Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 157
Miroslav Švihálek *31. 10. 1940
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Vyučil se radiomechanikem a celý život až do důchodu pracoval v telekomunikacích. Vystudoval Lidovou konzervatoř v Olomouci, v letech 1961–1966. Působil v řadě orchestrů a skupin v Olomouci a okolí, vždy jako amatérský hudebník. Řadu let např. hrál v tanečních hodinách u tanečního mistra Kadlece, spoluzakládal olomoucký Swingband, několikrát spoluúčinkoval v Moravské filharmonii a v Moravském divadle. Asi čtyři roky spolupracoval s Karlem Plíhalem na jeho CD, Kluziště a Nebe počká. V současnosti působí v olomouckém orchestru SAMBAL a ve skupině Milana Ludvíka. Občas doprovází Richarda Pogodu v pořadech Utěšování nebo na literárních večerech LKO. Bydlí v Olomouci, Horní hejčínská 7 PSČ 779 00.
Dvakrát měsíčně v neděli odpoledne hraje s Ríšou Pogodou v OC Šantovka v pořadu Pianothéka.

Zdroj:

Osobní písemné sdělení pana Švihálka.

Fotky:
Jaroslav Švehlík *9. 4. 1930 - +16. 3. 1973
Místo narození: Chrudim
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava, Praha, Zlín
Obory působení: herec
Anotace:

Bratr Aloise Švehlíka. vystudoval DAMU v Praze. V letech 1954–1959 působil ve Zlíně, poté 1959–1964 v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci a od r. 1964 v Ostravě. Spolupráce s rozhlasem a televizí.

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.725.; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš.12. Ostra­va 1999.

Zdeněk Švéda *5. 6. 1925 - +5. 10. 1968
Místo narození: Zborov
Místo úmrtí: Stuttgart (Německo)
Místa pobytu: Řím (Itálie)
Obory působení: překladatel, teolog
Anotace:

Absolvent Papežského biblického ústavu v Římě. Pracovník ústavu pro šíření biblické vědy a překladatel ve Stutgarttu.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dalo Šumpersko české literatuře.Šumperk 1974. S.20.;.Bi­ografický slovník okresu Šumperk. Šumperk OVM 2001. S.85.;

Josef Švéda *12. 9. 1881 - +12. 9. 1929
Místo narození: Ptení
Místo úmrtí: Vlkava
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: chemik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

V roce 1900 maturoval na SG v Olomouci. Od roku 1927 mimořádným profesorem anorganické chemie KU v Praze. Zabýval se chemií vzácných zemin, analýzou plynů a mikroanalýzou.

Zdroj:

Símě hořčičné.Olomouc 1947, S.76.;. Český biografický slovník. Praha 1992. S.725.

Jan Švec *19. 6. 1803 - +20. 3. 1890
Místo narození: Bouzov
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc, Velký Újezd
Obory působení: teolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval filozofii v Olomouci, teologii ve Vídni, 1829 vysvěcen. Roku 1831 se vrátil do olomoucké diecéze a působil ve Velkém Újezdě a poté profesorem bohoslovecké fakulty ve Vídni 1842–1862. ;

Zdroj:

Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku.Litovel 1937. S.24.;.

Václav Švec *22. 12. 1922 - +26. 7. 1986
Místo narození: Karviná
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský, rektor univerzity
Anotace:

Vystudoval LFUP v Olomouci r. 1952, pracoval ve zdravot. zař. v Prostějově a Olomouci, 2 roky jako expert v Tunisu. V r. 1971 jmenován přednostou oční kliniky FN v Olomouci. Rektor UP /1980/.

Zdroj:

Nová svoboda 1986, 21.3., S.1.; Nekrolog Stráž lidu 1986, 29.7., S.l.;. V sýpkách ducha. Olomouc 1992.S. 162.

Poznámka:

Prof. MUDr. Václav Švec, CSc.

Luboš Švec *5. 11. 1930
Místo narození: Loštice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Hráč na trubku II. V MFO působí od 1.11.1956.

Zdroj:

Schidler, A. : Členové MFO. Soukr. rkp. 1998.

Poznámka:

Narozen v Žadlovicích (n.m.č. Loštice).

Jan Švec *22. 11. 1966
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Groningen (Nizozemí), Olomouc
Obory působení: fyzik, výzkumný pracovník
Anotace:

Absolv. PřF UP 1985–90, Ph.D. v oboru biofyzika PřF UP 1990–96, Ph.D. v oboru lékařských věd – Nizozemsko- 1994–2000. Vědec v oblasti fyziologické akustiky a vynálezce videokymografie – unikátní metody pro vysokofrekv. optické sledování kmitů hlasivek, díky níž lze snáze odhalovat i jemná poškození tohoto orgánu. V současné době působí na nizozemské Univerzitě Groningen jako výzkumný pracovník Gr. Voice Ressearch Lab. V r. 2006 v rámci Vědeckopopulárních přednášek významn. absolventů odhaloval Tajemství hlasu.

Zdroj:

Žurnál UP, č.10, 30.3.2007, S.5; /www.upol.cz/

Jiří Švajda *12. 2. 1938
Místo narození: Zlín
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: houslista, hudebník, pedagog hudební
Anotace:

Koncertní mistr, houslista. V MFO působil od 1.1.1969 do 31.8.1972. Poté hudebním pedagogem na konzervatoři v Kroměříži.

Zdroj:

Schindler, A. : Členové MFO. Soukr. rkp. 1998.

Poznámka:

Narozen v m.č. Veliková (Zlín).

Karel Prokop Švách *25. 10. 1907 - +15. 1. 1975
Místo narození: Valašské Klobouky
Místo úmrtí: Lukov
Místa pobytu: Česká Třebová, Francie, Litoměřice, Olomouc, Praha, Řím (Itálie)
Obory působení: kněz řádový, novinář, pedagog, překladatel, teolog
Anotace:

Studoval v Praze, Olomouci, Francii a v Římě, kde byl vysvěcen roku 1933. Kněz řádů dominikánů. V letech 1935–1946 profesorem teologie na řádovém učilišti a 1940–1945 arcidiecézním bohovědném učilišti v Olomouci. Poté do roku 1950 působil v Litoměřicích. V letech 1950–1961 administrátorem v České Třebové. Poté zákaz duchovní služby a od r. 1968 žil v domově důchodců v Lukově, kde působil i jako duchovní správce řeholních sester. Redigoval revui „Růže dominikánská“ a edici Vítězové.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979. S.162.;. Pala, Josef: Vzpomínka na významného teologa.In: OLDIN 2007/10.;

Zdenka Švábová *27. 8. 1929 - +17. 1. 1978
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov
Obory působení: pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Učitelka hudeb. výchovy na Pedag. škole v Prostějově, odb. asist. Ped. fak. UP v Olomouci od r. 1960.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, 1979, S.161.; Štafeta.Prostějov, 1978, č.2, S.29–30.;.

Vladimír Švabík *21. 5. 1920 - +2. 3. 1992
Místo narození: Kyjov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kolín, Olomouc, Praha, Šumperk, Uherské Hradiště
Obory působení: herec
Jan Švábeník *24. 6. 1886 - +16. 3. 1942
Místo narození: Kdousov
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Brno, Břeclav, Olomouc, Valašské Meziříčí
Obory působení: biolog, fyzik, středoškolský profesor, turistika
Anotace:

Učil přírodní vědy a fyziku na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a Břeclavi. V Brně učil biologii a pedagogiku (mj. i herce Karla Högra). Byl členem Slováckého krůžku v Břeclavi, Klubu českých turistů a Královské české společnosti nauk. V roce 1935 byl PhDr. Jan Švábeník přeložen do Olomouce, kde působil jako ředitel učitelského ústavu. V září 1941 byl zatčen gestapem. Po převezení do Brna vězněn v Kounicových kolejích, odkud byl v březnu 1942 transportován do Osvětimi, kde 16.3. 1942 zemřel. Dne 15. 12. 1945 mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam. V Brně je pamětní deska na Moravském náměstí 6.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945.Brno 147.S.65.; Webové stránky – Encyklopedie města Brna.

Fotky:
Josef Šustr *7. 3. 1936
Místo narození: Jankovice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Lesní roh.V MFO působí od 28.10.1958.

Zdroj:

Katalog členů MFO.

Antonín Šuránek *29. 5. 1902 - +3. 11. 1982
Místo narození: Ostrožská Lhota
Místo úmrtí: Petřkovice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kněz, teolog
Anotace:

Dlouhá léta působil jako spirituál kněžského semináře v Olomouci v letech 1926–1948, spolu s biskupy Tomáškem a Otčenáškem byl internován v Želivě. Svatořečen 3.6.2000.

Zdroj:

.Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Su – Žv. Valašské Meziříčí, Valašské Athény 2011. S.28.

Jaroslav Šumšal *7. 9. 1905 - +4. 12. 1942
Místo narození: Opatovice
Místo úmrtí: Osvětim (Polsko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: básník, kněz
Anotace:

Kněz v arcibiskup. semináři v Olomouci, autor básní Rubín Moravy, Jan Sarkander.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?1937–1962.Praha, NK 1962, S.281;.

Anežka Šulová *19. 12. 1877 - +4. 12. 1954
Místo narození: Ruda nad Moravou
Místo úmrtí: Ruda nad Moravou
Místa pobytu: Ruda nad Moravou
Obory působení: sběratelka lidové prózy
Anotace:

Rozená Vénosová, v obci Hostice (n.m.č. Rudy nad Moravou). Ve 2 letech jí zemřel otec a tak život nebyl vůbec lehký. Vychodila pouze 8 let jednotřídky a poté pracovala jako dělnice v papírně. Sama se vzdělávala a hodně četla. V roce 1901 se vdala za obchodníka s knoflíky. Záhy se přestěhovala do Rudy, kde byl život trochu lepší. Na přástkách slýchávala písně, pověsti, které si zapisovala. Její sbírka obsahuje na 700 písní, popěvků a říkadel, 117 pověstí, 23 pohádek, 40 anekdot, popisy besed, etnografický a dialektolog. materiál. Pozůstalost uložena v archivu Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV Brno.

Zdroj:

Doupalová, Eva: Slovník sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí.Olomouc UP 1987.;Sirovátka, Oldřich: Nad národopisným dílem Anežky Šulové.=Severné Morava.Sv.34.Šum­perk 1977.S. 68–70.;. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 3. Ostrava 1995. S.118–119.

Josef Šulista *9. 2. 1920 - +12. 1. 2008
Místo narození: Pištín
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Liberec, Linec (Rakousko), Olomouc, Ostrava, Teplice v Čechách
Obory působení: basbarytonista, pěvec
Anotace:

Studoval v Linci a v Ostravě. Působil 1943–1945 v Linci, r. 1945 v Teplicích, 1945–1952 v Liberci, 1952–1989 v Olomouci jako sólista opery. Mezitím 1980–1985 v Ostravě. V r. 1986 jmenován zasloužilým umělcem. Bydlel na adrese Švermova 3, Olomouc.

Zdroj:

bh-: S olomouckým publikem si rozumím.Stráž lidu, 1986, 13.5., S.4.;ČTK – BIO, 1990.; Ryšavý, Milan: Vážné a zábavné vzpomínky filharmonika. Olomouc 2012.

Poznámka:

Pištín u Českých Budějovic

Fotky:
Zuzana Šulcová *1. 5. 1962
Místo narození: Krnov
Místa pobytu: Bouzov, Olomouc, Praha
Obory působení: kastelánka, knihovnice
Anotace:

PhDr. Zuzana Šulcová, provdaná Marková. Absolventka FFUK, obor kultura. V Okresní knihovně Olomouc pracovala od 9.7.1984 v různých vedoucích funkcích. Od r. 1997 – 1999 vedoucí Útvaru regionální literatury a informačních služeb spolu s čítárnou a studovnou. Dálkově vystudovala postgraduální studium Přírodovědecké fakulty UP, obor počítače, programování. V roce 2003 byla téměř rok v pracovní neschopnosti po operaci páteře. Dne 7.6.2004 dala okamžitou výpověď z knihovny a nastoupila jako hradní paní na Bouzov. Na přelomu tisíciletí autorsky spolupracovala s nakladatelstvím ALDA v Olomouci. Po rozvodu opět pod jménem Šulcová.

Zdroj:

Osobní sdělení / hš

Josef Šula *11. 6. 1909 - +25. 3. 1973
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: botanik, děkan fakulty, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Na katedře metodika botaniky přírodovědec. fak. UP působil 1950

  • 1970, děkanem přírodovědec. fakulty v letech 1953 – 1956, děkanem

pedagog. fak. UP 1953 – 1970. ;

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava, Profil 1973.;.

Stanislav Šula *24. 10. 1867 - +19. 6. 1932
Místo narození: Velké Karlovice
Místo úmrtí: Poděbrady
Místa pobytu: Brno, Holešov, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: pedagog středoškolský, sbormistr
Anotace:

Studoval v Olomouci, Brně, působil na školách v Holešově a na Kroměřížsku, Vyučoval v letech 1894–1929 na učitelském ústavu v Kroměříži. Sbormistr Moravanu.

Zdroj:

Fric, O. : Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku. Kroměříž 1941. ; Stárek, Z. : SČS II. Praha 1982. S. 591–592. ;.

Bohumil Šula *3. 1. 1920 - +2. 11. 2001
Místo narození: Stavenice
Místo úmrtí: Moravský Beroun
Místa pobytu: Brno, Mladeč, Olomouc, Ostrava, Praha
Obory působení: botanik, přírodovědec, skauting, spisovatel, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Od útlého dětství žil v Olomouci, kde v roce 1940 maturoval na Slovanském gymnáziu. Poté studoval přírodní vědy na univerzitě v Brně, kde promoval v roce 1947. Po vojně nastoupil na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UP, kde působil tři roky a pak přešel do vlastivědného muzea .- tehdejšího „Studijního a lidovýchovného ústavu kraje Olomouckého“. Zasloužil se o odborné uspořádání sbírek, o modernizaci muzeí, značnou pozornost věnoval rostlinnému porostu v Mladči, redigoval Zprávy VMO, zasloužil se o obnovení Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Externě přednášel na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Byl členem mezinárodní organizace muzeí ICOM při UNESCO a místopředsedou krajského odboru České botanické společnosti při ČSAV. Věhlasný botanik byl znám také z televizního pořadu ostravského studia „ Lovy beze zbraní“, kde se uplatnil nejen jako účinkující, ale byl též spoluautorem.. Vynikající znalec přírody byl od mládí aktivním členem skautského hnutí. Ke skautské činnosti se mohl svobodně vrátit až po roce 1989 , kdy pracoval s mládeží. Hojně publikoval v odborném a vlastivědném tisku, jako např. Zprávy Krajského vlastivědného muzea, sborník Středisko, opavský Časopis slezského muzea, prostějovská Štafeta, Kdy-kde-co v Olomouci aj. Milovníkům přírody a skautským činovníkům odkázal čtyři svazky pohádek o květinkách, které vyšly v roce 1992 s názvem „Pohádky lesní moudrosti“. Bratr „Bob“ (jak byl nazýván nejen skauty, ale i přírodovědci), byl nejznámějším botanikem na Moravě a svému povolání se věnoval celým srdcem.

Zdroj:

Hlůza,B.: RNDr. Bohumil Šula – 65 let. Zpravodaj VSMO 1985, č.21–22,
S. 28–29.; Kolář, Bohumír: Nejznámější botanik na Moravě…In: …Vzděláván budiž…Olomouc,SGO 2002. S. 253–254.;

  • mt-: Na rozloučenou s Bohumilem Šulou. Olomoucké listy, 15,11.2001.S.5.
Josef Šubert *7. 1. 1913 - +7. 3. 1985
Místo narození: Kroměříž
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Praha, Zábřeh
Obory působení: filolog, pedagog středoškolský
Anotace:

V Kroměříži absolvoval reálku, poté studoval FFMU Brno a Praha. Středoškol.prof., učil ruštinu, němčinu a češtinu.Pak působil jako učitel v Zábřehu na Moravě, 1938–1948 v Kroměřiži a na Kroměřížsku.

Zdroj:

Fišer, Z.: Sny a boje Josefa Šuberta.Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1986, č.3, S.28–36.;.

Jiří Šuba *25. 3. 1937
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hornista, hudebník
Anotace:

Hrál na lesní roh. Působil v Moravské filharmonii Olomouc od 10.8.1954 – 1.9.1989.

Zdroj:

Kartotéka členů MFO.

František Štuřík *13. 11. 1895 - +4. 2. 1968
Místo narození: Říkovice
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: pedagog středoškolský
Anotace:

Středoškolský pedagog a překladatel.

Zdroj:

Hanácké noviny, 3.2.1993, S.5.; Prostějovský týden, 10.2.1993, S.5.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7