Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 1
Ústavodárný sněm ve Vídni *13. 3. 1848
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Anotace:

Po napoleonských válkách zavládla po letech ve značné části Evropy opět absolutní moc. V Rakousku velmi silná despocie, jejímž sloupem byl nenáviděný ministr Metternich. Myšlenky francouzské revoluce nakonec, i když ne plně, vzplanuly i ve Vídni. Dne 13. března 1848 byla císaři podána naléhavá petice o zavedení konstituce čili o vládu panovníka s voleným sněmem. Císař dne 15. 3. konstituci slíbil a brzy na to se utvořil říšský sněm ve Vídni a také sněmy zemské. Ústavodárný sněm se sešel ve Vídni 10. července 1848. Jeho prvním a hlavním činem bylo zrušení roboty.

Zdroj:

Pinkava, Jaroslav: Ústavodárný říšský sněm v Kroměříži 1848–1849. Kroměříž COPT 1997. S 4.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?