Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 279
Mořic Stanislav Anger *12. 3. 1844 - +2. 8. 1905
Místo narození: Sušice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: dirigent
Anotace:

Kapelník divadelní společnosti Pavla Švandy. V r. 1874 působil v Olomouci. Poté působil v ND Praha od r. 1881.

Zdroj:

Národní divadlo a jeho předchůdci. Praha, Academia 1988, S. 10–11, /foto/;.

Mořic Černil *16. 11. 1859 - +27. 6. 1933
Místo narození: Velká Bystřice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Česká Skalice, Hořice, Hořiněves, Křečhoř, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: akademický sochař, výtvarný pedagog
Anotace:

Po maturitě studoval Akademii výtvarného umění ve Vídni, kde promoval roku 1885. Poté byl jmenován učitelem na nové Odborné škole sochařsko-kamenické v Hořovicích, kde vyučoval modelování a plastickou anatomii od 6. září 1885 do 1. listopadu 1914. Jeho sochy se nachází v Hořicích na portálu nového hřbitova, kde vytvořil postavu anděla, také ve Smetanových sadech, kde je socha B.Smetany, v České Skalici je busta Boženy Němcové na Husově náměstí z r. 1888. V Hoříněvsi je pomník Václava Hanky, který vytvořil z bílého hořického pískovce r. 1890 a byl odhalen před rodným domem národního buditele. Je též spoluautorem Památníku bitvy u Kolína, vybudovaném v r. 1898, který je nyní v majetku obce Křečhoř. Napsal několik odborných spisů. Zemřel 27. června 1933 v Brně.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU I.Praha 1947. S.147;Sto školních let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích v Podkrkonoší 1884–1984.Hořice v Podkrkonoší 1984.; Ševčíková, Hana: Listopadová výročí středomoravského regionu.In: Týnecké listy 2009.č.11. S.5.; Plachá, Z.: Bystřický rodák. Velkobystřické noviny, 1991, č.6.S.5.

Mořic Hruban *30. 11. 1862 - +16. 9. 1945
Místo narození: Brodek u Prostějova
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: politik katolický, právník, publicista odborný
Anotace:

V roce 1882 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Pak studoval práva ve Vídni a poté r. 1888 se usadil v Olomouci. 1896 spoluzakla­datelem katolické strany národní, předseda až do r. 1918, 1890 jednatelem Národní jednoty, říšský poslanec. 1918 – Člen revolučního Národního shromáždění, 1918–1920 prvním katolickým ministrem ČSR, 1925–1928 předseda Senátu. R. 1905 jmenován papežem Piusem X. – rytířem řádu sv. Silvestra. Jednatel divadelních ochotníků. Činný ve VSMO. Přispíval do čas. Náš domov 1893 – 1896, studie o Mánesovi, Riegrovi aj.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.105 – 106.; Poselství.Almanach DLU.Olomouc 1938.S.267 – 268.; Kdy kde co, září 1995, S.2., Primum necessarium je vzdělání a mravnost.Olomouc 1997, S.313–314; Slovník prvního čs. odboje 1914–1918. Praha, Hermes 1993. S.53.

Poznámka:

JUDr. Mořic Hruban

Mořic Kadlec *6. 3. 1898 - +2. 3. 1957
Místo narození: Hrabová
Místo úmrtí: Palonín
Místa pobytu: Lesnice, Mohelnicko, Palonín, Úsov, Zábřeh
Obory působení: divadelní ochotník, loutkář, učitel
Anotace:

Vystudoval 4 třídy českého gymnázia v Zábřehu, poté 1915–1917 soukromý katolický ústav v Bubenč., V letech 1919–1923 učil v Úsově, poté 2 roky v Zábřehu, 1925–27 v Lesnici. Od r. 1927 po dobu 7 let ve Veselí u Mohelnice, od r. 1938–1955 v Paloníně. Divadelní ochotník, režisér a loutkář. Ve 20. letech v Lesnici vymaloval celé jeviště s kulisami i oponou. Autor loutkových her. Napsal hru Princezna Juliána a drak Drobeček, kterou hrála i vinohradská Umělecká výchova a vysílal ji též Čs. rozhlas.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk. Šumperk, 1990, S. 73–74. ;/foto/;. Filip, Z.: Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk. 2001.

Mořic Král *7. 7. 1877 - +11. 3. 1936
Místo narození: Dolní Studénky
Místo úmrtí: Ruda nad Moravou
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hádankář
Anotace:

Pracoval jako inspektor ČSD v Olomouci.

Zdroj:

Filip, Z. : Připomínky ke PKK 1987. ;

Mořic Kunert *13. 10. 1803 - +31. 5. 1861
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: pedagog hudební, varhaník
Anotace:

Věnoval se hře na klavír a varhany, učil se u Josefa Richtra. Vystudoval gynmázium v Olomouci a varhanictví u dómské kapituly ve Vídni. 1828–1857 byl varhaníkem u Sv. Mořice a od roku 1956 v arcibis­kupském chrámu. Zastával funkci věžného trubače. Byl vyhledávaným učitelem hry na klavír i varhany.

Zdroj:

Československý hudební slovník osob a institucí.1.Praha 1963.S.791;

Mořic Růžička *14. 9. 1847 - +15. 2. 1941
Místo narození: Sobíšky
Místo úmrtí: Určice
Místa pobytu: Náklo, Olomouc, Strážnice, Určice
Obory působení: archeolog, kněz, kronikář farnosti
Anotace:

Mat. na něm. gymnáziu v Olomouci r. 1866, poté bohosloví, vysvěcen 1870 a hned jmen. kaplanem v Nákle, kde působil do r. 1885. Činný ve spolcích. Při zakládání nového hřbitova objevil část kolových staveb v Nákle a okolí. Upozornil Dr. Wankla, který nález popsal ve stati Náklo a Příkazy na Moravě. ČVSM r. 1889. Od r. 1931 v Určicích. Psával články do Našince a Hanáckého kraje, vedl farní kroniku.

Zdroj:

Vrbka, Josef : Za Msgr Mořicem Růžičkou. ČVSMO, r. 54, 1941, S. 74–80. /foto/. ; Vrbka, Josef: Dějiny obce Nákla. Loštice, vl. n. 1940. S. 179 – 182. /foto/; Literární místopis Přerovska-SOKA Přerov;.

Moritz Maria Joseph Friedrich Gastheimb *23. 4. 1853 - +1. 5. 1934
Místo narození: Opava
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: hejtman okresní, právník
Anotace:

Člen baronské větve významného hraběcího rodu, která ve Slezsku vlastnila několik statků. Po gymnáziu studoval na univerzitě ve Vídni. R.1877 se stal koncipientním praktikantem na moravském místodržitelství v Brně, v praxi pokračoval od 1878 na okresním hejtmanství v Místku, kde se 10.9.1880 stal místodržitelským úředníkem. R. 1890 přeložen do Brna, kde zastával funkci okresního komisaře, 6.3. 1891 ustaven okresním hejtmanem ve Valašském Meziříčí a 28.6.1897 okresním hejtmanem v Olomouci. Dne 4.4. 1912 získal titul dvorního rady. 31.3.1919 byl na vlastní žádost penzionován. Zbytek života strávil v Olomouci. Za svou úřední činnost byl odměněn Řádem železné koruny III. třídy a to (20.9.1911).

Zdroj:

BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S.33–34.

Poznámka:

Svob. pán, dvorní rada

Moritz Sedlnický z Choltic *10. 5. 1808 - +17. 1. 1886
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Výškovice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: poslanec, voják
Anotace:

Gymnázium a fil. studia absolvoval v Olomouci. R. 1830 vstopil do kyrysnického pluku, kde dosáhl hodnosti majora. Za válečné úspěchy vyznamenán a v r. 1851 penzionován. Po svém strýci převzal statek ve Výškovicích a věnoval se jejich správě.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.3.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1995.S.100.;

Mojmír Černý *3. 10. 1932
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přemyslovice, Velká Bystřice
Obory působení: malíř, stavební inženýr
Anotace:

V roce 1951 maturoval na České reálce v Olomouci. Poté studoval vysokou školu a stal se stavebním inženýrem. Kreslení a malování měl rád od dětství, ale plně se mu začal věnovat od roku 1988, poté, co se stal členem výtvarné skupiny Olomoučtí. Věnuje se zejména kresbě pastelem a kolorované perokresbě. Oblíbeným námětem hanácká krajina, města a vesnice. Zpracoval axonometrickou mapu Olomouce a mapu Hané. Samostatně se představil v r. 1995 ve Velké Bystřici, 1996 v Přemys­lovicích a 1997 v Olomouci a Prostějově. Ve dnech 12–21.2.2008 měl výstavu v Lipníku nad Bečvou s názvem " Moravská brána".

Zdroj:

Propagační list k výstavě Irena Válková a Mojmír Černý. Olomouc 2000.

Poznámka:

Ing. Mojmír Černý

Mojmír Drvota *13. 1. 1923 - +27. 4. 2006
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Ohio (USA)
Místa pobytu: Ohio (USA), Olomouc, Plzeň, Praha, Teplice
Obory působení: divadelní režisér, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V letech 1945–1948 studoval na pražské FF UK. Studia dokončil na UP v Olomouci roku 1953. V letech 1951–1956 působil jako divadelní režisér v Plzni, Olomouci, Teplicích a v Praze. Emigroval do USA a učil na Columbijské a Newyorské univerzitě, řádným profesorem se stal na Ohio State University.

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995.Olomouc 1996.S.55.;

Mojmír Grygar *3. 2. 1928
Místo narození: Babiné (SR)
Místa pobytu: Amsterdam (Nizozemsko), Olomouc, Praha
Obory působení: literární vědec
Anotace:

Gymnázium začal studovat na Slovensku, ale maturoval na SG v Olomouci r. 1947., kde jej velmi ovlivnil prof. Oldřich Králík.Poté studoval  FFUK v Praze, obor literární věda a estetika a končil doktorátem v roce 1952. Od r. 1954 působil v Üstavu české literatury, od r. 1961 jako vědecký pracovník.Od roku 1969–2003 působil na univerzitě v Amsterdamu, kde založil a vedl bohemistické pracoviště. Od 1991 hostuje doc. PhDr. Mojmír Grygar na českých univerzitách, též na FF UP.

.

Zdroj:

Seznam a adresář absolventů SG v Olomouci.Olomouc 1989, S.34.;Za hlasem Komenského.Olomouc 1957, S.148.;.Slovník českých spisovatelů od r. 1945. Díl 1. Praha, Brána 1995, S. 210–212.;

Mojmír Hanuš *14. 8. 1913 - +15. 2. 2008
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Velký Týnec
Obory působení: nakladatel, překladatel, spisovatel
Anotace:

Narozen na Nové Ulici v Olomouci. V roce 1934 maturoval na SGO. Byl velmi činorodým člověkem, který svůj život a svoje výrazné společenské stopy zanechal zejména na Olomoucku a na Hané. Byl to básník, prozaik, vydavatel, publicista, překladatel, organizátor, velký humanista a vzdělanec. V roce 1937 založil vlastní Hanácké nakladatelství v Holici. Autor básnické sbírky " Od srdce k srdci (1940). V Olomouci se zúčastňoval různých společenských akcí Univerzity Palackého, Moravského divadla, Muzea umění aj. Byl držitelem čestného doktorátu Palackého Univerzity v Olomouci. Plynule hovořil 11 světovými jazyky. Jako básník napsal mj. v roce 1946 latinskou báseň – hymnus na oslavu konce 2. světové války – pod názvem „Hymanaeus fraternitatis humanae“. Byl pamětníkem a přítelem legendárního zápasníka v řeckořímském zápase a mistra Evropy (1903, 1929) Gustava Frištenského (1879–1957), jehož sportovní sláva začala v Brně a jehož rodiče se později přestěhovali do Slavkova u Brna, kde mají i hrob. V červnu 2007 se uskutečnilo v Olomouci v hotelu Flora celosvětové setkání rozvětveného rodu Frištenských (část rodiny žije v anglicky mluvících zemích). Toho se mj. jako čestný host zúčastnil tehdy už 94letý Mojmír Hanuš, který tam hovořil o příhodách prožitých s Gustavem Frištenským, kterého charakterizoval jako vlastence, velmi skromného a čestného člověka. Otec syna a dvou dcer. V pozůstalosti přes 40 000 veršů v „šuplíku“. Dobrovolný hasič. Spolupráce s folklórním souborem Týnečáci"

Zdroj:

www.veslavkove.cz – článek od Ladislava Jedličky ze Slavkova u Brna. (vzi): Výročí. Kdy,kde,co. Kulturní měsíčník. červenec – srpen 2013. S.2. V sýp­kách ducha. Olomouc 1992.S.154.

Poznámka:

Mojmír Hanuš, Dipl. Sc.Pol. (čestný doktorát)

Fotky:
Mojmír Heger *21. 1. 1928
Místo narození: Rohle
Místa pobytu: Brno, Plzeň, Praha
Obory působení: herec
Anotace:

Absolvoval AMU v Praze r. 1952, první angažmá v divadle Plzeň, od r. 1956 ve SD Brno.

Zdroj:

Přehled činnosti čs. divadel 1958. Praha DÚ 1959, S. 113.;

Poznámka:

Narozen ve vesnici Janoslavice (n. m.č. obce Rohle)

Mojmír Helcelet *16. 2. 1879 - +17. 4. 1959
Místo narození: Vyškov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olomouc, Šternberk, Tovačov
Obory působení: knihomil, lékárník, publicista odborný
Anotace:

Působil v lékárně v Tovačově 1902–1903 a pak od r. 1905; Ve Šternberku pobýval v r. 1904 a v r. 1905 se ženil (21.10.1905) v Olomouci. Zemský lékárník v Brně.R.1923 re­daktor čas.Bibliofil­.Publikoval v čas. Grafický obzor, Typografie aj.

Zdroj:

Fukal, R.: Mojmír Helcelet osmdesátník.-VVM, 13, 1958, S.258–260, obr.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, 1962, S.76.; Masarykův slovník naučný.III.Praha 1927, S.123.; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.36.;.

Poznámka:

PhMr. Mojmír Helcelet

Mojmír Kocián *9. 1. 1914 - +26. 11. 2005
Místo narození: Tišnov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: atletika, matematik, rozhodčí, trenér, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1933–1937 vystudoval v Praze na UK a stal se středoškolským profesorem tělesné výchovy a matematiky. Působil na UP v Olomouci. 1946 členem Ústavu tělesné výchovy.1954 ve­doucím Katedry tělesné výchovy na Vysoké škole pedegogické v Olomouci,1959 ve­dl Katedru odborné tělesné výchovy na Přírodovědecké fakultě. Od roku 1969 vedl Katedru teorie a metodiky tělesné výchovy na Přírodovědecké fakultě.Byl dlouholetým předsedou atletického oddílu TJ Univerzita Olomouc, úspěšným atletickým trenérem a aktivním ústředním rozhodčím. – Věnoval se též oblasti psycholgie práce a výsledky své práce přednesl na mezinárodních konferencích v Madridu a v Moskvě.

Zdroj:

Rozloučení. Žurnál UP č.11,16.12.2005,S­.5. V měsíci lednu si připomínáme…Kdy,kde co v Olomouci, leden 2014. S.2.

Poznámka:

doc. PaedDr. Mojmír Kocián, CSc.

Mojmír Smékal *27. 5. 1920 - +21. 9. 1995
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Praha
Obory působení: hudební redaktor, saxofonista, skladatel
Anotace:

Na přelomu let 1937–1938 založil s dalšími spolužáky první swingový soubor v Olomouci " Cholera Boys", kde hrál první trubku. Účinkovali především na studentských akcích, zajížděli hrát do Prostějova. V roce 1939 maturoval v Olomouci na Slovanském gymnáziu. Poté studoval v Praze a působil jako redaktor hudebního vysílání Československého a Českého rozhlasu.

Zdroj:

Čeští skladatelé současnosti. Praha 1985.S.257–258. Encyklopedie jazzu..III. Praha 1990.S.488–489. V sýpkách ducha. Olomouc 1992. Zedník, M.: Vzpomínky protkané swingem.II. Olomouc 1988.

Mojmír Stojan *15. 4. 1942
Místo narození: Holešov
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: motorismus, pedagog vysokoškolský, výpočetní technik, žurnalista
Anotace:

V roce 1964 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor aplikovaná fyzika a v r. 1973 FFMU Brno. Vedoucí Katedry didaktické a výpočetní techniky Pedagogické fakulty MU Brno. Šéfredaktor redakce AutoAlbum. Motoristický žurnalista. Autor 12 vysokoškolských skript a automobilové encyklopedie. Doc. RNDr. Mojmír Stojan, CSc.

Zdroj:

Kdo je kdo II. 1991–1992. Praha 1991. S.908. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Na – Su. Valašské Meziříčí 2011. S.109.

Mojmír Zedník *19. 4. 1921 - +2. 1. 2007
Místo narození: Velká Bystřice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Dolany, Hlubočky, Košice (SR), Krnov, Liboš, Olomouc, Ostrava, Štěpánov, Třinec
Obory působení: pedagog, skladatel, vysokoškolský učitel
Anotace:

Narozen ve V.Bystřici, Kollárova č.170. V roce 1925 se rodina přestěhovala do Olomouce-Hodolany. V roce 1937 přijat na učitelský ústav, kde v r.1941 maturoval. V r.1942 učil v Liboši a ve Štěpánově. 1943–1945 totálně nasazen v Německu v cihelně. Po osvobození zalořil českou školu v Hlubočkách. Po návratu z vojny učil v Dolanech u Olomouce, odkud byl přeložen do Třince. Hudební základy na Hud.škole Žerotín v Olomouci, 1946–1950 studoval Pedag. fak. UP v Olomouci, obor hudební a výtvarná výchova. Pak učil v Krnově, kde bydlel s rodinou až do roku 1961. Působil v letech 1961–1981 na katedře HV Ped. fak. UP v Olomouci jako vysokoškolský učitel. Skladatelská tvorba: písničky pro děti a dětské sbory, pro dechový orchestr. V rozhlas. soutěži 7 mikrofonů získal třikrát 1. cenu. Řadu písní napsal pro televiz. studio Košice, pořad Zlatá brána. Autor mj. skladby " Olomoucký valčík"/1970/. 25 skladeb, nejpopulárnejší je skladba „Mládí dneška“. Je autorem dvou dílů základní literatury o olomouckém swingu pod názvem „Vzpomínky protkané swingem“ (1987 a 1988), které detailne popisují jednotlivé orchestry, jejich obsazení a působení od predválecných let. V roce 1987 zorganizoval v Olomouci sjezd swingaru, na kterém vystoupili mnozí známí swingoví interpreti. Řadu let pracoval jako predseda poradního sboru pro hudební soubory a byl předsedou pobočky Svazu hudebníků. Jako skladatel a dirigent byl pravidelně zván na festivaly a přehlídky dětských dechových orchestrů. Pracoval jako člen soutežních porot a jako lektor na odborných seminárích pro dirigenty a vedoucí dechových hudeb. Významná byla jeho spolupráce s vojenskými dechovými hudbami.

Zdroj:

Čeští skladatelé současnosti. Praha, Panton 1985, S. 319. /foto/;. M.H.: Mojmír Zedník. In: Velkobystřické noviny. 2006, č. 4. S.3–4.

Mojmír Bém *30. 7. 1956
Místo narození: Přerov
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Tršice
Obory působení: archeolog, odborný publicista
Anotace:

Studia archeologie a historie na FF UK v Praze nedokončil, odešel v r. 1975. Od r. 1995 pracuje v Olomouci na pracovišti archeologické památkové péče – do roku 1998 ústav archeologické památkové péče v Olomouci, poté Archeologické centrum Vlastivědného muzea v Olomouci (1999 a 2001–02 vedoucí a nyní od r. 2003 zástupce ředitele, vedoucí oddělení konzervace a dokumentace. Zabývá se dobou bronzovou, zejména střední. Byl spoluautorem výstavy „Lopatou i počítačem“ VMO Olomouc 2001. Publikuje v odborném a vlastivědném tisku – Střední Morava,8, 1999.S.54–77 (o archeologických nálezech v Tršicích).

Zdroj:

Sklenář, Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, Libri 2005. S. 65.;

Miroslava Figarová *14. 8. 1917
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha
Obory působení: choreografka, pedagožka středoškolská, tanečnice
Anotace:

Byla žačkou rytmické školy Elišky Bláhové (vyučovala Lída Hyprová) a školy Ivo Váni Psoty v Brně. Jako elévka Zemského divadla v Brně byla angažována v roce 1932, již jako třináctiletá tančila v premiéře Signoriny Gioventù. Od roku 1933 studovala baletní školu Jelizavety Nikolské v Praze, podnikla s jejím souborem dvouměsíční turné po USA s účastí na Světové výstavě v Chicagu 1933. V roce 1934 tančila v Městském divadle na Královských Vinohradech, o rok později již byla přijata do baletu Národního divadla v Praze. V roce 1936 přešla za I. V. Psotou do Brna (roku 1938 jmenována primabalerínou). Válečná léta strávila v olomouckém německém divadle, kde se uplatnila i jako choreografka. Po druhé světové válce se vrátila zpět do brněnského divadla, jako sólistka a pedagožka zde působila až do roku 1961, kdy jí byl udělen titul zasloužilé umělkyně. Patřila mezi oblíbené tanečnice brněnského publika, které si získávala především svou krásou, mimořádnými dispozicemi, ale i vyzrálostí svého tanečního projevu. Z jejích velkých rolí to byla například Kolombina v Divadle za bránou (1936) a v Karnevalu (1937), Panenka ve Vzpouře hraček (1937), pas de deux s I. V. Psotou v Rakoši Rákoczym (1938), role Prologu ve světové premiéře Romea a Julie (1938), Dívka v České svatbě (1939), Šeherezáda ve stejnojmenném baletu (1940), Odetta i Odilie v Labutím jezeře (1941, 1955), Princezna v Lastuře (1945), Svanilda v Coppélii (1947), Slunečnice ve stejnojmenném baletu (1947), Žena v Symfonii života (1949), Tereza v Plamenech Paříže (1956), Dívka v Podivuhodném mandarínu (1960), Fietta v Cestě hromu (1961). Z jejích choreografických počinů to bylo Italské capriccio (1952), tance v opeře Piková dáma, Prodaná nevěsta. Třicet let vyučovala na Taneční konzervatoři v Brně (1946–76). Je držitelkou Ceny Thálie za celoživotní mistrovství (1996).

1942–1945 primabalerina Městského divadla Olomouc. Poté v Brně. 1946–1949 externí pedagog, od 1949–1976 pedagog konzervatoře v Brně. Zaslouž. umělkyně.

Zdroj:

Postavy brněnského jeviště V. Brno 1984, S. 25–26; Český taneční slovník. Praha 2001, S. 73–74.

Miroslava Josínková *3. 5. 1941
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hobojistka
Anotace:

Hoboj, v MFO Působila od 15.9.1961 do 31.8.1963.

Zdroj:

Katalog členů MFO.

'

Miroslava Kramářová *19. 12. 1917 - +28. 11. 1991
Místo narození: Buková
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: knihkupec
Anotace:

Ved. prodejny Antikvariát v Olomouci do r. 1975

Zdroj:

Kart.VSMO.

Miroslava Obručníková *16. 10. 1926 - +1. 1. 1969
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékařka
Anotace:

Od roku 1959 působila na Katedře anatomie LF UP.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava 1973.S.329.;

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 0. 0. 1969

Miroslava Široká *5. 4. 1933
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: autorka učebnic, fyzika, pedagog vysokoškolský učitelka
Anotace:

Abs.PřFMU Brno, obor obec.fyzika r.1957, v Olomouci působila od r. 1959 jako odb.as. na UP, od r. 1990 docentka katedry experim.fyziky Př.FUP Olomouc.Autorka monografií, VŠ učeb.textů. a učebnic fyziky pro gymnázia.

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.951–2;.

Poznámka:

Doc.RNDr. Miroslava Široká, CSc.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11