Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 106
Oktavián Wagner *9. 1. 1894 - +29. 12. 1970
Místo narození: Dobřiv
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: biochemik, lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Působil na LF UK v Praze 1919–1930, v r. 1928 docent. Od 1930 na LF MU v Brně, 1935 profesor. V letech 1946–1948 prof. MUDr. působil v Olomouci, jako zakladatel a první děkan její lékařské fakulty UP. Zajímal se zejména analytikou, metabolismem živočišných tuků a klinickou biochemií. Spoluautor Hamsíkovy pětidílné Lékařské chemie (1931–1932). Autor odborných knih. Působil na lékař. fakultě MU Brno.

Zdroj:

ČBS.Praha 1992.S.805.;. Padesát let z dějin obnovené univerzity. Olomouc, UP 1996.; Tomeš, Josef: Český biografický slovník XX. století. III. Praha, Paseka 1999. S.511.;

Oktavius Šofka *5. 4. 1811 - +29. 11. 1879
Místo narození: Sedlčany
Místo úmrtí: Příčovy
Místa pobytu: Kroměříž, Libavá, Lipník nad Bečvou, Praha
Obory působení: astronom, kněz řádový
Anotace:

Narozen v obci Solopysky u Sedlčan (n.m.č. města Sedlčany). Stal se členem piaristického řádu, v němž později působil jako pedagog. Do řádu přijat v Lipníku nad Bečvou r. 1831, ordinován v Praze r. 1838. Oktavius- jméno řeholní. 1844 dosáhl doktorátu svobod. umění a filozofie na UK Praha. Působil 1831–2 v Lipníku, 1832–33 v Staré Vodě u Libavé, 1833 – 1834 v Kroměříži. Na stáří opět žil v kolejích piaristic. řádu v Lipníku 1870–72, a v Libavé 1869–1870.

Zdroj:

Svátek, Josef: Nad dílem astronoma a meterologa..ZVÚO, 1964, č.116. S.1–4.; Svátek, J.: K vědecké činnosti…ZVÚO, 1965, č.124. S.9/13.;.

Oldřich Beránek *17. 2. 1912 - +13. 6. 1998
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Klenovice, Olomouc, Štěpánov
Obory působení: teolog
Anotace:

Římskokatolický duchovní. Bohosloví studoval v Olomouci. Byl ordinován v červnu 1936. Od 1946 působil v Klenovicích, od 15.8.1963 do 8.10.1985 ve Štěpánově, kdy odešel do důchodu. Poté přebýval ve Šternberku, kde také zemřel. Pohřben je v kněžském hrobě na Ústředním hřbitově v Olomouci. Bohatá publikační činnost. Zajímal se o historii farnosti a výsledky svých badání publikoval ve vlastivědném a regionálním tisku.

Zdroj:

Štěpánov 2001. Sborník. Olomouc, DANAL 2000. ;

Oldřich Bohuňovský *30. 5. 1936 - +22. 9. 1996
Místo narození: Pacov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Opava, Plzeň
Obory působení: dirigent, sbormistr
Anotace:

Vystudoval lesní roh na brněnské konzervatoři a dirigování u prof. J.Pinkase na JAMU v Brně. Nadaný student, dirigent a sbormistr Státního divadla v Brně. Po absolvování nastoupil 15.7.1964 angažmá jako repetitor opery Slezského divadla v Opavě. Již 1.1.1965 získal dirigentskou smlouvu.Od 1.8.1987 přešel do Olomouce. Do Opavy se vrátil počátkem sezóny 1990–1991 jako šéf opery. Jako dirigent působil až do 1994, kdy se vrátil do Olomouce. V sezóně 1995–1996 šéfoval už jen jediný rok opeře Divadla J.K.Tyla v Plzni. Často nahrával v opavském a olomouckém rozhlase. Celoživotní defekt pohybového ústrojí.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 9. Ostrava 1997.S.20.

Oldřich Boreček *21. 9. 1923 - +31. 1. 2002
Místo narození: Bělkovice-Lašťany
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Brno, Ostrava, Úvalno u Krnova
Obory působení: novinář, rozhlasový redaktor
Anotace:

Vyrůstal v Brně, kde se oženil s Boženou roz. Tesařovou a r. 1948 se odstěhoval do Úvalna u Krnova. V r. 1958 se odstěhoval do Ostravy, kde působil jako redaktor Československého rozhlasu až do r. 1970, kdy byl z politických důvodů vyloučen ze Svazu novinářů a z KSČ. Po r. 1990 byl rehabilitován.

Zdroj:

Běhal, R. : Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Čekoslovenského rozhlasu. Praha 1992. ; Boreček, Petr – Dodatky k záznamu.

Fotky:
Oldřich Bosák *8. 4. 1922 - +3. 7. 1996
Místo narození: Kroměříž
Místo úmrtí: Dubá-Zakšín
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: architekt filmový, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Absolvoval mistrovskou školu pro zpracování dřeva v Olomouci v letech 1940–1942, spec. školu pro architekturu v Praze, abs. 1947. Od r. 1949 pracuje u filmu. Přednáší na FAMU Praha. Užíval umělecké jméno Olin Bosák. Svou odbornost architekta začal realizovat v roce 1949 jako projektant dekorační techniky a asistent architekta, a to filmy Bylo to v máji /1950/, Posel úsvitu /1950/, Mikoláš Aleš /1951/, Únos /1952/, Přicházejí ze tmy /1953/ . Od roku 1953 již jako samostatný architekt zajišťoval realizace záměrů filmových štábů a jejich nároky na filmové stavby u více jak sta celovečerních hraných filmů. Nejznámější a též nejúspěšnější filmové stavby a v této spojitosti i řešení filmových efektů se objevily zejména ve filmech Smrt v sedle /1958/, Tři přání /1958/, Procesí k Panence /1961/, Až příjde kocour /1963/, Král králů /1963/, Démanty noci /1964/, Starci na chmelu /1964/, Perličky na dně /1965/, Dáma na kolejích /1966/, O slavnosti a hostech /1966/, Ostře sledované vlaky /1966/, Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky, Rozmarné léto /1967/, Přehlídce velím já /1969/, Dívka na koštěti /1971/, Tři oříšky pro Popelku /1973/, Jak utopit dr. Mráčka /1974/, Což takhle dát si špenát…

Zdroj:

Bartošková, Š.: Filmové portréty.P., ČFÚ 1986.S.51–52.;.

Poznámka:

Zemřel v obci Zakšín (n.m.č. obce Dubá)

Oldřich Cihelka *29. 1. 1881 - +11. 6. 1958
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Působil na RG v Litovli v letech 1912–1926. Ilustrátor učebnic, čítanek, časopisů, knih. Pochován na Olšanech v Praze.

Zdroj:

Poznámky prof. V.Stratila.

Oldřich Crhounek *6. 9. 1900 - +9. 5. 1973
Místo narození: Nezamyslice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Sloup
Obory působení: ilustrátor, malíř
Anotace:

Grafická a typografická úprava knih, scénická výprava, ex libris. Karikatury a ilustrace v čas. Index, Kolo, Host do domu aj. Figurální výzdoba kostela ve Sloupě.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, 1974, S.28.; Toman, P.:NSČSVU.I.Praha 1947, S.133.;.

Oldřich Fišer *3. 7. 1902 - +1. 12. 1976
Místo narození: Určice
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: hudebník
Anotace:

Viola.Tutti.Působil v MFO od 1.9.1957 do 30.9.1959.

'

Zdroj:

Katalog členů MFO.

Oldřich Friš *7. 5. 1903 - +14. 1. 1955
Místo narození: Boskovice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Berlín (Německo), Mělník, Olomouc, Prešov (SR), Strakonice, Tišnov
Obory působení: překladatel, středoškolský pedagog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V r. 1922 maturoval na gymnáziu v Boskovicích, poté studoval FFUK v Praze, 1924–1925 indologii v Berlíně. Od r. 1928 učil na středních školách ve Strakonicích a v Praze a přitom vědecky pracoval. Působil v Prešově r.1930, později v Mělníku a Tišnově (1932–1945). Po návratu do Prahy působil jako indolog v Praze a též v Olomouci. V roce 1950 se vrátil na UK, kde byl v r. 1954 jmenován profesorem indologie na UK Praha. Překladatel indické poezie;

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha 1962, S.61.; Lexikon české literatury. 1. díl. Praha, Academia 1985. S.757.

Oldřich Halma *10. 12. 1907 - +21. 3. 1985
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Uherské Hradiště
Místa pobytu: Brno, Přerov, Uherské Hradiště, Uherský Brod
Obory působení: dirigent, pedagog
Anotace:

Studoval gymnázium a učitelský ústav v Přerově, zasloužilý učitel, umělecký vedoucí a dirigent PSMU v letech 1972–1978.

Zdroj:

Československý hudební slovník.Sv.1.P., SHV 1963, S. 394.; Kmoníčková, E.: V roce 1985 zemřeli.Brno, SVK 1986, S.15.; Literární místopis Přerovska-SOKA Přerov;.

Oldřich Hanzl *5. 2. 1921 - +9. 5. 1992
Místo narození: Držovice
Místo úmrtí: Brno
Obory působení: malíř
Zdroj:

Zářivé akvarely O.Hanzla. Svobodné slovo, , 20.7.1994, S.8.; O.Hanzl.Univer­sitas, 1992, č.4, S.53–56.;

Oldřich Hradilík *7. 7. 1932 - +31. 1. 1987
Místo narození: Šišma
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Přerov, Zlín
Obory působení: akademický sochař
Anotace:

1949–1953 abs. UMPRUM ve Zlíně, 1953–1959 AVU Praha Poté působil v Olomouci.

Zdroj:

Kobza, Fr. : Sochař čistého života. =Kulturní měsíčník 1987, č. 5, S. 16–17. ; Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Ostrava 1975. S. 40. ; Olomoucké hřbitovy a kolumbária, Olomouc 2001.

Oldřich John *20. 4. 1907 - +2. 8. 1961
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: advokát
Anotace:

Advokát v Prostějově, manžel spisovatelky Svozilové-Johnové.

Zdroj:

Kunc, J.: Kdy zemřeli…? Praha 1970.S.86.

Poznámka:

Narozen v Chořelicích (n.m.č.Litovle).

Oldřich Juryšek *4. 3. 1922 - +20. 2. 2008
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Bruntál, Londýn (Velká Británie), Olomouc, Ostrava, Rýmařov
Obory působení: lékař, onkolog
Anotace:

V roce 1941 maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Pracoval ve Fakultní nemocnici v Olomouci, člen sekce SG VSMO, podílí se na přípravě sborníku k 125. výročí SG. Specialista onkologie, vědec a odborník v geopatogeních zónách. Autor článků ve sbornících světových kongresů Mezinárodní asociace pro psychotroniku, spolupracuje na způsobu registru novotvarů, člen komise vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. V r. 1952 vedoucí Okresní nemocnice v Bruntálu, obor endokrinologie, zde pobyl 8 let. V letech 1982–1983 dělal výzkum o vlivu geopatogenních zón na člověka. V oboru zdravotní statistiky na 6 měsíců na stáži v Londýně. Za SG člen všech slavnostních výborů, předseda výboru pro oslavy k 125. výr. SG. Jeho koníčkem byla historie Olomouce. Je autorem knihy Dějiny Olomouce 1017–1920 (Votobia 2006).

Zdroj:

Musil, J. V.: MUDr. O. Juryšek jubiloval. ZVMO 2003, č. 286.S.79–83.

Oldřich Kníř *23. 3. 1934 - +5. 11. 1987
Místo narození: Horní Moštěnice
Místo úmrtí: Šumperk
Místa pobytu: Hrabišín, Praha, Šumperk
Obory působení: etnograf, historik, pedagog
Anotace:

Učitel v Šumperku a Hrabišíně. Spolupracovník vlastivědného sborníku Severní Morava.

Zdroj:

Biografický slovník okresu Šumperk, Šumperk. 2001.

Oldřich Lasák *19. 12. 1884 - +26. 11. 1968
Místo narození: Zdětín
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Ostrava, Praha
Obory působení: malíř
Anotace:

Narozen v Běleckém mlýně u Zdětína (n.m.č. obce Zdětín). V roce 1910 absolvoval AVU v Praze u prof. Schwaigera, Bukovace a Roubalíka. Poté se usadil na Valašsku. Autor podobizen-básníka O. Přikryla, Jiřího Wolkera, A. Mrštíka, Joži Úprky aj. Náměty figurální i krajinářské z Hané. Zasloužilý umělec.
Z díla: Z malířova zápisníku.;Moravský kumšt v košili.;.

Zdroj:

Toman, P.: NSČSVU.2.Praha 1948, S.10.;Štětkář, Karel: K 100.výročí narození O.Lasáka.Kulturní měsíčník.Ostrava 1984, č.12, S.19.;Kunc, J.: Kdy zemřeli…?Praha SK ČSR 1970, S.118.;.

Oldřich Letfus *28. 8. 1900 - +2. 2. 1959
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Krompach
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: klavírista, skladatel
Anotace:

Narozen na Svatém Kopečku u Olomouce (n.m.č. města Olomouc). Studoval gymnázium v Olomouci, poté konzervatoř v Praze, žák J.B.Foerstera 1919–1921, vystudoval hud.vědu FFUK Praha.Pohotový improvizátor, doprovazeč, od r. 1931 hrál v jazz.duu s E.Schulhoffem­.Spolupracoval s ČsR.Koncertoval v zahraničí/Belgie, Holandsko.Po r. 1945 založil vlastní rytmickou skupinu, která doprovázela každodenní živě vysílaný ranní tělocvik.Autor klavírních symfonických a komorních skladeb.Mj.Sym­f.báseň Divoženka, podle F.Kožíka, rozh.premiéra 22.4.1942.;

Zdroj:

Kotek, J.: Kronika české synkopy.Praha 1975.;Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby.Praha 1990.S.317 – 318.;.

Oldřich Malcánek *2. 10. 1910 - +19. 4. 2001
Místo narození: Křelov-Břuchotín
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava, Reggio Emilia (Itálie)
Obory působení: právník, šachista
Anotace:

Narozen v Břuchotíně. Povoláním právník.

Šachista a korespondenční šachista. Řídil šachovou rubriku v olomouckém tisku.Od 30. let se účastnil většiny olomouckých turnajů, několikrát vyhrál přebor města, okresu i kraje. Hral na I. ŠO v korespondenčním šachu 1949–1952. Byl předsedou trenérské rady u ČSTV v Ostravě. Od roku 1957 řídil šachovou rubriku ve Stráži lidu (Olomouc).

Zdroj:

Malá encyklopedie šachu. Praha 1989.S.208.

Poznámka:

Břuchotín (nyní obec Křelov-Břuchotín)

Oldřich Mikulášek *26. 5. 1910 - +13. 7. 1985 „“
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Brno
Obory působení: básník
Anotace:

O. Mikulášek se narodil v Přerově jako syn železničáře. Po základní škole absolvoval roku 1927 obchodní školu v Přerově. Na živobytí si nejprve vydělával jako dělník a zaměstnanec, od roku 1933 pracoval mj. také v Československém rozhlase a roku 1937 se stal redaktorem Lidových novin. Od roku 1964 se zabýval pouze literaturou. Roku 1967 se Mikulášek těžce zranil a následky nehody ho sužovaly až do konce života. Působil i v literární skupině Host do domu. Po roce 1969 se stal samizdatovým spisovatelem a teprve po roce 1980 mu bylo umožněno publikovat. Na začátku 50. let si vzal svoji druhou ženu, redaktorku Československého rozhlasu, Věru, která se později stala dramaturgyní a ředitelkou brněnské České televize. K jeho nejbližším přátelům patřili také Klement Bochořák, Adolf Kroupa, Josef Kainar, Ludvík Kundera, Jan Skácel a Milan Uhde. Jeho poezie se často jakoby konfrontuje s okolním světem, vystupuje proti všednosti a obyčejnosti. Je přemýšlivá a reflexivní, zdůrazňuje rozdíl mezi životem a smrtí, aby se nakonec dobral ke smyslu lidského bytí.

Sbírky
Černý bílý ano ne, 1930 tato sbírka je ovlivněna poetismem
Marné milování, 1940
Křídlovka, 1941
Tráva se raduje, 1942
Podle plotu, 1946
Pulsy, 1947
Horoucí zpěvy, 1955 – ovlivněno politickou situací a dobou
Divoké kačeny, 1955
Krajem táhne prašivec, 1957
Ortely a milosti, 1958
První obrázky, 1960
Svlékání hadů, 1963
To královské, 1966
Šokovaná růže, 1969 – reaguje na invazi vojsk varšavské smlouvy; sugestivní verše
Červenec (1980)- výbor
Agogh, v cizině 1980, v Čechách až v r. 1989, vyjadřuje zde skepsi, pesimismus a zklamání, reaguje na normalizaci, tato sbírka je považována za jeden z vrcholů jeho tvorby.
Žebro Adamovo, 1981, jedná se o tvorbu z let 1971 – 1973
Velké černé ryby a dlouhý bílý chrt, verše z let 1974 – 1975
Sólo pro dva dechy, 1983
Čejčí pláč, 1984
Faraonka
Do posledního doušku

[

Zdroj:

Kříž, Jiří P.: Oldřich Mikulášek.=Lidové noviny 1990, 26.6., S.9.; Wikipedie.cz

Oldřich Máša *27. 8. 1963
Místo narození: Svitavy
Místa pobytu: Litoměřice, Moravský Beroun, Olomouc, Opava
Obory působení: kněz
Anotace:

Vysvěcen v Olomouci roku 1990. Působil v Litoměřicích 1985–90, v Opavě 1990–91, v Moravském Berouně 1991-.

Zdroj:

dokument. list/98

Oldřich Müller *7. 6. 1928
Místo narození: Hvozd
Místa pobytu: Brno, Karviná, Litovel, Olomouc, Opava
Obory působení: vysokoškolský pedagog
Anotace:

V letech 1939–1948 absolvoval reálné gymnázium v Litovli, s nuceným přerušením v době okupace. Po maturitě studoval geografii, biologii a geologii na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a v Brně. Rozšířil specializaci o zemědělství na VŠ pedagogické v Olomouci. Pedagogické zkušenosti získal na různých školách, základních, středních i UP. Odborný asistent Katedry biologie a didaktiky na Pedagogické fakultě UP.

Zdroj:
  • il=: jubilující.ZVSMO­.1986–1987, č.23–24, S.33–34.;.
Oldřich Navrátil *26. 12. 1930
Místo narození: Senice na Hané
Místa pobytu: Brno, Vyškov
Obory působení: jaderný chemik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Prof. jaderné chemie MU Brno. Autor 70 vědec. prací, 12 knih, učebnic, 50 odbor. prací u nás, 16 v zahraničí.

Zdroj:

Kdo je kdo 91/92. ČR, 2.díl., Praha 1991, S.640.;

Oldřich Ošťádal *16. 5. 1935
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Karviná, Olomouc
Obory působení: lékař
Anotace:

Absolvoval LF UP všeobec. směr, 1959 / 1964 sekundární lékař v Karviné, od r. 1964 ve FN Olomouc, nyní od r. 1990 přednosta kliniky TRN FN UP Olomouc.

Zdroj:

Kdo je kdo 1991/92.Praha 1991.S.690–691.;.

Oldřich Pazdírek *18. 12. 1887 - +3. 8. 1944
Místo narození: Horní Moštěnice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Olomouc
Obory působení: nakladatel, voják
Anotace:

Syn Ludevíta R. Pazdírka (1850–1914). Studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci v letech 1897–1905. Po maturitě se věnoval vojenské službě z povolání a po převratu v březnu 1919 se ujal rodinné firmy v Brně. Vydával zejména tvorbu moravských skladatelů, literaturu didaktickou, pedagogickou a významné monografie hudebně vědecké. Založil sborový archiv i sbírku Musica antiqua bohemica, sborník Musikologie aj. Pokusil se též vydávat hudební periodika (Hudební rozhledy, Hudební besídka, Hudební národ). Od r. 1937 spolupracoval s pražským nakladatelstvím Melantrich. Po jeho smrti vedl závod jeho syn Dušan až do znárodnění.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska SOKA Přerov;. Československý hudební slovník. 2.díl.Praha 1965. S.266.;

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5