Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 116
Letadlo se jménem Olomouc *14. 7. 1992
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Slavnostní křest letadla Boening 737–500 se znakem Olomouce se uskutečnil v úterý 14. července 1992 na brněnském letišti. Toto rozhodnutí bylo učiněno po vyhodnocení obchodních a ekonomických podmínek, protože se předpokládá, že historické město s bohatou kulturní tradicí jistě vejde mnohem dříve ve známost za hranice státu, nejen díky chystané výstavbě menšího letiště, ale i touto reklamou.

Zdroj:

M.Č.: Boening se jménem Olomouc. Kdy Kde Co v Olomouci, 1992, září, S.5.

Letecký pluk v Olomouci *3. 12. 1918
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Po rozpadu Rakouska-Uherska bylo započato s budováním Československé armády i vojenského letectva. 3.prosince 1918 byl vydán rozkaz ke zřízení letecké skupiny, ze které vznikl Letecký pluk 2. Rozkaz, jako setník a pobočník velitele, psal František Kabeláč. V roce 1920 byl vybudován Letecký pluk č.2, kterému velel pilot letec Josef Smetana. Tento pluk byl na letišti v Neředíně. Od 1. května 1924 byla u leteckého pluku 2 v Olomouci zřízena náhradní letka pro výcvik pilotů.5.-6.září 1925 probíhal na zahájení činnosti VLU letecký den . 16.září 1925 byl zahájen první kurs ŠLD ( škola pro odborný dorost letectva). Od roku 1927 bylo poslání cvičných letek v přeškolování pilotů na bojové letouny. 15. října 1927 byla ve 2. let. pluku v Olomouci zřízena "Škola pro výchovu důstojníků letectva v záloze ". K 1. říjnu 1931 mělo naše vojsko 6 leteckých pluků až do roku 1939. Ztráty na životech se nevyhnuly ani olomouckému pluku, kde již v roce 1936 bylo 64 mrtvých letců. Velitelem pluku v Olomouci byl v té době Vladislav Květoň.

Zdroj:

Humplík, Jiří: V Olomouci byla zřízena také cvičná letka pro základní výcvik pilotů. Hanácký den, r.9, č.183, 17.-18.10.1998, S.5.

Litovelské noviny II. *1. 5. 1990
Místo narození: Litovel
Anotace:

Od 1.5.1990 začalo Občanské fórum v Litovli vydávat měsíčník Litovelské noviny, věnovaný místnímu zpravodajství. Redaktorem se stal Lubomír Šikl.

Zdroj:

Šikl, Lubomír: Litovelské paměti. Litovel 1994. S.238.

Ludvík Jagellonský v Olomouci *28. 3. 1523
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Do Olomouce přijel z Prahy král Ludvík Jagellonský s královnou Marií Habsburskou; jejich pobyt zaznamenává Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.204.

Ludwig Fehr otevřel v Uničově první tiskárnu *1. 1. 1900
Místo narození: Uničov
Zdroj:

Uničovský zpravodaj. č.2. 27.01.2005, S.5.

Lípa Moravská *22. 2. 1865
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Zábavný týdeník vycházel každou sobotu v redakci Boleslava H. Šuminského, tiskem a nákladem tiskárny Josefa Groáka. Do týdeníku přispívali: prof. Jan Havelka, jenž měl v prvním čísle úvodní báseň „LLípa Moravská“ a ve dvou číslech veršovanou pohádku „Čertova nevěsta“. Psal do ní i Svatopluk Wurm Čejivský, ve 2. čísle měl cyrilometodějskou báseň „Po tisícu letech“. Dne 3. 6. 1865 vyšlo poslední číslo 17, pro nedostatek odběratelů.

Zdroj:

Fischer.R.: České noviny a novináři 1848–1938. Olomouc 1938. S.9.

Adolf Lang *17. 6. 1895 - +27. 6. 1983
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Příkazy
Místa pobytu: Loštice, Moravičany, Příkazy, Šumperk, Zábřeh
Obory působení: národopisný pracovník, publicista odborný
Anotace:

Zásluhy o založení Havelkova muzea v Lošticích, podíl na činnosti vlastivěd. sboru v Zábřehu a Šumperku, od r. 1964 žil v Příkazích. Uveřejnil na 50 studií, článků a recenzí v časopisech a sbornících, zejm. ve sb. Severní Morava.

Zdroj:

Bibliografie sb.Severní Morava 1–50.Šumperk 1988, zázn.č.2;613–629;771–780;Doupalová, Eva: Slovník sběratelů a vydavatelů moravských lidových pověstí.Olomouc UP 1987, S.144–145.;Springer, Jan: Co dalo Šumpersko české literatuře.Šumperk 1974, S.13.;Kdy kde co v Olomouci 1983, srpen, S.9.

Adolf Langer *11. 6. 1910 - +15. 2. 1986
Místo narození: Rejchartice
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Brno, Šumperk, Zlín
Obory působení: skladatel
Anotace:

Narozen v rodině hostinského, kde jeho otec působil také jako varhaník. Maturoval na německém reálném gymnáziu v Šumperku roku 1929, kde se zároveň učil v hudební škole 1925–1929. Poté odešel do Prahy, kde studoval na německé hudební akademii klarinet a klavír a po 4 semestry 1929–1930 studoval práva na UK v Praze. Od roku 1930 působil jako profesionální hudeník. V roce 1936 si založil vlastní taneční orchestr. Byl vedoucí různých tanečních a hudebník souborů v hotelech ČSR (Alcron, Asplanade, Zemský dům Brno, Společenský dům ve Zlíně). Účinkoval často v rozhlase. Za okupace byl totálně nasazen v továrně a dvakrát, v roce 1943 a 1945 vězněn v koncentračním táboře. Po květnu 1945 se k hudbě vrátil a pokračoval ve své kapelnické, aranžerské i skladatelské činnosti. V roce 1954–56 studoval skladbu u J. Řídkého. Skládal pro taneční a dechové orchestry. Se svým orchestrem nahrál na gramofonové desky přes 500 písní většinou ve vlastním aranžmá, nazpívali je K. Hašler, O. Kovář, O. Nový, F. K. Veselý, J. Salačová aj. Své příspěvky publikoval v časopisech: Hudební rozhledy, Lidová tvořivost aj. Člen odborných porot. Překladatel českých textů do němčiny. Vydal pět sbírek českých lidových písní s německými verzemi pod pseudonymem Martin Trenk.

Zdroj:

Čeští skladatelé současnosti.Praha, Panton 1985.S.171–172.Fotografie.; ČSHS.I.Praha 1963., S. 810–811.; Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby.III.Praha 1990.S.312–313., Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Ostrava 1997.S.71–72.;

Aleš Lamr *12. 6. 1943
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

Studoval 1960–64 SUPŠ Brno. Působí v Praze. Nejužívanější grafickou technikou: litografie.

Zdroj:

Katalog výst.Současná česká grafika.Praha, 1989, S.128

Aleš Lebeda *13. 4. 1951
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Prostějov, Smržice
Obory působení: fytopatolog, politik
Anotace:

V roce 1975 absolvoval VŠZ Brno, agronomickou fakultu. 1975–1990 Výzkumný šlechtitelský ústav zelinářský Smržice, od 1990 SEMO. Časté studijní zahraniční pobyty-Západní Evropa, USA. Po roce 1989 místopředseda obl. sdružení ODS. Zástupce starosty města Prostějov, člen rady okresního shromáždění.

Zdroj:

Kdo je kdo v České republice 1994–1995.Praha 1994.S.322.;

Alois Lang *12. 6. 1869 - +6. 5. 1957
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kněz, literát, pedagog středoškolský, teolog
Anotace:

Narozen v Držovicích (n.m.č. Prostějova). Po teologických studiích v Olomouci působil zprvu jako duchovní v Životicích, potom jako učitel náboženství v Ostravě. Po získání doktorátu z teologie učil na ostravském matičním gymnáziu. Jeho pedagogická činnost byla provázena různými literárními aktivitami. Publikoval medailonky o významných osobnostech a myslitelích. Autor esejí. Z díla: Po stopách světce z Assisi (Ostrava 1901)
Otec pouště svatý Jeroným (Ostrava 1920)

Zdroj:

Kahan nad černou zemí. Ostrava 1948. S.107–108. BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S.60.

Poznámka:

ThDr. Alois Lang

Angelus Ludvík Lubojacký *6. 9. 1850 - +3. 7. 1904
Místo narození: Klimkovice
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Olomouc, Opava, Praha
Obory působení: kněz řádový
Anotace:

Vystudoval teologii a vstoupil do řádu sv. Dominika. 1874 byl vysvěcen na kněze. Ve službách řádu působil v Olomouci, Uhrách, Praze. Podílel se na vzniku uč. ústavu pro dívky v Olomouci. Zemřel v Místku (n. Frýdek-Místek).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.83;

Anna Lošťáková *17. 12. 1942
Místo narození: Znojmo
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: archivářka
Anotace:

Vystudovala gymnázium ve Znojmě, spolupracovala s divadly v Prostějově. Od roku 1965 pracovala jako archivářka Státního divadla Oldřicha Stibora a začala studovat divadelní vědu v Brně. V roce 1979 se přestěhovala do Prahy, kde působila v řadě divadel jako lektorka dramaturgie.

Zdroj:

Z paměti literání Olomouce. Olomouc: Vlastivědná společnost muzejní,2004,S.258

Antonín Lakomý *12. 6. 1880 - +29. 9. 1928
Místo narození: Senička
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Lipsko (Německo), Olomouc, Petrohrad (Rusko), Praha, Senice na Hané
Obory působení: překladatel, středoškolský pedagog
Anotace:

Maturoval na gymnáziu v Olomouci, poté studoval univerzity v Praze, Lipsku, Petrohradě. Od r. 1906 – 1908 učil češtinu a němčinu na ČRO v Olomouci, od r. 1908 trvale v Ostravě. Překladatel z ruštiny. Sestavil Slovníček hanáckého nářečí z okolí vsi Senice na Litovelsku. Jeho práce byla doplňkem k Bartošovu Dialektickém slov. moravském. Studie ze slovanských jazyků uveřejňoval též v olomouckém Pozoru.

Zdroj:

Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku.Litovel 1937, S.52–53.;.

Antonín Lehár *15. 1. 1840
Místo narození: Šumvald
Místa pobytu: Šternberk
Obory působení: hudebník
Anotace:

Narozen v Šumvaldu na Uničovsku. Bratr Františka L. (1838 – 1897), strýc skladatele Franze Lehára, který u něj v letech studií 1882 – 8 na pražské konzervatoři, i nějaký čas pobýval.

Zdroj:

Valíček, Josef : Hudební skladatel Franz Lehár a severní Morava.Severní Morava, Šumperk, sv.19.S.53 – 54.;.

Antonín Lochman *27. 10. 1915 - +20. 4. 1947
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Jablonec nad Nisou
Obory působení: právník
Anotace:

Tajemník soudu. V roce 1934 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci, poté práva a působil v Jablonci. V roce 1944 vydal román Třetí den rozhodl.

Zdroj:

V sýpkách ducha. Olomouc 1992. Kunc, J.: Kdy zemřeli…? Praha 1957.S.34.

Antonín Lukavský *9. 1. 1947
Místo narození: Hradec Králové
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Šternberk
Obory působení: grafik, malíř
Anotace:

Vystudoval VUT Brno. Žil a pracoval v Olomouci. Odstěhoval se na svou chalupu do obce Těšíkov, kde si zbudoval ateliér.

Zdroj:

Katalog výtvar.umělců olomoucké oblasti.Olomouc 1989.;

Poznámka:

Těšíkov patří do katastru města Šternberk.

Antonín Lipčík *7. 10. 1917 - +4. 11. 1984
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Bratislava (SR)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval v roce 1936. Po vysokoškolských studiích působil v letech 1946–1951 na neurologické klinice Fakultní nemocnice a pedagogicky na LF UP. Poté odešel na Slovensko.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava 1973. S. 328.; V sýpkách ducha. Olomouc, SG 1992. S. 155.; Padesát let z dějin olomoucké univerzity. Olomouc, UP 1996.;

Arne Linka *6. 2. 1938 - +6. 3. 1999
Místo narození: Zborovice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: hudebník, muzikolog, muzikoterapeut, pianista, skladatel, vysokoškolský učitel
Anotace:

Pocházel z kantorské rodiny. Od 4 let hrál na klavír, měl absolutní sluch. Od 12 let získával ceny na soutěžích. Studoval gymnázium v Kroměříži v letech 1953–1955, pak konzervatoř v Brně 1955–1959, některé ročníky současně. JAMU absolvoval v letech 1959–1963. Podněty získával i z jazzu. Studium ukončil skladbou "Symfonieta pro velký orchestr.op.2­. Aspirantské studium hudební teorie na JAMU absolvoval v letech 1966–1969. Titul PhDr. získal na UP v Olomouci r. 1972, CSc. v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Prazer. 1989. Na JAMU se habilitoval v oboru hudební teorie r. 1992. Bohatá publikační činnost, recenze koncertů, knih. Dílo hudební: klavírní skladby, pro housle a klavír, orchestrální, filmová a scénická hudba, improvizace aj.

Zdroj:

Matzner, A.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby.3.Praha 1990. S.321.;. Kittnarová, Olga: Rozeznělé partitury. ARSCI 2002. S. 223–224.;

Augustin Lipčík *16. 6. 1858 - +4. 3. 1914
Místo narození: Věrovany
Místo úmrtí: Kladno
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: právník
Anotace:

Narozen v Nenakonicích (n. místní část obce Věrovany). V r. 1877 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Po vysokoškolských studiích působil v Olomouci od r. 1881 u soudu a v letech 1882–1887 u Dr. Žáčka. Jednatel Žerotína 1886–1888 a též činný v Národní jednotě. Poté působil v Přerově, kde byl v městské zastupitelstvu jako náměstek starosty a to v letech 1896–1904 a 1907–1910. Zemřel v Kročehlavech (n. místní část města Kladna).

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.178.;.

Augustin P. Lužný *2. 8. 1867 - +21. 12. 1938
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Litultovice
Místa pobytu: Litultovice, Mohelnice, Olomouc, Opava
Obory působení: kněz, překladatel, spisovatel
Anotace:

Narozen v Unčovicích (n.m.č.Litovle). V roce 1889 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a v r. absolvoval 1893 bohosloví. Poté kooperátorem v Kateřinkách u Opavy-pracoval s J. Vyhlídalem, 1920–1935 v Litultovicích. Působil též ve Studené Loučce u Mohelnice. Drobná próza, hanácké črty, překlady z francouštiny do Našince. Od r. 1916 člen Družiny literární a umělecké. S V. Pinkavou zprac. topografii Unčovic pro Moravskou vlastivědu/Li­tovelsko 1903/. Pseud. A. L. Tvrzský. Z díla: Cikánské historky. 1912. ; Otázka alkoholismu v přítomnosti­. 1911.

Zdroj:

Ficek, V. : Biografie širšího Ostravska. Seš. 4. Opava, Slezský ústav ČSAV 1981, S. 80–81. ; Slavík, B. : Hanácké písemnictví. Olomouc 1940. ;Poselství. Olomouc 1938, S. 303. ;. BSSSM, seš.4(16.).Ostrava 2003. S.62–63. Poselství. Almanach Družiny literární a umělecké. Olomouc 1938. S.303–304.

Poznámka:

Studená Loučka (n.m.č. Mohelnice).

Božena Langová *20. 10. 1901 - +29. 6. 1983
Místo narození: Příkazy
Místo úmrtí: Příkazy
Místa pobytu: Litovel, Loštice, Příkazy
Obory působení: folkloristka, národopis, odborná publicistka, restaurátorka
Anotace:

roz. Svozilová. Před a behem 2. světové války pracovala v redakci Družstva kovářů časopis Kovář československý, později v družstvu Kodruko. V Sokole se věnovala choreografii a amatérskému divadlu. Výborná zpěvačka lidových písní. V národopisné činnosti spolupracovala s ing. J. R. Bečákem a též na expozici Z klenotnice lidové kultury na Hané v Litovli. Dopisovala do sborníku Severní Morava, spolupracovala s národopisnou sekcí VSMO. Restaurovala krojové části pro Muzeaum Adolfa Kašpara v Lošticích. Organizovala literární večery hanácké lidové tvorby, přednášela o historii lidové hanácké architektury, zabývala se historií lidové stravy na Hané. Byla vyhledávána malíři, etnografy a dialektology. Její folklorní činnost je zachycena litovelskými amatérskými filmaři na krátkých snímcích, např. Šátek; Tak podíváte se;. Žila s manželem v Příkazích čp.158.

Zdroj:

Zpravodaj VSMO 1981, č.15–16, S.48.; Gabajová, Libuše: Odešli.Nekrolog.In: Informace z OKS 1983, č.5.S.25–26.; V království hanácké výšivky. Stráž lidu, 1981, 27.10. S.4.;

Ctibor Lolek *15. 9. 1919 - +14. 5. 2003
Místo narození: Zábřeh
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Olomouc, Zábřeh
Obory působení: vlastivědný pracovník
Anotace:

Jeho dědeček Jakub Lolek, strýc Stanislav Lolek. Absolvoval Gymnázium v Zábřeze, studoval grafickou školu v Olomouci. Vrací se do rodiště, pracuje ve Společenské knihtiskárně, vedl tiskárnu až do její likvidace r. 1952. Pořádal přednášky. Předseda zábřežského muzejního kroužku. Dlouholetý spolupracovník SM, Moravského severu, Průvodce kulturou Zábřežska. Seriál článků o E. Welzlovi v Našem slově. Jeho syn Ctirad Lolek, PhDr.

Zdroj:

Spurný, F. /SM, 1969, sv. 18, S. 71–72. /+ bibliografie, foto/;. Nekrolog. Moravský sever 20/2003. BSSSM, seš.5 (17.) Ostrava 2004 S. 95–96.

Ctirad Lolek *19. 7. 1948
Místo narození: Zvole
Místa pobytu: Loštice, Mohelnice, Olomouc
Obory působení: pedagog, podnikatel, starosta města
Anotace:

Vyučen elektromontérem. V roce 1972 maturoval na SPŠE v Mohelnici. V letech 1973–1978 mistr odborného výcviku. V roce 1975 si doplnil pedagogické vzdělání, 1984 získal titul PhDr.. V letech 1979–1981 vedoucí učňovského střediska, 1981–1990 ředitel SOU, 1992–1993 ředitel kempu. Od roku 1994 s manželkou soukromě podnikal. Od roku 2002 starostou města Loštic.

Zdroj:

Fialek, Petr: Loštice. Město a lidé 1948–2008. Mohelnice 2010. S.9.

Fotky:
Edvard Lotko *18. 1. 1932 - +9. 12. 2011
Místo narození: Komorní Lhotka
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: bohemista, lexikolog, pedagog vysokoškolský, polonista
Anotace:

Pracovník Katedry bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na olomoucké univerzitě vystudoval českou a polskou filologii. Přednáší úvod do studia jazyka, českou lexikologii a lexikografii a také rétoriku. Kromě toho se rovněž zabývá zkoumáním česko-polského jazykového pomezí a konfrontací češtiny a polštiny. Přednášek na zahraničních univerzitách, např. v Krakově, Katovicích, Poznani, Lipsku, Kodani. Proděkan FFUP pro pedagogic. činnost a učitel katedry bohemistiky a slavisty. Absolvent UP r. 1955, poté půs. jako střed. prof. Autor více jak 125 odb. článků a statí. Prof.PhDr. Edvard Lotko, CSc.

Zdroj:
  • zdn-: Šedesátiny.Žurnál UP, 1992, č.18, S.7.;.
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5