Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 250
Jaroslav Myšák *30. 5. 1931 - +28. 10. 2000
Místo narození: Štěpánov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Liboš, Olomouc
Obory působení: genealog, mikrobiolog
Anotace:

Dlouholetý pracovník a vedoucí odd. pro mikrobiologickou diagnostiku TBC Okresní hygienické stanice v Olomouci. Absolv. PřF UP. V r. 1955 nastoupil na mikrobiolog. odbor tehdejší KHES v Olomouci. Od r.1957 se po celý svůj pracovní život – až do r. 1992 věnoval mikrobiolog. diagnostice TBC. Zasloužil se o vybudování a modernizaci laboratoří TBC. Spolupracoval spádovými klinick. pracovišti. Zájmově se věnoval filatelii, genealogii a k tomu tématicky zpracoval množství materiálů " Selské rody ve Štěpánově".

Zdroj:

Informační zpradovaj pro občany Liboše a Krnova, č.12/2006, S.6;

Hana Myslivečková *17. 11. 1948
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pedagog vysokoškolský
Anotace:

V roce.1973 ab­solvovala FFUP , obor čeština, vv.1979 PhDr z oboru dějiny a teorie VV, od r. 1978 odb.as.KVTV PdF. Renesanční umění, plastiky a umění Olomoucka publikuje ve sb.UP.

Zdroj:

Výtvarní pedagogové a teoretici umění UP 1946–1986.Olomouc UP 1987.

František Myslivec *20. 10. 1873 - +21. 8. 1934
Místo narození: Dolní Lhota
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Olomouc, Vizovice
Obory působení: folklorist, odborný publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Dolní Lhotě (u Opavy). Studoval české gymnázium v Opavě a bohosloví v Olomouci. Působil pak ve Vizovicích a v okolí. Od r. 1923 středoškolským pedagogem v Opavě. Sbíral lidové písně, připravoval národopisné výstavy. vybudoval Zemědělské muzeum v Opavě. Hudebnímu folklóru věnoval studie a samostatné publikace. Pozůstalost uložena v Etnografickém ústavu v Brně.

Zdroj:

ČSHS, 2.díl.Praha 1965 S.139.;.

Bohumil Mužík *1. 11. 1926 - +14. 1. 1990
Místo narození: Pavlovice u Přerova
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: bankovní úředník, numismatik, odborný publicista, vlastivědný pracovník
Anotace:

Bankovním úředníkem v Přerově. Ve volném čase aktivně působil ve vlastivědném kroužku, sbíral mince, publikoval v odborném tisku, organizoval numismatické výstavy.

Zdroj:

Fišmistrová,Věra: Kalendárium. In: Přerovské listy. leden 2010. S.8.;

Bohumil Muzikant *31. 5. 1914 - +23. 5. 1986
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Praha
Obory působení: odbojář
Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.3.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1995.s.81.;

Muzeum v Tovačově *20. 4. 1936
Místo narození: Tovačov
Anotace:

Dne 20. dubna 1936 se konala schůze zájemců o zřízení muzea v Tovačově. Byl zřízen Přípravný výbor. Původcem této myšlenky byl pan Augustin Korčák. Výboru vyšel vstříc majitel tovačovského panství dr. Vilém Heřman Gutman (1912–1939), který pronajal muzeu ve svém domě v Cimburské ulici čtyři místnosti za uznávající poplatek 50 korun ročně.

Zdroj:

Beránek, Oldřich: Tovačovské jubileum. In: Rok na Hané 1996. Olomouc, Hanácké noviny 1996, S. 41.

Muzeum města Prostějova *26. 5. 1905
Místo narození: Prostějov
Anotace:

Podle stanov založeno Muzeum města Prostějova.

Zdroj:

Dokumentace OK Prostějov, pí Štolbová, 1990.

František Musil *19. 2. 1913 - +1. 4. 1984
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník, lékař
Anotace:

Organizátor zdravotnické péče o vysokoškoláky v Olomouci, ústavní lékař Domova penzionu důchodců v Olomouc-Chválkovicích. Hudebník. Absolvent SG v Olomouci r. 1932.

Zdroj:

Zasloužilý jubilant.Kdy, kde co v Olomouci.1983, únor,S.13.; Seznam a adresář absolventů SG v Olomouci 1818–1953.Olomouc, VSMO 1989, S.12.;.

Alois Musil *30. 6. 1868 - +12. 4. 1944
Místo narození: Vyškov
Místo úmrtí: Soběšín
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: cestovatel, kněz, spisovatel
Anotace:

V letech 1887–1891 studoval bohosloví v Olomouci.

Zdroj:

http://cs.wikipedia.org/…/Alois_Musil

Poznámka:

Narozen v Rychtářově u Vyškova – nyní Vyškov. Zemřel v obci Otryby u Českého Šternberka – n. Soběšín.

ThDr.

Willibald Müller *9. 3. 1845 - +8. 12. 1919
Místo narození: Vlčice
Místo úmrtí: Jeseník
Místa pobytu: Istanbul (Turecko), Olomouc, Opava, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: knihovník, novinář, redaktor
Anotace:

Studoval gymnázium v Opavě, kde maturoval. Poté odešel na teologii do Olomouce, kde v letech 1864–65 a rok poté odešel na filosofii do Vídně a studia ukončil v Praze.Působil jako učitel v Praze, domácí učitel v Cařihradě (n.Istanbul) do r. 1873.Poté se věnoval novinářství.R­.1877 přišel do Olomouce, aby redigoval Neue Zeit.1879 se stal skriptorem, později kustodem od r. 1892–1915 ředitelem Studijní knihovny.Poté odešel do Frývaldova, n.Jeseník.Autor beletristických a historických prací vztahující se k olomouc.minu­losti.Od r.1877 vydával měsíčník : Moravia.

Zdroj:

Chytil, Jan: Olomouc v díle W.Müllera.In> Gaudeamus 73.Olomouc 1973. S.32–38.;Václavek, L.: Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích.Olomouc 1991.S.16–18.;.

Francesco Carlo Müller *28. 3. 1729 - +27. 11. 1803
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Vyškov
Obory působení: skladatel, varhaník
Anotace:

Od r. 1765 varhaníkem ve Vyškově, uměl česky, německy a latinsky, byl činný pedagogicky.R­.1774 ředitelem kůru u Sv.Mořice v Olomouci.Zanechal četné skladby chrámové.

Zdroj:

Československý hudební slovník.2.Praha, SHV 1965, S.128.;.

Oldřich Müller *7. 6. 1928
Místo narození: Hvozd
Místa pobytu: Brno, Karviná, Litovel, Olomouc, Opava
Obory působení: vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1939–1948 absolvoval reálné gymnázium v Litovli, s nuceným přerušením v době okupace. Po maturitě studoval geografii, biologii a geologii na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a v Brně. Rozšířil specializaci o zemědělství na VŠ pedagogické v Olomouci. Pedagogické zkušenosti získal na různých školách, základních, středních i UP. Odborný asistent Katedry biologie a didaktiky na Pedagogické fakultě UP.

Zdroj:
  • il=: jubilující.ZVSMO­.1986–1987, č.23–24, S.33–34.;.
Martin Müller *15. 9. 1964
Místo narození: Šternberk
Místa pobytu: Brno, Nová Hradečná, Olomouc, Uničov, Zlín
Obory působení: elektrotechnik, filmový režisér, scenárista
Anotace:

Vyrůstal v Nové Hradečné, Studoval gymnázium v Uničově, kde maturoval. R 1987 absolvoval VŠ elektrotechnickou v Brně. Poté pracoval na ČSD v Olomouci, od r. 1990 student FFUP, obor uměnověda /5. roč. /. Z realizovaných filmů: Kruté milosti /Jan Zahradníček/;Cesta k srdci/setkání mládeže na Velehradu/;Concerto Grosso /premiéra 3. 11. 1994 DH v Olomouci. V roce 1996 film Hranice v stínu, kde se podílel též na scenáři /Jan Čep/, poté film Bloudím (prac. název Má magická Olomouc), hudba E.Viklický, též podíl na scenáři, premiéra má být v prosinci 2009. V červenci 2009 absolventský film Filmová škola Zlín „Špatné myšlenky“, režie M.Müller. V roce 2006 účast na Fan Festu s filmem 2 Světy.

Ignatius Mühlwenzel *22. 1. 1690 - +7. 11. 1766
Místo narození: Cheb
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: matematik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Matematiku učil na olomoucké univerzitě v letech 1724–1726. ;

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.S.292.;.

Bedřich Mudroch *11. 8. 1898 - +24. 5. 1962
Místo narození: Bavorov
Místo úmrtí: Mladá Boleslav
Místa pobytu: Moravské Budějovice, Písek, Praha, Turnov, Varšava (Polsko), Zábřeh
Obory působení: grafik, malíř, středoškolský profesor
Anotace:

Malíř krajinář. V letech 1909–1916 studoval reálné gymnázium v Písku. Poté odešel do Prahy, kde do r. 1920 studoval UMPRUM a v letech 1920–1923 AVU u prof.M.Švabin­ského. Po dokončení vysokoškolských studií nastoupil pedagogickou dráhu na různých gymnáziích, kde byl profesorem kreslení. Působil v Moravských Budějovicích, v letech 1922–1926 učil na gymnáziu v Zábřeze, poté v Turnově a Mladé Boleslavi. Vystavoval v zahraničí. V roce 1932 získal ve Varšavě čestné uznání.

Zdroj:

Hankovec,M.: Významní rodáci Strakonicka. Strakonice, vl.n. 2005.S. 225. ; Turková, A.: Bedřich Mudroch. In: Kalendář.cz

František Mudra *21. 3. 1933 - +27. 12. 2004
Místo narození: Ostrava
Místa pobytu: Ostrava, Praha
Obory působení: televizní režisér
Anotace:

Absolvent katedry FAMU 1957, v ostravské televizi pracoval od roku 1957–1993, tvůrce seriálů Lovy beze zbraní, Po loveckých stezkách, Přátelé Zeleného údolí, Velké sedlo. atd

Zdroj:

Švihálek, Milan.Ohlédnutí za milovníkem přirody a fotografování. Olomoucký den. č.72, 26.03.2005,S.3 příl.

Josef František Muclingr *13. 9. 1888 - +31. 10. 1954
Místo narození: Nitkovice
Místo úmrtí: Mariánské Lázně
Místa pobytu: Bratislava (SR), Brno, Lvov (Ukrajina), Olomouc, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: operní pěvec
Anotace:

Otec dirigenta a flétnisty Milana M. Absolvoval univerzitu, filozofii a konzervatoř, housle zpěv ve Lvově 1911–1912. Soukromě se učil malovat a činný i literárně. 1921 opustil Polsko a vrátil se do ČSR. 1922–24 v SND Bratislava. 1925 hostoval se souborem olomoucké opery ve Vídni, kde přijal angažmá v Stadtoper. od 1. 5. 1925 do 31. 12. 1951 v ND Praha. Poté se věnoval pedagické práci, učil 1950–54 na JAMU a pohostinně režíroval v SD Brno.

Zdroj:

Národní divadlo a jeho předchůdci.Praha 1988.S.320–321.;.

František Mrtvý *12. 7. 1928
Místo narození: Troubky
Místa pobytu: Brno, Košice (SR), Olomouc, Strážnice
Obory působení: flétnista, hudebník
Anotace:

Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici studoval dva ročníky varhanní školy v Brně. Pak působil a ještě se vzdělával v Košicích na Slovensku. Od 22.8.1960 členem Moravské filhramonie v Olomouci, kde hrál na flétnu a piccolu do 30.9.1988.

Zdroj:

ČSHS.II.Praha 1965.S.126–127. Doplnění od prof.A.Schindlera.

Božena Mrštíková *7. 3. 1876 - +8. 6. 1958
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Diváky, Olomouc
Obory působení: překladatelka, spisovatelka
Anotace:

Narozena v Hejčíně u Olomouce, rozená Pacasová. V Olomouci navštěvovala obecnou školu a německou měšťanskou školu v klášteře Uršulinek, učila se hře na housle. Některé její beletristické práce jež psala pod pseudonymem nebo pod šifrou publikovala pod čarou v olomouckých novinách (1892–1904). Její práce vyšly v Pozoru, Selských listech a v Našinci. Příchod nového století oslavila básní " Na prahu nového století„, jež byla otištěna v lednu 1900 v revui Nový život. Autorka drobných povídek ze života chudých lidí. Překládala z ruštiny a němčiny. Z té doby pochází také několik pokusů o divadelní hry i jednoaktovka " O palmu vítězství“, složená r. 1902. Tuto hru sehráli s úspěchem hejčínští studenti v r. 1903. Pak byla práce přepracována a rozšířena a pod změněným titulem Drama umělce ji hrála v Olomouci a okolí kočovná divadelní společnost Janovského. Později drama přepracoval Vilém Mrštík (manžel od r. 1904) a zadal Národnímu divadlu v Praze pod názvem Anežka. Drama se dostalo na scénu až po Vilémově smrti. Hrálo se na podzim 1912. Po smrti manžela pokračovala B. M. na Vzpomínkách. Pohřbena na hřbitově v Černovíře.

Zdroj:

Skutil, Jan: Božena Mrštíková a Olomouc.ZVÚO, 1967, č.132, S.11–13.;. Skutil, Jan: Bibliografie časopiseckých a novinářských článků Boženy Mrštíkové. In: VVM 1956. S. 33. Bartoš, Josef: Paní Božena Mrštíková z Hejčína – toulky regionem. In: Právo, 14, 20.2.2004, č. 43. S.13.; Lexikon české literatury. III. Praha 2000. S. 354–355.; Blažejová, Eliška: Božena Mrštíková, nejen věrná strážkyně díla Viléma Mrštíka. In: Kolář,Bohumír: Z paměti literární Olomouce.2. O­lomouc, VSMO 2006. S. 62–65.;

Poznámka:

Hejčín je součástí města Olomouc.

Vilém Mrštík *14. 5. 1863 - +2. 3. 1912
Místo narození: Jimramov
Místo úmrtí: Diváky
Místa pobytu: Babice, Berlín (Německo), Dalmácie (Chorvatsko), Olomouc, Oslavany, Paříž (Francie), Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: esejista, prozaik, překladatel
Anotace:

Bratr spisovatele Aloise, překladatele Norberta a lékárníka Františka. Rodina se 1874 přestěhovala do Brna, kde Vilém studoval gymnázium a podílel se na vydávání třídního časopisu. R. 1884 se odstěhoval do Prahy, kde pokračoval ve studiu gymnázia, kde maturoval r. 1885 a poté studoval právnickou fakultu. Záhy přerušil studium a plně se věnoval literatuře. Patřil mezi návštěvníky Masarykova ruského kroužku. R. 1887 navštívil Mnichov, kde poznal malíře J.Uprku 1888 navázal kontakty ve Vídni se V. Kučerou s kterým spolupracoval na časopisu Čs. revue. R. 1891 byl krátce zaměstnán jako úředník Úrazové pojiš´tovny. R. 1892 následoval rodiče, kteří se přestěhovali do Divák za bratrem Aloisem, který zde byl správcem školy. Díky aktivitě osobou bratrů se Diváky staly centrem moravské kultury, r. 1893 tu oba bratři založili knihovnu, kam zajížděli moravští a čeští umělci, s nimiž udržoval Vilém i bohatou korespondenci. . R. 1894 se při návštěvě u Gabriely Preisové seznámil se Zdenkou Braunerovou a zasnoubil se s ní.. R. 1895 pobýval na její pozvání v Paříži a r. 1897 zasnoubení zrušil. V roce 1904 se oženil s Boženou Pacasovou z Hejčína u Olomouce.

Zdroj:

Lexikon české literatury. III. Praha 2000. S. 348–354.;

Boris Mrňa *18. 2. 1932
Místo narození: Ružomberok (SR)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, psychiatr, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Prof. MUDr. Boris Mrňa, DrSc. působí od r. 1969 na LF UP obor. psychiatrie a lékařská psychologie.

Zdroj:

Padesát let z dějin obnovené univerzity. Olomouc UP 1996. S. 201.;

Hugo Klement Mrázek *8. 2. 1889 - +28. 12. 1916
Místo narození: Rozstání
Místo úmrtí: Vladimir (Ukrajina)
Místa pobytu: Brno, Praha
Obory působení: skladatel
Anotace:

Narodil se v učitelské rodině. V r. 1896 se s rodiči přestěhoval do Králova Pole u Brna. Kamarádil se s Ludvíkem Kunderou a Václavem Kaprálem. Hudební základy získal u svého otce. O první skladby se pokoušel už v sextě a septimě. Studoval gymnázium na Starém Brně, kde maturoval v r. 1908. Poté studoval FF KU češtinu a němčinu v Praze a studia absolvoval v roce 1913. První učitelskou kapitolu začal na české státní reálce v Brně v r. 1914. Po roce odešel na frontu, kde v roce 1916 padl na Volyňsku u Vladimirova. Byl nadaným skladatelem. Psal písně a klavírní skladby.

Zdroj:

ČSHS.II.Praha 1965.S.124–125.;.

Jan Mrázek *27. 1. 1925
Místo narození: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: sportovec
Anotace:

Začínal v rodišti v SK, Sokol 1941 – 1949, poté v Praze do r. 1958. Návrat do Prostějova, kde ve Slovanu a Železárnách Prostějov do r. 1970. Mistr ČSR 1944, 45, 1951 – 1953;Mistr sportu 1953. Ústřední rozhodčí, místopředseda VAS CÚV ČSTV 1970 – 1988, předseda trenérské rady 1983 – 1988.

Zdroj:

Jirka, Jan: Malá encyklopedie atletiky.Praha Olympia 1990.S.355.;.

Jiří Mrázek *11. 7. 1936 - +26. 6. 2009
Místo narození: Mukačevo (Ukrajina)
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Bratislava (SR), Bruntál, Litomyšl, Olomouc, Ostrava, Rýmařov
Obory působení: otorinolaryngolog, pedagog vysokoškolský, přednosta kliniky
Anotace:

Narozen v rodině středoskolského profesora Oldřicha M. (1908–1979), který v té době působil na Podkarpatské Rusi. Školní docházku zahájil studiem gymnázia v Olomouci 1951–1954. V roce 1954 maturoval na SGO.. Poté 1954–1960 absolvoval Lékařskou fakultu UP . V r. 1962 se oženil s MUDr. Helenou, roz. Vitoulovou. Po promoci na LFUP dostal umístěnku do Rýmařova, pak do Bruntálu. Specializoval se na otorinolaryngologii (ORL). Po svatbě odešel do Litomyšle, kde působil 1962–1966. V roce 1966 odešli do Ostravy. V roce 1989 byl jmenován přednostou ORL kliniky Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě a tuto funkci vykonával do r. 2006. Habilitoval se v r. 1993 na LF v Olomouci.

Zdroj:

BSSSM, supplement 1 Ostrava 2011. S.65–67.

Poznámka:

Doc. MUDr. Jiří Mrázek, CSc.

Bohuslav Mrákava *1. 11. 1886 - +24. 1. 1945
Místo narození: Stražisko
Místo úmrtí: Vratislav (Polsko)
Místa pobytu: Konice, Litovel, Olomouc
Obory působení: odbojář, učitel
Anotace:

Narozen v obci Maleny (n. m.č. obce Stražisko) Ředitel měšťanské školy v Konici. Zapojen do ilegální odbojové organizace Národní výbor v tehdejším okrese Litovel, který byl součástí župy Olomouc. Po rozbití organizace olomouckým gestapem byl zatčen 17.1.1945 a odsouzen lidovým soudem k trestu smrti ve Vratislavi, kde byl popraven. Čestný hrob na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96, skup.56a, hrob č.118.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945.Brno 1947.S.47.; webové stránky.encyklo­pedie.brna.cz

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10