Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Marie Hořínková *6. 12. 1933
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: prozaička
Anotace:

1948–1952 navštěvovala Obchodní akdemii Olomouc, Pedagogickou fakultu UP v Olomouci studovala dálkově, studium nedokončila. Pracovala jako ekonomka. S manželem napsala loutkové, divadelní a rozhlasové hry pro děti: Hra na Gullivera, Hobit, Zachýsek Rumělka, Petr Pan ad.

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995.Olomouc 1996.S.71.;

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?