Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 320
Jaroslav Schneider *4. 4. 1894 - +13. 6. 1968
Místo narození: Bělkovice-Lašťany
Obory působení: chemik
Anotace:

Ředitel chemické továrny.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha1970, S.182.;.

Jaroslav Schnerch *13. 9. 1943
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Praha, Přerov
Obory působení: pedagog, publicista, redaktor, umělecký přednes
Anotace:

Absolvoval PF UP v Olomouci. Pracoval jako učitel, radaktor. V roce 1980 odešel z Přerova do Prahy, kde vystudoval na Lidové konzervatoři obory uměl. přednes, divadlo poezie, autorské divadlo a literární žánry. Přispíval do novin a časopisů.

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy.Olomouc 1996.S.135.;

Jindřich Schulz *1. 12. 1940
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Od r. 1964 působí na katedře historie FFUP, ved. Kabinetu regionálních dějin. Spoluautor Histor. místopisu Moravy a Slezska (1973–1990), autor odb.článků a recenzí..

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.344.; Kartotéka VSMO., Kdo je kdo 91/92 ČR Federální orgány ČSFR, 2.díl, Praha 1991.

Jarmila Schulzová *15. 1. 1925
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Liberec, Praha
Obory působení: operní pěvkyně
Anotace:

V letech 1945 – 1946 studovala zpěv soukromě v Praze, koncertní vystoupení od r. 1949. Působila v AUS VN do r. 1955. Poté v opeře Liberec do r. 1957. Též koncerty s Českou filharmonií.

Zdroj:

Československý hudební slovník II.Praha 1965.S.499.; Přehled činnosti čs.divadel.Praha 1958.S.231.;.

Sdružení výtvarných umělců v Hodoníně *27. 8. 1907
Místo narození: Hodonín
Anotace:

Významným impulsem pro rozvoj nejen olomouckého, ale celého moravského výtvarného dění bylo založení SVUM v Hodoníně r. 1907. Sdružení rozvinulo značnou výstavnickou a publikační činnost, do níž výrazně zasahovali i olomoučtí výtvarníci. Přerušení této aktivity první světovou válkou bylo rychle překonáno a Sdružení se stalo hlavním organizátorem moravského výtvarného života v poválečném období. Několik členů sdružení se schází ve válečných letech při restauraci vojenského kostela P. Marrie Sněžné v Olomouci. Vedle skupiny vojáků-malířů a sochařů z Polska, Německa a Rakouska se při této akci setkávají olomoucký Julius Pelikán a moravští malíři Oldřich Lasák a Adolf Kašpar.

Zdroj:

Kalendárium jihomoravských osobností a událostí 1991/1995. Brno SVK 1990. S.83.; Hlobil, Ivo: Olomouc. Praha, Odeon 1984. S.143.

Petr Sedláček *4. 10. 1956
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Čelechovice na Hané, Němčice nad Hanou
Obory působení: lékař
Anotace:

Do r. 1993 ved. obvodní lékař v Němčicích, poté soukromý lékař v Čelechovicích.

Zdroj:

Peterka, Miloslav: Smržice., 1994., S.411.;

'

Jiljí Sedláček *16. 10. 1956
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Uherské Hradiště
Obory působení: malíř
Anotace:

Vystudoval UMPRUM v Uherském Hradišti a AVU v Praze. Žije a pracuje v Olomouci.

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců v olomoucké oblasti. Olomouc 1989.; Katalog výstavy Vyznání životu a míru. Praha, SČVU 1985, S. 210; 26 mladých výtvarných umělců Olomoucka. Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, 1980. ;

Jiří Sehnal *15. 2. 1931
Místo narození: Radslavice
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: hudební historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studoval hudební vědu na FFUP v Olomouci. Poté pracoval v univerzitní knihovně v Olomouci. Od r. 1964 pracoval v odd. hudby Moravského muzea, od r. 1978 ved. odd. Po roce 1991 působí na katedře HV FFUP. Věnuje se soustavně výzkumu dějin hudby, varhanářství a hymnologii. Uveřejnil přes 160 vědeckých studií doma i v zahraničí.

Zdroj:

Čes. biografický slovník. Praha 1992. S. 618. ;.

Bohumil Sekanina *24. 5. 1923
Místo narození: Vanovice
Místa pobytu: Brno, Prostějov, Slušovice
Obory působení: grafik, malíř, sklář
Zdroj:

Moravské osobnosti umění a kultury-REGO/SVKOL.

Poznámka:

Narozen nedaleko Boskovic.

Hubert Sekera *3. 4. 1891 - +24. 3. 1942
Místo narození: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: bibliofil, učitel
Anotace:

Odborný učitel Slaměníkovi chlapecké měšťanské školy v Přerově, sběratel bibliofilií, milovník umění, umučen v koncentrač. táboře v Osvětimi.

Zdroj:

SOKA Přerov-dopis/06

Jana Shejbalová *3. 5. 1941
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Bratislava (SR)
Obory působení: grafička, ilustrátorka
Anotace:

Dcera J. Želibského a Márie Ž. – Vančíkové. 1965 absolvovala VŠVU Bratislava. Věnuje se volné grafice, ilustracím /Hurban Vajanský>Svatobné šaty. 1972. ;a monumentálně dekorativní tvorbě pro architekturu. Spolupracuje s hudeb. umělci.

Zdroj:

ČBS.Praha Academia 1992, S.835.;.

'

Sjezd Dělnické tělovýchovné jednoty *15. 8. 1910
Místo narození: Prostějov
Anotace:

Konání 1. sjezdu moravských DTJ za účasti 120 delegátů moravských okresů.

Erich Otto Gottfried Skoczek *26. 6. 1908 - +1. 1. 1945
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: skladatel
Anotace:

Skladatel, malíř a koncertní varhaník Erich Otto Gottfried Skoczek se narodil 26. června 1908 v Olomouci v Panské ulici. Základní vzdělání získal v Olomouci a v deseti začal navštěvovat Německou hudební školu v Olomouci, kde se vzdělával v hudební teorii, hře na hoboj, lesní roh, housle a pozoun. Po maturitě odešel do Vídně a zde pokračoval ve studiu u renomovaných pedagogů Karla Lafita, Rudolfa Niliuse a dr. Ernsta Decseye. Zde pořádal varhaní koncerty, kde prezentoval i své vlastní skladby. Ve Vídni se spřátelil s básnířkou Grete Jank a několik jejich básní zhudebnil. Další zprávy o jeho životě chybí až do 18. 12. 1941, kdy se opět vrací do Olomouce. Jeho další osud není znám. na ohlašovacím listě je uvedeno „. . . odešel neznámo kam“. Zápis je z roku 1947.

Zdroj:

Schindler, A.: Skladatel Erich Skoczek. Acta Unicerzitatis Palackianae Oloucensis.Musica V-1996.S.123–129.

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 0. 0. 1945

Arnošt Skoupý *29. 1. 1934
Místo narození: Šebrov-Kateřina
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v obci Šebrov (n. Šebrov-Kateřina na Blanensku). PhDr. Arnošt Skoupý, CSc. působí na Katedře historie FFUP v Olomouci v oboru Obecné dějiny novověku. Je autorem sylab: Přednášky k dějinám 19. století, Didaktika děje. Napsal řadu článků v odborném a vlastivědném tisku, monografií a učebnic dějepisu. Spolupracuje též s nakladatelstvím Prodos. Je členem Centra pro československá exilová studia při Katedře historie FFUP a zabývá se zejména českým exilem ve Švýcarsku a krajanskými spolky.

Zdroj:

Kartotéka VSMO.

Vladimír Skála *15. 12. 1917
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: autor učebnic, pedagog středoškolský, ředitel školy
Anotace:

V roce 1935 absolvoval ČRO. Ředitel školy Střední průmyslové školy strojnické od roku 1970.

Zdroj:

Primum necessarium.. Olomouc, SG 1997. S. 368.

Poznámka:

Ing. Vladimír Skála

Augustin Skýpala *22. 11. 1920
Místo narození: Jarcová
Místa pobytu: Olomouc, Oznice, Praha, Valašské Meziříčí
Obory působení: básník, literární poradce, nakladatelský redaktor, novinář
Anotace:

Literárním jm. Gustav Skýpala. Jeho otec byl legionář. Dětství a mládí prožil v pasekářské obci Oznici na samotě Nivka, odkud docházel do měšťanky a 1936–1939 absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Zájem o literaturu a výtvarné umění ho přivedl do meziříčské Mladé scény, kterou v r. 1940 založili známí divadelníci Alfréd a Emil Radokovi. Své první verše publikoval na počátku protektorátních let inspirován Čapkovým překladem antologie Francouzské poezie nové doby, básnickými sbírkami Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta a Vladimíra Holana. Krátce po 2. světové válce vojákoval 6 měsíců v Olomouci. Po osvobození republiky odjel natrvalo do Prahy. Navštěvoval přednášky a semináře Václava Černého a Jana Patočky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od r. 1946 pracoval v nakladatelstvích Melantrich, Svoboda, Orbis a Panorama jako tiskový redaktor, posléze odbytový referent a v době tzv. normalizace byl odsunut na úsek pohlednicového merkantilu. V těch letech publikoval pod svým jménem verše pro děti a průvodní texty k vlastivědným fotosouborům (Beskydy, Šumava, Jižní Čechy, Západočeské lázně, Vysoké Tatry aj.) Knižně debutoval sbírkou pro děti Veselý rok (1948). Další knížka pro děti Zvířátka – vyšla s ilustracemi Aleny Ladové (1969). V r. 1969 vyšla sbírka básní Podzim s Diogenem. V roce 1990 vydal životopisnou črtu o valašském knězi Bosý kněz. Soubory jeho poezie z let 1940–1993 vyšly pod názvem Nebe pro pěší (1994) a Město, můj Getsemanský sad (1995). Okresní knihovna v Olomouci vydala u příležitosti návštěvy A.Skýpaly v Olomouci upomínkový tisk Z mého zvěrokruhu (2000).

Zdroj:

Literární slovník severní Moravy a Slezska. 2001 Votobia Olomouc – Ostrava.S.269–270.; Všetička, F.: Podzim s Diogenem. In: Kolář, B.: Z paměti literární Olomouce 2. Olomouc, VSMO 2006.S.303–304.; Fabián, J.: Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí 2000.S. 139.; Kolář, B.: Haná v poezii. Antologie. Olomouc, Literární klub Olomouc 2008.S. 224–226.; http://www.wix.com/…k/fotografie

Poznámka:

Email od fotografa Václava Valečka z Opavy 5.12.2012 -Vaclav.Valecek@seznam.cz Dobrý večer, nemusíte se ničho obávat a fotografii také stahovat nemusíte. Pan Skýpala je strýc mé přítelkyně a už jsem s ním hovořil. U fotografie uveďte mne,jako autora a vše bude v pořádku. V příloze je odkaz na mé stránky. Přeji Vám mnoho úspěchů a tvůrčích sil při dalším rozšiřování Vaší Galerie rodáků. Se srdečným pozdravem Václav Valeček

Fotky:
Slavnostní otevření Univerzity Palackého *21. 2. 1947
Místo narození: Olomouc
Anotace:

V roce 1946 dala vláda závazek obnovit olomouckou univerzitu. Stalo se tak 21. února 1947 náročné přípravy vyvrcholily v největší organizovanou slavnost , jakou Olomouc ve 20. století zažila.

Zdeněk Slavotínek *3. 10. 1939
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Lipník nad Bečvou, Olomouc
Obory působení: ředitel zoo, zootechnik
Anotace:

V roce 1957 absolvoval Střední zemědělsko-technickou školu v Olomouci a poté působil v Lipníku nad Bečvou, kde po vojně pracoval jako zootechnik u Vojenských statků a lesů. V listopadu 1963 nastoupil do Zoo Olomouc a pokračoval v dálkovém studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde promoval v roce 1967. V olomoucké Zoo pracoval více než 44 roků. Nastoupil jako zootechnik, později působil jako náměstek a poté se stal v r. 1984 ředitelem. Za jeho vedení zoo doznala zásadních změn. Většina starých pavilonů a ubikací byla zrekonstruována a přestavěna tak, aby vyhovovala modernímu pojetí chovu zvířat (pavilon šelem, pavilon opic, Zároveň byla postavena celá řada nových pavilonů a expozic (obří voliéra pro vodní ptactvo, pavilon pro žirafy, výběh pro pižmoně a soby, výběhy gepardů a rysů, voliéra pro plameňáky, zimoviště pro ptáky, pavilon netopýrů, volný výběh makaků, výběh pro nosály, výtopna na biomasu, atd.). Dnes patří Zoo Olomouc – Svatý Kopeček mezi nejúspěšnější v České republice a její přijetí za stálého řádného člena Světové asociace WAZA v Austrálii v říjnu 2001 ji řadí mezi 160 nejvýznam­nějších zoo světa. Ing. Slavotínek je vášnivý a uznávaný akvarista a jemu vděčíme za vybudování atraktivních mořských akvárií. V roce 2008 předal funkci mladšímu nástupci a odešel do důchodu.

Zdroj:

Ševčíková, H.: Říjnová výročí středomoravského regionu. In: Týnecké listy 2009, č. 10.S.9.;

Naděžda Slezáková *2. 10. 1927
Místo narození: Lipník nad Bečvou
Místa pobytu: Brno
Obory působení: ilustrátorka
Anotace:

Studium na SUPŠ Brno, abs. 1949;čestné uznání v soutěži Nejkrásnější kniha r. 1982;soubor kreseb k Veterinární anatomii I-II 1962–1982.

Zdroj:

Katalog výstavy Vyznání životu a míru.Praha, SČVU 1985, S.212.;.

Slovanské gymnázium v Olomouci *1. 10. 1867
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Dne 1. října 1867 byla zahájena výuka na nejstarším českém gymnáziu na Moravě – na Slovanském gymnáziu. První maturity se uskutečnily 1872 a byl jim osobně přítomen panovník František Josef I. Název školy se několikrát měnil, ale přídomek „Slovanské“, který dostalo gymnázium do vínku, je nosným motivem tradice. Slavnostně byl obnoven 19. listopadu 1990 předáním ministerského dekretu s účinností od 3. září 1990.

Zdroj:

Zicháček, Vladimír: Jubileum Slovanského gymnázia. Kdy Kde Co v Olomouci, 1992, září, S. 12–13.

Slovanský sjezd *2. 6. 1848
Místo narození: Praha
Anotace:

2. –12. června 1848 probíhal v Praze Slovanský sjezd, který poprvé ukázal sílu slovanských národů v monarchii i jejich odpor proti národnostnímu a sociálnímu útisku. Z Olomouce se vypravila na sjezd mohutná delegace, kde byli prof. Jan Helcelet, Jan Ignác Hanuš, filozof a právník Jan Vlk a další. Hned na začátku sjezdového jednání odevzdala delegace předsednictvu adresu Slovanské lípy v Olomouci s 93 podpisy.

Zdroj:

Bartoš, J. -Kovářová, S. : Data českých dějin. Olomouc, ALDA 1997, S. 100. ; Dva moravští buditelé. Zpravodaj Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, 1982, č. 17–18,S. 48.

Zdeněk Smečka *24. 6. 1952
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Zlín
Obory působení: lékař
Anotace:

V letech 1970–1976 studoval LFUP Olomouc, 1983 CSc;Působil 1987 doc. oftalmologie, od r. 1988 přednosta očního odd. nemocnice Zlín.

Zdroj:

Černý, M.: Kdo je kdo 1991.Praha, IRIS 1991, S.144.;.

Lubomír Smiřický *12. 10. 1933
Místo narození: Rychlov
Místa pobytu: Basilej (Švýcarsko), Olomouc
Obory působení: filolog, spisovatel
Anotace:

Bratr Zdeňka S. a syn Leopolda S. (1907–1990). Působil na FFUP v letech 1964–1970, románská filologie. Po r. 1970 emigroval do Švýcarska, kde při univerzitě v Basileji přednášel. Autor románu.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava, Profil 1973;;.

Jaroslav Snerch *13. 9. 1943
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Praha, Přerov
Obory působení: básník, pedagog, umělecký přednes
Anotace:

Absolvent Pedagogické fakulty UP v Olomouci, obor český jazyk, dějepis. Pracoval jako pedagog, redaktor a odborný rada na Velitelství železničního vojska. V roce 1980 odešel z Přerova do Prahy, kde vystudoval na Lidové konzervatoři obory – umělecký přednes, divadlo poezie, autorské divadlo a literární žánry. Vedl Literární klub při Okresním kulturním domě Praha 8, přispíval do novin a časopisů. Je členem redakční rady časopisu Obratník. Autor básnických sbírek Sčítání (vl. n. 1993), Slova na lodyhách (1994), den ze spálených snů (1995).

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990–1995.S.135.

Soběslav l. v Olomouci *11. 4. 1137
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Český kníže, který vládl od roku 1125–1140. Velikonoce r. 1137 slavil v Olomouci. Zastavil se zde při návratu z Uher, kde navštívil svého švagra, uherského krále Bélu. Sjednal s ním mír mezi oběma zeměmi.

Zdroj:

Týden v historii českého státu. Celoroční seriál S 91.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11