Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 756
Karel Mazánek *24. 9. 1885 - +13. 10. 1942
Místo narození: Doloplazy
Místo úmrtí: Páleč
Obory působení: odborný spisovatel, zemědělský inženýr
Anotace:

Narozen v Doloplazích (u Olomouce). Zemědělský inženýr. Autor spisů z oboru zemědělství.

Zdroj:

Spáčil, Vladimír: Historický místopis okresu Olomouc-venkov 1848–1960.Olomouc UP 1968.;Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947. S.42.;.

Martin Chudoba *6. 10. 1874 - +24. 8. 1948
Místo narození: Smržice
Místo úmrtí: Palonín
Místa pobytu: Kopřivnice, Olomouc
Obory působení: básník, kněz
Anotace:

Psal lyriku, publikoval v časopisech, vydal cyklus básní Maria Angela, přeložil F. Grivec a jiné. Farář v Kopřivnici.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?1937–1962.P., NK1962, S.77;.

Mořic Kadlec *6. 3. 1898 - +2. 3. 1957
Místo narození: Hrabová
Místo úmrtí: Palonín
Místa pobytu: Lesnice, Mohelnicko, Palonín, Úsov, Zábřeh
Obory působení: divadelní ochotník, loutkář, učitel
Anotace:

Vystudoval 4 třídy českého gymnázia v Zábřehu, poté 1915–1917 soukromý katolický ústav v Bubenč., V letech 1919–1923 učil v Úsově, poté 2 roky v Zábřehu, 1925–27 v Lesnici. Od r. 1927 po dobu 7 let ve Veselí u Mohelnice, od r. 1938–1955 v Paloníně. Divadelní ochotník, režisér a loutkář. Ve 20. letech v Lesnici vymaloval celé jeviště s kulisami i oponou. Autor loutkových her. Napsal hru Princezna Juliána a drak Drobeček, kterou hrála i vinohradská Umělecká výchova a vysílal ji též Čs. rozhlas.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk. Šumperk, 1990, S. 73–74. ;/foto/;. Filip, Z.: Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk. 2001.

Bohuslav Indra *5. 10. 1891 - +15. 3. 1961
Místo narození: Bludov
Místo úmrtí: Pánov
Obory působení: literární historik
Anotace:

Důstojník československé armády.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991. Olomouc, OK 1990.S.49.; Springer, Jan: Co dalo Šumpersko čes. literatuře. Šumperk 1974.S.10.;

Jan Kašpar *20. 5. 1883 - +2. 3. 1927
Místo narození: Pardubice
Místo úmrtí: Pardubice
Místa pobytu: Altena (Německo), Mladá Boleslav, Olomouc, Praha, Prostějov
Obory působení: letec, podnikatel
Anotace:

První český letec. Absolvent České vysoké školy technické v Praze, nadšený cyklista a automobilista. Zprvu pracoval v továrně Laurrin a Klement a tady se také s ing. Hieronymem podílel na stavbě prvního leteckého motoru u nás. Letectví jej nadchlo tak, že firmu opustil a věnoval se létání. Učil se létat na jednoplošníku vlastní konstrukce, ale aby urychlil své pokusy zakoupil ve své době špičkový stroj Blériotův. První památný let provedl na vzdálenost 2 km 16. dubna 1910 v Pardubicích. Dne 21. srpna 1910 se konal veřejný vzlet inž. Kašpara v Olomouci, který se stal manifestací české Moravy vzdávající hold českému aviatiku. Na letišti Olomouc-Neředín se shromáždilo na 30 000 diváků. Vzlet se uskutečnil o půl sedmé večer. Druhý Kašparův vzlet na Moravě se uskutečnil 25. září 1910 v Prostějově. Naposledy létal v r. 1912. Pak podnikal v rodinně firmě se dřevem a v r. 1927 dobrovolně zvolil smrt.

Zdroj:

Šmoldas, Zdeněk: Průkopníci českého letectví.Hradec Králové, Kruh 1984.S.55., ČBS, Praha. 1992. Sviták, Pavel: První český letec inženýr Jan Kašpar a začátky českého letectví. Pardubice 2003.;

Fotky:
Antonín Přecechtěl *19. 8. 1873 - +30. 4. 1944
Místo narození: Srbce
Místo úmrtí: Partutovice
Místa pobytu: Morkovice, Partutovice, Pozlovice
Obory působení: kněz
Anotace:

Zakládal spolky a svazy zabývající se košíkářstvím, založil stavební družstvo Samostatnost, to vše v Morkovicích, pěstoval vrby na proutí, účast na stavbě žel. dráhy Morkovice – Nezamyslice. Pomáhal potřebným prostřednictvím jejich hospodářského povznesení.

Zdroj:

Lidová demokracie, 26.9.1990, S.6., .

Jan Čep *31. 12. 1902 - +25. 1. 1974 „“
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Paříž (Francie)
Místa pobytu: Cholina, Litovel, Mnichov (Německo), Praha
Obory působení: rozhlasový pracovník, spisovatel
Anotace:

Narozen v Myslechovicíh (n. m.č. města Litovel). Do obecné školy chodil v Cholině, absolvoval gymnázium v Litovli, maturoval r. 1922, poté FF UK v Praze. V letech 1939–1948 žil v rodišti. Od r. 1927 pracoval jako lektor, redaktor a externí spolupracovník naklad. Melentrich, Velehrad, Vyšehrad. V srpnu 1948 emigroval. Kulturní komentátor v rozhlase na stanici Svobodná Evropa. Byl vyznamenán řádem sv. Silvestra. Překládal z francouštiny, angličtiny, němčiny, španělštiny. Používal pseud. Jan Bílovický. Po r. 1948 bylo zakázáno vydávání jeho spisů (s výjimkou 1968–70), jeho díla byla vyřazena z knihoven a nepsalo se o něm ani v odb. tisku.

Zdroj:

Lexikon české literatury.Díl 1., P., Academia 1985, S.435–437.; Hanácké noviny 22.2.1996, S.5.; Lid.demokracie, 16.3.1992, LD 30.12.1992, LD 15.8.1992, LD 21.3.1992, LD 17.8.1992, LD 19.5.1992; Litovelské noviny č.8/1992, S.6; Skládal, J.: Kde se vzal Jan Čep. Praha, vl.n. 2006.;

Marie Joseph markýz de Lafayette *6. 9. 1757 - +20. 5. 1834
Místo narození: Haut-Loire (Francie)
Místo úmrtí: Paříž (Francie)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: generál
Anotace:

Bojovník za nezávislost USA a francouzský revoluční generál.Jako politický zločinec vězněn v různých pevnostech v Německu, od května 1794 v Olomouci, zde nakládáno s ním krutě zejména po pokusu o útěk 8.11.1794.V říjnu 1795 bylo dovoleno jeho manželce sdíleti s ním vězení.Na četné ohlasy v cizině propuštěn 19.9.1797.

Zdroj:

OSN, XV.díl.Praha 1900.S.549 – 550.;Hradecký, Josef: Dvě méně známé stránky ze života olomouckého vězně.In: ZVÚO, 1971, č.152, S.19–23, ;Wondrák, Edward: Lékař, který chtěl osvobodit revolucionáře.In: Časopis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.1970, r.60(1), č.2–3, S.7–18.;.

Antonín Marek Machourek *30. 10. 1913 - +15. 11. 1991
Místo narození: Nitkovice
Místo úmrtí: Paříž (Francie)
Místa pobytu: Hranice, Poio (Španělsko)
Obory působení: malíř
Anotace:

Vyučen malířem písma., Absolvoval UMPRUM Praha 1934–37, prof. Benda, AVU Praha 1937–39, prof. M. Švabinský, prof. Pukl. Činnost: ilustrace, návrhy kniž. obálek. Od roku 1945 až do své smrti žil střídavě ve Francii a Španělsku. Proslul nejen jako malíř a člen pařížského Salonu Nezávislých, ale i jako zakladatel mozaikářské školy ve španělském Poio a tvůrce rozměrných mozaik v sakrálních objektech ve Španělsku a v USA.

Zdroj:

Toman, P. : Slovník II. Praha 1947, S. 60. ;

  • sjl-: Po půlstoletí se vrací dílo malíře Machourka. Hanácké noviny, 3. 6. 1997, S. 5.;
Ludvík Bombík *26. 11. 1912 - +29. 3. 1987
Místo narození: Samotišky
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sportovec
Anotace:

Výborný běžec, atlet – vytrvalec, začínal v SK Olomouc r. 1933, trenér O. Dostál. Poté Sokol Olomouc 1934 – 1942. Závodil za SK Olomouc a pak Sokol Olomouc. R. 1936 Mistr republiky na 5000 m a 10 km a dvojnásobným vítězem závodu v silničním běhu na 10 km Běchovice-Praha v letech 1936 a 1939. Reprezentoval v jednom utkání r. 1936 proti Rakousku v Praze na 5000 m a doběhl druhý. Účastnil se OH r. 1936 v Berlíně, kde 17. v běhu na 10 km.

Zdroj:

Jirka, J.: Malá encyklopedie atletiky.Praha, Olympia 1990.S.53.;. Atletické listy, 39, 2007, č.6. ; Atletické listy, 39, 2007,č.22.;

Josef Gedenk *8. 5. 1870 - +3. 9. 1929
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: dirigent, skladatel
Anotace:

V Olomouci působil po r. 1917. Autor operety a tanečních písní.

Zdroj:

ČSHS.I.Praha 1963.S.364.;.

Zdeněk Hynek *16. 11. 1922 - +13. 8. 2006
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Brno, Jeseník, Olomouc, Praha
Obory působení: architekt, publicista odborný
Anotace:

Význačný olomoucký architekt a urbanista, dlouholetý člen a spolupracovník Vlastivědné společnosti muzejní. V roce 1940 maturoval na České státní reálce v rodišti. Protože v té době byly české vysoké školy zavřené, absolvoval dvouletý kurz na Obchodní akademii v místě. Totálnímu nasazení neunikl a musel odejít na nucené práce do Berlína. Po osvobození v roce 1945 začal studovat na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze, kde promoval v roce 1949 a později absolvoval postgraduální studium urbanismu na vysokém technickém učení v Brně, které dokončil v roce 1964. Mezitím pracoval v olomouckém Stavoprojektu a v letech 1966 – 1971 jako hlavní architekt města Olomouce. V době normalizace byl odvolán a působil pět let v podniku Rudné doly se sídlem v Jeseníku, a to na nově založeném pracovišti tzv. technického rozvoje v Hněvotíně u Olomouce, kde se mj. tvořily podklady pro různé typy montovaných rodinných domků v západoněmecké licenci. Osobnost architekta Hynka byla v odborných kruzích nepřehlédnutelná a tak, když přišla v roce 1976 nabídka z Prahy na založení projekčního ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Olomouci, vrátil se a stal se vedoucím pracoviště, kde aktivně působil až do roku 1985. Výsledky projekční a rekonstrukční činnosti, která přispěla k zachování a obnově i dalšímu využití historických památek, sakrálních staveb a památkových objektů v počtu 113 presentoval na výstavě v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci v listopadu 1982. Celoživotní zájem o architektonické a sochařské hodnoty i láskyplný vztah k rodnému městu zúročil v přednáškové i publikační činnosti. Od šedesátých let pravidelně přispíval do odborných a vlastivědných periodik. Řadu zajímavých článků najdeme i v prostějovské Štafetě, olomouckém měsíčníku Kdy-kde-co v Olomouci, sbornících Vlastivědné společnosti muzejní a jubilejních ročenkách. Širší olomoucké veřejnosti byl znám především z cyklu přednášek pro sekci Historické Olomouce VSMO o významných osobnostech a jejich hrobech, historii olomouckých hřbitovů a k vývoji olomouckých řemesel. V roce 1987 vytvořil stostránkový rukopis o Ústředním hřbitově v Olomouci. Za přínos pro olomouckou architekturu a urbanismus i za další zejména vlastivědnou činnost byl v roce 1998 vyznamenán Cenou města Olomouce v oblasti architektury.

Zdroj:

VS.: Olomoucký architekt a urbanista.=ZVSMO, 1982, č.17–18,S.32–33.. Smejkal, B.: Rozhovor měsíce. Kdy-kde-co v Olomouci, 1992, listopad S. 10–11.
Škamrada,A.: Vzpomínka na Ing. Arch. Zdeňka Hynka. In: Kleňme se svou vzdělaností jako duha…Olomouc, 2007, S. 261–262.
Ševčíková, H.: Cena města Olomouce 1997–1998.

Poznámka:

Ing. arch. Zdeněk Hynek

Vincenc Jahn *17. 4. 1917 - +3. 6. 2001
Místo narození: Tovačov
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Hlubočky, Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

Vyučil se natěračem a celý život pracoval v závodě Moravia v Mariánském údolí. (n. m. část obce Hlubočky).Do důchodu odchází v roce 1977 a začíná malovat přírodní scenérie z blízkého okolí. Asi od roku 1981 vytvářel svéráznou technikou, při níž spojoval dřevo s betonem či sádrou. Poprvé vystavil svá díla v roce 1998 na výstavě v Galerii hlavního města Prahy.

Zdroj:

Umělci čistého srdce. Muzeum umění, Olomouc 2001, S. 41;

Poznámka:

Narozen ve Viklicích u Tovačova (n. Tovačov).

Miroslava Kramářová *19. 12. 1917 - +28. 11. 1991
Místo narození: Buková
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: knihkupec
Anotace:

Ved. prodejny Antikvariát v Olomouci do r. 1975

Zdroj:

Kart.VSMO.

Boleslav Vaca *21. 3. 1926 - +2. 11. 2016
Místo narození: Příkazy
Místo úmrtí: Paseka
Místa pobytu: Olomouc, Příkazy
Obory působení: kulturní pracovník, národopisec, písmák, regionální publicista, zpěvák
Anotace:

Narodil se v rolnické rodině jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Obecnou školu navštěvoval v rodišti a měšťanskou školu vychodil v Olomouci. Pak se věnoval hospodářství. Vztah k dokumentaci života obce získal už od rodičů, kteří mu předali album dnes již historických fotografií rodiště a okolí. První album s názvem Kamarádská čtyřka, kde zachycuje kroniku čtenářského klubu Mladý hlasatel vytvořil ve 14 letech. Od mládí také miloval koně. Lásku k nim zdokumentoval v neobyčejné sbírce kreseb, fotografií, básní a další literatury. Lásku k rodišti, předkům, kulturní tradici, historii obce i okolí a k uchování národopisných zvyků a lidové kultury vůbec dokumentoval v albumech: Cesta životem, Vzpomínky, Pěvecký sbor v Příkazích, Koně a jejich osud, Potopa 1997, Rod fotografů v Příkazech, Rodáci a nerodáci, Vzácná a milá setkání, Z tatínkova zápisníku, Přátelé ze zámoří aj. Články a fotografie ze života obce začal publikovat před více než čtyřiceti lety. Některé vyšly pod značkami –VA-, -VB-, -BV-, -AC- na stránkách regionálního a celostátního tisku, např. Obrana lidu (1964), Květy (1976), Zemědělské noviny (1976, 1990), Stráž lidu (1988), Hanácké noviny (1990, 1992, 1996), Puls (1992). V roce 2003 se stal vedoucím redaktorem občasníku Pod hanáckým žudrem. řada zajímavých příspěvků byla pojata též do národopisných sborníků Lidová kultura na Hané a ročenky Hanácký kalendář. Spolu s Pavlem Pospěchem se podílel na tvorbě monografie Příkazy ( Čtení o hanácké vesnici), která vyšla roku 2000. Člen obecního zastupitelstva, školské a kulturní komise, sboru pro občanské záležitosti, vedoucí místního Seniorklubu byl filmově zvěčněn na VHS Jiřím Linhartem. Videosnímek pod názvem Vyznání rodáka z Hané – aneb chvíle s Boleslavem Vacou zaznamenal všechny tvůrčí aktivity příkazského jubilanta. V roce 2014 vyšla kniha Hanácké Vánoce. Je vyobrazen nejen na orloji Karlem Svolinským, ale i v hale hl. nádraží ČD malířem Wilhelmem Zlamalem.Dne 25. 11. 2015 byl sídle Olomouckého kraje oceněn Seniorem kraje jako dloujoletý člen a někdejší předseda Seniorklubu Příkazy. Zemřel v nemocnici v Pasece.

Zdroj:

dopis OSM/96,06 Šev­číková, Hana: Březnová výročí středomoravského regionu. Týnecké listy 2011, č. 3. S. 4. Zuntych, Ondřej: Zemřel hanácký patriot, folklorista a jezdec z orloje Boleslav Vaca. In: www.olomoucky.denik.cz/zpravy (4.11.2016). Parte a dopis od dcery pana Vaci – 8.11.2016 www.Olomoucky.denik.cz (koláž Olomouckého deníku od Jany Urbaníkové)

Poznámka:

Fotografie Bolelsva Vaci r. 2015 byla pořízena při rozsvícení stromu v Příkazích dne 28.11. 2015.

Fotky:
Edmund Reitter *22. 10. 1845 - +15. 3. 1920
Místo narození: Mohelnice
Místo úmrtí: Paskov
Místa pobytu: Mohelnice, Opava, Paskov, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: entomolog, knihkupec, přírodovědec
Anotace:

V Opavě vystudoval reálné gymnázium. Od roku 1879 se zaměřil výhradně jen na entomologii. Přestěhoval se z Paskova do Vídně, kde si otevřel entomologické knihkupectví, které rozšířil i na obchod s entomolog. potřebami. Později jej přenesl zpátky do Paskova, kde žil a pracoval až do své smrti. 1867–1913 vykonal i mnoho úspěšných stujních a sběratelských cest po entomologicky zajímavým místech Evropy.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska aseverní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999.S.50;

Analus Plumlovský *18. 1. 1703 - +2. 5. 1759
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Pastuchov (Maďarsko)
Místa pobytu: Velehrad
Obory působení: skladatel
Anotace:

Skladatel hanáckých oper.

Zdroj:

Jakubcová, A.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha 2007.

Jan Jiří Středovský *16. 4. 1679 - +18. 8. 1713
Místo narození: Brumov
Místo úmrtí: Pavlovice u Přerova
Místa pobytu: Dřevohostice, Olomouc, Pavlovice u Přerova, Uherské Hradiště, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: historik, kněz, spisovatel
Anotace:

Narodil se v rodině správce šlechtického panství. Vychodil farní školu v rodišti a gymnázium v Uherském Hradišti. Poté 2 roky studoval filozofii ve Vídni a dále bohosloví v Olomouci. Nižší svěcení přijal v roce 1700 a 1702 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1701 vypomáhal jako jahen v Pavlovicích a t.r. se stal v Dřevohosticích zámeckým kaplanem u svého mecenáše hraběte Jiřího Fridricha z Oppersdorfu, moravského zemského hejtmana. Roku 1703 byl jmenován farářem v Pavlovicích, kde působil až do své smrti. Jeho první knižní prací byl spis o původu Moravanů a jejich dějinách přinášející i mnoho informací o Olomouci a Velehradu " Mercuries Moraviae memorabilium." (Posel moravských pamětihodností, 1705). Dějiny olomouckého biskupství jsou podány ve spisu „Život sv. Cyrila a Metoděje“(1710). Také upravil životopis Jana Sarkandra, který vyšel v knize „Rubín Moravy“ (1712). Díla byla psána latinsky. V rukopisu zůstal Domácí lékař. Za kněžskou a spisovatelskou činnost byl oceněn titulem apoštolský protonář s právem nosit biskupskou mitru. Stal se též rytířem zlaté růže. V roce 1992 byla odhalena na farním úřadě v rodišti pamětní deska a busta. Jeho jménem též pojmenována ulice v rodišti.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska ;.Lexikon české literatury. 4. díl. S-Ž. Praha, Academia 2008. S. 393–394.; Sába, Fr.: 650 let brumovské farnosti. 1992. ;

Fotky:
Hynek Špunar *27. 6. 1888 - +26. 11. 1950
Místo narození: Pavlovice u Přerova
Místo úmrtí: Pavlovice u Přerova
Obory působení: sběratel pověstí
Anotace:

Literárně zpracovával pověsti ze svého okolí, publikoval je v Záhorské kronice, Vlastivědném slovníku severní a střední Moravy, v časopise Haná.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska SOKA Přerov. Pavlovice u Přerova. Obecní úřad 1999.;

Bohumil Hrubý *23. 6. 1914 - +27. 3. 1977
Místo narození: Rozstání
Místo úmrtí: Penelope (USA)
Místa pobytu: Olomouc, Řím (Itálie), Uherský Brod
Obory působení: kněz, středoškolský pedagog
Anotace:

Teologii studoval v Římě, kde vysvěcen r.1939. Po návratu působil jako kněz v olomoucké arcidiecézi, od r.1943 prof. náboženství na střední škole v Uherském Brodě. V r.1949 emigroval do USA.

Zdroj:

Pejskar, Jožka: Poslední pocta.I a II.svazek, Konfrontace 1985.S.15.;.

Martin Quadal *28. 10. 1736 - +11. 1. 1909
Místo narození: Němčice nad Hanou
Místo úmrtí: Petrohrad (Rusko)
Místa pobytu: Měrovice
Obory působení: barokní malíř
Anotace:

Datum narození je datum křtu. Není jasné zda se narodil v Němčicích nebo v Měrovicích. Rád maloval zvířata. Byl více znám v cizině jak doma.

Zdroj:

Řezáč, F. : Příspěvek k životopisu. ZVÚO 1966, č. 130, S. 20–22. ; Malíř světového baroka. Štafeta, 8, 1977, č. 2, S. 4–8. ;.

Alexandr Vasiljevič Suvorov *24. 11. 1729 - +18. 5. 1800
Místo narození: Moskva (Rusko)
Místo úmrtí: Petrohrad (Rusko)
Místa pobytu: Olomouc, Vyškov
Obory působení: vojevůdce
Anotace:

V r. 1799 se zastavil na Moravě před bitvou u Slavkova a pak při zpáteční cestě do Ruska. V Olomouci se ubytoval v hotelu u Modré hvězdy (čp. 515, Česká ulice).

Zdroj:

OSN, díl XXIV. Praha 1906, S. 406. ;Nešpor, V. : Dějiny Olomouce. 1936. ;Dvořák, R. : Dějiny markrabství Moravského. Brno 1906. S. 392 – 393. ;.

Fotky:
Josef Zajíc *22. 11. 1911 - +13. 9. 1969
Místo narození: Kunčice pod Ondřejníkem
Místo úmrtí: Petrov
Místa pobytu: Olomouc, Přerov, Šumperk
Obory působení: divadelní ředitel
Anotace:

Od r. 1941 působil v Českém divadle v Olomouci jako divadelní režisér, do r. 1961 v Přerově a v letech 1961–1969 ředitele divadla v Šumperku.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991.Olomouc, OK 1990.S.58.;Kulturní kalendář okresu Šumperk.Šumperk OVM 1994.S.14.;.

Antonín Šuránek *29. 5. 1902 - +3. 11. 1982
Místo narození: Ostrožská Lhota
Místo úmrtí: Petřkovice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kněz, teolog
Anotace:

Dlouhá léta působil jako spirituál kněžského semináře v Olomouci v letech 1926–1948, spolu s biskupy Tomáškem a Otčenáškem byl internován v Želivě. Svatořečen 3.6.2000.

Zdroj:

.Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Su – Žv. Valašské Meziříčí, Valašské Athény 2011. S.28.

Silvestr Bolek *2. 11. 1926 - +23. 12. 1996
Místo narození: Lučenec (SR)
Místo úmrtí: Piösmes (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hygienik
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval v roce 1945. Po vysokoškolských studiích pracoval jako hlavní hygienik v KHES Olomouc.

Zdroj:

Za hlasem Komenského.Olomouc 1957.S.189.: V sýpkách ducha.Olomouc 1992.S.167.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11