Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 70
Ladislav Kožušníček *7. 6. 1880 - +3. 7. 1922
Místo narození: Loučany
Místo úmrtí: Macocha
Místa pobytu: Brno, Napajedla, Prostějov, Příbor, Veselí na Moravě
Obory působení: dirigent, hudební pedagog, skladatel, varhaník, vydavatel
Anotace:

Učil se na housle a varhany v rodišti, studoval. na RG v Prostějově, učitelský ústav v Příboře. Absolvoval u L. Janáčka v Brně na varhanní škole r. 1900. 1906 v Napajedlích hudební šk. , Brno hudeb. škola soukr. r. 1910–1920. kapelník varieté 1920–22. Vydával Věstník Kožušníčkovy hud. školy a redigoval Moravské hud. noviny. Publikoval. Mj. složil na slova O. Přikryla Hanácky pěsničke. 54 harmon. písníop. 22, Praha, Kotrba 1907.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963.S.730–731.; Pospíšil, František: Almanach hanáckého roku.Přerov 1923, S.126. Kohoutek, Vojtěch: Láďa Kožušníček. Loučany 1999.

František Anton Čermák *15. 2. 1780 - +14. 5. 1856
Místo narození: Jedlí
Místo úmrtí: Malacky (SR)
Místa pobytu: Bratislava (SR), Olomouc, Trnava (SR)
Obory působení: řádový kněz, varhaník
Anotace:

Studoval v Olomouci a v roce 1803 vstoupil do františkánského řádu v Trnavě, kde získal hudební vzdělání. Působil pak v Bratislavě, až do konce života jako varhaník v Malackách.

Zdroj:

Československý hudební slovník. I. Praha 1963.S.187.;

Josef Sedláček *8. 1. 1865 - +21. 1. 1921
Místo narození: Určice
Místo úmrtí: Malé Hradisko
Místa pobytu: Malé Hradisko
Obory působení: učitel
Anotace:

Zabýval se dějinami a pověstmi Malého Hradiska. Pohřben v Protivanově.

Otto Mareš *4. 8. 1843 - +20. 11. 1916
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Marbach (Švýcarsko)
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: odborný spisovatel
Anotace:

Dobridonec města. Padl za 1. světové války.

Zdroj:

Starý, F.: Městský hřbitov v Prostějově. Prostějov 1931, S.42.;

František Pitrun *6. 4. 1907 - +23. 3. 1978
Místo narození: Kelč
Místo úmrtí: Maria Plan (Rakousko)
Místa pobytu: Konice, Olomouc
Obory působení: kněz, varhaník
Anotace:

Po studiích bohoslovecké fakulty v Olomouci, ordinován 2.4.1933. Poté kaplanoval na Olomoucku, později farářem v Konici kde do roku 1945. V r. 1948 odešel do exilu. Působil v Rakousku jako varhaník.

Zdroj:

Katalog kněžstva Arcidiecéze olomoucké. Olomouc 1949. S. 228.; Pejskar, Jožka: Poslední pocta.vl.n.1989, sv.2.,S.20.;Hanácké noviny, 13.4.1996, S.10., .

Jindřich Richard Václav Gregor *28. 9. 1874 - +1. 6. 1938
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Mariánské Lázně
Místa pobytu: Litomyšl, Olomouc, Praha
Obory působení: kněz řádový, knihovník
Anotace:

Studoval gymnázium v Olomouci, v letech 1893–1897 právnickou fakultu UK v Praze. Dne 13. září 1898 vstoupil do řádu piaristů v Litomyšli. 1899–1902 studoval bohosloví na teologické fakultě v Praze. Stává se jáhnem 28.10.1902. V le­tech 1902–1920 učí na řádové piaristické koleji v Praze, tam je v letech 1904–1919 též knihovníkem. Od 17. července 1920 zvolen provincionálem piaristického řádu, což byl největší představitel řádu v ČSR. Funkci vykonával osmnáct let až do své smrti. Měl tétž titul arcibiskupského notáře pražského arcibiskupa a titul skutečného rady olomouckého arcipastýře. Zemřel při léčení v Mariánských Lázních na zánět slepého střeva.

Zdroj:

Beránek, O.: Z dějin štěpánovské farnosti.II.díl., S.129 an. (rukopis z pozůstalosti/

Josef František Muclingr *13. 9. 1888 - +31. 10. 1954
Místo narození: Nitkovice
Místo úmrtí: Mariánské Lázně
Místa pobytu: Bratislava (SR), Brno, Lvov (Ukrajina), Olomouc, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: operní pěvec
Anotace:

Otec dirigenta a flétnisty Milana M. Absolvoval univerzitu, filozofii a konzervatoř, housle zpěv ve Lvově 1911–1912. Soukromě se učil malovat a činný i literárně. 1921 opustil Polsko a vrátil se do ČSR. 1922–24 v SND Bratislava. 1925 hostoval se souborem olomoucké opery ve Vídni, kde přijal angažmá v Stadtoper. od 1. 5. 1925 do 31. 12. 1951 v ND Praha. Poté se věnoval pedagické práci, učil 1950–54 na JAMU a pohostinně režíroval v SD Brno.

Zdroj:

Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.320–321.;.

Rudolf Vanýsek *5. 2. 1876 - +28. 8. 1957
Místo narození: Velký Týnec
Místo úmrtí: Mariánské Lázně
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1895 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci. V roce 1919 jmenován profesorem univerzity v Brně. 1919–1946 přednosta I. interní kliniky v Brně. Zabýval se nádory. Popsal diagnostický test, později nazv. Vanýskův syndrom. .

Zdroj:

ČBS. Praha 1992. S. 771. ; Štěpánek, Zdeněk: Nacifikace a moravští lékaři (1939–1945), Brno. 2004., S. 53, 69, 113.;

Emil Weiser *11. 12. 1909 - +6. 10. 1959
Místo narození: Javorník
Místo úmrtí: Maulbronn (Německo)
Místa pobytu: Berlín (Německo), Supíkovice, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: pedagog vysokoškolský, sochař
Anotace:

Pocházel ze zemědělské rodiny. Obecnou školu a měšťanku vychodil v rodišti. Poté studoval na zemské škole pro zpracování mramoru v Supíkovicích. Ve studiu pokračoval na vysoké škole umělecké v Berlíně, kde zůstal jako asistent. Dva semestry studoval u Antona Hanaka ve Vídni. V rodišti je od něj socha Krista na portálu zdejšího hřbitova.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. seš.1.(13.) Ostrava 2000.S.111–112.

Ferdinand Barták *8. 10. 1895 - +7. 5. 1942
Místo narození: Budětsko
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: učitel
Anotace:

Řídící učitel I. obecné školy v Prostějově, Palackého tř. Popraven.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939 – 1945.Brno 1947.S.17.;.

František Dráb *18. 1. 1911 - +16. 4. 1942
Místo narození: Žabovřesky
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: pedagog středoškolský, strojní inženýr
Anotace:

Profesor Státní průmyslové školy v Přerově, Havlíčkova 2. Popraven. v Mauthausenu. Ve škole, kde Ing. František Dráb působil je pamětní deska na paměť popraveným.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945. Brno 1947.S.24.

Marie Gruzínová *16. 12. 1904 - +24. 10. 1942
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Praha, Přerov, Štěpánov
Obory působení: tajemnice Gorazda
Anotace:

Rozená Krylová. Rodný dům ve Štěpánově čp. 332, nyní Horní ulice 101. Marie Gruzínová byla sekretářkou vladyky Gorazda v Praze. Při zatýkání pravoslavných kněží v roce 1942 byli zatčeni manželé Čiklovi a jejich byt byl uzamčen. Marie Gruzínová podle autora vnikla oknem do Čiklova bytu. Děti potom odvezla k příbuzným do Přerova. Vše se prozradilo. Marie Gruzínová byla v červenci 1942 zatčena, převezena do Mauthausenu, kde byla umučena dne 24. října 1942. Ve Štěpánově na pravoslavném chrámu sv. Prokopa Sázavského umístěna pamětní deska. Druhá deska je na štěpánovském hřbitově. Dodejme, že sestra Marie Gruzínová byla zasvěcena do mnohých prací vladyky Gorazda, které museli být zachovány v tajnosti před nacisty. Přepisovala např. v ladykovi Gorazdovi j eho oficiální i důvěrné dopisy do Jugoslávie i rukopis jeho knihy, ve které podrobil kritice jak nacistické řádění v Protektorátu, tak samu zvrácenou totalitní ideologii. Nic neprozradila.

Zdroj:

Koudela, M., Kráčmar, J.Paměti obce Štěpánova.Ště­pánov.Danal, 1997.S.69. Velký čin malé církve. Praha 1948.;

Ladislav Hejný *18. 4. 1903 - +29. 6. 1942
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Štěpánov
Obory působení: dramatik, učitel
Anotace:

Odborný učitel ve Štěpánově, psal divadelní hry. Umučen v Mauthausenu.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.24.; Kunc, J.: Kdy zemřeli…Praha 1962, S.76.;

Miroslav Holomucký *17. 10. 1911 - +22. 12. 1941
Místo narození: Ostrava
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: letec
Anotace:

Narodil se jako nejmladší ze čtyř dětí, jeho otec byl báňským úředníkem, matka v domácnosti. Po maturitě na Státní prům.škole vyšší strojnické v Ostravě-Vítkovicích nastoupil vojenskou presenční službu, během, které absolvoval školu pro důstojníky letectva v záloze. Po ukončení vojenské služby se vrátil do Ostravy, rok nenašel zaměstnání, (byla krize), proto se vrátil v r.1934 k letectvu do dobrovolné další činné služby u 2.leteckého pluku Dr.Edvarda Beneše v Olomouci, nejdříve jako podporučík-pozorovatel, od r.1935 poručík polní pozorovatel, od r.1936 letec pozorovatel za noci (absolvoval kurz nočního létání), ještě v r.1936 jmenovanán poručíkem letectva z povolání, v r.1937 velitel fotočety u technické letky, od září 1938 letec 63. letky, která byla převelena z Olomouce na nové letiště v Přerově. Vynikající letecký fotograf. V létě 1938 provedl spolu s letci por K.Mrázkem a por.Fr.Fajtlem několik výzvědných letů nad německým územím.Podle hodnocení jeho nadřízených patřil mezi vynikající důstojníky a vlastence. Byl také všestranným sportovcem, atletickým závodníkem a funkcionářem Sokola Olomouc. Po 15.3.1939 technikem na koksovně dolu František v Ostravě-Přívoze. Stal se členem vojenské odbojové organizace Obrana národa, kde působil jako velitel ON v Moravské Ostravě. V říjnu 1939 se oženil po desetilté známosti (letci se směli ženit až ve třiceti letech) s Olgou, roz.Lubovskou ze Slezské Ostravy. 22.března 1940 byl zatčen gestapem, vězněn v Ostravě, Ratiboři. V, Olomouci, souzen u stanného soudu v Brně a poté z Ostravy odvlečen do koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku s poznámkou „návrat nežádoucí“, kde byl zavražděn lékařem SS. Svou dceru nikdy nepoznal, narodila se
v době, kdy už byl ve vězení. Jako účastník domácího odboje za 2.světové války byl posmrtně povýšen na štábního kapitána a vyznamenán Čsl. válečným křížem z r.1939. Jeho jméno je uvedeno na pomníku rodinného hrobu a rovněž na pomníku padlých na centrálním hřbitově v Ostravě a také na dlouhém seznamu padlých v Památníku Ostravské operace v Hrabyni. Je i na malém pomníčku před Ostravskou sokolovnou a na pamětní desce v koksově František v Ostravě-Přívoze.

Zdroj:

Loucký, F.: Mnozí nedoletěli.Praha 1989.S.265.;Fajtl, F.: Sestřelen.Praha 1969.;Fajtl, F.: Vzpomínky na padlé kamarády.Praha 1980.S.125–135.;. Dodatky od dcery Miroslavy Kníchalové z Ostravy Některé reálie sepsal ostravský vysokoškoslký pedagog, spisovatel a publicista PhDr.Ivo Stolařík, CSc, za války rovněž odbojář.

Fotky:
František Krátký *21. 2. 1893 - +7. 5. 1942
Místo narození: Kožušany-Tážaly
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Prostějov, Šumperk
Obory působení: důstojník, legionář
Anotace:

Studoval na Slovanském gymnáziu, v Olomouci obchodní akademii v Prostějově, za 1. svět. války padl do ruského zajetí a přihlásil se do čs. legií. Po válce působil jako důstojník z povolání. V roce 1938 se podílel na opevńovacích pracích, v roce 1939 odešel do výslužby, účastnil se ilegálního odboje, byl gestapem zatčen a 7.5.1942 v Mau­thausenu popraven.

Zdroj:

Šumperk město a jeho obyvatelé. Šumperk, Okresní vlastivědné muzeum,1996.S.225.

Vojtěch Opíchal *21. 3. 1906 - +11. 10. 1942
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Štěpánov
Obory působení: učitel
Anotace:

Narozen v Moravské Huzové (n. místní část obce Štěpánov).

Odb.učitel měšťanské školy a funkcionář Sokola.Jako člen odbojové skupiny Obrana národa zatčen koncem roku 1941.Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce ve škole, pamětní desce v sále Sokolovny a na památníku obětí 2.sv.v. v parku ve Štěpánově.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945.Brno 1947.S.51.;Naše noviny, Štěpánov 1992, květen č.162.;

Josef Riedl *6. 12. 1916 - +3. 4. 1942
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: sportovec
Anotace:

Atlet Sportovního klubu v Přerově. Stal se obětí fašistického teroru během 2. světové války.

Václav Skalák *9. 8. 1894 - +27. 4. 1942
Místo narození: Sofie (Bulharsko)
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: lékař, odbojář
Anotace:

Působil v Přerově, kde se za 2. svět. války účastnil protifašistického odboje, autor odborných spisů o tuberkuloze; Ochrana dětí a kojenců; Horní cesty dýchací, jich poměr k tuberkuloze; Problémy práce;aj. Popraven.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-SOKA Přerov 1982;Nekrolog=Ča­sopis lék.čes.85.1946­.S.247;Časopis lék.čes.86.1947­.S.1180;Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?1937–1962.Praha SK ČSSR 1962, S.242;.

Antonín Vaculík *28. 3. 1875 - +4. 12. 1941
Místo narození: Šišma
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Opava
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Profesor učitelského ústavu v Opavě.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945.Brno 1947.S.68.;

Josef Vodička *7. 3. 1918 - +7. 5. 1942
Místo narození: Senice na Hané
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Břuchotín
Obory působení: odbojář, parašutista
Anotace:

V roce 1939 odešel na vojnu, po okupaci Československa se stal parašutistou, pracoval v odboji na Olomoucku. v říjnu 1941 byl zatčen a vězněn v Olomoci, 22. 12.1941 byl odsouzen k smrti. 7.5. 1942 byl zastřelen.

Zdroj:

Dostálová, E. Josef Vodička. Senický zpravodaj, č.1, 1.4.2005, S.3–4.

'

Jiří Víška *4. 12. 1912 - +26. 2. 1942
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Brno, Letovice
Obory působení: básník, překladatel
Anotace:

Studoval střední školu v Olomouci, Brně, o prázdninách pobýval v Letovicích, kde se setkával s literáty.Li­terární pokusy v Brně v časopisu Úsměv ( do r.1931).Od srpna 1930–1933 pracoval jako knihkupecký příručí u S.Kočího v Brně. První překlady.

Zdroj:

Překladatel nezapomínaný.=ZVSMO 1982, č.17–18, č.50.; Zábrana,Jan: O Jiřím Víškovi.In: Víška, Jiří: Klíč k pokladu.Praha, MF 1976.S.103–128.;.

František Bernard Říkovský *29. 12. 1901 - +14. 10. 1942
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Brno
Obory působení: pedagog vysokoškolský
Anotace:

Od r. 1930 působil jako mimořádný profesor zeměpisu na univerzitě v Brně, za účast na odbojovém hnutí umučen.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov;Foto-
VVM, 1, 1946, S.VII-IX.

Alois Zabloudil *5. 3. 1885 - +18. 5. 1942
Místo narození: Úsov
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Litovel, Mnichov (Německo), Paříž (Francie), Praha, Řím (Itálie)
Obory působení: krajinář, malíř akademický, portrétista
Anotace:

Narozen v rodině pěkaře Jana Z. Od dětství však žil se svými rodiči v Litovli. V Litovli se vyučil malířskému řemeslu. Ve dvaceti letech se odhodlal opustit řemeslo a chtěl nadále studovat. R. 1905 se přihlásil do 4. třídy gymnázia Po roce, ale školu opustil a začal malířství studovat v Mnichově, Paříži, Římě.Do vlasti se vrátil 1928.V Praze se zasloužil o postavení umělecké galerie J.V.Myslbeka. V rodném kraji uspořádal soubornou výstavu v září 1938. Vynikal jako portrétista. (namaloval portrét litovelského starosty V. Sochy, ministra Hrubana, prof.J.Hartla, JUDr. F. Nevěřila, MUDr. J. Lhoty aj. Také se prosadil jako krajinář – ze známých obrazů Z Mladče do Lhoty, Statek na vsi, V zahradě. Naposledy vystavoval v prosinci 1939 v Obecním domě Praha, kde vystavoval obraz Večer v horách. Zapojen do odboje Dne 10.10. 1941 zatčen gestapem, vězněn na Pankráci a odsud transportován do KT v Mauthausenu. Jiná uvedená data v encyklopediích jsou mylná.

Zdroj:

Šik, Lubomír: Litovelské osobnosti. Rkp. 2008. BSSSM, č.3 (15.).Ostrava 2002. S.124–125. Filipová,M. Turková, A.: Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku. Šumperk 2010. S.83.

Karel Štěpař *1. 9. 1897 - +7. 5. 1942
Místo narození: Habry
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Frýdek-Místek, Štěpánov, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: odbojář, voják
Anotace:

Ve Vídni se vyučil pekařem, tam také vstoupil do Sokola. V době 1. světové války byl na italské frontě, 1917 byl zajat a roku 1918 vstoupil do československých legií v Itálii. 1920 vstoupil do služeb četnictva. Do Štěpánova přišel z Frýdku-Místku. Za okupace se zapojil do odbojového hnutí. Skrýval zbraně Stráže obrany státu. Vedl okrsek odbojové organizace Moravská pětka. 22. 10. 1941 byl zatčen gestapem a odsouzen k smrti.

Josef Rýpar *28. 2. 1908 - +4. 9. 1950
Místo narození: Hluzov
Místo úmrtí: Melbourne (Austrálie)
Místa pobytu: Brno, Bruntál, Hranice
Obory působení: právník, redaktor
Anotace:

Studoval gymnázium v Hranicích, práva na MU v Brně, za 2. svět. války zatčen, vězněn v Buchenwaldu a Dachau. 1945 ved. úředník ONV Bruntál, únor 1948 exil, Záp. Německo, srpen 1948 Itálie, jaro 1949 Austrálie, kde manuálně prac. v gumárně. Založil 14denník Hlas domova. Zemřel na leukemii.

Zdroj:

Pejskar, Jožka: Poslední pocta.2.sv., vl.n.1989, S.69.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3