Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 321
Josef Sytko *12. 1. 1829 - +20. 8. 1906
Místo narození: Dřevohostice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Prostějov
Obory působení: pedagog středoškolský, ředitel gymnázia
Anotace:

V letech 1867 – 1891 působil na SG v Olomouci jako profesor. Učil dějepis a zeměpis. Též inspektrorem školství od r. 1885 až do 1887. Psal do Komenského. Ředitel českého reálného G v Prostějově.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.294.; Památník SG.Olomouc 1927.S.166–167.;.

František Sysel *8. 10. 1927 - +23. 6. 2013
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Praha
Obory působení: malíř akademický, pedagog vysokoškolský, restaurátor
Anotace:

V roce 1951 abs.VŠUP Praha, 1951–53 spec.šk.malíř.a restaur.technik, AVU Praha, 1954–1958 aspiratura AVU Praha.1968–1971 externí učitel na KVTV FFUP, obor restaurátorství­.Výsledky své práce vystavuje, odborná publicistika.Vlas­tní malířská tvorba.

Zdroj:

Výtvarní pedagogové a teoretici umění UP 1946–1986.Olomouc UP 1987.;.

Oldřich Syrovátka *21. 2. 1911 - +8. 4. 1977
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno
Obory působení: spisovatel
Anotace:

Celý svůj život oddal próze pro děti, zejména pohádkám. V roce 1946 vyšel soubor pohádek Obr Dooblak a jiné, o deset let později Padej, padej, deštíčku a roku 1961 vyšla populární knihy Zatloulané písmenko. Redaktor Rovnosti v Brně, 1947–1950 šéfredaktor Rovnosti. Od r. 1970 v SNDK Praha. Překládal z polštiny.

Zdroj:

Ficek, V.: Biografický slovník širšího Ostravska.5.Opava 1983.S.127.;Ma­riánková, J.: Žili a pracovali v Brně.Brno 1977.;.

Jan Synek *14. 3. 1880 - +20. 1. 1959
Místo narození: Plumlov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: politik, redaktor, voják
Anotace:

Zakladatel a předseda Čs. komunistické strany na Rusi. Redaktor prostějovské Stráže lidu.

Zdroj:

Nekrolog. Stráž lidu (Olomouc) 22.1.1959,č.10­. S,1.

František Syneček *5. 3. 1940
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: fagotista, hudebník
Anotace:

Hráč na fagot I. Působil v MFO od konce září do konce roku 1960.

Zdroj:

Schindler, A. : Členové MFO. Soukr. rkp. 1998.

Běla Syková-Dejmková *22. 11. 1923
Místo narození: Šumvald
Místa pobytu: Brno
Obory působení: zpěvačka
Zdroj:

Kozák, J. : Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory. Praha 1964. ;

Herma Svozilová-Johnová *29. 8. 1914 - +5. 4. 2009
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Prostějov, Senička
Obory působení: básnířka, spisovatelka
Anotace:

Studovala G v Prostějově, maturovala ve Francii r.1934 na lyceu v Saint-Germain.1935 po­bývala v Oxfordu, 1937 se provdala za JUDr.O.Johna.Li­terárně debutovala prózou Jaro v Oxfordu /1935/.V literární tvorbě vycházela z rodného Prostějovska, z osobních a rodových vzpomínek.Křížek z ametystů./1940/ líčíživot tří generací svého rodu ze Seničky na Olomoucku.Publi­kovala v čas.Nový život.V tvorbě pro děti se zaměřila na detektivní žánr. V roce 2000 vydala Hanáckou ságu. (memoáry).

Zdroj:

Slovník české literatury 1970 – 1981.Praha 1985.S.349–350.;.

Josef Svozil *19. 4. 1873 - +28. 3. 1949
Místo narození: Senička
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: publicista, redaktor, učitel
Anotace:

Redigoval Moravský kraj, Bílý prapor;

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha 1962, S.260.;Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.29.;Vybíral, Bohuš: Beletristický přínos olomouckého kraje.Olomouc 1940, S.38.;.

Cyril Svozil *16. 4. 1886 - +14. 9. 1935
Místo narození: Senička
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: právník
Anotace:

Syn Josefa S. (1847 – 1931), bratr Josefa S. (1873 – 1949), otec spisovatelky Hermy S. -Johnové . Od 1919 advokát v Prostějově, funkcionář Sokola, osvětový a menšinový pracovník. 1925 poslanec NS za Českou národně demokratickou stranu. Sběratel a mecenáš výtvarného umění.

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.677.;.

František Svozil *5. 6. 1837 - +21. 5. 1910
Místo narození: Lutotín
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Litovel, Olomouc
Obory působení: právník
Anotace:

Od r. 1869 půs. v Litovli do r. 1871, od července 1871 v Olomouci. 1873 předseda Ústřední záložny rolnické, 1874 předseda Sokola, 1883 spoluzakla­datel VSMO, 1875 – 1910 předseda Občanské besedy, spoluzakladatel Matice školské 1902, podporovatel spolků chudého studentstva Radhošť a Všehrd.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník.Olomouc 1938.S.292 /293. .

Josef Svozil *8. 12. 1847 - +1. 7. 1931
Místo narození: Cholina
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Konice, Olomouc, Senička, Uničov
Obory působení: politik, redaktor, rolník, starosta obce
Anotace:

Roku 1868 zanechal po otcově tragické smrti studia medicíny a začal hospodařit na rodinném statku v Seničce, kde byl 1879–1885 starostou. Šířil zemědělskou osvětu, mj. založil pěstování chmele na Litovelsku. V roce 1885 byl zvolen poslancem zemského sněmu za soudní okresy Litovel a Konice a tento mandát si podržel až do roku 1906. V roce 1890–1910 působil jako poslanec říšské rady ve Vídni, kde zastupoval politické okresy Litovel, zábřeh a Moravskou Třebovou. 1893 založil v Litovli Rolnický akciový pivovar a 1897 Hospodářské družstvo. Od roku 1898–1903 vydavatel a šéfredaktor Selských listů v Olomouci, 1903–1924 Selské stráže v Litovli. Patřil k zakladatelům a vůdčím osobnostem agrární strany na Moravě.

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.677.;Koudela Miroslav: Paměti obce Choliny.Olomouc, Danal 1996.S.34.;Šik, Lubomír: Litovelská výročí r.1997.Litovelské noviny, 1997, č.1, S.6–8.;'

Miloslav Svozil *6. 8. 1922 - +11. 2. 2000
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Havířov
Místa pobytu: Olomouc, Velké Karlovice, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: malíř akademický
Anotace:

Na olomoucké české reálce byl žákem prof. Františka Smolky. Za 2. světové války pracoval na nucených pracech v Reichu. Vzdělání si doplnil na dálkovém studiu Ústřední školy lidové umělecké tvořivosti a na AVU ve Vídni. Vedle vlastní malířské a řezbářské tvorby ve Velkých Karlovicích založil a organizoval skupinu amatérských výtvarníků Urgatina.

Zdroj:

Slovanské gymnázium literární.Olomouc: Slovanské gymnázium,2000­.S.377;

Radoslav Svozil *4. 10. 1923 - +28. 5. 2007
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava
Obory působení: pěvec
Anotace:

Studoval v rodišti G a Měst.hud.šk.Byl úředníkem v Prostějově.Ve studiu pokrač.v Olomouci u O.Kubína a K.Karenina 1945–49, kdy byl již houslistou operního orchestru divadla v Olomouci.Od r. 1949 člen opery v Ostravě.

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.Praha, SHV 1965, S.661.; Nekvasil, M.: Jubileum.=Štafeta, 15, 1983, č.4, S.31, 1 obr.;. http://cestipevci.wz.cz/…i/svozil.htm

Vladimír Svozil *21. 10. 1942
Místo narození: Smržice
Místa pobytu: Olomouc, Uničov
Obory působení: sbormistr
Anotace:

Absolvoval ped. fak. UP Olomouc 1960–64; Působí v Uničově vede dětský pěvec. sbor, upravuje lidové písně

Zdroj:

Stárek, Z.: SČS II.Praha 1982.S.550.;.

Karel Svolinský *14. 1. 1896 - +16. 9. 1986 „“
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Velká Bystřice
Obory působení: grafik, ilustrátor, malíř, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narodil se na Svatém Kopečku u Olomouce a do čtrnácti let žil rodišti a v Lošově. Měšťanskou školu navštěvoval ve Velké Bystřici. Jeho babička a dědeček z tatínkovy strany bydleli v Radíkově. Vztah k rodnému kraji, hanáckému folklóru, se projevil v celém jeho díle. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole, od roku 1945 působil na této umělecké škole sám jako pedagog. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Motivy pro svou tvorbu hledal především ve folkloru a přírodě. Kromě kresby se věnoval také volné a užité grafice. Byl také scénografem a knižním ilustrátorem. V letech 1950–1955 prováděl výzdobu olomouckého orloje a v témže období působil též jako scénograf v olomouckém divadle. Z hlediska botanického je nutno tvorbu Karla Svolinského ocenit výrazně pozitivně. Řadí se k autorům zlatého fondu české botanické ilustrace. Později jeho ilustrace použil také Jaroslav Petrbok ve své knize pro děti, nazvané „Rostliny“ (1960). Na Slovensku ilustroval společně s Květoslavem Hískem i Malý atlas liečivých rastlín Ľudmily Thurzové (Martin 1963). Dále ilustroval knihy i pro londýnské nakladatelství Spring Books a pro pařížské nakladatelství Gran­d.

Zdroj:

Chadraba, R.: Folklór v díle Karla Svolinského a starší tradice..In: Studie Muzea Kroměřížska 1992/1993. S. 68–70. * Plachá, Z.: Vzpomínka na Karla Svolinského. In: Velkobystřické noviny, 1993, č.4.S.4–5. Ševčíková, Hana: Zářijová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy, 2011, č.9, S.7.

Poznámka:

Narozen na Svatém Kopečku (n.m.č. města Olomouce Žil v Lošově a Radíkově. Obě místa nyní součást města Olomouce. Zdenka Plachá si mnoho let dopisovala s umělcem, který mj. ilustroval i kroniku knihovny ve Velké Bystřici. Kopii ilustrace jsem dostala od Zdenky Plaché.

Fotky:
Hana Svobodová *23. 7. 1933
Místo narození: Svratka
Místa pobytu: Amsterdam (Nizozemsko), New York (USA), Olomouc, Praha
Obory působení: překladatelka
Anotace:

Absolventka FF UP v Olomouci, doktorát a vědeckou aspiranturu dokončila na Univerzitě Karlově v Praze. Studovala též na Kolumbijské univerzitě v New Yorku se zabývala sociologií umění a kultury. Od roku 1976 žije v Amsterodamu. Překládá českou poezii do holandštiny a naopak.

Zdroj:

Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy.Olomouc 1996.S.143.;

Marie Svobodová *25. 12. 1943
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Prostějov
Obory působení: kulturní pracovnice, lektorka, ředitelka knihovny, zemědělský inženýr
Anotace:

Ing. Marie Svobodová, CSc., po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Brně studovala Agronomickou fakultu VŠZ Brno, 1966–1970 působila v Kroměříži ve Výzkumném ústavu, kde se připravovala na aspirantské studium. Od roku 1970 žila v Prostějově, kde 1973–1990 pracovala v Okresním kulturním středisku, 1991–1995 ve funkci vedoucí referátu kultury Okresního úřadu v Prostějově. Dne 13.3.1995 byla jmenována do funkce ředitelky Okresní knihovny v Olomouci, kterou vykonávala do 10. 7. 2000. Nyní zabezpečuje konzultační a informační služby pro neziskové organizace.

Zdroj:

Dokumentační list ze dne 18.9.2000. http://otavinka.blog.cz/…ie-svobodova

Fotky:
Emanuel Svoboda *2. 3. 1883 - +26. 10. 1967
Místo narození: Konice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Praha
Obory působení: historik umění, právník
Anotace:

Narozen v Nové Dědině (n. Konice). Právník u magistrátu hl.m.Prahy, historik umění, zeť Mikoláše Alše .

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.48.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.196.; Lidová demokracie, 2.3.1993..

Jiří Svoboda *8. 3. 1943
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brodek u Přerova, Lipník nad Bečvou, Olomouc
Obory působení: umělecký zvonař
Anotace:

Stud. Stř. prům. školu stavební v Lipníku nad Bečvou, abs. 1961;

Zdroj:

Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti.Olomouc 1989;Zatloukal, P.: 1.souborná výstava unie výtvarných umělců Olomoucka./Ka­talog/.Olomou­c, VÚ 1991.;

Pravdomil Svoboda *1. 4. 1908 - +16. 3. 1978
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: lesnický odborník, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Profesionální pěstitel lesů na VŠT v Praze, ředitel botanické zahrady v Průhonicích.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1979, S.152.;.

Josef Marcel Svoboda *16. 3. 1891 - +19. 2. 1973
Místo narození: Kyjov
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Ivanovice na Hané, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: kněz, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

V rodišti absolvoval střední školu, bohosloví v Olomouci, vysvěcen 1915, poté působil jako supl. prof. a prefekt na arcibibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od r. 1917 studoval ve Vídni filosofii, latinu a řečtinu až do r. 1918. Pak vstoupil do duchovní správy a působil v Ivanovicích, ve St. Vsi nad Ondřejnicí u Ostravy a v Přívoze od r. 1926, kde též katechetou na měšťanské škole. Literárně činný od mládí, parafráze národních písní, psal povídky, verše, překládal Goetheho, psal biografie a romány. Publikoval v časopisech Našinec, Ostravský kraj, Náš domov, Anděl strážný, Říše boží ad. Členem Družiny literární a umělecké v Olomouci od r. 1928, od r. 1929 člen výboru.

Zdroj:

Poselství.Olomouc 1938.S.356–357.;Katalog kněžstva arcidiecése olomoucké.Olomouc 1949.;Biografický slovník.3.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1995. S.114.;

Jiří Svoboda *17. 3. 1924 - +9. 12. 1990
Místo narození: Nové Dvory
Místo úmrtí: Příbram
Místa pobytu: Olomouc, Zlín
Obory působení: divadelní režisér
Anotace:

1948–1958 ve Zlíně, 1959–1974 v Olomouci, od r. 1976 režisér v Příbrami.

Zdroj:

Československý biografický slovník.Praha 1992.S.674.;.

'

Josef Bronislav Svoboda *20. 4. 1916 - +5. 12. 1969
Místo narození: Štěpánov
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Praha
Obory působení: hudebník, kněz řádový
Anotace:

Rodák z Olomoucka. Studoval na gymnáziu v Olomouci, maturoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži r. 1935. Poté studoval bohosloví a byl v r. 1940 vysvěcen v Praze na kněze řádu premonstrátů. Znalec 16 jazyků. Vynikající hudebník. V r. 1950 byl internován, vězněn a pak nucen k velmi nuznému životu mimo kněžské povolání.

Zdroj:
  • mt-: Výročí dne.Hanácké noviny, 3.12.1994; Štěpánovská výročí. Naše noviny, 11/1999, č. 209. S.6.
Karel Svoboda *18. 12. 1896 - +17. 5. 1954
Místo narození: Zábřeh
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno
Obory působení: historik
Anotace:

Pracovník Zemského muzea v Brně. Autor historických publikací o zámcích na Moravě.

Zdroj:

Springer, Jan : Co dalo Šumpersko české literatuře.Šumperk 1974.S.19.;.

Josef Svoboda *29. 5. 1867 - +1. 2. 1945
Místo narození: Konice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudební pedagog, hudebník, skladatel, varhaník
Anotace:

Působil v cizině, 22 let v Německu, 8 let ve Švýcarsku.Po 1.sv.válce v Olomouci, varhaník něm.evang.kostela, učitel hudby.Dílo: skladby-klavírní, sborové, sakrální.

Zdroj:

Český hudební pedagog v cizině.=ZVSMO, 1983–1984, č.19–20, S.61..

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11