–1935 studoval učitelský ústav v olomouci, kde se též vzdělával v hudbě. Poté se věnoval učitelské dráze, zprvu v Holešově na přelomu 40. a 50. let, pak na pedagogickém gymn. v Kroměříži, na Komeniu v Olomouci a v Brně. Od 1941 až do své smrti působil v PSMU. Učil matematiku a na všech školách, kde působil vedl pěvecký sbor. Rudolf Jokl byl jeho bratrancem.

Zdroj:
  • bk-: Jan Jokl. Hanácké noviny. 16. 8. 1994.S.4.;

Kráčmar, Jiří: Naše noviny ze Štěpánova, 1996, č. 188, červen.; Olomoucké listy, 24.10.2002.; Stejskalová, Eva: Z naší kroniky a matriky. 2005.;

Vladimír Jochmann *13. 9. 1923 - +11. 8. 2008
Místo narození: Lovčice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Šternberk
Obory působení: pedagog vysokoškolský, překladatel
Anotace:

V letech 1950 až 1966 učitel na řadě typů škol a kulturní pracovník (zakladatel Krajského vlastivědného muzea). Od roku 1966 pracovník Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UP kde se (stejně jako mimo Univerzitu) orientoval na vzdělávání dospělých. Z politických důvodů vyhozen z Univerzity. Po sametové revoluci povolán znovu na Univerzitu jako vedoucí Katedry sociologie a andragogiky. Stal se hlavním tvůrcem oboru andragogika v Česku i na Slovensku a zaváděl zde distanční vzdělávání. Byl řadu let členem předsednictva Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD), stal se hlavním zakladatelem a řadu let předsedou organizace distančního vzdělávání ČADUD.

Od roku 1990, kdy vznikla Vzdělávací nadace Jan Husa – 2007 byl členem správní rady a 11 let její předseda.

Zdroj:

http://www.vnjh.cz/labyrint-sveta

Poznámka:

Doc. PhDr. Vladimír Jochmann CSc.

Dušan John *3. 4. 1925
Místo narození: Bučovice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha
Obory působení: grafik
Anotace:

Stud.1942–45 ŠUŘ Brno, 1945–51 VŠUP Praha, prof.A.Strnadel­.Věnuje se volné grafice, kresbě, ilustraci, užité grafice a spolupráci s architektem­.Nejuživanější graf.techn.: litografie.Přechod­ně pobýval v Olomouci, Heyrovského 49.

Zdroj:

Katalog výst.Současná česká grafika.Praha, 1989, S.96./fotografie/;

Jaromír John *16. 4. 1882 - +24. 4. 1952 „“
Místo narození: Klatovy
Místo úmrtí: Jaroměř
Místa pobytu: Hradec Králové, Kolín, Olomouc, Praha
Obory působení: pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský, spisovatel
Anotace:

Narodil se v rodině středoškolského profesora. V pěti letech mu zemřela matka a rodina přesídlila do Chrudimi. Tam absolvoval v roce 1900 gymnázium a na přání otce vystudoval přírodovědnou fakultu v Praze, i když sám měl zájem o výtvarné umění a estetiku. Po úspěšném ukončení studia pokračoval v roce 1907 na přírodovědné fakultě v Innsbrucku. V letech 1907 až 1914 působil Jaromír John jako středoškolský profesor v Praze a v Kolíně, kam se přiženil. Jako středoškolský profesor přešel na dívčí lyceum a poté na gymnázium v Hradci Králové. Za první světové války bojoval na Balkánské frontě. Po návratu do vlasti působil jako instruktor dobrovolnické školy, správní důstojník a poručík ve vojenské nemocnici. Během války ještě studoval filozofii a estetiku a v roce 1919 získal titul doktora filozofie. Po propuštění z armády v květnu 1919 se rodina Jaromíra Johna přestěhovala do Brna, kde pracoval nejprve jako redaktor Lidových a poté jako profesor na gymnáziu. V letech 1922–1923 byl stipendistou v Paříži. Po návratu externě přednášel na brněnské technice dějiny umění. Jaromír John podnikl mnoho cest po západní Evropě. V roce 1925 se stal úředníkem tiskového odboru předsednictva vlády. Založil časopis Bytová kultura, obrazový archiv ČTK, vedl propagační oddělení Orbisu, založil Společenský klub na pražských Příkopech. Byl rovněž členem Devětsilu.V roce 1928 odešel Jaromír John do důchodu. Přesto byl pověřen řízením časopisu Pestrý týden. Od roku 1935 žil v Novém Městě nad Metují, kde se věnoval beletristické práci. V letech 1936–46 žil ve Slatiňanech, od roku 1942 společně se spisovatelkou Helenou Šmahelovou.

Od roku 1946 až do své smrti 24. dubna 1952 působil Jaromír John jako profesor Palackého univerzity, kde založil katedru estetiky.Mezi nejznámější díla Jaromíra Johna patří povídkové soubory Večery na slamníku, soubor pěti novel Dořini milenci a jiné kratochvíle a romány Výbušný zlotvor, Moudrý Engelbert, Eskamotér Josef, Pampovánek a Estét. Pro děti napsal vlasteneckou prózu Rajský ostrov a převyprávěl rovněž Cervantesovy Příběhy Dona Quijota.

J

Zdroj:

Český bibliografický slovník. – Praha : Academia, 1992 Soldán, Tomáš – Sulovský, Jan: Životopisy. ČRO.

Oldřich John *20. 4. 1907 - +2. 8. 1961
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: advokát
Anotace:

Advokát v Prostějově, manžel spisovatelky Svozilové-Johnové.

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…? Praha 1970.S.86.

Poznámka:

Narozen v Chořelicích (n.m.č.Litovle).

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5