Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 188
Jan Změlík *6. 10. 1912 - +6. 12. 2000
Místo narození: Lačnov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Bystrovany, Kroměříž, Olomouc, Toveř
Obory působení: písmák
Anotace:

V letech 1928–1931 se učil kovářem v Kroměříži, za okupace byl totálně nasazen v Lipsku. Od r. 1945 žil na Hané, zprvu v Bystrovanech, později v Toveři, v r. 1948 se přestěhoval do Olomouce-Chválkovic. Pracoval u Dopravních staveb, r. 1972 důchod. O šest let později se přestěhoval do Pensionu při Domově důchodců. Teprve v této době začal zpracovávat svoje vzpomínky na rodný kraj, historii valašské obce, bádal po původu svého příjmení a zpracovával genealogii svého rodu od r. 1643. Studoval a vypisoval achiválie ve Slezském archivu Opava, Moravském archivu Brno, farní úřady. Zanechal rozsáhlé dílo, které v několika svazcích předal do opavského státního archivu. Kronika rodů Změlíků v Lačnově čp. 29, 41, v Lidečku č.78 a Kronika rodu Změlíků v Olomouci.

Zdroj:

Fabián, J.: Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí 2000, S.178.;

Jan Roller *13. 11. 1678 - +27. 3. 1750
Místo narození: Lanškroun
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: rektor univerzity
Anotace:

45. a 50.-tý rektor olomoucké koleje a univerzity, v letech 12.12. 1726 do 2.1. 1730 a 22.10. 1743 do 30.10. 1746.

Zdroj:

Žurnál UP, č. 6, 2. 3. 2007, S. 7–8; Žurnál UP, č. 7, 9. 3./07, S. 7; Žurnál UP, č. 8, 16.3.2007, S. 7;

Antonín Šín *23. 7. 1881 - +11. 4. 1969
Místo narození: Lány u Dašic
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Konice, Kyjov, Olomouc, Uherské Hradiště
Obory působení: archeolog
Anotace:

Narozen na Pardubicku. Při povolání obchodního cestujícího poznal Moravu (Konice, Olomouc.Brno, Kyjov, Uherské Hradiště). Od r. 1948 v Olomouci bydlel. V Olomouci uložena jeho pozůstalost.Ko­respondence s Aloisem Jiráskem, a P.Bezručem.

'

Zdroj:

Dohnal, Vít: Archeolog Antonín Šín./foto/.-ZVÚO, 1970, č.148, S.18–20.;.

František Sehnal *15. 12. 1902 - +10. 12. 1981
Místo narození: Lanžhot
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Hranice, Most, Veselíčko
Obory působení: skladatel, učitel
Anotace:

V letech 1917–1921 absolvoval učitelský ústav v Brně. Poté učitelem v Hranicích, řídící učitel v Tupci (m.č.Veselíčka) v letech 1928–1947, pak v Mostě, kde byl posléze osvětový inspektor. Až na krátké studium na brněnské konzervatoři v hudbě byl samouk. Zabýval se hudební teorií a byl autorem drobných skladeb.

Zdroj:

Československý hudební slovník II. Praha 1965.S476–477.; Přehled úmrtí osob české a slovenské hudební kultury 1965–1982. Praha, DÚ 1983.S.80.

Jindřich Geisler *15. 7. 1849 - +18. 3. 1927
Místo narození: Laškov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Vyškov
Obory působení: hudební organizátor, hudební publicista, kněz
Anotace:

Studoval gymnázium v Olomouci a bohosloví, vysvěcen 1872. Kaplanem ve Vyškově, koncem r. 1872 kůrovým kaplanem v Olomouci, od 1906 kanovníkem. Spoluzakladatelem hudebního spolku Žerotín, předseda 1880–1905, publikoval v Našinci, napsal monografii o P. Křížkovském.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha SHV 1963.S.364.;Fis­cher, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938, S.74–77.;Hasalová, Ludmila: Bratři Geislerové.=Hanácké noviny, 1991, 3.8., příl., S.4.;Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.35.; Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Olomouc 2001.,

Fotky:
Josef Očenášek *28. 9. 1863 - +19. 1. 1939
Místo narození: Laškov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: novinář
Anotace:

Redaktor čas. Moravské noviny, šéfredaktor Brněnských novin aj.

Zdroj:

Kunc.Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, 1970, S.145.; Kunc, J.:Kdy zemřeli…?Praha, 1962, S.147.;.

František Rozsíval *15. 2. 1923
Místo narození: Laškov
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: průvodce města, sbormistr, zpěvák
Anotace:

V r. 1961 založil s učitelem Jaroslavem Talpou Komorní pěvecký sbor DVOŘÁK, jehož byl 13 let předsedou, V letech 1954–1979 členem Amatérského pěvec. sboru SDOS, kde zpíval a hrál v mnoha operách, operetách a činohrách. Od r. 1963 průvodcem města Olomouce, lektorem Socialistické akademie..

Zdroj:

Kdy-kde=co v Olomouci, 1983, únor, S.9.;.

Josef Sloupský *25. 4. 1855 - +8. 5. 1941
Místo narození: Laškov
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Kroměříži, kde učil dějepis, zeměpis a tělocvik. Autor publikace: Kdy osadili Slované západní krajiny.

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…? Praha 1974.S.213. Lidové noviny, 11.5.1941, č.237, S.5.

Richard Špaček *23. 11. 1864 - +23. 9. 1925
Místo narození: Laškov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Potštát
Obory působení: náboženský spisovatel, teolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde v r. 1883 maturoval. Poté studoval teologickou fakultu. Vysvěcen byl v r. 1887. Poté působil v Potštátě (u Hranic), později v kostele u sv. Michala v Olomouci. Od r. 1891 katecheta německé reálky a v letech 1898 – 1903 profesorem náboženství na Slovanském gymnáziu v Olomouci, později univ. prof. věrouky, děkan CM fak bohoslovecké v Olomouci 1911–1912. Psal náboženské spisy.

Zdroj:

Seznam osob a řád veřejných přednášek na CM fak.bohoslovecké v Olomouci.Olomouc 1925.S.5.; Podlaha, A.: Bibliografie české katolické literatury náboženské.Praha 1923.S.21–32.;.

Karel Kohout *29. 1. 1900 - +5. 2. 1967
Místo narození: Lašovice
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Šumperk
Obory působení: odborný spisovatel, pomolog
Anotace:

Narozen na Rakovnicku. Pracovník Výzkumného ústavu ovocnářského v Šumperku. Ing. Karel Kohout je autorem mnoha publikací o ovocnářství.

Rudolf Klobouk *8. 5. 1885 - +13. 10. 1935
Místo narození: Lazničky
Místo úmrtí: Hranice
Místa pobytu: Bratislava (SR), Hranice, Kroměříž, Trnava (SR), Valašské Meziříčí
Obory působení: vojenský kapelník
Anotace:

Studoval nižší gymnázium v Kroměříži, pak elév u hudby pěšího pluku 72 v Bratislavě v r.1902. R.1910 v Kro­měříži u p.pl.25. Po r.1918 vojen.ka­pelník posádkové hudby v Kroměříži, Valašském Meziříčí, od r.1931 v Hrani­cích.Napsal asi 25 skladeb.

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.675.;.

Jan Kučera *8. 2. 1921
Místo narození: Lazničky
Místa pobytu: Brno, Přerov, Tršice, Výkleky
Obory působení: fotograf
Anotace:

Do školy chodil ve Výklekách a Tršicích. Za války dvakrát totálně nasazen v Německu. V roce 1957 nastoupil v Přerovských strojírnách, vystudoval střední průmyslovou školu, vyučoval fotografii. Fotografii a filmu se začal věnovat až po roce 1949. Odborné vzdělání získal v Brně. Jádrem jeho umělecké činnosti jsou filmy a videopořady. Obdržel Cenu města Přerova.

Zdroj:

Přerovské echo.únor 2001, S.10.

Julius Jeroným Christin *17. 2. 1849 - +29. 1. 1927
Místo narození: Lazníky
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Spytihněv, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Zlín
Obory působení: archeolog, pedagog
Anotace:

Studoval reálku a učitelský ústav v Olomouci. V letech 1868– 1870 učil ve Starém Městě u Uherského Hradiště, dále ve Spytihněvi a ve Zlíně. V letech 1881–1908 působil jako řídící učitel ve Veselí nad Moravou. Publikoval v pedagogickém a hudeb. tisku. Jeho články též v periodiku Komenský (1874). V době pobytu ve Starém Městě objevil v poloze " Na Špitálkách" část velkomoravského opevnění, dodnes označovanou jako Christinův val. O dřevním Velehradu psal do listu Komenský.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha SHV 1963.S.544.;. Sklenář, Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, Libri 2005. S. 249.;

Miroslav Komárek *20. 4. 1924 - +15. 8. 2013
Místo narození: Lazníky
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: bohemista, lingvista, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Absolvoval SG v Olomouci r. 1943, poté studium na FFUK v Praze do r. 1947, do r. 1949 na FFUP . Působil od r. 1949 na UP. V r. 1969 navržen na jmenování profesorem, v r. 1990 byl jmen. profesorem. 1987–1988 přednáškové pobyty na univerzitách v Rakousku, Švédsku, Dánsku. Zabýval se jazykovědnou bohemistikou, fonologií, morfologií, slavistikou a obecnou lingvistikou. Několik let byl vedoucím katedry bohemistiky a slavistiky. Člen českých a mezinárodních vědec. společností. Autor asi 160 studií a odb. článků. Laureát Ceny města Olomouce.

Zdroj:

Žurnál 1992, č.22.; V sýpkách ducha.Olomouc 1992.S.164.; ČBS XX.stol., 2.díl., Praha 1999., Kdo je kdo 91/92, ČSFR Federální orgány, 1.díl, Praha 1999. Parte.

Poznámka:

Prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.

Fotky:
Rudolf Linhart *8. 12. 1883 - +11. 7. 1915
Místo narození: Lechotice
Místo úmrtí: Velká Bystřice
Místa pobytu: Kroměříž, Město Libavá, Olomouc
Obory působení: básník
Anotace:

Studoval G v Kroměříži, bohosloví v Olomouci, v letech 1906–7 předseda Literární jednoty bohoslovců olomouc. Vysvěcen 1907. Působil v Horní Hynčině, Jestřebí, nyní souč. Město Libavá. 1911–1914 psal kritiky do Našince, přisp. do Archy, 1914 organizoval první výstavu katol. spisovatelů v Holešově. Člen DLU od r. 1913. pseud. Ahasver, Em. Smutný. Jeho pozůstalost zprac. Vilém Bitnar,

Zdroj:

/ba/: Odešel předčasně.Lid.dem., 1990, 2.8., S.5.;Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.27.;Poselství­.Olomouc 1938, S.302–303.; Vopravil, J.: Slovník pseudonymů..Praha, SPN 1973, S.888;

Lubomír Doležel *3. 10. 1922
Místo narození: Lesnice
Místa pobytu: Brno, Litovel, Nový Jičín, Šumperk, Toronto (Kanada), Zábřeh
Obory působení: bohemista, filolog, literární vědec, středoškolský pedagog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval na gymnáziu v Zábřehu a Litovli, kde r. 1941 maturoval. 1941–1944 působil jako učitel, 2 roky v koncentračním táboře. Po válce studoval FF UK Praha, 1948–1953 učil jako středoškolský profesor v Novém Jičíně a Šumperku. 1953–1968 v ČSAV.Emeritní profesor univerzity v kanadském Torontu. Čestný doktor Masarykovy univerzity v Brně.

Zdroj:

Slovník českých spisovatelů.To­ronto, 1982.;Schneider, Jan: Lubomír Doležel. In: Machala: Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu.Olomouc, FFUP 1990.S.117–118.;.Fabián, J.- Ševčíková, H.:Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě.A-Fi. Valašské Meziříčí 2009., S. 81.;

František Urban *3. 10. 1882 - +9. 11. 1957
Místo narození: Lesnice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog středoškolský, spisovatel
Anotace:

Profesor učitelského ústavu v Olomouci , kde učil přírodopis, fyziku a matematiku. Regionální.spi­sovatel: Krásy Olomouce, Jak jsme pracovali, aj.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.220.; Springer, Jan: Co dalo Šumpersko české literatuře.Šumperk 1974, S.20.;.

František Škopec *22. 7. 1883 - +6. 12. 1962
Místo narození: Lesnice
Místo úmrtí: Zábřeh
Místa pobytu: Štíty
Obory působení: publicista odborný, ředitel školy, učitel
Anotace:

Ředitel hospodářské školy ve Štítech, odb. články v region. a odb. tisku

Zdroj:

Springer jan: Co dalo Šumpersko české literatuře.Šumperk 1974, S.19.;.

Jan Zbořil *10. 7. 1879 - +11. 5. 1959
Místo narození: Lešany
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: učitel
Anotace:

zv. hanácký krojový apoštol.

Zdroj:

Dodatky KK 94/OK Prostějov, pí Štolbová.

Milan Křížek *9. 11. 1919 - +25. 6. 1985
Místo narození: Leština
Místo úmrtí: Zlín
Místa pobytu: Zlín
Obory působení: voják
Anotace:

Nadporučík čs. zahraniční armády na Západě. V roce 1939 odešel přes Jugoslávii do Egypta, pak do Francie a Anglie. Účastnil se bojů ve Francii, Anglii, Itálii, Skotsku. Vyznamenán medailí na Zásluhy. V r. 1946 byl demobilizován a pracoval ve Zlíně. Zemřel osamělý ve svém bytě a den jeho úmrtí nebylo možné stanovit přesně. Pohřben byl 25.6.1985.

Zdroj:

Filip,Z.: Cesty hrdinů V. Severní Morava. sv.91, 2006, S.33–37.

František Kruš *27. 10. 1898 - +14. 1. 1944
Místo narození: Leština
Místo úmrtí: Ochoz
Místa pobytu: Bludov, Loštice, Moravičany, Olomouc
Obory působení: učitel
Anotace:

Do školy chodil v Bludově, kde se vyučil řezníkem, za 1. svět. války byl těžce raněn a tak po r. 1918 studoval učitelský ústav v Olomouci a nastoupil své první místo v Doubravici. 1928 řídícím učitelem v Moravičanech, 1930 odešel do Loštic, 1932 se vrátil do Moravičan, kde se oženil. Pracoval jako funkcionář Sokola, režisér místního ochot. spolk

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk 1990.S.100–101.;.

Jan Linhart *22. 4. 1895 - +21. 12. 1944
Místo narození: Leština
Místo úmrtí: Vratislav (Polsko)
Místa pobytu: Cotkytle, Hrabišín, Litovel, Ruda nad Moravou
Obory působení: odbojář, pedagog
Anotace:

Působil jako učitelský pomocník v Cotkytli, poté v Rudě, před Mnichovem přeložen do Horní Olešné (n.m.č.obce Hrabišín), odkud odešel do Litovle, zde jmenován ředitelem měšťanské školy.Zapojil se do protifašistického boje.Zatčen 10.2.1944 ges­tapem.Vězněn v Olomouci, Brně a pak ve Vratislavi.V Šum­perku a v Rudě na Moravě pojmenována ulice.

Zdroj:

Filip, Z.: Kdo to byl Jan Linhart?-Kulturní život Šumperka 1962, č.9, S.8.; Bartoš, J.: Jan Linhart-pokrokový učitel a antifašista.-Severní Morava.Šumperk, sv.43, S.42–45.; Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk 1990.S.109–110.;.

Zdeněk Sklenář *15. 4. 1910 - +19. 4. 1986
Místo narození: Leština
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

Samostatně vystavoval v Praze od r.1946, v r.1978-Šumperk, Olomouc, Brno.R.1963 člen SČUG Hollar, od r. 1968 prof.VŠUP, kde vedl až do r. 1977 ateliér ilustrace a užité grafiky.Zasloužilý umělec 1973. Z ilustr­.knih: Mácha, K.H.: Máj.1956.;Mat­hesius, B.: Zpěvy staré Číny.1967;Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti.1964.

Zdroj:

Biografie: Pazderová, Eva: Zdeněk Sklenář=Výtvarná kultura, 1978, č.4, S.43–49.; Holešovský, František: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež.Praha, Albatros 1989, S.334–337.; Šmejkal, F.: Zdeněk Sklenář.P., Odeon 1984.;Dvořák, F.: Z.Sklenář.=Severní Morava, sv.39, S.32–39.; Hoffmeistrová, J.: Z.Sklenář.=Li­terární měsíčník, 1974, č.10, S.122–123.;
Ševčíková, Hana: Ilustrátoři dět.knihy.Olomouc, OK 1989.; Nezbeda, V.: Z.S. a čs.známková tvorba.=SM, 1988, sv.55, S.64 – 66.; Hanácké noviny, 18.4.1996, S.3., .

Zdeněk Brachtl *21. 5. 1953 - +12. 4. 1999
Místo narození: Leština
Místo úmrtí: Jeseník
Místa pobytu: Javorník, Mikulovice, Olomouc, Opava, Šumperk, Vidnava, Zábřeh
Obory působení: archeolog, kronikář města, muzejní pracovník, redaktor, učitel
Anotace:

Studoval v letech 1968–1971 na gymnáziu v Zábřehu. Poté v 1971–1975 studoval Pedagogickou fakultu UP obor český jazyk a dějepis, a dálkově bakalářské studium středověké archeologie na Slezské univerzitě v Opavě (od r. 1995), jež nedokončil. Hned po promoci učil na ZŠ Mikulovice a ještě v letech 1975–1995 byl odborným pracovníkem a historikem OVM v Šumperku, od r. 1996 ředitelem Vlastivědného muzea v Jeseníku. V období 1998–1999 byl místopředsedou pobočky ČAS pro severní Moravu a Slezsko. Od 80. let prováděl výzkumy na Jesenicku, Opavsku a Osoblažsku. Výzkumy prováděl v Javorníku, v Jeseníku, v Skorošicích u Žulové, ve Vidnavě, na Bruntálsku. Publikoval ve sborníku Severní Morava, Pravěk a j, vlastivědná periodika. Od r. 1982 kronikář města Jeseník.

Zdroj:

Sklenář,Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha Libri 2005. S.88. BSSSM Ostrava 2000,č.1 (13). S. 21–24. Nekrolog. Severní Morava 1999. 78.;

Vincenc Vávra *26. 6. 1849 - +5. 1. 1936
Místo narození: Lhota pod Hořčičkami
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Hradec Králové, Přerov
Obory působení: pedagog
Anotace:

Studoval gymnázium v Hradci Králové, spolužák Aloise Jiráska. Ředitelem gymnázia v Přerově 1899–1918. V r. 1895 mu vyšla u J. Otty v Praze kniha Životopis B. Němcové. Přispěl do sborníku B. Němcová, vyd. r. 1912. 1913 otiskl Korespondenci a zápisky B. N. Měl přátelské styky s potomky B. N. , na 50. výročí smrti spisovatelky pozval do Přerova nejstarší dceru BN Bohdanu.

Zdroj:

Čechák, Vl. : Literatura přerovského regionu. Olomouc FFUP 1981, S. 24–25. /Dipl. práce, archiv FFUP, č. 4072/;.

Poznámka:

Narozen v Újezdci u České Skalice – nyní součást obce Lhota pod Hořčičkami.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8