Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
František Dutka *4. 4. 1910 - +4. 3. 1979
Místo narození: Holešov
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Ostrava
Obory působení: operní pěvec
Anotace:

Od r. 1941 člen Moravského divadla Olomouc, 1942–1946 člen opery Olomouc, 1953–55 divadlo Ostrava, od 1.2.1955 sólista divadla Opava . Buffo – tenorista a JUDr.

Zdroj:

Československý hudební slovník.1.Praha, SHV 1963, S.275.; Přehled činnosti čs.divadel 1958.Praha DÚ 1959, S.95.; Andrlík, A.: Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře.2. Kroměříž 1983.S.21.;

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?