Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 321
Schürer Simon *6. 4. 1614 - +1. 10. 1677
Místo narození: Sokolov
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: rektor univerzity
Zdroj:

Fiala, J. Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860.Žurnál UP.č 10,9.12.2005,S. 7.

Sdružení výtvarných umělců v Hodoníně *27. 8. 1907
Místo narození: Hodonín
Anotace:

Významným impulsem pro rozvoj nejen olomouckého, ale celého moravského výtvarného dění bylo založení SVUM v Hodoníně r. 1907. Sdružení rozvinulo značnou výstavnickou a publikační činnost, do níž výrazně zasahovali i olomoučtí výtvarníci. Přerušení této aktivity první světovou válkou bylo rychle překonáno a Sdružení se stalo hlavním organizátorem moravského výtvarného života v poválečném období. Několik členů sdružení se schází ve válečných letech při restauraci vojenského kostela P. Marrie Sněžné v Olomouci. Vedle skupiny vojáků-malířů a sochařů z Polska, Německa a Rakouska se při této akci setkávají olomoucký Julius Pelikán a moravští malíři Oldřich Lasák a Adolf Kašpar.

Zdroj:

Kalendárium jihomoravských osobností a událostí 1991/1995. Brno SVK 1990. S.83.; Hlobil, Ivo: Olomouc. Praha, Odeon 1984. S.143.

Sjezd Dělnické tělovýchovné jednoty *15. 8. 1910
Místo narození: Prostějov
Anotace:

Konání 1. sjezdu moravských DTJ za účasti 120 delegátů moravských okresů.

Slavnostní otevření Univerzity Palackého *21. 2. 1947
Místo narození: Olomouc
Anotace:

V roce 1946 dala vláda závazek obnovit olomouckou univerzitu. Stalo se tak 21. února 1947 náročné přípravy vyvrcholily v největší organizovanou slavnost , jakou Olomouc ve 20. století zažila.

Slovanské gymnázium v Olomouci *1. 10. 1867
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Dne 1. října 1867 byla zahájena výuka na nejstarším českém gymnáziu na Moravě – na Slovanském gymnáziu. První maturity se uskutečnily 1872 a byl jim osobně přítomen panovník František Josef I. Název školy se několikrát měnil, ale přídomek „Slovanské“, který dostalo gymnázium do vínku, je nosným motivem tradice. Slavnostně byl obnoven 19. listopadu 1990 předáním ministerského dekretu s účinností od 3. září 1990.

Zdroj:

Zicháček, Vladimír: Jubileum Slovanského gymnázia. Kdy Kde Co v Olomouci, 1992, září, S. 12–13.

Slovanský sjezd *2. 6. 1848
Místo narození: Praha
Anotace:

2. –12. června 1848 probíhal v Praze Slovanský sjezd, který poprvé ukázal sílu slovanských národů v monarchii i jejich odpor proti národnostnímu a sociálnímu útisku. Z Olomouce se vypravila na sjezd mohutná delegace, kde byli prof. Jan Helcelet, Jan Ignác Hanuš, filozof a právník Jan Vlk a další. Hned na začátku sjezdového jednání odevzdala delegace předsednictvu adresu Slovanské lípy v Olomouci s 93 podpisy.

Zdroj:

Bartoš, J. -Kovářová, S. : Data českých dějin. Olomouc, ALDA 1997, S. 100. ; Dva moravští buditelé. Zpravodaj Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, 1982, č. 17–18,S. 48.

Soběslav l. v Olomouci *11. 4. 1137
Místo narození: Olomouc
Anotace:

Český kníže, který vládl od roku 1125–1140. Velikonoce r. 1137 slavil v Olomouci. Zastavil se zde při návratu z Uher, kde navštívil svého švagra, uherského krále Bélu. Sjednal s ním mír mezi oběma zeměmi.

Zdroj:

Týden v historii českého státu. Celoroční seriál S 91.

Společnost neznámých učenců *15. 12. 1746
Místo narození: Olomouc
Anotace:

15.12.1746 založil baron Josef Petrasch se svými přáteli sdružení, které nazvali Societas eruditorum incognitorum in terris austriacis. Realizovali tím vlastně hlavní úsilí svého myšlení, touhu po poznání stále obdivuhodných nových objevů a šíření pokrokových směrů lidského vědění do celého světa. Hlavním cílem Společnosti neznámých učenců bylo už od ledna 1747 vydávání časopisu, vlastně prvního učeného literárního měsíčníku v rakouské monarchii pod titulem Monatliche Auszüge alt-und neuer gelehrtef Sachen.

Zdroj:

Wondrák, Eduard: K 250.výročí založení olomoucké Společnosti neznámých učenců. In: Střední Morava. 3. Olomouc Memoria 1996, S. 45–50.

Spolek českých bibliofilů *23. 5. 1970
Místo narození: Olomouc
Obory působení: - olomoucká pobočka
Anotace:

Dne 23. května 1970 byla založena pobočka Spolku českých bibliofilů z podnětu básníka a překladatele Otty Františka Bablera, prof. Josefa Glivického a typografa Adolfa Vodáčka v Geislerově sále v Olomouci.

Zdroj:

Kolář, B. : Olomoučtí bibliofilové. In: Rok na Hané 1997. Olomouc, Hanácké noviny 1997, S. 9–10.

Svátek matek *10. 5. 1914
Anotace:

Slaví se vždy druhou květnovou neděli od r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Wilsona schválil Kongres USA.

Svátek práce *1. 5. 1890
Anotace:

Výročí bojů amerického proletariátu v dubnu a květnu 1886, slaví se od roku 1890.

Alena Slepičková *16. 6. 1958
Místo narození: Kyjov
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: anglistka, básnířka, bohemistka, překladatelka
Anotace:

Narodila se v rodině středoškolského profesora. V letech 1959–1965 žila s rodiči v Kroměříži. Poté bydlela s rodiči v Brně a studovala gymnázium na Lerchové v letech 1973–1977. Po maturitě absolvovala studium na brněnské univerzitě, kde studovala bohemistiku a pedagogiku a v r. 1983 získala PhDr. V letech 1993 – 1998 působila na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1995 doktorandské studium na FFUP Olomouc. Píše od svých 6 let. V prosinci 199 ji vyšly verše v Literárních novinách, v únoru 2000 v brněnském KAMU.Publikovala v odborném a kulturním tisku,. Knižně debutovala básnickou sbírkou " Africké bubínky lásky" (Brno, Host 2000). Další půvabnou sbírkou je „Bleděmodré usínání“. (Brno, Větrné mlýny 2001). O tři roky později vyšla sbírka " Dokud nás sny nerozdělí, aneb Talent na živý život". ( Brno, Větrné mlýny 2004) a o pět let později sbírka " Něžná lavina" ( Brno, Čintamani 2009) s doslovem Agustina Skýpaly. Členka Obce spisovatelů.

Zdroj:

Stanovy a adresář Obce spisovatelů. (Stav k 8. 6. 2009). Praha. ; Dokumentační list ze dne 17. 8. 2009. http://www.cintamani.cz/…/recenze.htm Ukázky – na blogu Otavinka ( 1.12. a 27.12. 2009)

Poznámka:

Rozená Riedlová

Literární jméno: Alena Riedlová Slepičková.

Foto jun 17059 ze dne 24.6.2017 v O­lomouci

Fotky:
Alexandr Vasiljevič Suvorov *24. 11. 1729 - +18. 5. 1800
Místo narození: Moskva (Rusko)
Místo úmrtí: Petrohrad (Rusko)
Místa pobytu: Olomouc, Vyškov
Obory působení: vojevůdce
Anotace:

V r. 1799 se zastavil na Moravě před bitvou u Slavkova a pak při zpáteční cestě do Ruska. V Olomouci se ubytoval v hotelu u Modré hvězdy (čp. 515, Česká ulice).

Zdroj:

OSN, díl XXIV. Praha 1906, S. 406. ;Nešpor, V. : Dějiny Olomouce. 1936. ;Dvořák, R. : Dějiny markrabství Moravského. Brno 1906. S. 392 – 393. ;.

Fotky:
Alois Sivek *10. 2. 1920 - +7. 10. 1971
Místo narození: Dolní Suchá
Místo úmrtí: Havířov
Místa pobytu: Brno, Karviná, Olomouc, Opava, Ostrava, Poznaň (Polsko)
Obory působení: literární historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v hornické rodině. Po absolvování gymnázia v Karviné studoval v Brně na FFMU, obor čeština, němčina. Za okupace, kdy byly VŠ uzavřeny, školu přerušil a promoval až v r. 1948. Učitelsky začal půspbit na Ostravsku, zprvů 1948–1950 na středních školách, krátce lektorem českého jazyka v Poznani. V r. 1953 se podílel na založení Vyšší pedagogické školy v Opavě, od r. 1957 přednášel na FFUP, byl také 1958–1961 vedoucím katedry bohemistiky. V r. 1961 se ujal vedení katedry českého jazyka a literatury na Pedagogickém institutu v Ostravě.
Pečlivým editorem díla Martínkova a Dvořáčkova.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a Severní Moravy.1.Opava -Ostrava 1995.S.95 – 96.;.

Alois Složil *1. 2. 1924 - +13. 7. 1994
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Jeseník
Místa pobytu: Jeseník
Obory působení: hudební pedagog
Anotace:

Dlouholetý ředitel Hudební školy v Jeseníku.

Zdroj:

Kmoníčková, E. : V roce 1994 zemřeli. Brno MZK 1995.

Alois Spurný *19. 5. 1894
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: architekt, kreslíř
Anotace:

Narozen v Hodolanech u Olomouce. Tovární architekt pro umělecké průmyslové práce kovové v Prostějově. Členem SVU Reysek.

Zdroj:

Toman, P.: Slovník výtvarných umělců.II., S.477.;.

Poznámka:

Hodolany jsou částí města Olomouc.

Alois Spáčil *8. 7. 1865 - +3. 6. 1912
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž, Prostějov
Obory působení: sochař
Anotace:

Autor sochařské výzdoby některých budov v Prostějově a Kroměříži

Zdroj:

http://www.divadloschod.cz/…ny/index.php?…&

Alois Schwarz *19. 6. 1854 - +14. 1. 1928
Místo narození: Kanice
Místo úmrtí: Zlaté Hory
Místa pobytu: Brno, Lipsko (Německo), Ostrava, Stuttgart (Německo)
Obory působení: chemik, odborný spisovatel, pedagog středoškolský, pivovarnictví, ředitel školy
Anotace:

Studoval chemii a chemickou technologii na VŠ v Brně a krátkou dobu působil jako suplující profesor na německé státní reálce v Brně (1875–1879), poté suplentem na zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě. Tam se stal roku 1902 ředitelem dívčího lycea. Protože se zabýval teoreticky technologií pivovarnictví a cukrovarnictví vyslala jej OŽK v Brně na světovou výstavu v Paříži jako experta. Byl autorem několika odborných publikací z oboru chemie. Popsal technologii výroby piva. V Ostravě se zabýval též turistikou v Beskydech a napsal prvního turistického průvodce Ostravou a Ostravskem (1890).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.č.2 (14.).Ostrava 2001. S.119–120.

Ambrož Soška *7. 12. 1878 - +26. 7. 1950
Místo narození: Mitrov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: pedagog středoškolský, publicista odborný
Anotace:

Působil jako učitel na gymnáziu v Prostějově v letech 1908 – 1937. Byl předsedou Klubu historického a státovědeckého v Prostějově. Napsal hydrografickou studii o Sázavě a knihu Prostějov revoluční a republikánský. /1929/. Publikoval v region. tisku.

Zdroj:

Almanach gymnázia v Prostějově.Pros­tějov 1979.S.52.;.

Anežka Slavická-Vondrovicová *18. 1. 1907 - +1. 2. 1993
Místo narození: Tovačov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov, Tovačov
Obory působení: pěvkyně
Anotace:

Základní hudební vzdělání u otce Klementa Slavického /1863–1941/, při koncertech doprovázena manželem MUDr. Otakarem Vondrovicem. Žila a bydlela v Přerově v Mostní ulici.

Zdroj:

Československý hudební slovník.2.sv.P., 1965.S.515.

Antal Stašek *22. 7. 1843 - +9. 10. 1931
Místo narození: Zlatá Olešnice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Mohelnice, Semily
Obory působení: spisovatel
Anotace:

Narozen v obci Stanový (n.m.č. Zlaté Olešnice na Tanvaldsku). Vl.jm. JUDr. Antonín Zeman. 34 let byl advokátem v Semilech. Za války r. 1914 působil jako advokát v Mohelnici.

Zdroj:

Slovník českých spisovatelů.Praha 1964, S.461–462.; Kdy kde co v Olomouci 1983, červenec, S.3.

Fotky:
Anton Strnad *22. 3. 1895 - +16. 5. 1970
Místo narození: Šumvald
Místo úmrtí: Darmstadt (Německo)
Místa pobytu: Fryšták, Praha, Sobotín, Šternberk, Šumperk, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: lékař
Anotace:

Vystudoval něm. gymnázium v Šumperku. Poté začal navštěvovat medicínu na vídeňské univerzitě. Dostudoval po válce na něm. části UK v Praze, kde 1922 promoval. Tři roky působil v nemocnici ve Šternberku. 1925 si otevřel lékař. praxi ve Fryštáku. 1927 složil v Praze tzv. fyzické zkošky na úředního lékaře a stal se obvodním lékařem v Sobotíně. Po vypuknutí 2. svět. války musel narukovat jako vrchní lékař. 1946 byl odsunut do Německa.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.8.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997.S.108.;

Anton Felix Schindler *13. 6. 1795 - +16. 1. 1864
Místo narození: Medlov
Místo úmrtí: Bockenheim (Německo)
Místa pobytu: Brno, Konice, Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: spisovatel
Anotace:

Studoval v Olomouci a byl úředníkem v Konici.VŠ stud.ve Vídni, kde se seznámil s Beethovenem r. 1814, u něhož později bydlel.Napsal Biographie von L.v.Beethoven­.2.sv.1840.

První Beethovenův životopisec.

Zdroj:

ČSHS.II.Praha 1965.S.1072.;Grgor, Vladimír : Hudební Místopis Sm.kraje.Ostrav 1987.S.35 – 36.;.

Antonín Schenk *23. 12. 1896 - +20. 5. 1970
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Praha
Obory působení: odborný publicista, právník, tajemník T.G.M.
Anotace:

Narozen na Svatém Kopečku (n.m.č. města Olomouce). Maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci a poté odešel studovat do Prahy na Karlovu univerzitu. Odb.rada kanceláře prez.republiky, od r. 1927 osobní tajemník prez.T.G.Masaryka. V roce 1945 se opět vrátil na hrad a působil zde jako poradce. Jeho neteř Jindřiška Smetanová vydala v r. 1996 jeho paměti s názvem " Proč se neřekne pravda?"

Zdroj:

Dolenský, A.: Kulturní adresář.Praha 1936, S.478; Kunc,Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.180.; Smetanová, Jindřiška: Proč se neřekne Pravda ? Praha 1996. (Paměti tajemníka TGM).

Fotky:
Antonín Schindler *25. 5. 1925 - +9. 9. 2010 „“
Místo narození: Dvorce
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Krnov, Olomouc, Prostějov, Sovinec
Obory působení: spisovatel, televizní scénárista, varhaník, varhanolog, violista
Anotace:

Narodil se v rodině přednosty soudu v Krnově, kam se také spolu s rodiči v roce 1926 přestěhovali. V roce 1938 rodina přesídlila přes Prostějov a Brno do Olomouce. Absolvoval Slovanské gymnázium v r. 1945. Poté studoval dějiny umění a hudební vědu na VŠ v Brně a ve Vídni hru na varhany. Prvním a jediným působištěm se mu stala Olomouc. V roce 1945 pomáhal při zakládání Moravské filharmonie, kde od 15. 6. 1945 do 30. 4. 1986 hrál na housle, violu a na varhany. Stal se varhaníkem u sv. Mořice v Olomouci a zároveň též varhanářem. Opravil Englerovy varhany, postavil varhany v Redutě a z jeho podnětu postaveny varhany ve VMO. Jako koncertní varhaník debutoval v r. 1958 ve Varšavě. V roce 1969 založil dnes již světoznámý Mezinárodní varhanní festival, jehož je stále dramaturgem i ředitelem. Vystupuje v rozhlase i v tekevizi, autor zvonkohry olomouckého orloje a Katedrály sv. Václava, skládá hudbu k filmům a loutkovým hrám. Pro naše i zahraniční televizní stanice připravil několik televizních scénářů např. Zázrak u sv. Mořice, Mezinárodní varhanní festival, Drei berühmte Opereten -Komponisten aus Mähren aa film o Hané, Moravské tance Janáček a jiní, či film o řece Odře). Autor odborných studií a článků. Publikoval do časopisů: Kdy-kde-co v Olomouci, a v denním tisku: Stráž lidu, Hanácké noviny, Svoboda, Puls, Olomoucký den.V ZIPu vycházel seriál vyprávění : Tajemná Olomouc. Dne 21. 5. 1998 mu byla udělena Cena města Olomouce. V období 1998–2009 vyšlo 5 knih pod názvem Tajemná Olomouc. V r. 2005 mu byl udělen na UP titul doctor h.c.. V r. 2009 jej Olomoucký kraj ocenil za celoživotní přínos v oblasti kultury a uvedl jej do Síně slávy. Pohřben v rodišti.

Zdroj:

Jubileum A. Schindlera. =Kdy-kde-co v Olomouci, 1985, květen, S. 13;ZVSMO 1975, č. 6, S. 10–11;Zicháček, V. : Antonín Schindler. =Hanácké noviny, 19. 9. 1990, S. 9, příl. foto; ;Lid. demokracie, 20. 6. 1975. , Varhany se mu staly osudem. In: Hvězda pod Rosuticí. Moravský Beroun 1997. S. 99–100. Kolář, Bohumír: Schindler je zosobněním olomoucké kulturnosti. (15.5.2005,web olomouc.cz) Ševčíková, H.: Květnová výročí středomoravského regionu. In: Týnecké listy 2005,č.5. http://otavinka.blog.cz/…ndler-zemrel BSSSM,suplement 1.Ostrava 2011.S.168. Čermák, M.: 70 let profesora Antonína Schindlera.In: Střední Morava. Olomouc 1995, č.1.S.04–105. Foto.

Fotky:
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11