Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 455
Pavla Kytlicová *8. 4. 1874 - +29. 1. 1932
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Tasov
Místa pobytu: Šternberk
Obory působení: spisovatelka
Anotace:

Dcera českého úředníka Jana Balíka ve vídeňském ministerstvu obchodu. Přítelkyně Jakuba Demla. Žila ve Šternberku, kde byl její manžel lékařem v zemském ústavu pro choromyslné. Po rozchodu s Dr. Kytlicou, který si přivedl jinou ženu, se přestěhovala k příteli J. Demlovi. Pro literaturu jí získali J. Deml a O. Březina. Dílo: O dětech a zvířátkách a o jiných dětech. /prvotina 1919/;Rodiče a děti /5 díl. rodinná kronika 1927–1931, nedokončena). Překlad povídky z polštiny Edmund Zechenter: Brouček svatojánský (in: Šlépěje VI, S. 193). Zemřela v Tasově (u Třebíče).

Zdroj:

Slovník spisovatelů z okresu Žďár nad Sázavou., Velké Meziříčí 1992., S. 229.; Deml, Jakub: Jak jsme se potkali. (1933); Smrt Pavly Kytlicové (1932); Jak jsme se loučili s Pavlou Kytlicovou (1933); Šternberské listy, č.2/1992, S. 10; Hlůzová, Vlasta : osobnosti Šternberska ve 20. století. Šternberk 2007. S.75–93.; Olič, Jiří: Čtení o Jakubu Demlovi. Olomouc, Votobia 1993.;

Jan Kytlica *8. 9. 1841 - +18. 2. 1913
Místo narození: Bezměrov
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Vyškov
Obory působení: lékař
Anotace:

Sekundární lékař na porodnici v Brně, v letech 1870–1874 lékařem ve Vyškově. V roce 1870 zakladatel a první starosta Sokola Vyškov. Po roce 1875 obvodním lékařem v Kroměříži.

Zdroj:

Vyškovské noviny.1913, č.8. Dějiny Sokola Brno I. Brno 1949. Sto let Sokola Vyškov. Vyškov 1970.

Josef Kytka *26. 3. 1792 - +23. 10. 1865
Místo narození: Hruška
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Brno, Jihlava, Olomouc
Obory působení: právník
Anotace:

Narozen v obci Hruška na Prostějovsku. Pracoval v Brně jako zemský rada.

Zdroj:

Peřinka: Vlastivěda moravská.OK Prostějov.

Rupert Kytka *8. 2. 1910 - +1. 5. 1993
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: ekonom, fotograf
Anotace:

Fotograf autodidakt od r. 1935, zakládající člen skup. DOFO r. 1958. Působil jako fotograf od r. 1952 – 1971. Kandidát SČSVU 1964, 1973-SČF, 1974 čl. KFA Olomouc. Představitel progresivního proudu amaterské fotografie. C: 1. cena v soutěži Historická Olomouc r 1972. ;stříbrná medaile salón Buenos Aires 1972. ;Zaměřuje se na statickou fotografii krajiny a objektů. Od 1975 člen SČF a fotosekce VSMO. Ve dnech 8.9.-6.10. 2006 se konala v Galerii, Radniční 3 ve Šternberku výstava jeho fotografií.

Zdroj:

Encyklopedie čes. a slov.fotografů­.Praha 1993.S.202 –203.; Percl, J.: DOFO.ČsF, 28, 1977, č.2, S.56.;.

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 5 1993

Karel Kyselý *4. 11. 1875 - +11. 12. 1948
Místo narození: Držovice
Místo úmrtí: Držovice
Místa pobytu: Olomouc, Vrahovice
Obory působení: kněz, pedagog
Anotace:

Vystudoval bohosloví v Olomouci, 1878. Působil od roku 1935 ve Vrahovicích, ředitel školy.

Zdroj:

Katalog kněží arcibiskupství olomouckého.Olomouc 1949.S.124 –125.;.

Bohumil Svatopluk Kyselý *9. 12. 1872 - +1. 12. 1935
Místo narození: Držovice
Místo úmrtí: Vrahovice
Místa pobytu: Kokory, Kroměříž, Olomouc, Rokytnice, Třeština,
Obory působení: kněz, prozaik, překladatel
Anotace:

V roce 1890 absolvoval gymnázium v Kroměříži, poté bohosloví v Olomouci, kde vysvěcen r. 1895. Působil na Valašsku. Kokory 1895–1907, Rokytnice 1907–1916, poté dómským vikářem v Olomouci, r. 1934 odešel do pense. Členem DLU 1914–1935, 1919–1928 členem výboru. Publikoval pod pseudonymem J. Lesík.

Zdroj:

Poselství. Olomouc 1938. S. 299–300.

Vojtěch Kyjovský *9. 4. 1884 - +13. 12. 1948
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno
Obory působení: právník, státník
Anotace:

Člen vlády v prvním Národním shromáždění ČSR.

Zdroj:

Pamětní kniha první vlády a NS v Republice československé­.Praha 1919..

Josef Kvita *9. 2. 1922 - +5. 2. 1991
Místo narození: Libhošť
Místa pobytu: Lužná, Olomouc, Příbor, Valašská Polanka, Valašské Meziříčí, Vsetín
Obory působení: divadelní ochotník, fotograf, pedagog
Anotace:

Studoval Učitelský ústav v Příboře a ve Valašském Meziříčí. V roce 1946 obnovil divadelní činnost v obci Lužná u Vsetína. Po maturitě studoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Byl ředitelem ZŠ ve Valašské Polance a vedoucím odboru školství ONV ve Vsetíně.

Zdroj:

Fabián, Josef: Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí. 2000. S.92. Musil, J.V.: Promovaný pedagog Josef Kvita šedesátiletý. In: Kdy-kde -co v Olomouci. únor 1982.S.11.;

František Květoň *3. 9. 1881 - +17. 12. 1976
Místo narození: Dubčany
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Sydney (Austrálie)
Obory působení: diplomat, středoškolský pedagog
Anotace:

Profesorem obchodní akademie. Po 1. světové válce působil v zahraniční službě v Anglii, Kanadě, Mexiku a nakonec jako generální konzul Československé republiky v australském Sydney. Diplomat, spisy z oboru obchodnictví.

Zdroj:

PNP – LA Česká společnost za velkých válek 20. století.

Ljubov Kvasnicová-Psotová *21. 3. 1911 - +25. 2. 1985
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Londýn (Velká Británie), Ostrava, Paříž (Francie), Praha, Zlín
Obory působení: baletní pedagožka, tanečnice
Anotace:

Narozena v rodině středoškolského profesora. Její matka jí a staršího bratra Ivana vedla k tanci. Základní vzdělání získala u tanečních profesionálů v Ostravě a v Praze. Od r. 1927 působila v Brně, kde byla členkou Národního a Zemského divadla. V době prázdnin jí bratr umožnil vzdělání v Paříži a v Londýně. V brněnském divadle působila do r. 1939 a od r. 1932 do r.1947 vedla soukromou baletní školu Iva Váni Psoty v Brně. V divadle se seznámila s dirigentem Rudolfem Kvasnicou, s kterým v r. 1947 odešla do Zlína, kde si otevřela baletní školu v období 1948–1954. V roce 1956 odešla s manželem do Prahy, kde působila v Hudebním divadle Karlín.

Zdroj:

Postavy brněnského jeviště. II. Brno 1989. S. 91–96.

Karel Kvapil *28. 3. 1918 - +10. 1. 1945
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Skotsko
Obory působení: letec
Anotace:

Československý letec v bitvě o Anglii.

Zdroj:

Loucký, František: Mnozí nedoletěli.Praha NV 1989..

Josef Štěpán Kvapil *29. 3. 1904 - +1. 6. 1975
Místo narození: Nová Sídla
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: literární historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen na Svitavsku. Prof. UP Olomouc od r. 1946, obor dějiny francouzské literatury.

Zdroj:

Malá československá encyklopedie. III. Praha, Academia 1986, S. 680. ; Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava, Profil 1973, S. 339. ;.

Jaroslav Kvapil *21. 4. 1892 - +18. 2. 1958
Místo narození: Fryšták
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: skladatel
Anotace:

Studoval na nižším Slovanském gymnasiu v Olomouci v letech 1902–1906, žák Josefa Nešvery. Zasloužilý umělec /1955/.

Zdroj:

Československý hudební slovník osob a institucí. 1.dP., SHV 1963, S.797.. Umělecký odkaz J.Kvapila. ZVSMO 1986–1987, č.23–24, S.53–54. Hanácké noviny, 1992, 21.04., S.3.;.

Alois Kvapil *21. 1. 1886 - +7. 7. 1947
Místo narození: Senice na Hané
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1905 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, poté studoval Přírodovědeckou fakultu KU v Praze, kde r. 1911 dosáhl středoškolské aprobace pro matematiku a fyziku. Od r. 1921 působil jako prof. na reálce, pozd. RG Polívkovo v Olomouci, mimo doby okupace od 1. 4. 1941 –1945. ;

Zdroj:

39.Výroční zpráva Polívkova státního reálného gymnázia v Olomouci za školní rok 1947–48.Olomouc 1948.S.3.;.

Bohumil Kužma *13. 7. 1873 - +19. 7. 1943
Místo narození: Mořice na Hané
Místo úmrtí: Luhačovice
Místa pobytu: Berlín (Německo), Brno, Lipsko (Německo), Praha, Přerov
Obory působení: chemik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Studoval reálné gymnázium v Přerově, poté na UK v Praze obor farmacie a FF, dále v Berlíně a Lipsku. Působil na MU v Brně.

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha, 1962, S.146.;. http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?…

Poznámka:

Prof. PhDr. et PhMr. Bohumil Kužma

Jan Kůžele *10. 4. 1930
Místo narození: Staré Hrady
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Hráč na klarinet. Působí v MF Olomouc

Zdroj:

Listy starohradské kroniky, 13, 1990, č.2, S.52.;.

František Kužela *7. 1. 1854 - +23. 6. 1938
Místo narození: Rokytnice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kněz, prozaik
Anotace:

Narozen na Přerovsku. Užíval literární pseudonym Adam Chlumecký (viz.t.)

Zdroj:

Poselství. Olomouc 1938. S 297–298. Vybíral, B. : Beletristický přínos olomouckého kraje. Olomouc 1940. Hýsek, M.: Literární Morava 1849–1885. Praha 1911.,S. 255–256. Lexikon české literatury. 2 díl/1.sv. Praha 1993, S. 408–409.

Johann Baptist Rudolf Kutschker *11. 4. 1810 - +27. 1. 1881
Místo narození: Zátor
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc, Opava, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: arcibiskup, vysokoškolský profesor
Anotace:

Narozen v Loučkách u Bruntálu. (n. m. č. obce Zátor). Gymnazijní studia absolvoval v Opavě, filozofii v Olomouci a teologii ve Vídni. Vysvěcen na kněze r.1833, promován na ThDr v roce 1834. Dne 24.1.1835 jej císař jmenoval profesorem morálky na univerzitě v Olomouci, kde působil celkem 17 let. v r.1841 byl zvolen rektorem univerzity a r.1852 odešel do Vídně, kde přijal nominaci dvorního faráře a ředitele Frintanea. Roku 1876 byl jmenován vídeňským arcibiskupem a 1877 kardinálem.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.Seš.7. Os­trava, Ostravská univerzita 1996.S.65.

Radoslav Kutra *13. 3. 1925 - +19. 1. 2020
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Lucern (Švýcarsko)
Místa pobytu: Lucern (Švýcarsko), Lutín, Olomouc, Praha, Uherské Hradiště
Obory působení: grafik, kreslíř, malíř, středoškolský pedagog, teoretik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Holici u Olomouce. V roce 1944 maturoval na Polívkově reálném gymnáziu v Olomouci. Rok před absolvováním (1949) AVU Praha, prof. Rada- byl vyloučen z politických důvodů. V roce 1950 byl přijat za člena Svazu československých výtvarných umělců. Po vojně pracoval v letech 1952–1955 jako reklamní grafik v Sigmě Lutín. Poté byl ve svobodném povolání. Od r. 1965 – 1968 externí učitel katedry výtvarné výchovy FFUP, vyučoval malbě. V roce 1968 začal učit na Střední umělecké škole v Uherském Hradišti a na podzim t.r. odešel do švýcarského exilu.Jako nezávislý umělec prošel složitou cestou. Počáteční tvůrčí vývoj je spjat s Cézánnovským pojetím malby, později se dopracoval k vlastní svébytné figurálnosti. Figurální abstrakci věnoval i své teoretické stati. V roce 1973 se usadil v Lucernu a založil tam soukromou malířskou školu Kunstseminar Luzern.Tu vedl do roku 1985, kdy odešel do důchodu. Jeho rozsáhlou retrospektivu představilo Muzeum umění v roce 2005.

Zdroj:

Výtvarníci a teoretici VVUP 1946 – 1986.Olomouc 1986.;. Kolář, B. a kol.: Slovanské gymnázium literární.Olomouc, Danal 2000.S.378–379. Daněk, Ladislav: Radoslav Kutra. In: Oznámení o Ikarově letu. Olomouc 1998. S.136–139.; Olomoucká kulturní scéna přišla v lednu o dvě osobnosti.In:O­lomoucké listy 2020, č.2. S.8.

Poznámka:

Holice u Olomouce jsou nyní součástí města Olomouc.

František Kutnar *7. 10. 1903 - +11. 9. 1983
Místo narození: Mlázovice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Působil na FFUP , katedra českosl. dějin 1947–1955;

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava, Profil 1973,S. 340. ; Nekrolog. ZVSMO 1983–1984, č. 19–20, S. 43–46. ;.

Bartoloměj Kutal *26. 8. 1883 - +20. 6. 1964
Místo narození: Měrovice na Hané
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Zábřeh
Obory působení: náboženský spisovatel, pedagog středoškolský, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Děkan teolog. fakulty v Olomouci r. 1935–36, učitel biblistiky St. zákona v letech 1928–50. Středošk. prof. náboženství na G v Zábřehu. Autor – Dějiny Starého zákona;Palesti­na;Panna Maria v poesii arabské aj.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1974, S.136.; Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava, Profil 1973, S.305;307;.

Poznámka:

Prof. ThDr. Bartoloměj Kutal

Albert Kutal *9. 1. 1904 - +27. 12. 1976
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno
Obory působení: pedagog vysokoškolský
Anotace:

Pracovník Zemského muzea v Brně, od r. 1948 UJEP Brno, prof. katedry dějin umění a výtvarné výchovy.

Zdroj:

ZVÚO, č.190, S.22.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?, Praha 1979, S.87.; Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska, 5.díl, Opava 1983., Chmel, Z.: Galerie brněnských osobností, 2.díl, Brno 1999.

Milan Kutáček *27. 6. 1925 - +29. 11. 1989
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno
Obory působení: botanik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V r. 1952 absolvoval farmacii UK Praha a Přírodovědeckou fakultu UK obor chemie a fyziologie rostlin. V letech 1962 – 1989 prac. v Ústavu experimentální botaniky ČSAV, prac. Brno, od 1965 vysokoškolský pedagog VŠZ Brno.

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.389 – 390.;.

Emanuel Kusý *22. 3. 1844 - +20. 12. 1905
Místo narození: Mohelnice
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: lékař
Anotace:

Studoval gymnázium Olomouc, medicinu ve Vídni. Odborně se věnoval hygieně, zasloužil se o zdokonalení zdravotnictví. Rozsáhlá publikační činnost souvisí s jeho úřední lékařskou činností. Zemský zdravotní referent v Brně. Autor publ. Zákony a nařízení v zdravotnické organizaci na Moravě.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dalo Šumpersko české literatuře.Šumperk, VÚ 1974, S.13.;Kdy-kde-co v Olomouci, 1980, prosinec, S.24.;

'

Wolfgang Kusý *31. 10. 1842 - +31. 1. 1886
Místo narození: Ruda nad Moravou
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Mohelnice, Olomouc, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: advokát
Anotace:

V Mohelnici chodil do něm. školy, poté navštěvoval něm. gymnázium v Olomouci. Práva vystudoval na univerzitě ve Vídni a Praze. Soudní paxi v Olomouci a Brně a pak se věnoval advokacii. 1872 si v Brně otevřel vlastní kancelář.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999.S.37;

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11