Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Rudolf Schönhöfer *21. 4. 1849 - +26. 3. 1910
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel, Loštice
Obory působení: starosta města
Anotace:

První čes. starosta Loštic do r. 1904, poté odešel do Litovle. Od té doby čestný občan Loštic.

Zdroj:

Kulturní kalendář Mohelnice, 1969, č.3, S.10.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?