Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Vilím Šimánek *12. 10. 1942
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: biochemik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Půs. na LFUP od r. 1964;profesor od r. 1988, 1987 – 1990 přednosta ústavu lékařské chemie. Přednáší biochemii, je členem gestorské rady postgraduál. studia. Autorem a spoluautorem 120 prací, patentů a monografií z bioorganic. chemie. Člen redakční rady mezinárod. časopisu Heterocykles, výkonným redaktorem periodika Biomedical Papers (AUPO) LF UP, členem Americké chem. společ. ad.

Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Profesor Vilím Šimánek je autorem sedmi patentů a mezinárodně respektovaným odborníkem v oblasti komplexního výzkumu přírodních látek.

Profesor Šimánek se podílel na experimentu, kdy spolu s odborníky z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, pacientům se zánětem prostaty bylo podáváno 1,5 gramu celého plodu americké brusinky. Po půl roce se ukázal pozitivní účinek na potíže dolních cest močových. Vědci a lékaři šli ještě dále a zkoumali působení látek na prostatickou tkáň. Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/…0170215.html

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991/92­.Praha 1991, S.946.; Foto.Žurnál UP 1992, říjen, č.1, S.6.;.

Poznámka:

Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc

Fotky:
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?