Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 13
Vilém Axman *14. 2. 1850 - +3. 9. 1939
Místo narození: Šumvald
Místo úmrtí: Chropyně
Místa pobytu: Hroznová Lhota, Chropyně, Olomouc, Rataje, Zdounky
Obory působení: hudebník, kapelník, učitel, varhaník
Anotace:

Studoval učitelský ústav v Olomouci. Působil v Hroznové Lhotě, Zdounkách. Správce jednotřídky v Ratajích v letech 1873–1893, řídící učitel v Chropyni až do r. 1909, varhaník, ředitel kůru. Vedl též ratajskou kapelu. Celkem učil 42 let. Ještě za Rakouska-Uherska byl vyznamenán titulem ředitele. Oba jeho synové: Jaroslav (* 1884) a Emil (*1887) se věnovali hudbě.

Zdroj:

Československý hudební slovník.1.Praha, SHV 1963. S.38 .; Fabián, J.: – Ševčíková, H.: Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Valašské Meziříčí. 2009. S.9.;

Hans Balatka *26. 2. 1825 - +17. 4. 1899
Místo narození: Bouzov
Místo úmrtí: Chicago (USA)
Místa pobytu: Vídeň (Rakousko)
Obory působení: sbormistr
Anotace:

Hudbě se učil u Procha a Sechtera za universit. studií ve Vídni. Za Účast při revoluci 1848, pronásledován. Odešel do USA. Od r. 1860 působil v Chicagu.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963, S.44.;.

Poznámka:

Bouzov – Doly dnes patří pod jednotný název Bouzov ( spolu s dalšími 12 obcemi)

Karel Bořecký *18. 11. 1875 - +7. 3. 1938
Místo narození: Ctidružice
Místo úmrtí: Ctidružice
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: starosta města Přerova, středoškolský pedagog
Anotace:

Profesor gymnázia v Přerově v letech 1903 – 1930, starosta Přerova 1923 – 1927, předseda spolku " Pokrokové dívčí pedagogium".

Zdroj:

SOKA Přerov.

František Dvorník *14. 8. 1893 - +4. 11. 1975
Místo narození: Chomýž
Místo úmrtí: Chomýž
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Praha
Obory působení: katolický publicista, teolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval v Kroměříži a v Olomouci. Prof. církev. dějin na UK Praha 1928–38, od r. 1947 prof. dějin na Harvardské univ. , katolický publicista. Publikoval v Našinci, Lid. listech aj.

Zdroj:

Dolenský, A.: Kulturní adresář ČSR.Praha 1936., S.93.;Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979, S.29.;Český slovník bohovědný.III., S.645–6;Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.34.;Literární místopis Kroměřížska.Kro­měříž, Okresní knihovna 1988.;.

Josef P. Feigerle *12. 9. 1792 - +23. 9. 1857
Místo narození: Náměšť na Hané
Místo úmrtí: Cholina
Místa pobytu: Cholina, Olomouc
Obory působení: kněz
Anotace:

Narozen v Biskupství. (n.m.č.obce Náměšť na Hané). Bohosloví studoval v Olomouci. Děkan v Cholině

Zdroj:

Spáčil, Vladimír: Historický místopis okresu Olomouc venkov.Olomouc UP 1968, S.19. ;Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.34.

Poznámka:

Biskupství je součástí obce Náměšť na Hané.

Ladislav Fiala *26. 5. 1880 - +5. 2. 1931
Místo narození: Prosetín
Místo úmrtí: Chotěboř
Místa pobytu: Plzeň, Praha, Šumperk, Zábřeh
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Vystudoval gymnázium v Plzni a FF KU v Praze. Jako přírodovědec a matematik učil na gymnáziu v Zábřehu a 1919 byl pověřen správou nově založené české reálky v Šumperku. 1918 se podílel na likvidaci německého Sudetenlandu a vojenského obsazení Šumperska. Byl vynikající oragnizátor dělnického hnutí na severní Moravě po roce 1918. Byl jedním ze zakladatelů soc. dem. levice na severní Moravě.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk: Oblastní rada ČMOS, 1990.S.41–42.;

Bohuslav Hradil *24. 9. 1915 - +3. 3. 1942
Místo narození: Dub nad Moravou
Místo úmrtí: Creil (Francie)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: letec
Anotace:

Člen Hanáckého Aeroklubu v Olomouci. Jméno na pomníku padlých na olomouckém hřbitově.

Český letec- stíhač v bitvě o Anglii.

Zdroj:

Loucký, František: Mnozí nedoletěli.Praha NV 1989..

Jan Chvojka *22. 7. 1909 - +28. 7. 1969
Místo narození: Napajedla
Místo úmrtí: Constantine (Alžírsko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař
Anotace:

Zakladatel dětské otorinolaryngo­logie. 1954 – 1960 přednosta kliniky fakulty dětského lékařství UK Praha. Poté v Olomouci, přednosta kliniky pro ušní, nosní a krční lékařství. Zabýval se operativní léčbou otosklerózy a karcinomu hrtanu. Vynikající operatér. Autor skript, mj. Otorinolaryngologie pro studující zubního lékařství. /1961/. .

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.319.;ČBS­.Praha 1992.S.259.;Kunc, J.: Kdy zemřeli..? Praha 1970.S.77.;.

Ivan Vjačeslavovič Netušil *14. 5. 1850 - +21. 2. 1928
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Charkov (Ukrajina)
Obory působení: akademik, filolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1875–1884 působil jako středošk. prof. na školách v Charkově, od 1884 doc. , později prof. na tamější univerzitě. Zabýval se latinskou gramatikou, studiem veř. života Římanů.

Zdroj:

Masarykův slovník naučný.5.Praha 1931, S.143.;Eliáš, B.: Akademik I.V.Netušil.Šta­feta, 1973, č.4, S.7–9.;Eliáš, B.: Ivan Vjašeslav Netušil.ZKVMO, 1960, č.86, S.105–108.;.

Josef Pazdírek *21. 10. 1813 - +3. 5. 1896
Místo narození: Cetkovice
Místo úmrtí: Citov
Místa pobytu: Citov, Studnice
Obory působení: hudební pedagog, hudebník
Anotace:

Působil ve Studnici na Vyškovsku.

Zdroj:

Bránský, J. : Hudební slovník okresu Blansko. Boskovice 1984. ;

Jaroslav Tůma *22. 3. 1919 - +8. 7. 1944
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Cotkytle
Místa pobytu: Zábřeh
Obory působení: odbojář, partyzán
Anotace:

Organizátor protifašistického a partyzánského odboje. Studoval v Zábřehu. Aktivně působil v ilegálním odboji a 1944 byl při jedné ze svých cest zastřelen gestapem.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Ostrava­.Ostravská univerzita v Ostravě 1996. S.127–128.

Josef Vykydal *26. 3. 1827 - +11. 4. 1894
Místo narození: Kroměříž
Místo úmrtí: Cholina
Místa pobytu: Hovězí, Cholina, Kroměříž, Kunovice, Olomouc, Velehrad
Obory působení: kněz, redaktor, vydavatel
Anotace:

Od roku 1837 studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži, odkud přešel v r. 1843 na studia filozofie do Olomouce. V roce 1847 studoval bohosloví a roku 1850 byl vysvěcen. Odešel jako kaplan do Hovězí, 1851–1865 působil v Kunovicích a poté na Velehradě. V roce 1880 začal s J. Vychodilem vydávat Sborník Velehradský. V roce 1889 jmenován farářem, později děkanem v Cholině.

Zdroj:

Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku. Litovel 1937. S.23.

Poznámka:

Bílany -místní část města Kroměříž.

Oldřich Zlámal *4. 4. 1879 - +24. 3. 1955
Místo narození: Kokory
Místo úmrtí: Cleveland (USA)
Obory působení: spisovatel
Anotace:

Působil v Clevelandu v USA, autor mnoha článků, napsal vl. životopis „The Story of Life“. Založil sv. války, stál v čele odboje proti centrál. mocnostem, podobně za 2. svět. války byl víceprezidentem organizace „American Relief of Czechoslovakia“.

Zdroj:

SOKA Přerov, duben 1994.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?