Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 102
Volfgang Friedrich Hofmann *19. 11. 1629 - +1. 1. 1664
Místo narození: Dlouhá Loučka
Místo úmrtí: Landek (Polsko)
Místa pobytu: Řím (Itálie), Uhřice, Zlín
Obory působení: statkář
Anotace:

R. 1638 byl nucen se svými rodiči opustit zemi. 1655 slavnostně v Římě přestoupil ke katolictví, takže mu zůstal veškerý otcovský majetek na Moravě. 1655 zakoupil statek Uhřice a 1657 statek Lešnou (n.Zlín).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.2.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994.S.49.;

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 0. 0. 1664

Tomáš Garrigue Masaryk *7. 3. 1850 - +14. 9. 1937 „“
Místo narození: Hodonín
Místo úmrtí: Lány
Místa pobytu: Litovel, Olomouc
Obory působení: prezident ČSR
Anotace:

T. G. Masaryk – 1. prezident Československa v období od 14. 11. 1918 – 14. 12. 1935. V roce 1926 navštívil Litovel.

Jan Čermák *23. 5. 1854 - +26. 3. 1940
Místo narození: Havlíčkův Brod
Místo úmrtí: Lázně Bělohrad
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: filolog
Anotace:

Školní rada Slovanského gymnázia v Olomouci, kde profesorem klasických jazyků od 1880–1911, kdy odešel do penze. V Olomouci zůstal až do r. 1917, kdy se odstěhoval do Prahy a odtud v r. 1937 na trvalo do Lázní Bělohrad. Pohřben v Praze, Olšany.

Zdroj:

Kubíček, F.: Památce vzácného pedagoga.In.: Za hlasem Komenského.Olomouc 1957. S.119–120.;.

Karl Eugen Joseph Kraus *7. 5. 1866 - +17. 8. 1919
Místo narození: Ostrava
Místo úmrtí: Lázně Jeseník
Místa pobytu: Vídeň (Rakousko)
Obory působení: advokát, majitel realit, politik komunální
Anotace:

Syn Josefa Krause (1828–1881). Po studiu práv na univerzitě ve Vídni promován r.1892. V Moravské Ostravě se věnoval advokátní praxi a správě realit. Otec 4 synů. Velký nacionalista. Zemřel při léčení v lázních na srdeční mrtvici.

Zdroj:

BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S.57.

Žofie Hekelová *11. 11. 1920 - +20. 7. 1993
Místo narození: Konice
Místo úmrtí: Lechovice
Místa pobytu: Loštice
Obory působení: spisovatelka
Anotace:

Autorka dvou povídkových próz, románů a rozhlasových her. Členka Moravského kola spisovatelů v Brně.

Zdroj:

Filip, Zdeněk: Kulturně historický kalendář okresu Šumperk 1995.Šumperk 1994, S.25. Filip,Z.: Biografický slovník okresu Šumperk. Šumperk, OVM 2001. S. 27.

Tomáš Čep *3. 9. 1888 - +17. 10. 1959
Místo narození: Želechovice
Místo úmrtí: Leopoldov (SR)
Místa pobytu: Brno, Frýdek-Místek, Moravské Budějovice, Olomouc, Opava, Praha
Obory působení: sociolog, středoškolský pedagog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Vlastním jménem Tomáš Čepelák. Gymnázium začal studovat v Olomouci, ale dokončil je v Místku. Poté v letech 1907–1912 studoval na Filozofické fakultě v Praze filologii, PhDr. r. 1913. Poté začal vyučovat na reálném gymnáziu češtinu v Moravských Budějovicích, v letech 1922–1926 v Opavě a dalším jeho působištěm bylo Brno. Od r. 1933 přednášel také na Vyšší lidové škole selské zemědělskou problematiku. Postupně se tak vyvíjel od folkloristiky k sociologii. R. 1935 sehabilitoval na brněnské univerzitě a začal působit na Vysoké škole zemědělské v Brně. Zapisoval a upravoval pohádky ze slezské oblasti, věnoval se jim též badatelsky. Shromáždil na 180 pohádek a povídek a sbírku doprovodil odborným výkladem. Publikoval v Zemědělském pokroku, Věstníku Čes. akad. zemědělské, Věstníku Matice opavské. /Lidové povídky slezské; Selství v literatuře moravskoslezské; Hlučínské písničky lidové aj. Za své názory vězněn v obobí nacismu a v 50. letech. Zemřel ve věznici v Leopoldově (na Slovensku). Pohřben v Brně.

Zdroj:

Slezský sborník 67, 1969, č.4, S.560–562.; Biografický slovník Slezska a severní Moravy, č.11, Ostrava 1998. S.21–22.;

Poznámka:

Prof. PhDr. Tomáš Čep

Jakub Koutný *6. 7. 1894 - +4. 2. 1960
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Leopoldov (SR)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: důstojník, politický vězeň, redaktor
Anotace:

Po maturitě na Vyšší hospodářské škole v Olomouci narukoval na vojnu.. Po 1. světové válce sloužil v armádě. V roce 1921 byl ve zpravodaj ské službě jako velitel pro východní Polsko, Moravu a Slovensko. V civilním životě byl redaktorem různých deníků (České slovo). Po okupaci odešel z vlasti a spolu s generálem Svobodou organizoval boj proti nacistickému Neměcku. Po válce pracoval ve vojenské misii Berlin s úkolem zajistit průzkum našich hranic. V roce 1949 byl zavřen na Pankráci a odsouzen na 25 let. V roce 1960 byl umučen.

Zdroj:

Holické noviny.č.1/2002;

Jan Vlk *8. 7. 1822 - +31. 7. 1896
Místo narození: Telč
Místo úmrtí: Lesná
Místa pobytu: Brno, Hranice, Jihlava, Olomouc, Znojmo
Obory působení: básník, právník
Anotace:

Studoval gymnázium v Jihlavě, filozofii v Brně a práva v Olomouci. V Olomouci byl v čele radikální skupiny studentů, spoluzakladatel čes. spolku Slovanská lípa. Skládal vlastenec. básně. Sloužil jako právník u olomouckého magistrátu, do roku 1861 byl notářem ve Znojmě.

Zdroj:

Dva moravští buditelé.=ZVSMO 1982, č.17–18, S.48.; Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci.I.Praha SPN 1981.S.75.;

Hynek Krásný *13. 7. 1855 - +30. 12. 1907
Místo narození: Horní Cerekev
Místo úmrtí: Leština
Místa pobytu: Brno, Dačice, Pelhřimov, Sudkov, Třeboň, Zábřeh
Obory působení: ředitel školy, učitel
Anotace:

Studoval na učitelském ústavu v Pelhřimově a dvakrát přestoupil na reálné gymnázium do Třeboně a učitelský ústav do Kutné Hory. Pedagogickou činnost zahájil 1877 na škole v Dačicích. Poté učil u minoritů v Brně, ve Štěpánovicích, Uhřínově a Postoloprtech, kde 1882–1885 řediteloval. Později odešel na severní Moravu a učil v Sudkově a Leštině. V roce 1892 se stal jednatelem výboru pro zřízení českého gymnázia v Zábřehu.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk: Oblastní rada ČMOS, 1990.S.98–99.;

Alois Gregor *14. 12. 1888 - +8. 9. 1971
Místo narození: Kožušice
Místo úmrtí: Letovice
Místa pobytu: Brno, Telč
Obory působení: pedagog
Anotace:

V letech 1912–1958 učitel na středních a vysokých školách. Publikovat začal r. 1914. Od r. 1919 na MU Brno jako externí lektor slovenštiny, od r. 1930 českého jazyka, habilitoval se r. 1946. Předseda Muzejního spolku v Brně (23 let), vedoucí redakce VVM, autor mluvnic, monografie o F. Bartošovi. Bibliografie 1100 článků ve sborníku k 70. narozeninám.

Zdroj:

Rodné zemi. Sborník k 70. narozeninám. Brno 1958.; Smuteční projevy. , Foto. -VVM, 23, č. 3, 1971, s. 432–435.; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře. Olomouc 1947, s. 35. ;.

Rudolf Hruška *7. 5. 1882 - +13. 6. 1953
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Letovice
Místa pobytu: Jevíčko, Olomouc
Obory působení: dirigent, hudební pedagog, sbormistr
Anotace:

Narozen v Hejčíně u Olomouce.Učitel hudby v olomouckém Žerotínu. V letech 1912–1933 učitel zpěvu na reálném gymnáziu v Jevíčku; . Dirigent pěveckého spolku Ctibor. Vydal drobné skladby pro klavír.

Zdroj:

Stárek, Z.: SČS I.Praha 1982.S.180.;.

Poznámka:

Hejčín je součástí města Olomouc.

Jiří Mlčoch *14. 6. 1922 - +26. 6. 1981
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Letovice
Místa pobytu: Brno, Letovice, Opava, Praha
Obory působení: návrhář textilií
Anotace:

1940 získal výuční list jako obchodní příručí. 1942–1945 totálně nasazen. 1945–1949 studoval ŠUŘ v Brně, textil. odd., prof. F. Malý. 1949–1957 zaměstnán jako návrhář bytových textilií v TT v Letovicích. Od 1958 působil v Praze v Ústavu bytové a oděvní kultury jako ved. odd. výtvarné estetické výchovy. Spolupracoval s divadlem Z. Nejedlého v Opavě, JAMU v Brně, Divadlem ABC v Praze, kde navrhl kostýmy ke hře „Malováno na skle“.

Zdroj:

Bránský, Jaroslav: Výtvarní umělci v okrese Blansko. Blansko, OK 1990. S. 73.

Václav Hartl *22. 9. 1918 - +21. 8. 1970
Místo narození: Horní Štěpánov
Místo úmrtí: Liberec
Obory působení: divadelní režisér
Zdroj:

OK Prostějov, květen 1994.;ml: Odešel zanícený divadelník.Svoboda, 3.9.1970, č.208, S.4.;.

Maxmilián Hájek *15. 8. 1909 - +16. 3. 1969
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Liberec
Místa pobytu: Kladno, Košice (SR), Liberec, Olomouc, Plzeň, Praha
Obory působení: dirigent, sbormistr, skladatel
Anotace:

Sbormistr v Olomouci. Poté v Liberci 1952–1961. Je autorem klavír. skladeb Moravské tance/P. 1943/;z orches­trálních skladeb: Moravské obrázky, provedeny v Liberci r. 1953. Písně- Moravské písničky. FU 1943. ;

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.390.;.

Cyril Stejskal *31. 12. 1890 - +10. 9. 1969
Místo narození: Štarnov
Místo úmrtí: Liberec
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: psycholog, středoškolský pedagog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1910 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Po vysokoškolských studiích na KU v Praze se začal zajímat o studium osobnosti dítěte. Působil na pražských gymnáziích, kde vyučoval latinu a francouzštinu. Hlubší odborný zájem prokázal nejen získáním doktorátu filozofie, ale především svou badatelskou činností v oblasti pedagogiky a vývojové psychologie.

Zdroj:

Musil, J. : Doc. PhDr. Cyril Stejskal (1890–1969). In: Primum necessarium je vzdělání a mravnost. Olomouc, Slovanské gymnázium 1997. S. 121–125. Kovaříčková-Jedličková, E. : Návrat C. Stejskala. In: Primum. . . S. 125–127. Fotografie.

Jaromír Žid *12. 6. 1898 - +18. 11. 1954
Místo narození: Police nad Metují
Místo úmrtí: Liberec
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: dirigent opery
Anotace:

V letech 1935–1945 dirigent opery Městského divadla v Olomouci, po r. 1945 působil v Liberci.

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.S.1018­.;.

Emilián Glocar *11. 7. 1906 - +10. 2. 1985
Místo narození: Lukavice
Místo úmrtí: Liberty Ville (USA)
Místa pobytu: Zábřeh, Zvole
Obory působení: básník, prozaik, učitel
Anotace:

Po smrti rodičů (matky 1917), žil u příbuzných ve Zvoli.Při oslavách 28.10.1918 byl těžce raněn.1923 mat.na G v Zábřeze.Čes­koslovenskou církví byl poslán na studia pravoslavného bohosloví do Sarajeva, 1928 se vrátil do vlasti, aby učil pravosl.náb.na obec.školách.Z e­xistenčních důvodů se vrátil v r. 1929 zpět do Chorvatska a stal se popem v sever.Jugos­lávii.Redaktor čas.srbské pravosl.církve­.1939 byl církví poslán do USA, kde se usadil.Rád maloval, ikonografie.Vy­učoval malířství.Své expresivní obrazy vystavoval v USA, r.1966 též v Šumperku.Autor historie vlastního olomouc.rodu, která vyšla v trilogii : Olomoucká romance;Gabriel, písař olomoucký;Olo­moucké elege;

Zdroj:

Lexikon české literatury.I.Praha 1985.S.803 – 804.;.

Jan Miller *17. 9. 1650 - +21. 9. 1723
Místo narození: Sedzimierow u Zlotoryje (Polská republika)
Místo úmrtí: Liběšice
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: rektor
Anotace:

40. rektor olomoucké koleje a univerzity Tovaryšstva Ježíšova v letech 17.12.1711 – 24.2.1715.

Zdroj:

Žurnál UP, č. 27, 10.11./2006, S. 7–8; Žurnál UP, č.28, 24.11.2006, S. 9;

Milan Balabán *3. 9. 1929 - +4. 1. 2019
Místo narození: Boratín (Ukrajina)
Místo úmrtí: Libice nad Cidlinou
Místa pobytu: Praha, Zábřeh
Obory působení: básník, kněz, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Po maturitě na gymnáziu v Zábřehu r. 1948, studoval v letech 1948–1952 na Komenského bohoslovecké fakultě v Praze. Postupně byl vikářem a poté farářem v českobratrských sborech v Šenově, Strmilově, Semtěši, Praze – Radotíně. V roce 1969 studoval na Ekumenickém institutu v Chateau de Bossey ve Švýcarsku. V roce 1974 byl zbaven státního souhlasu ke kněžské službě a do roku 1990 pracoval v různých povoláních(úředník, pomocný dělník, uklízeč). Od roku 1990 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlově v Praze, od r. 1995 přednáší na teologické fakultě tamtéž,kde byl jmenován v témž roce profesorem. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77, pořádal bytové semináře, soukromě vyučoval hebrejštinu. V letech 1987–1993 spolupracoval s Local Examinations Syndicate for Religious Studies při oreganizování dálkového studia teologie. Byl členem překladatelské skupiny pro Starý zákon, která připravovala český ekumenický překlad Bible ( 1968–1985), je členem redakčních rad řady křesťanských časopisů. Je editorem edice Rosa na ratolestech: z odkazu evangelických kazatelů nakladatelství Kalich. Uspořádal sborník k 70 tinám L.Hejdánka, je zastoupen v mnoha sbornících. Odborné publikace vydával už v samizdatu. Pod pseudonymem Karel Flossman vyšla v roce 1989 " Moudrost se Starém zákoně. Na svém kontě má přes deset knih. Básnickou tvorbu z let 1953–2003 přinesl titul Hudba pro pozůstalé (Torst, Praha 2006), který obsahuje 55 básní a nekolik kreseb. Žil v Praze.

Zdroj:

LES – In: Salon č.504, 1.2.2007. Literární příloha Práva.

Poznámka:

univ.prof. ThDr. Milan Balabán

Leopold Šrubař *10. 11. 1892 - +25. 7. 1972
Místo narození: Ostravice
Místo úmrtí: Libina
Místa pobytu: Brno, Šumvald
Obory působení: hudební pedagog, klavírista, varhaník
Anotace:

Hudbu studoval v Brně, kde jako žák L. Janáčka absolvoval varhanickou školu, později konzervatoř. Do Šumvaldu se přistěhoval v roce 1922. Byl vynikajícím varhaníkem a klavíristou a naučil mnoho dětí hrát na hudební nástroje. Založil tzv. Šrubařovu dechovku. 1949 se odstěhoval do Libiny, kde zemřel. Pohřben byl na hřbitově v Šumvaldu.

Zdroj:

Šumvaldské noviny, č.11, 6.11.2002;

Cornelius Preiss *20. 5. 1884 - +1. 4. 1944
Místo narození: Opava
Místo úmrtí: Linz (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc, Štýrský Hradec (Rakousko)
Obory působení: historik hudební, hudební pedagog
Anotace:

Narozen v rodině úředníka. Studoval v Olomouci hudbu u regenschoriho dómu sv. Václava Josefa Nešvery a na hudební škole ve Štýrském Hradci. Poté pokračoval ve studiu fyziky a mineralogie na univerzitě tamtéž, kde 1907 promoval na Dr.phil a r. 1911 vykonal státní zkoušku způsobilosti vyučovat hudebním předmětům. Působil v letech 1908–1924 na hudebních učilištích a na státních středních školách. R. 1929 mu byl propůjčen titul prof.

Zdroj:

BSSSM,seš.3(15­.).Ostrava 2002.S.96–97.

Adolf Paar *22. 4. 1889 - +8. 5. 1964
Místo narození: Svitavy
Místo úmrtí: Linz (Rakousko)
Místa pobytu: Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: architekt
Anotace:

Jeden z pěti synů stolaře v Lačnově u Svitav. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni a pak architekturu na AVU ve Vídni.Žil v Šumperku, kde měl ateliér a zanechal tam řadu staveb, byl autorem územnáho plánu města, který byl pokládán za nejlepší v Sudetech.

Zdroj:

BSSSM, seš. 10 (22.) Ostrava 2007. S. 54. Zatloukal, Pavel: Šumperská architektura v letech 1850–1950. In: Severní Morava, 51, 1986. S.31.

Oldřiška Čočková *30. 3. 1921 - +18. 5. 1991
Místo narození: Kopřivnice
Místo úmrtí: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Přerov, Velká Bystřice, Veselíčko
Obory působení: folkloristka
Anotace:

V mládí chodila do taneční školy, v Lipníku absolvovala rodinnou školu, za války pracovala jako úřednice na poště. Po roce 1945 pracovala v Meoptě Přerov, v r. 1965 odešla do invalidního důchodu. V roce 1948 založila ve Veselíčku při tělocvičné jednotě Sokol taneční soubor, který se později věnoval lidovým písním a tancům ze Záhoří. Vedoucí a choreografka souboru „Veselíčko“. V r. 1952 se programová náplň změnila ve prospěch lidových písní a tanců na Lipenském Záhoří. V té době také vzniká nový název : Záhorský soubor písní a tanců Veselíčko při Osvětové besedě na Veselíčku u Lipníka nad Bečvou. Zapisovala tance, zvyky a obyčeje, popsala záhorský kroj. Spolu s Marií Mrvovou (1930) připravila do tisku sbírku 120 záhorských tanců. V roce 1960 soubor Veselíčko reprezentoval Československo na 6. mezinárodním folkloristickém festivalu ve francouzském Poul de Dalazo, potom v Rodeo i Monte Carlo. R. 1963 odjíždí do Německa. Úspěchy lid. souboru v zahraničí zavinily administrativní zánik v r. 1964. V roce 1985 začala paní Čočková na popud prof. Zdeňky Jelínkové obnovit tradici záhorských tanců dojíždět do Velké Bystřice a spolu s nastudováním Jiřího Čady z DOS Olomouc uváděly tance ze Záhoří v souboru ve V. Bystřici. Dosud zůstávají záhorské tance v repertoáru souboru Haná ve V. Bystřici. Navíc připravila paní Čočková se souborem Maleníček v Lipníku nad Bečvou pořad " Královničky ".

Zdroj:

Lisická, Helena: Záhorský soubor písní a tanců Veselíčko a lidové tradice.In: Studie 1992–1993.Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 1992.S.116–119..

Miroslav Berka *2. 3. 1940 - +15. 3. 1995
Místo narození: Rohatec
Místo úmrtí: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Olomouc, Přerov
Obory působení: redaktor
Anotace:

Narozen na Hodonínsku. Redaktor Hanáckých novin – Přerovsko.

Zdroj:

vizitka/1993.;­.Vzpomínka od sestry Elišky Semeniukové. Hanácké noviny Olomouc 2.3.1996.Foto­grafie.

František Brzobohatý *11. 12. 1838 - +29. 12. 1914
Místo narození: Luhačovice
Místo úmrtí: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: básník
Anotace:

Používal pseudonym Kyselka Slanovodský (podle rodiště). Literárně činný jen v mládí, publikoval v čas. Moravská orlice, Pozor, Humoristické listy, Ječmínek. Od r. 1861 v Humor. listech publikována jeho próza " Listy z Vídně do Plešovce na Hané" a " Listy z . . . do Vídně. Vydal písničky a deklamovánky r. 1863.

Zdroj:

Hýsek, M.: Literární Morava., S.134–136.;Lexikon české literatury.1.Praha 1985.S.312–313.;Hanácké noviny, 3.2.1996, S.8., .

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5