Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 287
Hospic *13. 8. 1511
Místo narození: Olomouc
Anotace:

V listině kapitulního archivu je zmiňován hospic pro chudé žáky katedrální školy, jehož prokurátorem byl vikář Ondřej.

Zdroj:

Fiala, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. Olomouc: Danal, 1995. S.192.

Alexander Hellerus *1. 1. 1540 - +2. 10. 1611
Místo úmrtí: Kostnice
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Řím (Itálie), Vídeň (Rakousko)
Obory působení: rektor univerzity
Anotace:

Od 1580 rektorem olomoucké koleje a akademie Tovaryšstva Ježíšova. Rakušan z Vídně, Studoval i v Římě, 8 let působil v Brně. Jeho jméno má mnoho tvarů Hollerus, Höllerus, Haller, Holler.

Zdroj:

Fiala, J. Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860.č.17,18.02­.2005.S.7–8.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1540

Georgius Hohenegger *5. 4. 1616 - +29. 5. 1687
Místo narození: Ingolstadt (Německo)
Místo úmrtí: Jindřichův Hradec
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: rektor univerzity
Zdroj:

Fiala, J. Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860. Žurnál UP 27.1.2006, č.13, S.9.

Melchior Hanel *6. 1. 1627 - +31. 10. 1689
Místo narození: Kroměříž
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: filozof, kněz řádový, překladatel, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Po celý život působil v Olomouci a roku 1647 se stal členem jezuitského řádu. Zabýval se matematikou a fyzikou, na pražské univerzitě však přednášel i etiku, logiku a metafyziku. V roce 1669 byl jmenován seniorem Filozofické fakulty. Napsal Disputationes peripateticae in octo libros Physicorum Aristotelis.

Zdroj:

Kremsier.(s.n. 1889) /místopis Moravy/.; Gabriel, Jiří: Slovník českých filozofů. Brno, Masarykova univerzita 1998. S. 157.;

Volfgang Friedrich Hofmann *19. 11. 1629 - +1. 1. 1664
Místo narození: Dlouhá Loučka
Místo úmrtí: Landek (Polsko)
Místa pobytu: Řím (Itálie), Uhřice, Zlín
Obory působení: statkář
Anotace:

R. 1638 byl nucen se svými rodiči opustit zemi. 1655 slavnostně v Římě přestoupil ke katolictví, takže mu zůstal veškerý otcovský majetek na Moravě. 1655 zakoupil statek Uhřice a 1657 statek Lešnou (n.Zlín).

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.2.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994.S.49.;

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 0. 0. 1664

Leopoldus P. Henndt *25. 9. 1649 - +28. 11. 1709
Místo narození: Brusel (Belgie)
Místo úmrtí: Jindřichův Hradec
Místa pobytu: Jihlava, Jindřichův Hradec, Olomouc, Praha
Obory působení: rektor univerzity, teolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Studia teologie absolvoval na jezuitské univerzitě v Olomouci, poté působil opět v Jihlavě jako prof. rétoriky, školní prefekt, představený latinské kongregace a zpovědník. Roku 1694 převzal rektorský úřad jezuitské koleje v Kladsku, do r. 1697. Poté působil opět v Praze jako konzultor české jezuitské provincie. Rektor olomoucké univerzity a jezuitské koleje, v letech 13.10. 1700 – 11.11. 1703.

Zdroj:

Žurnál UP, č. 23, 13.10.2006. S. 7., .

Jan Kryštof Handke *18. 2. 1694 - +31. 12. 1774
Místo narození: Rýmařov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: malíř
Anotace:

Barokní malíř, který působil v Olomouci od r. 1714. Převzal dílnu Ferdinanda Nabotha. Autor velkých fresek v kostele P. Marie Sněžné, v klášteře na Hradisku, obrazů na orloji a oltářních obrazů v širokém okolí.

Zdroj:

Nešpor, V.: Dějiny města Olomouce.Brno 1936.S.191.; Politický a kulturní kalendář 1989.Olomouc OK 1988.S.13.;.

Poznámka:

Narozen v Janovicích (n.součást města Rýmařov).

Petr Hochecker *1. 1. 1696 - +1. 3. 1748
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: malíř
Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1696

Alexius Habrich *26. 7. 1736 - +27. 3. 1794
Místo narození: Bouzov
Místo úmrtí: Rajhrad
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: archivář, historik, kněz řádový, knihovník, skladatel
Anotace:

Po studiích v Brně a Olomouci člen benediktinského řádu v Rajhradě /od 1758/, kde ředitel kůru od 1766, autor historických spisů a chrámových skladeb.

Zdroj:

ČSHS .1.Praha 1963.S.388–389.;Pavelková, Jindra: Alexius Habrich, nejen knihovník. Muzeum Brněnska. Sborník 2007, S. 86–96.;

Jan Alois Hanke *24. 5. 1751 - +26. 3. 1806
Místo narození: Holešov
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Napajedla, Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: knihovník
Anotace:

Studoval ve Vídni práva a historii, v r.1777 se stal kustodem a později bibliothekářem univerzitní knihovny v Olomouci.Vyučoval také češtinu na šlechtické akademii.Byl dopisujícím členem tří zahraničních a učených společností a vydal několik spisů o hospodářských a politických otázkách.1783 vydal německy psanou obranu českého jazyka.R.1796 byl za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu.

Zdroj:

Kdo byl kdo v našich dějinách do r. 1918.Praha, ROVINA 1992.S.93.;.

Jan František Hanel *27. 12. 1751 - +12. 2. 1820
Místo narození: Moravský Beroun
Místa pobytu: Stará Voda
Obory působení: učitel
Anotace:

Vynikající učitel z německého prostředí pohraniční oblasti. Učitel Jana Jakuba Ryby a Jana Evangelisty Purkyně.

Zdroj:

Stezka Jana Evangelisty Purkyně.Moravský Beorun: Moravská Expedice, 2003.S.9;

Poznámka:

Stará Voda (u Libavé).

Jan Karel Hunčovský *14. 5. 1752 - +4. 4. 1798
Místo narození: Čechy pod Kosířem
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař
Anotace:

Studoval v Olomouci gymnázium, v r.1771 odešel do Vídně studovat chirurgii. Osobní lékař Leopolda II.

Zdroj:

Kašpar, Rudolf: Jan Karel Hunčovský. ZVSMO 1986–1987, č. 23–24, S. 48–49. ;foto. ; Thomas, W.: Chirurg osvícenecké doby. Střední Morava, 4, č.7 1998. S.93–96.;

Jan Havelka *3. 1. 1757 - +27. 3. 1829
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Loštice
Místa pobytu: Brno, Loštice, Nezamyslice
Obory působení: malíř
Anotace:

Malíř kostelních obrazů. Otec malíře Františka Havelky. Maloval olejem a al fresco obrazy svatých na Lošticku a severní Moravě. Malířství se učil u svého strýce v Brně.

Zdroj:

Toman: NSČSVU I. Praha 1947, S.305.;.

Philipp Karl Ignatz Hartmann *20. 1. 1773 - +5. 3. 1830
Místo narození: Heiligenstadt (Rakousko)
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař
Anotace:

V období 30.6.1806 – 1811 povolán na místo profesora lékařského ústavu v Olomouci

Zdroj:

Daněk, Karel: Philipp Karl Hartmann, olomoucký profesor lékařství.ZVŮO 1966, č.128, S.1–9.;.

Franz Hein *12. 7. 1801 - +22. 12. 1882
Místo narození: Kyjov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: starosta města Olomouce
Anotace:

Po škole vstoupil jako úředník do služeb hraběte Seilerna a postupně se vypracoval na ředitele seilerných statků. Poté se odstěhoval do Olomouce, kde získal měšťanské právo. 1851 byl zvolen členem velkého obecního výboru a následujícího roku se stal místostarostou. Roku 1865 byl zvolen starostou města, funkci zastával pouze jeden rok. Poté se vrátil do městského zastupitelstva.

Zdroj:

Spáčil, Vladimír: V čele města Olomouce.Olomouc: Memoria, 2002.S.38–39;

Franz Hein *28. 6. 1808 - +18. 2. 1890
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: právník
Anotace:

Studoval práva v Olomouci, 1848 poslanec Říšského sněmu. 21.12.1848 zpra­vodaj prvního čtení návrhu základních občanských práv.1860 povolán do Říšské rady, stává se hejtmanem zem. sněmu, 1862–65 zastával ve Vídni funkci ministra spravedlnosti a do r. 1881 funkci prezidenta Vrchního zem. soudu. 1868 obdržel řád Železné koruny III. stupně a doživotně jmenován členem panského doku ra. Říšské rady. Vystupoval proti čes.národním požadavkům, zato byl v čes. tisku odsuzován od spisovatelů Nerudy a Hálka.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.8.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997, S.48.

Jeroným Hampel *28. 2. 1810 - +29. 1. 1867
Místo narození: Staré Heřmínovy
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: církevní hodnostář, kněz
Anotace:

Narozen v rodině německého pastýře. Po studiu na teologické fakultě v Olomouci vysvěcen na kněze 22.7.1834. Poté působil jako kooperátor na Bruntálsku, v Jindřichově a Slezských Rudolticích, od března 1837 ve Svitavách. Dne 29.4.1840 byl jmenován apirituálem arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a 9.6.1841 zároveň zpovědníkem tamních voršilek. Dne 26.7.1843 se stal superiorem semináře. Ovládal dobře češtinu. R. 1854 odešel do Šternberka, kde se 31.5 stal farářem a krátce na to děkanem. Zastával četné funkce v církevní správě. Posléze byl jmenován čestným kanovníkem kolegiální kapituly v Kroměříži a papežským komořím.

Zdroj:

Cinek, F.: K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778–1870. Olomouc 1934. S. 213,215. BSSSM, seš.3 (15.).Otrava 2002. S. 59.

Jan Helcelet *2. 1. 1812 - +19. 2. 1876
Místo narození: Dolní Kounice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Litovel, Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: lékař, národní buditel
Anotace:

Nejstarší známí předkové rodiny pocházeli ze Švýcarského města Porrentruy. To se ještě rodina psala „Hölzlet“, jméno Helcelet přijala asi v roce 1801. Ze Švýcar přišla na Moravu a usadila se v Dolních Kounicích, kde se také narodil pozdější významný národní činitel Jan. V září 1823 nastoupil na brněnské gymnázium. V duchu rodinné tradice se také vyučil mlynářem u mistra Günthera v Březí u Nákla (n.Březové, m.č.Litovle). Jako tovaryš pak vandroval po Slezsku a Čechách. V letech 1834 – 38 zakotvil na vídeňské univerzitě, kde studoval medicinu, rok pak prohluboval své znalosti v Padově, praktikoval v Brně, v nemocnici u sv. Anny. Doktorát získal v roce v roce 1840 ve Vídni a stal se magistrem porodnictví. Lékařská praxe ho však příliš nelákala a tak v roce 1841 přijal místo suplenta a o pět let později profesora na Stavovské akademii v Olomouci ( její postavení se rovnalo univerzitnímu). Helcelet přednášel polní hospodářství a přírodopis, současně se stal redaktorem Olomouckých novin (Holomoucké /prostonárodní/ noviny) a Slezských listů. Také se oženil, z manželství se narodily děti Božena a Ctibor. Po zrušení olomoucké univerzity se v roce 1850 stal na nově zřízené technice v Brně řádným profesorem národního hospodářství.

Zdroj:

Ottův slovník naučný.11.díl­.Praha, 189., S.47.; Slavné osobnosti města Brna. (web).

Jan Ignác Hanuš *28. 11. 1812 - +19. 5. 1869
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: děkan fakulty, knihovník, pedagog vysokoškolský, vědec
Anotace:

V letech 1847–1850 přednášel na olomoucké univerzitě, r. 1849 byl děkanem fakulty. Z Olomouce odešel na univerzitu do Prahy, kde však byl z politických důvodů zbaven profesury a propuštěn ze státních služeb. Až po osmi letech se mohl stát pouze bídně placeným knihovníkem v pražské Univerzitní knihovně.

František Havelka *28. 11. 1817 - +17. 10. 1882
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Loštice
Místa pobytu: Loštice
Obory působení: malíř
Anotace:

Malíř-samouk, mimo kostelní obrazy maloval i podobizny a krajiny. Jeho malby v kostelích severní Moravy.

Zdroj:

Fischer, R.: Prof.Jan Havelka.Olomouc 1936.S.116–124.; Toman: NSČSVU 1947.I., S.305.; Filip, Z.: Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk 2001.

Tomáš Hájek *13. 12. 1823 - +18. 10. 1910
Místo narození: Opatovice
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Hovězí, Hulín, Kurovice, Kuželov, Napajedla, Nezamyslice, Olomouc
Obory působení: kněz, literát
Anotace:

Narozen v Opatovicích u Rajhradu. Katolický kněz. Bohosloví vystudoval v Olomouci a poté působil jako kaplan v Hovězí, Napajedlech. Byl vychovatelem ve Štýrsku, profesorem náboženství v Uherském Hradišti. Působil též jako farář v Kuželově, Záhlinicích a Nezamyslicích. Publikoval časopisecky i knižně.

Zdroj:

Fabian, Josef: Slovník osobností kulturního a společenského života valašska. Valašské Meziříčí 2000. S.44. ;

Poznámka:

Záhlinice (n. m. část obce Hulín).

Antonín Horný *29. 4. 1824 - +12. 10. 1908
Místo narození: Strážnice
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hodnostář církevní, pedagog vysokoškolský, rektor univerzity
Anotace:

Narodil se ve Strážnici na Moravě. Po maturitě na strážnickém gymnáziu studoval nejprve na filozofické fakultě v Olomouci a poté v kněžském semináři ve Vídni. V roce 1847 byl vysvěcen na kněze a roku 1850 získal doktorát teologie. Bezprostředně poté nastoupil jako profesor církevních dějin na olomoucké univerzitě, kde byl v roce 1853 zvolen rektorem. Koncem roku 1857 byl jmenován profesorem na vídeňské univerzitě a z toho titulu se roku 1867 stal kanovníkem vídeňské metropolitní kapituly u sv. Štěpána. Tam v letech 1875 až 1891 zastával úřad preláta scholastika. V roce 1891 byl jmenován papežským prelátem a dále prelátem kustodem při chrámu sv. Štěpána. Mimo to zastával mnoho jiných církevních funkcí.

Od roku 1865 byl předsedou jednoty sv. Metoděje, která podporovala vzdělání a duchovní péči o vídeňské Čechy. V roce 1886 věnoval dům ve Strážnici zděděný po rodičích ke zřízení kláštera milosrdných sester s dětskou opatrovnou a dívčí školou s českým vyučovacím jazykem. Za svou obětavost byl jmenován čestným občanem města. Dnes je po něm ve Strážnici pojmenována ulice Preláta Horného.

Zdroj:

Cinek, Fr. : K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778 –1870. Olomouc, DLU 1934. S. 199.

Poznámka:

Prof. ThDr. Antonín Horný

Josef Hauke *27. 9. 1839 - +21. 2. 1902
Místo narození: Krnov
Místo úmrtí: Uherské Hradiště
Místa pobytu: Otaslavice, Slavkov, Újezd u Uničova, Zábřeh
Obory působení: varhanář
Jan Havelka *23. 11. 1839 - +20. 10. 1886
Místo narození: Loštice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Loštice, Olomouc, Příbor, Uherské Hradiště, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: historik, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

Studoval v Olomouci na německém gymnáziu. Po maturitě odešel studovat v letech 1862–1866 univerzitu do Vídně. Po promoci dvorním archivářem ve Vídni. V roce 1867 suplentem na piaristickén gymnáziu v Příboře, od r. 1868 učil na reálném gymnáziu v Uh. Hradišti. V r.1870 jmenován profesorem a učil na Slovanském gymnáziu v Olomouci. V r. 1873 založil čas. Komenský, kde byl nejen redaktorem, ale i přispíval. V r. 1875 se oženil s Vlastou Wanklovou.V r. 1876 vydával časopis Koleda. R.1883 byl spoluzakladatelem Musejního spolku olomouckého. Autor básně Moravě. Povídky publ. v Koledě a Besedě olomoucké. Užíval pseudonym Jan Loštický. Zemřel cestou ze školy v 47 letech. Ranila ho mrtvice. Pohřben v Olomouci na ústředním hřbitově ve společném hrobě, vybudovaném VSMO 11.11. 1912.

Zdroj:

Fischer, Richard: Profesor Jan Havelka, rodák loštický.Olomouc 1936.; Slovník učitelských osobností okr. Šumperk., Šumperk 1990., S. 45–48. ; Slavík, Bedřich: Jan Havelka a Mladá Morava. In: Severní Morava 1978, sv. 36. S. 20–31.; Melzer, Miloš: Jan Havelka.In: Severní Morava, 1979, sv.38. S. 54–56.; Kunzfeldová, Jaroslava: profesor Jan Havelka. In: Střední Morava, 3, 1997, č. 5. S.84–88. Sklenář, K.: Biografický slovník českých archeologů. Praha, Libri 2005. S.207–208.; Hýbl, F: Tichý génius Moravy Jan Havelka. Loštice 2019.

Poznámka:

Data narození jsou po každé jiná. Fischer uvádí 22.11. 1839 a rovněž pamětní deska na rodném domě. Ostatní dokumenty 23.11.1839 a v knize Dr. Hýbla je též i údaj narození 23. 12. 1839.

Fotky:
Eduard Hartmann *19. 2. 1843 - +19. 2. 1914
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Obory působení: průkopník socialismu, textilní dělník
Anotace:

Narozen jako nejstarší syn početné rodiny domácího tkalce Valentina H. na šumperském předměstí. Už od dětství pracoval v prvních šumperských textilkách a záhy se z něho szal kvalifikovaný tkadlec. V letech 1871–1872 patřil k zakladatelům Dělnického vzdělávacího spolku v Šumperku. Pro knihovnu spolku objednal v Lipsku a ve Vídni první socialistické knihy a časopisy a propagoval je mezi šumperskými dělníky. V dubnu 1874 zastupoval šumperské dělníky na ustavujícím sjezdu soc. dem. strany v rakouském Neudörfelu. V březnu 1875 se zúčastnil tajné schůzky moravských a slezských spolkův Branticích u Krnova. Za tyto akce byl v Brně odsouzen za spolčování brněnským zemským soudem v listopadu 1875 a odsouzen k několikatýdennímu vězení.Přesto v srpnu 1876 byl už opět jako delegát severomoravského dělnistva přítomen na 3. sjezdu sociální demokracie ve Vídni. Někdy v roce 1877 se přestěhoval do Vídně a tady zcela zapomenut zemřel.

Zdroj:

BSSSM, seš. 4 (16.) Ostrava 2003. S. 41.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11