Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 4
Den osvobození od fašismu *8. 5. 1945
Obory působení: - státní svátek ČR
Anotace:

Od r. 1945 výročí kapitulace Německa.

Jiří z Poděbrad *23. 4. 1420 - +22. 3. 1471
Místo narození: Poděbrady
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: - panovník
Anotace:

Král Jiří byl poprvé v Olomouci již r. 1458 v létě a podruhé v únoru 1459, kdy se účastnil zemských sněmů. 1460 se sešel v Olomouci s uherským Matyášem.

Zdroj:

Doležil, R.: Politické a kulturní dějiny králvovského hl.města Olomouce.Olomouc 1903.S.26–28.;.

Patronka města Olomouce *1. 6. 1623
Místo narození: Olomouc
Obory působení: - sv. Pavlína
Anotace:

V Olomouci proběhlo ve dnech 22.-28.6.1996 pod záštitou úřadu města Olomouce „Olomoucká Benefice 96“ s podtitulem Slavnosti města Olomouce. Cílem je obnova tradice procesních průvodů k svátku sv. Pavlíny, která je patronkou města od roku 1623. Tato světice v minulosti zažehnala četné morové epidemie a na její počest se až do vzniku první republiky konaly ve městě procesní průvody.

Zdroj:
  • dp-: Oživení tradice sv.Pavlíny. Puls, 8.6.1996, S.2.;

.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 6 1623

Spolek českých bibliofilů *23. 5. 1970
Místo narození: Olomouc
Obory působení: - olomoucká pobočka
Anotace:

Dne 23. května 1970 byla založena pobočka Spolku českých bibliofilů z podnětu básníka a překladatele Otty Františka Bablera, prof. Josefa Glivického a typografa Adolfa Vodáčka v Geislerově sále v Olomouci.

Zdroj:

Kolář, B. : Olomoučtí bibliofilové. In: Rok na Hané 1997. Olomouc, Hanácké noviny 1997, S. 9–10.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?