Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 64
Jan Evangelista Kosina *22. 12. 1827 - +10. 12. 1899
Místo narození: Josefov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Hranice, Praha
Obory působení: prozaik, středoškolský pedagog
Anotace:

První ředitel českého gymnázia v Olomouci v letech 1867–1877, též okresní inspektor okresu hranického. V roce 1877 jmenován zemským inspektorem v Praze. Autor knih: Hovory olympijské (Brno,b.r.)
Život starého kantora. (Olomouc, Promberger 1899).

Zdroj:

Fischer, Richard: Olomoucký památník 1848–1938. Olomouc 1938. S.149–152.; Boroviška, Leopold: O Janu E.Kosinovi.In: Středisko. Sborník VSMO, 70–71, 1987–1988,č.11.S.8–10.

František Havelka *10. 7. 1905 - +24. 2. 1986
Místo narození: Jistebnice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Káhira (Egypt), Lipník nad Bečvou, Olomouc, Plzeň, Praha, Přerov, Staré Hobzí, Tábor
Obory působení: matematik, středoškolský pedagog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v obci Podol-Orlov (n.m.č. Jistebnice). Po vychození obecné školy studoval reálné gymnázium v Táboře, kde maturoval v roce 1926. Poté odešel do Prahy na Přírodovědeckou fakultu KU a ČVUT , kde získal roku 1931 kvalifikaci pro vyučování matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách.Svou učitelskou dráhu začal na měšťanské škole ve Starém Hobzí, 1934–1940 působil jako středoškolský profesor na reálce v Lipníku a pak 1940–1952 působil v Přerově, zprvu do 1949 na gymnáziu. V roce 1948 oddržel titul Ing., v oboru zeměměřičském, po dálkovém studiu VŠT v Brně a tyto znalosti uplatnil v letech 1949–1952 na Zemědělské technické škole, kde vyučoval. Své pedagogické vzdělání si rozšířil studiem pedagogiky a psychologie na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, kde roku 1953 obhájil disertační práci a získal titul PaedDr. Dráhu vysokoškolského učitele započal roku 1955 na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni jako odborný asistent a později zástupce docenta pro obor deskriptivní geometrie.Odtud přešel roku 1957 do Olomouce na Přírodovědeckou fakultu, v roce 1963 habilitoval a byl ustanoven docentem na Katedře algebry a geometrie PřF UP.Externí činnost v Káhiře na technické univerzitě 1971–1974.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.;. Krutský, Fratišek: František Havelka.In: Zakladatelé a pokračovatelé­.Olomouc, UP 1996.S.58–59.;

Josef Břoušek *26. 10. 1926
Místo narození: Jiříkovice
Místa pobytu: Olomouc, Slavkov
Obory působení: hobojista, hudebník
Anotace:

Hoboj.V MFO působil od 20.10.1949 do konce zezony 1951. Začátkem roku 1960 přišel do Slavkovského orchestrálního sdružení.

Zdroj:

Katalog členů MFO.

Poznámka:

Jiříkovice (okr.Brno venkov)

Josef Poulík *6. 8. 1910 - +28. 2. 1998
Místo narození: Jiříkovice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: akademik, archeolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1950 – 1957 přednášel a vedl semináře jako externí učitel na FFUP a na Vysoké škole pedagogické v Olomouci. Čestný člen Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, akademik ČSAV /1972/.

Zdroj:

BIO ČTK/1985. ;Měřínský, Zdeněk: K životnímu jubileu akademika Josefa Poulíka. VVM, XLII, 1990, č. 2, S. 260 – 262. /Bibliografie, fo­to/.

M.V. Jiroušek *25. 10. 1903 - +6. 4. 1983
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Jihlava, Olomouc
Obory působení: folklorista, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Učil na SG od.r.1939.Paed­.1951 UP Olomouc, kde odb.asistent 1954–1961.Celá jeho činost prostoupena láskou k lid.tanci a písni zejm.hanácké.Autor hanác.lid.písní, koled.S O.Siro­vátkou vydal Písně z Hané.P.1954­.Sbíral lid.písně v olomouckém kraji.Člen JČSMF, učil na přírodověd.fak­.UP.Zasloužilý učitel.Jeho pozůstalost a sbírka písní v MM v Brně, část u prof.Šindlera, část v muzeu Olomouc.

Zdroj:

Československý hudební slovník.1.Praha, SHV 1963, S.613.; Zpěvník prof.M.V.Jirou­ška.in: Gaudeamus.Revue sekce SG při VSMO.1973.

Alena Macourková *7. 11. 1946
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Prostějov
Obory působení: knihovnice
Anotace:

Po absolvování dvouleté nástavby SKŠ Brno 1965, působila od roku 1966 v OK Prostějov, od roku 1995 v OK Olomouc ve funkci vedoucí půjčovny pro dospělé.

Otakar Reiss *24. 9. 1890 - +2. 5. 1945
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místo úmrtí: Terezín
Místa pobytu: Praha, Šumperk
Obory působení: lékař, odbojář
Anotace:

Vystudoval Lékařskou fakultu KU v Praze. Byl jmenován ředitelem léčebny dětské tuberkulozy v Šumperku. V Šumperku založil i poradnu Masarykovy ligy proti tuberkuloze. Veřejně působil v Národní jednotě i v Sokole. Za války pomáhal lidem ohroženým prac. nasazením v Říši a navázal kontakt s odboj. protinacist. hnutím. V únoru 1944 byl zatčen gestapem a vězněn na Pankráci. Zemřel na tuberkulozu v Terezíně.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.3.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1995.S.93.;

Jan Křtitel Sallaba *27. 3. 1852 - +11. 8. 1918
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místo úmrtí: Bukovany
Místa pobytu: Budapešť (Maďarsko), Olomouc, Velká Bystřice, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: houslista, pedagog
Anotace:

Člen orchestru dvorní opery ve Vídni, konc.mistr.král­.opery v Budapešti v letech 1872–92, v letech 1897–1915 vyučoval na hud.šk.Žerotín v Olomouci, v dívčím ústavě Petingeu.Pohřben ve Velké Bystřici.

Zdroj:

Československý hudební slovník, II. díl. Praha, SHV 1965, S. 466;.'

Blasius Slaninus *3. 2. 1588 - +5. 5. 1653
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místo úmrtí: Jičín
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: rektor univerzity
Zdroj:

Fiala,J. Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860. Žurnál UP.č.31.,17.6­.2005, S.9.

Antonín Karásek *20. 5. 1853 - +8. 9. 1901
Místo narození: Jindřichův Hradec
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Uherské Hradiště
Obory působení: odborný publicista, pedagog středoškolský, veřejný činitel
Anotace:

Syn měšťana a řeznického mistra. V letech 1866–1874 studoval gymnázium v rodišti, poté klasickou filologii do r. 1878 na FFUK v Praze. Od r. 1879 působil jako suplent na Slovanském gymnáziu v Olomouci, r. 1882 přešek na matiční gymnázium v Uherském Hradišti. Do Opavy odešel r. 1889 a o dva roky později se tam oženil a měl čtyři syny. Na gymnáziu vyučoval latině, řečtině, češtině a tělocviku. Vedl učitelskou knihovnu a v programech gymnázia publikoval seznam knih. Na veřejnosti vyvíjel aktivní činnost zejména v Sokole. Od 1893 řídil pěvecký spolek Křížkovský a od května 1896 byl jeho starostou. Zprávy publikoval ve VMO.

Zdroj:

Profesor A.K. In: VMO, 10, 1902, S.2–7. BSSSM,seš.3 (15.) Ostrava 2002.S. 71.

Bohuslav Kozák *28. 10. 1903 - +13. 11. 1938
Místo narození: Jimravov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Praha
Obory působení: malíř akademický, pedagog
Anotace:

Narozen v Ubušíně. (nyní součást obce Jimravov).

Abs. AVU 1927, prof. Nechleba. Působil na Slovensku. Obrazy ze školního prostředí, podobizny.

Zdroj:

Toman: Slovník výtv.umělců.1­. Praha 1947.S.547–548.;.'

Vilém Mrštík *14. 5. 1863 - +2. 3. 1912
Místo narození: Jimramov
Místo úmrtí: Diváky
Místa pobytu: Babice, Berlín (Německo), Dalmácie (Chorvatsko), Olomouc, Oslavany, Paříž (Francie), Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: esejista, prozaik, překladatel
Anotace:

Bratr spisovatele Aloise, překladatele Norberta a lékárníka Františka. Rodina se 1874 přestěhovala do Brna, kde Vilém studoval gymnázium a podílel se na vydávání třídního časopisu. R. 1884 se odstěhoval do Prahy, kde pokračoval ve studiu gymnázia, kde maturoval r. 1885 a poté studoval právnickou fakultu. Záhy přerušil studium a plně se věnoval literatuře. Patřil mezi návštěvníky Masarykova ruského kroužku. R. 1887 navštívil Mnichov, kde poznal malíře J.Uprku 1888 navázal kontakty ve Vídni se V. Kučerou s kterým spolupracoval na časopisu Čs. revue. R. 1891 byl krátce zaměstnán jako úředník Úrazové pojiš´tovny. R. 1892 následoval rodiče, kteří se přestěhovali do Divák za bratrem Aloisem, který zde byl správcem školy. Díky aktivitě osobou bratrů se Diváky staly centrem moravské kultury, r. 1893 tu oba bratři založili knihovnu, kam zajížděli moravští a čeští umělci, s nimiž udržoval Vilém i bohatou korespondenci. . R. 1894 se při návštěvě u Gabriely Preisové seznámil se Zdenkou Braunerovou a zasnoubil se s ní.. R. 1895 pobýval na její pozvání v Paříži a r. 1897 zasnoubení zrušil. V roce 1904 se oženil s Boženou Pacasovou z Hejčína u Olomouce.

Zdroj:

Lexikon české literatury. III. Praha 2000. S. 348–354.;

Josef Podpěra *7. 11. 1878 - +18. 1. 1954
Místo narození: Jílové u Prahy
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: botanik, pedagog středoškolský
Anotace:

Profesor přírodopisu na SG v Olomouci 1903–1908, poté v Brně na reálce.

Zdroj:

Seznam jeho prací ve Sborníku klubu přírodovědeckého v Brně, roč.XI;ČSVMO, roč.LI.Knižně: Květena Hané.Brno 1911. .Biografie: Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938, S.228. Símě hořčičné.Olomouc 1947, S.72–73.; Otruba, Josef: PhDr.Josef Podpěra padesátníkem.ČVSMO, 40, 1928, S.156.;.

Vladimír Kovář *18. 5. 1899 - +11. 7. 1950
Místo narození: Jilemnice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: malíř akademický
Anotace:

V letech 1918–1923 stud. AVU Praha, prof. Nechleba, Švabinský, 1923–24 studijní cesta Paříž. Maluje podobizny a krajiny. Souborná výstava v Prostějově r. 1933.

Zdroj:

Toman, P.: Slovník čes.výtvarných umělců.I., S.546.;.

Josef Metelka *21. 8. 1912 - +12. 7. 1979
Místo narození: Jilemnice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: děkan fakulty, matematik, pedagog vysokoškolský, rektor univerzity, zpěvák
Anotace:

Od roku 1948 – 1970 působil na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1950–1952 děkanem pedagogické fakulty UP, později působil na přírodovědecké fakultě UP. V letech 1966–1969 zde vykonával funkci rektora. Kromě matematiky byla jeho zálibou hudba a zpěv, působil v mužském pěveckém sboru Nešvera.

Zdroj:

Zakladatelé a pokračovatelé­.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.S.152–153;

Poznámka:

prof. RNDr. Josef Metelka.

Milan Černý *17. 8. 1933 - +22. 2. 1999
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Bratislava (SR), Olomouc
Obory působení: antropolog, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu v UK Bratislava a LF UP v Olomouci, kde působil od roku 1974. Český lékař anatom; docent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jmenován v roce 1983. Byl dlouholetým členem *České společnosti antropologické a předsedou její olomoucké pobočky. Zabýval se zejména *osteologií, ale studoval rovněž křesťanské filozofy a přednášel i na Křesťanské akademii. Mezi jeho stěžejní práce patří studie o pohlavních rozdílech na *dlouhých kostech končetin člověka: Určování pohlaví podle postkraniálního skeletu (1971). (Ladislava Horáčková)

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomouc.univer­zity.Ostrava Profil 1973, S.353.;. Encyklopedie antropologie. web.

Poznámka:

Doc.MUDr. et RNDr. Milan Černý, CSc.

Amálie Ambrosová *15. 4. 1867 - +26. 2. 1929
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Milán (Itálie)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: předsedkyně Pöttingea
Anotace:

V r. 1887 se provdala za advokáta JUDr. Julia Ambrose /1855–1925/, po r. 1918 se odstěhovala do Prahy.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1948–1918.Olomouc 1938.S.7–8.;.

Josef Bláha *14. 7. 1946
Místo narození: Jihlava
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olomouc, Šternberk, Telč
Obory působení: archeolog, historik, hudebník, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Po maturitě na gymnáziu v Telči studoval archeologii na FF UJEP Brno v letech 1963–1968 (PhDr. 1983). Působil jako archeolog nejprve v Uměleckohis­torickém (později Okresním) muzeu v Kroměříži a to v letech 1969–1973, pak v letech 1973–1992 v Památkovém ústavu v Olomouci (od r. 1980 jako vedoucí archeologického oddělení), na částečný úvazek i poté, co se stal odborným asistentem katedry dějin umění na FFUP v Olomouci. Specializuje se na ranný a pozdní středověk. Od r. 1973 provádí záchrané a předstihové odkryvy v historickém jádru Olomouce, též ve Šternberku.

Zdroj:

Dohnal, Vít: Olomoucká archeologie a její proměny.Olomouc VSMO 2008. S.50–61.; Sklenář, Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, Libri 2005. S.77–78.; Videozáznam o hudební činnosti.

Jaroslav Dejmal *2. 5. 1892 - +3. 10. 1975
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: cukrář
Anotace:

Jeden z největších cukrářů minulého století. Firma Dejmal byla zárukou kvality a oborové vytříbenosti.

Věra Marková *10. 9. 1941
Místo narození: Jihlava
Místa pobytu: Čáslav, Jaroměř, Olomouc
Obory působení: sbormistryně, učitelka hudby
Anotace:

Absolvovala obor Hudební výchova a čeština na FFUP v Olomouci a působila od r. 1962 na pedagogické škole a gymnáziu v Jaroměři. Od otevření Střední pedagogické školy v Čáslavi roku 1975 vyučuje hudební výchovu a vede dívčí pěvecký sbor, který nahrával v Českém rozhlase.

Zdroj:

Stárek, Z.: Slovník českých sbornistrů.II. Praha, Divadelní ústav 1982.S.339.;

Jára Pospíšil *26. 1. 1905 - +11. 2. 1979
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: zpěvák
Anotace:

Od sezóny 1930/31 působil v olomouckém divadle. Za 3 roky nastudoval 30 oper a 5 operetních rolí. Poté dostal angažmá v Praze.

Zdroj:

Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby.Praha 1990.S.432.;.

Ferdinand Schenk *28. 10. 1867 - +24. 2. 1935
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Libina, Oskava, Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: botanik, učitel
Anotace:

Absolvoval učitelský ústav ve Vídni. Působil jako učitel na vesnických školách v Čechách i na Moravě. Zejména za svého učitelského pobytu na Šumpersku se věnoval botanickému výzkumu. Působil od r. 1905 ve Václavově (n.m.č. Oskava), v Temenici (n.m.č.Šumperk a v obci Obědné (n.m.č.Libina).Jeho bohaté sbírky jsou uloženy v muzeích v Brně, Olomouci a v Šumperku.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.122;

Miroslav Strnad *9. 1. 1958
Místo narození: Jihlava
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: fyziolog, pedagog vysokoškolský, vědecký pracovník
Anotace:

Vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny, v r. 1998 obdržel Cenu města Olomouce v oblasti přírodní vědy. V Olomouci působí od 14.5.1992 na Katedře botaniky PřF UP jako vedoucí laboratoře růstových regulátorů.

Zdroj:

Ševčíková, H. -Petřík, M. : Cena města Olomouce 1997–1998. Olomouc 1998; ;

Poznámka:

Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

Joannes Waldt *6. 6. 1632 - +20. 12. 1705
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: rektor univerzity
Anotace:

Rektor univerzity v letech 16.1. 1678–21.3. 1681 v Olomouci.

Zdroj:

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860. Žurnál UP. č.21, 7.4.2006. S 7.

Jan Beneš *1. 6. 1934 - +4. 10. 1977
Místo narození: Jihlava
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Hranice, Litovel, Olomouc
Obory působení: archeolog, numismatik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1958 absolvoval latinu a dějepis na FFMU v Brně, pak i klasickou archeologii. Působil zprvu v muzeích v Hranicích a v Litovli. Interním aspirantem se stal na FFUP v Olomouci (CSc.1965) a od r. 1966 byl odborným asistentem klasické archeologie na FF UJEP v Brně. Zabýval se hlavně balkánskými provinciemi Římské říše, prováděl i soupis antických památek a námezů antických mincí na Moravě. Byl tajemníkem brněnské pobočky Numismatické komise ČSAV.

Zdroj:

Sklenář, Karel: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, Libri 2005.S.69.;

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3