Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 454
Zdeněk Kepák *24. 12. 1937
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Třebíč, Zlín
Obory působení: hokejista, sportovec
Anotace:

Hokej. střední útočník, hrál v ZKL Brno 1951–1971, poté v TJ Zlín do r. 1972, po skončení aktiv. činnosti trenérem v DS Olomouc 1972/1973, TJ Zlín 1973–1975, poté v Třebíči, od r. 1978 v Zetoru Brno.

Zdroj:

Gut, K.: Malá encyklopedie ledního hokeje.Praha, Olympia 1986.S.177./foto/;.

Zdeněk Knittl *7. 9. 1922 - +25. 10. 1983
Místo narození: Malenovice
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: optik, pedagog vysokoškolský, překladatel
Anotace:

Roku 1942 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Byl znám jako vynikající optik, jehož rozsáhlá monografie Optics of thin films, ho zařadila k světové špičce odborníků. Dokonale znal pět světových jazyků. V podniku Meopta Přerov vybudoval významné vědeckovýzkumné pracoviště. Současně se habilitoval z optiky a přes 20 let rozvíjel rozsáhlou padagogickou činnost na PřF UP v Olomouci. Byl vášnivým znalcem krásné literatury, překladatelem poezie. Mimo jiné byl znalec astronomie a klasického i kosmického letectví.

Zdroj:

Primum necessarium je vzdělání mravnosti. Olomouc: Slovanské gymnázium Olomouc, 1997. S. 305. fot. ;

Poznámka:

doc.PhDr. Zdeněk Knittl

Zdeněk Košler *25. 3. 1928 - +2. 7. 1995
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Berlín (Německo), Bratislava (SR), New York (USA), Olomouc, Ostrava
Obory působení: dirigent
Anotace:

R. 1952 abs.AMU Praha, 1948–58 dirigent opery ND Praha, 1958–1962 šéf opery Divadla Oldřicha Stibora Olomouc, poté v Ostravě;Národní umělec 1984.;1962–1966 Ostrava, 1963 asist.L.Ber­nsteina v New Yorku.

Zdroj:

BIO-ČTK 11.2.1988; Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha, Academia 1988, S.238–239.;.

Zdeněk Kojecký *28. 10. 1913 - +21. 2. 2008
Místo narození: Kelč
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Hranice, Olomouc
Obory působení: internista, lékař, vysokoškolský profesor
Anotace:

V roce 1938 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v brně. Prvním jeho působištěm byla nemocnice v Hranicích. Brzy však přešel do Zemských ústavů v Olomouci, kde nastoupil u primáře MUDr. Blatného. Specializoval se na gastroenterologii a výživu. Od r. 1954 přednostou II. interní kliniky FN v Olomouci, od 1963 vedoucí Katedry chorob vnitřních LF UP v Olomouci. Zrekonstruoval bioptickou střevní sondu. Jako předseda Čs. gastrologické společnosti se podílel na organizaci sjezdů a výměny zahraničních odborníků. V důchodovém období rád navštěvoval literární večery, divadlo, koncerty Moravské filharmonie a Spolku pro komorní hudbu.

Zdroj:

Prof. Kojecký jubiluje. Moravský den 24.10.1998.S.6.; Šimek, I.: Prof.MUDr. Zdeněk Kojecký, DrSc. – 85 let. In: Vnitřní lékařství 1998,44, č.12.S.736.; Hejtmánek, M.: Prof.MUDr. Zdeněk Kopecký – 85. narozeniny. In: Žurnál 27.11.1998,8, č.11.; Ehrmann: Za profesorem Kojeckým…In.: Vnitřní lékařství, 54, č.3 (2008). S. 308–309.;

Fotky:
Zdeněk Kokta *16. 4. 1930 - +14. 5. 1986
Místo narození: Mohelnice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Hronov, Olomouc, Vysoké nad Jizerou
Obory působení: divadelní ochotník, odborný publicista, porotce, právník, režisér
Anotace:

V roce 1946 začínal hrát divadlo jako student v Mohelnici. Později tam působil jako soudce a ve volném čase hrál a režíroval v souboru ZK ROH MEZ Mohelnice. Počátkem 60. let dálkově studoval estetiku na FFUP a jeho diplomka se týkala tématu " Specifičnost uměleckého amatérismu. Byl jedním ze zakladatelů Studia amatérského divadla při DOS Olomouc. Spoluzakladatel Amatérského studia DOS v Olomouci. Spolutvůrce Svazu českých divadelních ochotníků, též místopředseda. Ředitel svazové školy a kursu režisérů. Člen redakční rady časopisu Amatérská scéna. Rozsáhlá publikační činnost. Častým porotcem divadelních přehlídek v Hronově. Psal též básně.

Zdroj:

Kdy-kde-co v Olomouci, 1986, červenec, S.29. Kubásková, Eva: Kdy zemřeli…? 1985–1990. 2. díl. Praha 1995.S.31.

Zdeněk Kolář *19. 5. 1953
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov
Obory působení: patolog, pedagog vysokoškolský, vědec
Anotace:

Absolv. LF UP všeobecné lék., 1979. Vysokošk. prof., vedoucí labor. molekul. patologie Centra molekul. biologie a medicíny UP a LF UP, vedoucí Ústavu patologie LF UP, děkan LF UP. V 1980–90 odb. asistent UP, 1990–97 doc., 1997 prof. 1994 –97 proděkan pro vědu, výzkum a zahr. styky, LF UP. 1997 – člen kolektivu, který získal Cenu minist. zdravotnictví ČR za mimořádně úspěšné řešení výzkum. projektu. Spoluautor a autor mnoha odb. public. prací.

Zdroj:

Kdo je kdo v ČR, Praha 2002, S.303–304;

Zdeněk Kotík *23. 10. 1932 - +9. 5. 2019
Místo narození: Lišany u Rakovníka
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Hlubočky, Litovelské Pomoraví, Olomouc, Rakovník
Obory působení: kartograf, odborný publicista, technolog
Anotace:

Po maturitě na Wintrově gymnáziu v Rakovníku odešel na vojnu do Olomouce, kde trvale zakotvil. Pracoval v n.p. Moravia Mariánské Údolí (n. Hlubočky) jako technolog až do odchodu do důchodu v roce 1992. Volný čas věnoval turistice vodní i pěší a organizování sportovních akcí. Od roku 1971 se věnoval značení turistických cest před pořádáním I. Ročníku Moravianské padesátky. V roce 1981 se stal předsedou Komise pro značení turistických tras. V roce 1989 zpracoval šedesátistránkový Turistický almanach, informační materiál pro odbor turistiky. O tři roky později připravil sborník Moravianské padesátky (1992). Je též autorem turistických map pro veřejnost. Dosud vyšly mapy: č. 51, 52, 56 a 57 ( Haná, Prostějovsko-Konicko, Zábřežsko, Nízký Jeseník, Haná – Olomoucko). Dne 13.1.1993 jej Ministerstvo životního prostředí ČR jmenovalo garantem ÚV KČT pro CHKO LP. Osm let spolupracoval s Českým rozhlasem v Olomouci. Dne 12. 9. 2010 vysílala Česká televize pořad Toulavá kamera, kde se objevilo pár šotů k tématu Moravští značkaři.

Zdroj:

.Osobní sdělení 2001. http://otavinka.blog.cz

Fotky:
Zdeněk Kozák *11. 12. 1956 - +20. 6. 1991
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Praha, Toveř, Uherské Hradiště
Obory působení: sochař
Anotace:

Narozen na Svatém Kopečku (n.m.č.města Olomouc) V r.1975–1979 abs.Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor užité plastiky v kameni u prof.Habarty, 1979–1985 VŠUP v Praze, spec.ateliér užitého sochařství u prof.J.Male­jovského.Za studií získal Ateliérovou cenu za realizaci plakety k 100.výročí založení VŠUP. Účastnil se několika domácích i zahraničních výstav. Samostatně vystavoval v Olomouci r. 1980. Vytvořil plastiku Tok informací pro telekomunik. budovu v Olomouci v roce 1988. Jeho rodný dům v ulici Stanislava Menšíka má pamětní desku připomínající narození a předčasné úmrtí umělce. Zemřel v olom. nemocnici po těžké nemoci.

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti. Olomouc 1989. /fotografie/; Kdy kde co v Olomouci 1990, listopad, S. 7–8., Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Olomouc 2001.,

Zdeněk Krejčí *25. 3. 1923 - +31. 3. 1992
Místo narození: Příkazy
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Hynkově (n.m.č.obce Příkazy u Olomouce). Přednosta katedry hygieny a epidemiologie LFUP v Olomouci od r. 1962.Věnuje se výzkumům na Hané, hodnocení pitné vody a odpadních vod.R.1967 obdržel Kabrhelovu cenu.Je členem komise OSN pro narkotika a dalších zahraničních společností. Zemřel v Rakousku při zahraniční cestě.

Zdroj:

ZVSMO, 1983–84, č.19–20, S.62–63.;Parte na vrátnici UPdne 8.4.1992;Nekrolog Janout, Vl.: Za Zdeňkem Krejčím.=Žurnál UP, 1992, č.30, S.2.;.

Zdeněk Kristen *1. 4. 1902 - +19. 7. 1967
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Řím (Itálie)
Obory působení: archivář, historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V Olomouci působil externě 1947–1967, profesor pom. věd historických na UP, ved. katedry historie. Archivní vzdělání si prohloubil za svého pobytu na vatikánské archiv. škole. Osm let byl členem a sekretářem čs. histor. ústavu v Římě a 1933–1955 pracoval v Archivu země české.

Zdroj:

Památce profesora Zdeňka Kristena.Stráž lidu, 67, č.82, 18.7.1987.;.

Zdeněk Krybus *21. 8. 1923 - +3. 1. 2007
Místo narození: Kojetín
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Praha
Obory působení: sochař akademický
Anotace:

V r. 1950 abs.AVU Praha, prof.K.Pokorný, 1967–72 odbor.referent ministerstva školství Praha.1972–75 docent pedag.fak.UK Praha.Sochařské práce, pomníky revoluč.bojovníků, plastiky.Zasl­.umělec 1974.

Zdroj:

BIO-ČTK, 28.6.1983.;Vyznání životu a míru.Praha 1985.,S.187. http://www.kojetin.cz/…u_krybus.php

Zdeněk Kučera *1. 5. 1935
Místo narození: Litovel
Místa pobytu: Havířov, Olomouc
Obory působení: výtvarník
Anotace:

Absolvent Slovanského gymnázia v Olomouci. Stud. PFUP Olomouc v letech 1953–57, prof. Vlad. Navrátil, Aljo Beran, Fr. Bělohlávek. Samostatné výstavy -Ostrava 1967, NSR 1969, Litovel 1985, Havířov 1985. Věnuje se drobné plastice, tvorbě do architektury a volné grafice. Nejužívanější grafic. techn. : serigrafie.

Zdroj:

Katalog výst. Současná česká grafika. Praha 1989, S. 123. /fotografie/; Slovanské gymnázium literární. Olomouc: Slovanské gymnázium, 2000. S. 382;

Zdeněk Kudělka *4. 12. 1926 - +18. 11. 2000
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kunsthistorik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1945–1950 studoval FF MU v Brně, obor dějiny umění, klasická archeologie. 1950 PhDr. V Olomouci působil v letech 1964–1969 na Katedře výtvarné výchovy FFUP pro dějiny a teorii umění. Zaměřuje se především na historii evropské a české architektury a otázky vztahu sochařství a malířství k architektuře. Docent katedry výtvarné výchovy.

Zdroj:

Český biograf. slovník 20.století, 2.díl, Praha 1999.

Zdeněk Kunert *10. 11. 1926
Místo narození: Vícov
Místa pobytu: Brno, Buchlovice, Praha, Prostějov
Obory působení: básník, ekonom, lesní inženýr, redaktor, spisovatel
Anotace:

Lesařinu a myslivost měl dánu takříkajíc do vínku, protože jeho strýcové byli lichtenštenskými fořty a stejné zálibě se věnoval i jeho otec. Není tedy překvapením, že podobným směrem se ubíralo také vzdělání tohoto příslušníka další rodinné generace. Zdeněk studoval 1937–1945 Reálné gymnázium v Prostějově a následně do r. 1949 Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Vzdělání si po dvaceti letech rozšířil studiem ekonomických oborů postgraduálně obory řízení na VŠE, tropické lesnictví VŠZ v Praze a následně složil státní jazykové zkoušky z angličtiny a němčiny. Po absolvování prvotního lesnického vzdělání na vysoké škole nastoupil Zdeněk Kunert do praxe a přes různé funkce se vypracoval až na post ředitele Lesního závodu Buchlovice, kde strávil téměř tři desítky let. Právě s oblastí Chřibů je v největší míře spojena i jeho myslivecká a následně spisovatelská činnost. Píše od r. 1954, črty a povídky do čas. Myslivost, Jihomoravské lesy, Slovácko, Rovnost. Populárně odb. články publikuje v denním tisku, Lesnická práce aj. Podobně jako vždy miloval lesnatou a kopcovitou krajinu Chřibů, vytvořil si silný vztah i k ušlechtilé jelení zvěři, jejímuž chovu věnoval obrovské úsilí. Žírný kraj jižní Moravy se odrazil také v jeho další, řekli bychom gurmánské lásce, kterou je víno, problematika jeho výroby a samozřejmě výsledná degustace toho nejlepšího, co teplé stráně tohoto kraje nabízejí. O tom, že v oblasti umění vládne široce nadaný autor nejen perem, svědčí i skutečnost, že mu vždy bývala velkou zálibou hra na housle a jako mnoho lesníků a myslivců jej na jeho toulkách přírodou provází též fotoaparát, coby nástroj k zachycení svědectví okamžiku, ke zvěčnění dané doby. Ve spolkové myslivecké práci vykonával pan Kunert funkce mysliveckého hospodáře, člena okresních orgánů, lektora a zkušebního komisaře pro přípravu uchazečů o první lovecký lístek a především předsedy Poradního sboru jelenářské oblasti Chřiby. Za zmínku stojí na tomto místě jeho dlouhodobé působení v Redakční radě časopisu Myslivost. Za jeho činnost mu vyla propůjčena řada vysokých mysliveckých vyznamenání, včetně Čestného mysliveckého řádu a Umělecká cena ČMMJ v roce 1995. Autorova publikační činnost je značně obsáhlá a kromě klasické knižní tvorby zahrnuje také řadu odborných příspěvků s lesnickým i mysliveckým zaměřením, odborné přednášky, ale i scénáře, poezii, překlady apod. Z ucelených knižních souborů povídek nesmíme opomenout tituly: Za kloboukem zelený úlomek (1988), Lovy pod Buchlovem (1993), V loveckém okouzlení (1995), Ze strání pod Buchlovem (spoluautor, 2003). V oblasti poezie vydal básnické sbírky : Myslivcův rok a Jak voní réva. V roce 2008 se podílel coby překladatel na vydání knihy Můj rok s liškami, jejímž autorem je německý spisovatel G. Schumann.

Zdroj:

Z díla: Za kloboukem zelený úlomek. Praha, SZN 1988.; Biografie: Rakušan, Ctirad: Doslov ke knize. Za kloboukem zelený úlomek. Praha 1988, S. 261–264. ; www.klubautoru.cz

Poznámka:

Ing. Zdeněk Kunert

Fotky:
Wolfgang Kusý *31. 10. 1842 - +31. 1. 1886
Místo narození: Ruda nad Moravou
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Mohelnice, Olomouc, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: advokát
Anotace:

V Mohelnici chodil do něm. školy, poté navštěvoval něm. gymnázium v Olomouci. Práva vystudoval na univerzitě ve Vídni a Praze. Soudní paxi v Olomouci a Brně a pak se věnoval advokacii. 1872 si v Brně otevřel vlastní kancelář.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999.S.37;

Vojtěch Kamarád *23. 4. 1921 - +12. 9. 1988
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Štěpánov
Obory působení: architekt
Anotace:

Architekt, stavitel (mj. rekonstrukce štěpánovské Sokolovny a školy).

Zdroj:

Koudela, M., Kráčmar, J.Paměti obce Štěpánova.Ště­pánov.Danal, 1997.S.69.

Vojtěch Košťálek *20. 12. 1927 - +16. 10. 2003
Místo narození: Bystrovany
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: projektant
Anotace:

V roce 1947 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Po roce 1990 si založil firmu INGSTOL s.r.o. v Olomouci.

Zdroj:

Za hlasem Komenského. Olomouc 1957.S.192. V sýp­kách ducha.Olomouc 1992. S. 172. Věstník České komory autorizace ing. a techniků. 2004.

Vojtěch Kopecký *4. 2. 1895 - +29. 4. 1939
Místo narození: Lužice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Prostějov
Obory působení: letec, skladatel
Anotace:

Narozen na Hodonínsku. Čs. důstojník – letec. Napsal na 100 skladeb pro ženský, mužský a smíšený sbor." Kristus a Život lidský" na slova Dostála – Lutinova byl proveden 15.12.1932 v Brně­.Pozůstalost byla předána ke zpracování dr.Vladimíru Gregorovi z Olomouce ke zpracování.

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.708.: Kulturní zprávy v Prostějově, 5, 1939, č.8 a 9; – 6, 1940, č.3.;.

Vojtěch Kotmích *15. 10. 1835 - +31. 3. 1906
Místo narození: Římov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Hradec Králové, Olomouc, Strážnice
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Studoval univerzitu v Praze, působil v Brně na německém i českém gymnáziu, pak v Hradci Králové. Ředitelem gymnázia ve Strážnici. V letech 1878–1888 ředitelem českého gymnázia v Olomouci. Učil latinu, řečtinu, češtinu. Poté se stal zemským školním inspektorem v Čechách a zemřel v Praze. Publikoval v ČMM (1871). Spoluredaktor brněnské Včely.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.152.; Památník 60.výročí českého gymnázia.Olomouc 1927.S.168.; Výročí regionálních osobností Východních Čech v roce 1996.Hradec Králové.SVK 1995.S.40.;

Vojtěch Kráčmar *18. 2. 1908 - +2. 3. 1971
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Řím (Itálie)
Obory působení: pedagog vysokoškolský, učitel
Anotace:

Narozen v Lošově u Olomouce.

Studoval v Itálii, na kněze. Studoval obor: Matematika, fyzika a biologie. Poté působil na Slovensku, též činný v odboji. Osobní přítel Petra Jilemnického. V roce 1940 se vrátil domů. Učil na olomouckých školách v Hodolanech a nejdéle na Komeniu. Autor pedagogických čtení v oblasti zájmové činnosti přírodovědné. Externě působil jako pedagog na UP, pedagogická fakulta. Autor učebnic biologie. Též psal odborné práce z pomologie a ovocného školkařství.

Poznámka:

Lošov je součástí města Olomouc.

Vojtěch Kulp *14. 2. 1850 - +23. 3. 1932
Místo narození: Horní Moštěnice
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž
Obory působení: politik, soudce, starosta města Kroměříže
Anotace:

R. 1883 zanechal v Kroměříži soudcovské praxe a věnoval se hospodářské a politické činnosti. Od r. 1884 byl členem obecního výboru a v r. 1887 byl zvolen prvním českým starostou města. Má zásluhu na rozšíření českého gymnázia na vyšší, na založení učitel. ústavu, reálky, hospodářské školy, mlékárenské školy, postavení ústavu pro choromyslné, zřízení starobince, chudobince, zregulování Moravy ad. Úřad starosty vykonával 9 let. Byl dlouholetým předsedou Hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické, poslancem říšské rady. Čestný občan řady měst.

Zdroj:

Doležal, J. : Hospodářská výstava v Kroměříži 1911. Kroměříž 1911, S. 25 – 29. Foto. ;ZMK 1987, č. 6, S. 118 – 119. ;

Vojtěch Kyjovský *9. 4. 1884 - +13. 12. 1948
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno
Obory působení: právník, státník
Anotace:

Člen vlády v prvním Národním shromáždění ČSR.

Zdroj:

Pamětní kniha první vlády a NS v Republice československé­.Praha 1919..

Vlastimil Knejzlík *13. 5. 1910 - +6. 5. 1997
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Obory působení: vydavatel časopisu
Anotace:

Narozen v Předmostí u Přerova (n.m.č. města). Syn vydavatele časopisu Český rolník od 1.1.1923, Rádce z Předmostí u Přerova až do roku 1948 v rukou majitele Josefa Knejzlíka, otce Vlastimila. Od roku 1948 šéfredaktor Rádce zahrádkářů. Nositel medaile J.A.Komenského.

Zdroj:

Kulturní místopis SOKA Přerov.Fišmistrová, Věra.3.12.1998­. Pumprla, V.: Bibliografie okresu Přerov. Brno 1993.S.401.

Vlastimil Kozák *21. 1. 1911 - +5. 12. 1997
Místo narození: Bedihošť
Místo úmrtí: Andělská Hora
Místa pobytu: Hodonín, Olomouc, Praha, Přerov
Obory působení: akademický malíř, básník, biolog, ornitolog
Anotace:

V mládí se přestěhoval s rodiči do Přerova, kde trvale zakotvil. Po maturitě na gymnáziu se na přání otce vyučil drogistou (1927–1932). Brzy přešel na učitelský ústav do Olomouce, ale učil jen do roku 1941 a to v Žeravicích u Přerova (n. součást města). Externím posluchačem AVU byl v letech 1938–1939 a dokončil ji až v roce 1947 u prof. O. Nejedlého. Z existenčních důvodů se nemohl věnovat malířství, ale začal pracovat v cukrovaru a později na OHES. Až téměř v 50 letech se stal profesionálním umělcem na tzv. volné noze. Byl krajinářem. Maloval krajinu Hané a jižní Moravy. Maloval olejem a mastným pastelem. Byl také uznávaným ornitologem a biologem. Psal básně. Vydal několik sbírek ve kterých oslavil krásu moravské krajiny, především Hané. Bibliofilie Devět básní o krajině (1999). Z pozůstalosti V. Kozáka vydalo Muzeum Komenského v Přerově publikaci Věštec dobrých časů. (2001).

Zdroj:

Kobza, F.: Katalog výtvarných umělců olomouc. oblasti. Olomouc 1989. ;Lakosil, Jaromír: Přerovský malíř oslaví v lednu své 80. narozeniny. In: Ostravský kulturní měsíčník, 1981, č. 1, S. 29. ;ZKVMO, 1983, č. 223, S. 4. ;Toman, P. : NSČSVU. I. Praha 1947, S. 548. ;.Sitko, J.: 80 let akademického malíře Vlastimila Kozáka.In: Zprávy MOS 1991. Okresní vlastivědné muzeum J.A. Komenského Přerov. S.190.; Dolívka, J.: Výtvarníci prostějovského regionu. Prostějov, KPVU 2007. S. 75.; Kolář, B.: Haná v poezii. Olomouc, LKO 2008. S. 190–193, 483.;

Vlasta Kubíčková *22. 2. 1925 - +10. 11. 1995
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: dramatička, osvětová pracovnice
Anotace:

Působila v Divadle Hanácké obce, autorka her s pohádkovými náměty.

Zdroj:

Kmoníčková, E.: V roce 1995 zemřeli, Brno. 1996.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11