Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 291
Zbyněk HÁBA *2. 8. 1939
Místo narození: Zlín
Místa pobytu: Šumperk
Obory působení: esejista, spisovatel
Poznámka:

PSEUDONYM jména Zdeněk GÁBA

Vladislav Haberman *17. 12. 1951
Místo narození: Litovel
Místa pobytu: Česká Třebová, Litovel
Obory působení: cestopis, podnikatel
Anotace:

Narodil se v rodině zemědělského technika Vladislava Habermana, maminka byla vedoucí provozovny Jednota. Vystudoval střední školu v Litovli a průmyslovku v České Třebové, vyvěšení vlajky USA na soukromé akci v roce 1970 mu vyneslo podmínečný rozsudek a zákaz vedoucích funkcí. Po sňatku s Alenou Hannigovou v r.1979 vystřídal několik zaměstnání v restauracích Jednoty a RaJ, mají dvě děti, syna a dceru. R.1987 dostal povolení k vystěhování do Německa, po absolvování zkoušek získal zaměstnání jako vlakvedoucí u dráhy. Velkým koníčkem bylo cestování, zejména na lodích. Podnikl několik zahraničních cest, na kole, vlakem, na jachtě, složil zkoušky na katedře sportovní mořeplavby. V r.1990 založil cestovní kancelář zaměřenou na jachting a od r.1996 na rekreační pobyty na ostrově Pag v Chorvatsku. V r.1997 koupil památkově chráněný dům č.787 v ul.1.Máje v Litovli, nechal jej opravit a pokračoval zde v provozu cestovní kanceláře. O své plavbě na jachtě napsal roku 2011 cestopisný román „Z Moravy k mysu Horn … a ještě dále“.

Zdroj:

Šik, Lubomír: Osobnosti Litovle. 2012. (email, červenec)

Alexius Habrich *26. 7. 1736 - +27. 3. 1794
Místo narození: Bouzov
Místo úmrtí: Rajhrad
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: archivář, historik, kněz řádový, knihovník, skladatel
Anotace:

Po studiích v Brně a Olomouci člen benediktinského řádu v Rajhradě /od 1758/, kde ředitel kůru od 1766, autor historických spisů a chrámových skladeb.

Zdroj:

ČSHS .1.Praha 1963.S.388–389.;Pavelková, Jindra: Alexius Habrich, nejen knihovník. Muzeum Brněnska. Sborník 2007, S. 86–96.;

Bohumil Hacar *9. 2. 1886 - +9. 3. 1974
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: astronom, matematik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Od r. 1946 působil na přírodovědec. fak. UP v Olomouci, do r. 1958, docent UP, čestný člen Československé astronomické společnosti při ČSAV. Autor knih: Mechanika sluneční soustavy. 1948;Úvod do obecné astrologie. 1963;aj. Zabýval se zejm. studiem proměnných hvězd.

Zdroj:

Ethen, W.: Portréty a silhuety.I., Prostějov 1926, S.131–3;Glivický, J.: Hacar, B.-vědec.=Štafeta, 3, 1971, č.l, S.9–10.;Nekrolog: Stráž lidu, 1974, 23.9., č.34, S.4.;.

Bedřich Hacar *24. 5. 1893 - +9. 10. 1963
Místo narození: Čechy pod Kosířem
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Čechy pod Kosířem, Praha, Prostějov
Obory působení: stavební inženýr
Anotace:

Ing. Dr. Bedřich Hacar, DrSc. navštěvoval reálku v Prostějově. Pak studium stavebního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od r. 1921 pracoval ve výzkumném a zkušebním ústavu hmot a konstrukcí stavebních při ČVUT, jehož byl spoluzakladatelem. Těžištěm jeho práce byl výzkum stavebních hmot, vypracoval několik projektů v oboru betonových konstrukcí.

Zdroj:

Gračka, Fr. : Čechy pod Kosířem. Obec Čechy pod Kosířem 2000. S 33.

František Haderka *3. 7. 1886 - +21. 8. 1945
Místo narození: Kroměříž
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Praha, Šumperk
Obory působení: odborný publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Ředitel státního čsl. reálného gymnázia v Olomouci od 1.9.1934.Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži 1904, studoval FFUK v Praze.Již 16.9.1909 se stal suplujícím profesorem státní čes. reálky v Olomouci.Od 2.7.1914 až 1.11.1918 ve válce.Své pedagogických začátky vylíčil ve Výroční zprávě Polívkova ústavu v roce 1927.1919–1920 působil na dívčím gymníziu v Olomouci, 1920–1921 na učitelském ústavu v Olomouci, pak opět na reálce jako definitivní profesor až do 29.1.1926, kde odešel na českou reálku do Šumperka jako ředitel.Tam působil do 30.8.1934 a k 1.9.1934 nas­tupoval v Olomuoci jako ředitel státního čsl. RG.Autor pedagogických spisů.Publikoval také v několika denících a týdenících.V roce 1923 byl olomouckým zpravodajem Lidových novin.Od roku 1920 jednatelem Matice školské, činný též ve VSMO.V roce 1922 činný v Družstvu českého divadla, kde byl od roku 1923 I.místop­ředsedou.V Šum­perku předsedou místního odboru Národní jednoty.Od září 1935 jednatelem Ústředního výboru Národní jednoty, pak členem Národní rady v Praze i její odbočky v Brně.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník…? Olomouc 1938. Kdy zemřeli ? 1938–1956.Praha, NK 1957.S.18.;

Josef Hádlík *23. 3. 1906 - +22. 3. 1974
Místo narození: Velké Pavlovice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: lékař, psychiatr, rektor univerzity, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Rektor UP 1953–54, prof. psychiatrie 1946–1955 LFUP, poté v Brně.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava Profil 1973.S.316, 319.;Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha 1974.S.63.; Časopis lék.čes., 113, 1974, č.18, S.575–576.;/Nekrolog./;.

'

František Hadravský *15. 3. 1904 - +13. 9. 1987
Místo narození: Mohelnice
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Holešov
Obory působení: dirigent
Anotace:

Působil v pěveckém sdružení Pohoran v Holešově.

Zdroj:

Politický a kulturní kalendář 1989.Olomouc OK 1988.S.15.;.

Pavla Hajčmanová *27. 1. 1903 - +19. 12. 1997
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: zpracovatelka pozůstalosti
Anotace:

Rozená Nešverová. Dcera hudebního skladatele Josefa Nešvery. Absolvovala SGO v roce 1922. Zpracovatelka jeho pozůstalosti. Bydlela K. Světlé č.16 v Olomouci.

Zdroj:

Seznam a adresář absolventů SG v Olomouci. Olomouc 1989. Vzděláván budiž… Olomouc, SGO 2002.

Alois Hajda *7. 7. 1928
Místo narození: Doloplazy
Místa pobytu: Brno, České Budějovice, Kladno, Kroměříž, Zlín
Obory působení: režisér, ředitel divadla, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v obci Poličky u Nezamyslic (n. m.č. Doloplazy na Prostějovsku). Divadelní režisér a pedagog, emeritní profesor režie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, význačná osobnost českého divadla. Dětství prožil v Kroměříži, vystudoval kroměřížské reálné gymnázium. Studium divadelní režie na JAMU v Brně absolvoval v roce 1953. 1953–1957 byl režisérem, 1959–1961 šéfem Slováckého divadla v Uherském Hradišti, 1957–1959 režisér činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, 1961–1962 šéf činohry Divadla Jaroslava Průchy v Kladně (s Janem Grossmanem zde inscenoval Brechtovu Matku Kuráž a její děti). Jeho profesionální umělecká dráha je nejvíce spjata s Brnem. 1962–1971 a 1981–1991 režisér Mahenovy činohry Státního – dnes Národního – divadla. Spolupracoval zejména s dramaturgy Ludvíkem Kunderou a Bořivojem Srbou.

Zdroj:

Závodský, Vít: Kytička panu profesorovi. In: Amatérská scéna 2008. č.4.

Jan Háječek *2. 10. 1912 - +23. 9. 1944
Místo narození: Zábřeh
Místo úmrtí: Drozdov
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Písařov, Postřelmůvek, Praha, Šumperk, Zábřeh
Obory působení: partyzán, učitel
Anotace:

Učitel a partyzánský velitel. Dětsví a mládí prožil v rodišti, kde jeho otec byl obuvníkem. Studoval gymnázium v Zábřeze, kde r. 1931 maturoval. Pak se přihlásil na právnickou fakultu UK v Praze, po roce však přešel na FFUK, ale i tu brzy opustil a vrátil se na Moravu. nakonec se definitivně rozhodl pro pedagogickou dráhu a odešel na tzv. pedagogickou akademii do Brna, kde po absolvování 2 semestrů složil v r. 1935 zkoušku učitelské dospělosti. Ještě v témže roce navštívil vojenskou službu, nejprve poddůstojnickou školu v Olomouci a potom v Šumperku. Před odchodem do civilu byl jmenován podporučíkem čs.armády. Pedagogickou dráhu zahájil v r. 1937 jako výpomocný učitel na obecné škole v Postřelmůvku u Zábřeha. Po roce byl přeložen do Písařova. Po okupaci se zapojil do národně osvobozeneckého hnutí. na jaře 1944 se skrýval v lesích a působil pak jako velitel až do 23.9.1944, kdy hrdinně padl v boji proti přesile vojáků SS u Drozdovské Pily. Následujícího dne byl tajně pochován na hřbitově v Jedlí.

Zdroj:

Filip, Zdeněk: Jan Háječek.In: O pokrokových tradicích učitelstva na severní Moravě. Šumperk 1964.

Poznámka:

Drozdovská Pila – místní část obce Drozdov.

Fotky:
Miloš Hájek *5. 4. 1908 - +9. 9. 1988
Místo narození: Tuřany u Slaného
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: herec
Zdroj:

Přehled činnosti čs. divadel 1958. Praha 1959, S. 108;

Maxmilián Hájek *15. 8. 1909 - +16. 3. 1969
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Liberec
Místa pobytu: Kladno, Košice (SR), Liberec, Olomouc, Plzeň, Praha
Obory působení: dirigent, sbormistr, skladatel
Anotace:

Sbormistr v Olomouci. Poté v Liberci 1952–1961. Je autorem klavír. skladeb Moravské tance/P. 1943/;z orches­trálních skladeb: Moravské obrázky, provedeny v Liberci r. 1953. Písně- Moravské písničky. FU 1943. ;

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.390.;.

Tomáš Hájek *13. 12. 1823 - +18. 10. 1910
Místo narození: Opatovice
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Hovězí, Hulín, Kurovice, Kuželov, Napajedla, Nezamyslice, Olomouc
Obory působení: kněz, literát
Anotace:

Narozen v Opatovicích u Rajhradu. Katolický kněz. Bohosloví vystudoval v Olomouci a poté působil jako kaplan v Hovězí, Napajedlech. Byl vychovatelem ve Štýrsku, profesorem náboženství v Uherském Hradišti. Působil též jako farář v Kuželově, Záhlinicích a Nezamyslicích. Publikoval časopisecky i knižně.

Zdroj:

Fabian, Josef: Slovník osobností kulturního a společenského života valašska. Valašské Meziříčí 2000. S.44. ;

Poznámka:

Záhlinice (n. m. část obce Hulín).

Josef Hájek *2. 9. 1868 - +17. 9. 1938
Místo narození: Měrovice na Hané
Místo úmrtí: Frýdek-Místek
Místa pobytu: Horní Bečva, Olomouc, Přerov
Obory působení: kněz, pedagog středoškolský, publicista
Anotace:

Absolvoval gymnázium v Přerově. Poté studoval teologii v Olomouci. Krátce působil v duchovní správě na Horní Bečvě. Od r. 1895 byl kaplanem ve Frýdku-Místku. Zde se také věnoval pedagogické práci na gymnáziu, kde působil 33 let. Později učil češtinu, latinu a němčinu. K 1.9.1928 odešel na odpočinek. Skládal vánoční libreta, psal drobné články o kulturní historii do jubilejních památníků a místních novin.

Zdroj:

BSSSM, č.1 (13). Ostrava 2000. S. 35–36.

Ján Hajn *17. 10. 1923 - +27. 3. 2006
Místo narození: Galanta /SR/
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: fotograf
Anotace:

Vyučil se malířem keramiky a porcelánu a pracoval pak v tomto oboru v Modré, Litomyšli, a v Duchcově. Po válce opustil své řemeslo a v roce 1950 přišel do Olomouce. Pracoval v nástrojárně Sigmy Olomouc. Zde se setkal s dalšími fotografy – amatéry: A. Gribovským, J. Vávrou, a I. Přečkem, s nimiž v roce 1959 zakládá skupinu DOFO. Od roku 1964 byl kandidátem SČSVU. V roce 1968 spoluzakládal fotoklub při Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, s nímž dodnes spolupracuje.
Jako člen skupiny DOFO zaujal fotografií z pracovního prostředí a nevšedními zátišími sestávajícími z všedních předmětů. Někdy používal důmyslných aranžmá. Jeho kompozice v sobě spojují originalitu osobního vidění. Od sedmdesítých let se zaměřuje zejména na fotografie památkových objektů Olomouce. Zúčastnil se řady kolektivních výstav, samostatně vystavuje od roku 1988. Roce 1991 vydal nástěnný kalendář „Olomouc ve fotografiích Jana Hajna“.
Společně s Ivo Přečkem se však v rámci skupiny DOFO stal nejvýraznějším představitelem jejího výchozího a základního programu, osobitého naplňování „poezie všedního dne“. V roce 1998 dostal Cenu města Olomouce v oblasti fotografie.

Zdroj:

Československá amatérská fotografie 1945–1989.Praha 1989,S.34.; Nekrolog Olom. den, 29.4./2006, S.4;

Václav Hajn *14. 11. 1941 - +26. 2. 2006
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: antropolog
Anotace:

Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci roku 1959. Odborný asistent katedry antropologie a zoologie Přírodovědecké fakulty UP, RNDr Václav Hajn.

Zdroj:

V sýpkách ducha.Olomouc 1992.S.192.; Seznam učitelů Přírodovědecké fakulty v Olomouci.Olomouc, UP 1995.; Sdělení o úmrtí, RNDr. Vladimír Zicháček emailem dne 15.1.2012.

Josef Hajný *4. 7. 1941 - +15. 8. 2003
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: překladatel
Anotace:

V roce 1965 absolvoval FFUK Praha, obor romanistika. 1965–1969 nakladatelský redaktor. 1970–1987 překladatel, 1988–1989 redaktor časopisu Kmen, 1990 pracuje pro ČT. Dosud přeložil na 65 beletristických knih italských, francouzských a španělských autorů. Na Karlově univerzitě vystudoval francouzštinu a italštinu, svá studia završil v roce 1965 diplomovou prací srovnávající Cecca Angiolieriho a Françoise Villona. V roce 1976 obdržel cenu Univerzity v Trentu za překlad knihy L. Martiniové Marco na Sicilii. Celý život pracoval jako překladatel a tlumočník, do novin a časopisů přispíval články o italské literatuře a kultuře. Věnoval se nejrůznějším žánrům, od zábavné literatury, přes esejistiku až po důležitá díla moderní italské literatury (např. D´Annunziův Triumf smrti, Leviho Kristus se zastavil v Eboli, Fenogliova Válka na pahorcích, Bassaniho Zahrada Finzi-Continiů) a klasiky (např. Foscolovy Poslední dopisy Jacopa Ortise a Machiavelliho spisy Vladař, Úvahy o vládnutí, Úvahy o umění válečném). V období 1987–1990 byl redaktorem kulturní rubriky týdeníku Kmen, v posledních letech spolupracoval zejména s nakladatelstvím Argo, které se chystá ještě do konce roku vydat jeho nedávno dokončené překlady Casanovy a Pigafetty.

Zdroj:

Kdo je kdo v České republice 1994–1995.Praha, Modrý jezdec 1994.S.151.; Špička, Jiří: nekrolog. In: www.iLiteratura, 1.9.2003.

Eduard Haken *22. 3. 1910 - +12. 1. 1996
Místo narození: Šklin (Ukrajina)
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: operní pěvec
Anotace:

Významný český operní pěvec-basista, od roku 1941 dlouholetý člen opery Národního divadla v Praze, manžel herečky Marie Glázrové. Původně řádně vystudoval lékařství. (r.1932 abs. LFUK Praha).

V letech 1938–1941 působil v Českém divadle v Olomouci, odkud jej Václav Talich angažoval do Národního divadla Praha. Národní umělec r. 1964. Zasloužilý člen ND Praha 1975. V repertoáru měl stěžejní role basového oboru, jako např. Kmet (Braniboři v Čechách), Kecal (Prodaná nevěsta), Mumlal (Dvě vdovy), Paloucký (Hubička), Beneš (Dalibor), Vodník (Rusalka), Basilio (Lazebník sevillský), Mefistofeles (Faust a Markéta), Zachariáš (Nabucco), Ramfis (Aida), Daland (Bludný Holanďan). Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově.

Zdroj:

Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.131.;.

František X. Halas *18. 10. 1937
Místo narození: Praha
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: historik, překladatel
Anotace:

Syn básníka Fr. Halase. Historik – Cyrilomet. teolog. fak., Katedra církevních dějin a křesťansk. umění, vědecká a výzkumná specializace: Církevní dějiny, České novověké dějiny, dějiny kultury. Historicko-literární práce, redaktor společenskovědní literatury, překladatel z franc. a italštiny, diplomat, účast na mezinárodních kongresech a konferencí.

Zdroj:

Žurnál UP, č. 23, 13. 10. 2006, S.5.,

Kurt Hallegger *8. 7. 1901 - +10. 10. 1963
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Mnichov (Německo)
Místa pobytu: Mnichov (Německo), Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: malíř akademický, scénograf
Anotace:

Narodil se v rodině šumperského fotografa. Absolvoval něm. gymnázium v Šumperku, Akademii výtvarných umění ve Vratislavi, Uměleckou akademii ve Vídni a Akademii v Praze. 1926–1945 měl ateliér v Praze. Pro pražské něm. divadlo pracoval jako scénický výtvarník. 1946 odešel z ČSR a byl činný jako scénický výtvarník u Bavorského státního divadla v Mnichově. Jeho díla vlastní i Oblastní galerie v Olomouci.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy I.Opava-Ostrava 1993.S.38.;

Oldřich Halma *10. 12. 1907 - +21. 3. 1985
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Uherské Hradiště
Místa pobytu: Brno, Přerov, Uherské Hradiště, Uherský Brod
Obory působení: dirigent, pedagog
Anotace:

Studoval gymnázium a učitelský ústav v Přerově, zasloužilý učitel, umělecký vedoucí a dirigent PSMU v letech 1972–1978.

Zdroj:

Československý hudební slovník.Sv.1.P., SHV 1963, S. 394.; Kmoníčková, E.: V roce 1985 zemřeli.Brno, SVK 1986, S.15.; Literární místopis Přerovska-SOKA Přerov;.

František Halma *16. 10. 1912 - +7. 2. 1994
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Moravský Beroun
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Praha
Obory působení: hudebník, klavírista
Anotace:

Bratr Oldřicha Halmy. Studoval gymnázium v Olomouci, v Žerotíně žákem R. Hanische. 1940–1942 v Olomouci členem Moravského klavírního tria, od r. 1942 v Praze. Koncertní mistr Symfonického orchestru Československého rozhlasu Praha.

Zdroj:

Československý hudební slovník, sv.1., P., SHV 1963, S.394. Kmoníčková, Eva: V roce 1994 zemřeli.Brno 1995, S.48.

Emanuel Halman *13. 12. 1873 - +21. 3. 1945
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sochař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Student um.pr.šk.v Praze v letech 1889–1896 u prof.Myslbeka, V období l898–1907 působil jako pedagog na AVU Praha, od r. 1908 vlastní ateliér v Praze.

Zdroj:

Toman, Prokop: NSČSVU.I.Praha 1947.S.290.;.

Adolf Halman *28. 5. 1872 - +14. 7. 1920
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sochař
Anotace:

bratr sochaře Emanuela Halmana, legionář sibiř. pluku

Zdroj:

Toman, Prokop: NSČSVU.I. Praha 1947.S.290.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11