Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 125
Jan Kořínek *12. 2. 1626 - +12. 8. 1680
Místo narození: Čáslav
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Kutná Hora, Olomouc, Praha
Obory působení: filozof, řádový kněz
Anotace:

V roce 1641 vstoupil do jezuitského řádu. Po studiích v Brně, Olomouci a Praze působil v řadě jezuitských kolejí 1665–1666 a 1672–1674 v Kutné Hoře.

Zdroj:

Gabriel, Jiří: Slovník českých filozofů.Brno­.Masarykova univerzita 1998.S.289.;

František Anton Čermák *15. 2. 1780 - +14. 5. 1856
Místo narození: Jedlí
Místo úmrtí: Malacky (SR)
Místa pobytu: Bratislava (SR), Olomouc, Trnava (SR)
Obory působení: řádový kněz, varhaník
Anotace:

Studoval v Olomouci a v roce 1803 vstoupil do františkánského řádu v Trnavě, kde získal hudební vzdělání. Působil pak v Bratislavě, až do konce života jako varhaník v Malackách.

Zdroj:

Československý hudební slovník. I. Praha 1963.S.187.;

František Groh *7. 1. 1823 - +5. 6. 1899
Místo narození: Kouřim
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: lékař, ředitel nemocnice
Anotace:

Ve Vídni-plukovní lékař, od r. 1875–93 ředitelem zemské nemocnice v Olomouci. Získal vyznamenání-byl jmenován rytířem řádu Františka Josefa, udělen mu byl zlatý záslužný kříž s korunou, medaile pro umění a vědu a válečná medaile.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938, S.81.;.

Josef Sytko *12. 1. 1829 - +20. 8. 1906
Místo narození: Dřevohostice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel gymnázia
Anotace:

V letech 1867 – 1891 působil na SG v Olomouci jako profesor. Učil dějepis a zeměpis. Též inspektrorem školství od r. 1885 až do 1887. Psal do Komenského. Ředitel českého reálného G v Prostějově.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.294.; Památník SG.Olomouc 1927.S.166–167.;.

Alois Kaplan *21. 5. 1832 - +31. 1. 1914
Místo narození: Říčky v Orlických horách
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Valašské Meziříčí
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel gymnázia
Anotace:

V Olomouci na němec. reálce učil dějepis a zeměpis až do r. 1871, poté ředitelem G ve Valašském Meziříčí až do r. 1894, kdy šel na odpočinek. Vrátil se do Olomouce, přechodně správce dívčího učitel.ústavu a dále působil na ústavu hraběte Poettingea.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.128–129.;.

Wilhelm Jahn *24. 11. 1835 - +21. 4. 1900
Místo narození: Dvorce
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Amsterdam (Nizozemsko), Budapešť (Maďarsko), Olomouc, Praha, Záhřeb (Chorvatsko)
Obory působení: kapelník, ředitel opery
Anotace:

Narozen na Bruntálsku. Hudební zkušenosti získal už jako sborista olomouckého dómu. 1859–1864 byl kapelníkem ředitelem něm. divadla v Praze. 1881–1897 působil jako ředitel ve vídeňské opeře. Složil několik sborových písní.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univerzitav Ostravě, 1999.S.23;

Karel Koblížek *30. 1. 1838 - +15. 5. 1897
Místo narození: Velká Bystřice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Slaný
Obory působení: pedagog středoškolský, překladatel, redaktor, ředitel gymnázia
Anotace:

Studoval gymnázium v Olomouci; Profesor v Olomouci 1868–1878 Učil latinu a řečtinu. Od r. 1878 ředitel gymnázia ve Slaném, 1892 prof. G v Praze-Křemencová ul;1872 zakl. Matice školské. literárně činný, redigoval s prof. Havelkou čas. Komenský od r. 1873 a Koledu od r. 1877. Překládal z latiny.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc 1938.S.139–140.;Spáčil, Vladimír: Historický místopis okresu Olomouc-venkov 1848–1960.Olomouc UP 1968, S.31.; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.38.;. Památník 60. výročí založení SGO. Olomouc 1927. S.166–167.

Maxmilián Vrzal *29. 4. 1839 - +1. 12. 1913
Místo narození: Brtnice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kněz, pedagog středoškolský, ředitel gymnázia
Anotace:

Ředitel Slovanského gymnázia v Olomouci a učitel latiny a řečtiny v letech 1889–1907.

Zdroj:

Fischer, R. : Olomoucký památník. Olomouc 1938, S. 344. ;Památník 60. výročí českého gymnázia v Olomouci. Olomouc 1927, S. 29 /foto/;S. 170–171 působnost. ;Símě hořčičné. Olomouc 1947, S. 17. ;údaj o narození dr. Spáčil, Vl. OA Olomouc, 20. 1. 1992. ;.

Josef Lošťák *10. 2. 1840 - +3. 2. 1902
Místo narození: Ždánice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Bučovice, Olomouc, Prostějov, Uherské Hradiště
Obory působení: literát, ředitel gymnázia, středoškolský pedagog
Anotace:

Do školy chodil v Bučovicích. V Olomouci působil od r. 1864, prof. na němec. gymnáziu, poté hlavním učitelem učitel. ústavu v Olomouci, od 1878–1880 ředitel reálky v Prostějově, v letech 1880–1884 opět v Olomouci. Od r. 1884 byl ředitelem gymnázia v Uherském Hradišti. Zakladatel Matice školské v Olomouci. Literárně činný. Hojně publikoval v časopisu Komenský.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.179–180.;.

Josef Studnář *4. 9. 1842 - +5. 3. 1914
Místo narození: Nové Sady
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Drahany, Niva, Otinoves, Prostějov, Rozstání
Obory působení: pedagog, publicista, ředitel školy
Anotace:

Ředitel školy, zv. " konzul Drahanska" . Pocházel z osady Březiny u Nových Sadů. Dlouhodobě působil jako řídící učitel v Otinovsi. Na Drahansku a Prostějovsku byl velmi známou osobností díky své rozsáhlé literární činnosti. Pravidelně publikoval své „Úvahy z vysočiny Drahanské“a v časopise „Hlasy z Hané“. Články publikoval i v časopise „Občan“. Zabýval se regionální historií, národopisem a řemeslnou tradicí. Proslul jako velmi společenský člověk. Roku 1885 založil v Otinovsi sbor dobrovolných hasičů a vlivem jeho osvěty vznikly sbory v Drahanech, Hartmanicích a Rozstání. Dlouhodobě působil v předsednictvu Pohorské župy. S velikou úctou o jeho práci píše Titus Krška v Kronice hasičů roku 1898..

Zdroj:

Hrádek, J.: Konzul Drahanska.=Štafeta, 11, 1979, č.4, S.25–26.;.

Poznámka:

Březina (m.č. obce Nové Sady na Vyškovsku). Hartmanice (n. Niva)

Vincenc Prasek *9. 4. 1843 - +31. 12. 1912
Místo narození: Milotice nad Opavou
Místo úmrtí: Napajedla
Místa pobytu: Napajedla, Olomouc, Opava
Obory působení: jazykovědec, lingvista, novinář, pedagog středoškolský, ředitel gymnázia, spisovatel
Anotace:

Pedagogickou kariéru zahájil na Slovanském gymnáziu v Olomouci roku 1868. Byl spoluzakladatelem Vlasteneckého muzea v Olomouci roku 1883 a prvním ředitelem gymnázia v Opavě v letech 1883–1895.

Zdroj:

http://cs.wikipedia.org/…ncenc_Prasek

Josef Benýšek *13. 11. 1847 - +23. 2. 1928
Místo narození: Hlušovice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: divadelní ochotník, ředitel školy, učitel
Anotace:

Ředitel Hospodářské školy na Klášterním Hradisku, spoluzakladatel Jednoty divadelních ochotníků v Olomouci.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938, S.24.; Nešpor,V. Průvodce po Ústředním hřbitově v Olomouci.Olomouc 1929, S.55–56.;

Alois Schwarz *19. 6. 1854 - +14. 1. 1928
Místo narození: Kanice
Místo úmrtí: Zlaté Hory
Místa pobytu: Brno, Lipsko (Německo), Ostrava, Stuttgart (Německo)
Obory působení: chemik, odborný spisovatel, pedagog středoškolský, pivovarnictví, ředitel školy
Anotace:

Studoval chemii a chemickou technologii na VŠ v Brně a krátkou dobu působil jako suplující profesor na německé státní reálce v Brně (1875–1879), poté suplentem na zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě. Tam se stal roku 1902 ředitelem dívčího lycea. Protože se zabýval teoreticky technologií pivovarnictví a cukrovarnictví vyslala jej OŽK v Brně na světovou výstavu v Paříži jako experta. Byl autorem několika odborných publikací z oboru chemie. Popsal technologii výroby piva. V Ostravě se zabýval též turistikou v Beskydech a napsal prvního turistického průvodce Ostravou a Ostravskem (1890).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.č.2 (14.).Ostrava 2001. S.119–120.

Hynek Krásný *13. 7. 1855 - +30. 12. 1907
Místo narození: Horní Cerekev
Místo úmrtí: Leština
Místa pobytu: Brno, Dačice, Pelhřimov, Sudkov, Třeboň, Zábřeh
Obory působení: ředitel školy, učitel
Anotace:

Studoval na učitelském ústavu v Pelhřimově a dvakrát přestoupil na reálné gymnázium do Třeboně a učitelský ústav do Kutné Hory. Pedagogickou činnost zahájil 1877 na škole v Dačicích. Poté učil u minoritů v Brně, ve Štěpánovicích, Uhřínově a Postoloprtech, kde 1882–1885 řediteloval. Později odešel na severní Moravu a učil v Sudkově a Leštině. V roce 1892 se stal jednatelem výboru pro zřízení českého gymnázia v Zábřehu.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk: Oblastní rada ČMOS, 1990.S.98–99.;

Karel Kořínek *15. 2. 1856 - +2. 2. 1920
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Třebíč
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel gymnázia
Anotace:

Narozen na Nové Ulici v Olomouci. Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval v r. 1874. Po vysokoškolských studiích byl zprvu suplentem a pak profesorem latiny, řečtiny a češtiny na gymnáziu v Brně. Odtud přešel řídit gymnázium v Třebíči a působil i jako ředitel SGO v letech 1907–1920. Obnovil tradici studentských Majáles na Svatém Kopečku. Předseda spolku Žerotín v Olomouci. Jeho syn Josef (1897–1942) byl právníkem.

Zdroj:

Fischer, R. : Olomoucký památník 1848–1918. Olomouc 1938, S. 148.;

Fotky:
Isidor Kahlik *8. 5. 1858 - +25. 7. 1924
Místo narození: Poličná
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou, Olomouc
Obory působení: ředitel školy, učitel
Anotace:

Učil na obecné utrakvistické škole v Lipníku, od. 1896 ředitel ústavu hraběte Poettinga v Olomouci do r. 1924, ;Autor publikací o Helfštýně a Lipníku.

Zdroj:

Z díla: Hrad Helfštýn. Hranice 1914. Biografie: MSN, III, Praha, 1927, S. 854. ; Fischer, R. : Olomoucký památník. Olomouc 1938, S. 124. ; Vopravil, J. : Slovník pseudonymů. . .Praha, SPN 1973, S. 749. ;.

Isidor Kahlig *8. 5. 1858 - +25. 7. 1924
Místo narození: Poličná
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Helfštýn
Obory působení: ředitel školy, učitel
Anotace:

Ředitel Ústavu hraběte Poettinga v letech 1896–1924. Autor dějin hradu Helfštýna u Lipníka.

Zdroj:

Fischer,R.: Olomoucký památník. Olomouc 1938.S. 124.

Josef Dostál *6. 6. 1859 - +1. 10. 1942
Místo narození: Příkazy
Místo úmrtí: Příkazy
Místa pobytu: Brno
Obory působení: pedagog, ředitel školy
Anotace:

Ředitel učitelského ústavu v Brně. Autor učebnic a místopisu.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947.S.34.; Kunc, J.: Kdy zemřeli …? Praha 1956.S.13.;.

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 10 1942

František Polívka *1. 8. 1860 - +2. 7. 1923
Místo narození: Všestary
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Hradec Králové, Olomouc, Praha
Obory působení: botanik, pedagog, ředitel školy
Anotace:

Narozen v Bříze u Hradce Králové, nyní Všestary. Po maturitě na gymnáziu v Hradci Královém a vysokoškolských studiích na Univerzitě Karlově v Praze, přišel vesvých 26 letech do Olomouce. V letech 1886 – 1891 působil na Slovanském gymnáziu jako suplující profesor, poté do roku 1902 byl profesorem a vyučoval zde přírodopis,ma­tematiku a fyziku. V roce 1902 byl jmenován prvním ředitelem České matiční reálky a stál v jejím čele až do své smrti. Zároveň vykonával školního inspektora pro české školy na Olomoucku do roku 1913. Od mládí byl očarován tajemnou říší rostlin. Za studií v Praze roku 1883 vydal svou první publikaci Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného. V roce 1885 vydal už v Olomouci přírodovědné výklady, nazvané „ Pod mikroskopen“ pojednání Cizopasné rostliny jednosnubní vyšlo ve výroční zprávě Slovanského gymnázia v roce 1890 /1891 Adolf Kašpar (1877 – 1934) kreslil prof. Polívkovi rostliny pro jeho obrázkové učebnice a tato spolupráce měla velký význam pro další vydávání knih . Prof. Polívka seznámil olomouckého knihkupce a nakladatele Romualda Prombergra (1856 – 1932) s nadaným ilustrátorem a začala se psát nová kapitola, která výrazně ovlivnila další život všech tří osobností. Vznikly učebnice celostátně využívané Rostlinopis (1896) a Živočichopis (1897), jejichž reedicí bylo do roku 1947 napočítáno šestnáct.Vrcholem Polívkova tvůrčího úsilí je unikátní čtyřdílná Názorná květena zemí koruny české (1899–1903), dílo uznávané i v zahraničí, které obsahuje přes 3000 původních vyobrazení. V roce 1912 vydal ještě Klíč k úplné květeně zemí koruny české a v roce 1904 Atlas k rostlinopisnému klíči. Popis důležitých rostlin cizích zemích vydal v roce 1908 s;názvem Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Spolu se svou ženou Filoménou (1863–1925) založil také nadaci na podporu nemajetných studentů. Po jeho smrti pojmenována v Olomouci ulice a česká reálka nesla jméno Polívkovo státní reálné gymnázium. U příležitosti 10. výročí jeho úmrtí byl ve Smetanových sadech odhalen pomník, socha pána s kytičkou a skromným jménem František Polívka,dílo akad. sochaře Julia Pelikána (1887–1969). Dne 27.7.2006 byla ve Smetanových sadech instalována restaurovaná socha Karlem Hořínkem.

Zdroj:

Fischer, R. : Olomoucký památník. Olomouc 1938, S. 231–232; Símě hořčičné. Olomouc 1947, S. 73. ;Rozehnal, M. : Jubileum F. Polívky. LD 27. 7. 1990, S. 6. ;.Zicháček, V.: Prof.František Polívka.In: Primum necessarium je vzdělání a mravnost. Olomouc 1997. S.320–321. ; Tichák, M.: Příběhy olomouckých pomníků. Olomouc 2002.S. 83–84.;

Poznámka:

socha Julia Pelikána zrestaurována Karlem Hořínkem.

Fotky:
Marie Matulová *25. 8. 1860 - +20. 1. 1909
Místo narození: Kokory
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Brodek u Přerova, Olomouc, Ostrava
Obory působení: pedagožka, ředitelka školy
Anotace:

Studovala na soukromém ústavu v Olomouci, kde maturovala 1880. 1882 složila zkoušky učitelské způsobnosti za svého působení v Brodku u Přerova. Poté byla povolána do Mor. Ostravy, kde se stala ředitelkou měšťanské školy. 1897 založila dobročinný spolek Dobromila. Byla zakladatelkou další první průmyslové školy pro dívky.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.11.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1998.S.85;

František Slavinger *2. 12. 1861 - +12. 9. 1927
Místo narození: Bystřice nad Perštejnem
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Přerov, Příbor
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel školy
Anotace:

Studoval České gymnazium v Brně, poté učitelský ústav v Příboře. V letech 1881–1888 působil v Přerově, poté přešel do Kroměříže na Českou dívčí školu, kde učil 20 let. V r. 1907 se stal ředitelem obecné a měšťanské školy chlapecké v Kroměříži do r. 1924. Od r. 1924 řídil školu živnostenskou. Pracoval v různých spolcích, zejména ve sportovním klubu Haná, v Moravanu, v YMCA. Připojil se k pravoslavné církvi v Kroměříži.

Zdroj:

Nekrolog: Večerka Jan: Haná, 15.9.1927, č.214.; Mejsnar, K.: Půl století veřejné knihovny v kroměříži. Kroměříž 1947. S.36.

Karel Svoboda *27. 10. 1862 - +28. 2. 1937
Místo narození: Bystřice pod Hostýnem
Místo úmrtí: Valašské Meziříčí
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel školy
Anotace:

Prof. na gymnáziu v Olomouci, kde učil řečtinu, češtinu a latinu. Ředitel gymnázia ve Valašském Meziříčí.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.196.;. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Su- Žv. Valašské Meziříčí 2011.

Václav Bubeník *18. 3. 1863 - +13. 1. 1944
Místo narození: Bílsko
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: redaktor, řádový kněz
Anotace:

Narozen v Cakově (nyní míst č. obce Bílsko). Provinciál řádu dominikánů v Praze a Olomouci, redaktor časopisu „Růže dominikánská“.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.22.;.

Poznámka:

Cakov (n.m.č. obce Bílsko).

Metoděj Jahn *14. 10. 1865 - +14. 9. 1942
Místo narození: Valašské Meziříčí
Místo úmrtí: Hranice
Místa pobytu: Brno, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zašová
Obory působení: ředitel školy, spisovatel
Anotace:

Byl jedním z prvních žáků valašskomeziříč­ského gymnázia. Po doplňovací zkoušce na učitelském ústavu v Brně se v roce 1887 stal učitelem v Zašové. Básnické prvotiny publikoval pod pseudonymen M. Hanuš v almanachu Zora. V Zašové napsal povídky Nevzešlo ráno a Zapadlé úhory. V roce 1891 se oženil s Žofií Libosvárskou z Krásna, v roce 1901 byl jmenován správcem školy v Komárovicích a v roce 1919 ředitelem školy v Rožnově. Jeho dalšími knihami jsou sbírky povídek Večerní stíny, Ráj a jiné povídky, Horští lidé, romány Selský práh a Slunečná paseka, veršovaná idyla Lukáš Roman a kniha a valašských dětech Jarní píseň. Je pohřben na Valašském Slavíně v Rožnově.

Zdroj:

Kunc, J.: Slovník souodobých čes.spisovate­lů.I.Praha, Orbis 1945.S.299–301..

Poznámka:

Krásno nad Bečvou (n.m.č, Valašské Meziříčí)

Vít Hřivna *10. 6. 1867 - +23. 11. 1936
Místo narození: Příkazy
Místo úmrtí: Příkazy
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Valašské Meziříčí
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel školy
Anotace:

Střední školu studoval v Olomouci a po maturitě odešel studovat UK do Prahy. V letech 1892–1897 byl suplujícím profesorem na SGO, kde učil latinu a řečtinu. V letech 1898 – 1908 učil na gymnáziu ve Valašském Meziříčí, 1908–1920 středoškolským profesorem na SGO a v letech 1920–1925 ředitelem Slovanského gymnázia v Olomouci. Poté na odpočinku na rodném statku.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918. Olomouc 1938. S. 107. Památník 60. výročí SGO. Olomouc 1927. S.170–171.

Fotky:
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5