Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 354
Jan Kopecký *1. 1. 1866 - +23. 2. 1901
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel, Mirotice
Obory působení: loutkoherec
Anotace:

Syn Tomáše Kopeckého. Loutkoherec z Mitrovic. Roku 1891 se oženil v Katovicích s Josefou, dcerou loutkáře Josefa Lagrona z Dřešínku. Zemřel mlád na srdeční slabost. Zůstalo po něm 5 dětí.

Zdroj:

Stoklas, Eugen: Hrob Jana Kopeckého v Litovli, in: Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké. Roč. 4, 1927–1928, s. 10příl. ;

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1866

František Lédl *21. 12. 1890 - +10. 10. 1959
Místa pobytu: Brno, Chrudim, Olomouc
Obory působení: lékař, otorinolaryngolog, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Maturoval na chrudimském gymnáziu. Roku 1914 byl poraněn na frontě u Ravy Ruské. Studium na pražské Lékařské fakultě UK zakončil roku 1920 promocí. Po promoci nastoupil na klinice prof. Ningera v Brně. Od

1. 11. 1925 byl ustanoven přednostou nově vzniklé ORL Zemské nemocnice v Olomouci. Svou energii věnoval rozvoji oddělení ORL kliniky LF UP a vzniku vědeckého lékařského spolku v regionu r.1929. Roku 1946 byl přijat zákon o obnovení univerzity v Olomouci a Lédl byl prvním proděkanem LF UP, v témže roce byl jmenován docentem, v roce 1949 řádným profesorem otorinolaryngo­logie.

Zdroj:

Zakladatelé a pokračovatelé­.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.S.112–114;

Poznámka:

Prof. MUDr. František Lédl

Jan Maršálek *26. 6. 1898 - +10. 7. 1974
Místa pobytu: Brno, Hradec Králové, Olomouc, Vejprty
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Do Olomouce přišel z Hradce Králové. V listopadu 1951 nastoupil na porodnicko-gynekologické klinice v Olomouci. V roce 1954 vybudoval na klinice samostatné rentgenové pracoviště. Velkou část své činnosti věnoval problematice bezdětného manželství, hormonální a onkologické poradně. V roce 1961 získává primariát ve Vejprtech a v lednu 1967 přichází jako vědecký pracovník na I. gynekologicko-porodnickou kliniku v Brně.

Zdroj:

Zakladatelé a pokračovatelé­.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996.S.147–148;

Jiří Obora *1. 1. 1812 - +18. 11. 1876
Místa pobytu: Sovinec, Strážnice
Obory působení: lesník
Anotace:

Soustředil se na zavedení a pěstování topolu kanadského, jedlí vysel slovenské pomezí, podporoval poznatky a dary lesnickou školu na Sovinci.

Zdroj:

Hanácké noviny, 2.3.1996, S.8., .

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1812

Jan Picek *1. 1. 1846 - +29. 12. 1894
Místo úmrtí: Luhačovice
Místa pobytu: Šternberk
Obory působení: lékař, publicista
Anotace:

Od r. 1885 působil ve Šternberku jako lékař. Psal fejetony o Luhačovicích do Časopisu čes. lékařů, zejm. v letech 1887–1893. ;

Zdroj:

Almanach českých lékařů.Praha 1913.S.236.;.

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1846

Josef Podstata *4. 2. 1938
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, pedagog vysokoškolský, ředitel nemocnice, stomatolog
Anotace:

V letech 1956–1961 studoval LFUP v Olomouci-stomatologii, od té doby působil jako pedagog na LF.Odborník ve stomatologii.1­.6.1986 jmen.do funkce ředitele FN v Olomouci. Obor ústní, čelistní a obličejová chirurgie

Zdroj:

/jip/: Jmenování do funkce.Nová svoboda, 1986, 4.6, ,S.1.;

František Ticháček *1. 1. 1911 - +21. 5. 1978
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Olomouc, Uničov
Obory působení: hudebník, kulturní pracovník, lékař
Anotace:

Člen VSMO, činný v sekcích pro dějiny lékařství, biologické a numismatické.Jeho působení je spjato s Olomouckem, s Uničovskem, kde hned po 2.svět.válce působil nejen jako lékař, ale i v oblasti kultury.Spolu­zakladatel Vlasteneckého kulturního uničovského sdružení /VKUS/, který byl založen 8.1.1946, kde zastával funkci jednatele.Působil též jako hudebník.Založil dechovou hudbu, byl vynikající houslista.Pracoval jako ved.zdrav.stř­.Uničovských strojíren a poté obv.lékař v Uničově. Zemřel v Domamyslicích u Prostějova (n.m.č. města Prostějov).

Zdroj:

Musil, J.V.: Zasloužilý lékař.ZVSMO 1980, č.13–14, S.6–8..

Poznámka:

Z data narození je známo jen: 0. 0. 1911

Mojmír Grygar *3. 2. 1928
Místo narození: Babiné (SR)
Místa pobytu: Amsterdam (Nizozemsko), Olomouc, Praha
Obory působení: literární vědec
Anotace:

Gymnázium začal studovat na Slovensku, ale maturoval na SG v Olomouci r. 1947., kde jej velmi ovlivnil prof. Oldřich Králík.Poté studoval  FFUK v Praze, obor literární věda a estetika a končil doktorátem v roce 1952. Od r. 1954 působil v Üstavu české literatury, od r. 1961 jako vědecký pracovník.Od roku 1969–2003 působil na univerzitě v Amsterdamu, kde založil a vedl bohemistické pracoviště. Od 1991 hostuje doc. PhDr. Mojmír Grygar na českých univerzitách, též na FF UP.

.

Zdroj:

Seznam a adresář absolventů SG v Olomouci.Olomouc 1989, S.34.;Za hlasem Komenského.Olomouc 1957, S.148.;.Slovník českých spisovatelů od r. 1945. Díl 1. Praha, Brána 1995, S. 210–212.;

Ota Ritz-Radlinský *16. 11. 1904 - +21. 2. 1978
Místo narození: Bedihošť
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Varšava (Polsko)
Obory působení: literární historik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Univ. lektor v Praze, lektor češtiny na univ. ve Varšavě. Pod pseud. Vincek-román Besedy z Afriky.

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, 1979, S.132.; Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947.; Vopravil, J.: Slovník pseudonymů…P., SPN 1973, S.1129.;.

Vojtěch Vláčil *3. 2. 1887
Místo narození: Bedihošť
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Opava, Praha, Uherské Hradiště, Zábřeh
Obory působení: legionář, právník, úředník
Anotace:

Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci r. 1906, absolv. práva KU Praha, bojoval za 1. svět. války na ruské frontě- legie. Autor Pamětí, dokument k dějinám i Slovanského G v Olomouci. Vydáno r. 1965.

Zdroj:

FVB: Nejstarší žijící absolvent Slovanského gymnázia v Olomouci.ZVSMO 1982, č.17–18, S.21..

Rudolf Lukaštík *23. 11. 1894 - +21. 1. 1979
Místo narození: Beňov
Místo úmrtí: Přerov
Obory působení: letec, odbojář, Sokol
Anotace:

Sokolský pracovník. Jednatel sokolské župy v Přerově, 1919 zvolen starostou župy Moravskoslezské. Pracoval v Severomoravských elektrárnách v Přerově. Za 2. svět. války byl u 310. bombardovací perutě. Jeho vyznamenaní a doklady vystaveny v sekci odboje v přerovském Muzeu J.A.Komenského. Pamětní desky na budobě sokolovny v Beňově a v Přerově.

Jan Kytlica *8. 9. 1841 - +18. 2. 1913
Místo narození: Bezměrov
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Vyškov
Obory působení: lékař
Anotace:

Sekundární lékař na porodnici v Brně, v letech 1870–1874 lékařem ve Vyškově. V roce 1870 zakladatel a první starosta Sokola Vyškov. Po roce 1875 obvodním lékařem v Kroměříži.

Zdroj:

Vyškovské noviny.1913, č.8. Dějiny Sokola Brno I. Brno 1949. Sto let Sokola Vyškov. Vyškov 1970.

Eduard Kuhn *21. 9. 1918
Místo narození: Bílsko
Místa pobytu: Praha
Obory působení: lékař internista, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Úspěšný badatel Ústavu pro výzkum výživy lidu. Prof.MUDr. E. Kuhn, DrSc. profesorem vnitřního lékařství UK. Autor publikací o vředové chorobě z klinické fyziologie.

Zdroj:

PNP-LA

Poznámka:

Prof. MUDr. Eduard Kuhn, DrSc.

Hynek Babička *26. 10. 1855 - +22. 3. 1880
Místo narození: Blatec
Místo úmrtí: Zlín
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: literární kritik
Anotace:

V roce 1876 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci, žák J.E.Kosiny, středem vlastenec.kroužku, organizátor kulturních podniků a besed.Studoval v Praze práva, ale záhy se věnoval žurnalistice.Přis­píval do moravských listů: Našinec, Koleda.Šifry: B.B.H./Našinec/, h-a, H-b-a;ka /Koleda/;

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.31.;Lexikon české literatury.1.díl­.Praha, Academia 1985, S.105–106.;Vopravil, J.Slovník pseudonymů…Praha, SPN 1973, S.364.;.

Bohuslav Indra *5. 10. 1891 - +15. 3. 1961
Místo narození: Bludov
Místo úmrtí: Pánov
Obory působení: literární historik
Anotace:

Důstojník československé armády.

Zdroj:

Kulturní kalendář 1991. Olomouc, OK 1990.S.49.; Springer, Jan: Co dalo Šumpersko čes. literatuře. Šumperk 1974.S.10.;

František Skácelík *4. 1. 1845 - +12. 5. 1926
Místo narození: Bochoř
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: lékař, starosta města Přerova
Anotace:

Lékař v Přerově, veřejný činitel a také starosta města Přerova. Jeho syn František S. ( 1873–1944), též lékařem a spisovatelem.

Zdroj:

Literární místopis SOKA Přerov.

Josef Glivický *15. 5. 1903 - +4. 7. 1991
Místo narození: Bojkovice
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Prostějov
Obory působení: literární vědec
Anotace:

V Prostějově působil od r. 1931. Člen Společnosti bří Čapků. Korespondence Glivického vydána knižně, bibliofilsky a samizdatově. K samizdat. celkům patří také 12 dopisů čes. filoz. prof. dr. Jana Patočky, datovené 1965–1975 J. Glivickému.

Zdroj:

Marek, Pavel: Josef Glivický.Štafe­ta.Prostějov 1988, č.3.;Marek, Pavel: Korespondence J.Glivického a J.Patočky.Štafeta, Prostějov 1991, č.2, S.5–10.;Štafeta, 15, 1983, č.1, S.31.;Štafeta, 10, 1978, č.2, S.16–19.;VVM, 30, 1978, č.2, S.221–223.;Marek, P.: Památce Josefa Glivického.=Pros­tějovský týden, 24.7.1991, S.5, 1 obr.;.

Dagmar Hauftová *2. 6. 1927
Místo narození: Borová
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékařka, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Od r. 1954/1989 na LFUP , interní klinika v Olomouci, význ. odbornice v oboru lékařství, rozvoj hepatologie/nemoc. jater/, jako jedna z prvních u nás zavedla kausální léčbu při chorobě Wilsonově. 1992 profesor. Pedagogicky působila 35 let. Autorka učeb. textů pro studenty. Odb. činnost se týkala chorob jater a žluč. cest. Celkem publikovala 96 prací, podílela se na 3 monografiích­.Prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc. je emeritní profesorkou I. interní kliniky FN Olomouc a LF UP, členkou Etické komise FN a LF UP Olomouc, též odborným garantem hospice Arcidiecézní charity v Olomouci-Svatý Kopeček.

Zdroj:

Slavětínský, M.: Portrét, foto.Žurnál, 1992, č.2, S.7, říjen.;.

Poznámka:

Narozena v Borové na Náchodsku.

Miloš Janíček *28. 8. 1923
Místo narození: Boskovice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kardiolog, lékař, pedagog vysokoškolský, publicista odborný
Anotace:

Působil na LFUP od r. 1956–1987.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava, Profil 1973. ;;Archiv UP Olomouc;.

Poznámka:

Doc. MUDr. Miloš Janíček, CSc.

Vilém Krysta *6. 11. 1923 - +16. 10. 1958
Místo narození: Branka u Opavy
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Coventry (Anglie), Dolní Benešov, Hradec nad Moravicí, Ostrava
Obory působení: letec-akrobat
Anotace:

Narozen v rodině dělníka Braneckých železáren. Obecnou školu navštěvoval v rodišti, měšťanskou v Hradci nad Moravou. Za nacistické okupace pracoval jako slévač v Braneckých železárnách, po válce byl zaměstnán v podniku Ostroj. Od dětství se zajímal o letadla a stavbu leteckých modelů. Letecký výcvik prodělal v Dolním Benešově. Jako instruktor létání byl přeložen na letiště v Ostravě- Hrabůvce. Na letounu Z 226 dosáhl mistrovské pilotáže a jako letec-akrobat vystupoval na letecckých dnech v Československu i zahraničí. V roce 1957 zvítězil v mezinárodním soutěži v anglickém Coventry a za své výkony dostat titul Mistr sportu. Dne 17.8.1958 na leteckém dni ve Frýdlantě nad Ostravicí havaroval a byl převezen do nemocnice ve Frýdku, pak do Olomouce, kde posléze zemřel. Pohřben v Opavě – Kateřinkách. V roce 1968 na letišti v Zábřehu (okr.Opava) byl pořádán Memoriál Viléma Krysta.

Zdroj:

BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S.59.

František Bílý *8. 11. 1854 - +17. 10. 1920
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: literární kritik, středoškolský pedagog
Anotace:

Na obecné škole nasákl německým duchem, od r. 1866 studoval německé gymnázium a v roce 1870 přestoupil na Slovanské gymnázium , kde byl jeho třídním profesorem a později přítelem František Bartoš, který měl na něj velký vliv. Po maturitě roku 1874 odešel do Prahy na filozofickou fakultu. Od r. 1879 působil v Přerově na Reálném gymnáziu jako profesor. Roku 1881 se oženil, ale také založil literární odbor Čtenářského spolku. Od r. 1888 opět v Praze. Přispíval do Koledy, Hlídky literární, Časopisu Matice moravské, Světozoru, Osvěty – zde od r. 1881 literárním referentem;čas. Komenský. Redigoval Zora, 2. roč. 1878; Lidová čítanka moravská 1907;

Zdroj:

Dějiny české literatury.II­I.Praha, NČSAV 1961, S..553.; Lexikon české literatury.I.Praha, Academia 1985., S.235–237.;Vopravil, J.: Slovní pseudonymů…Praha, SPN 1973. S.402.;Ská­celík, František: Krásná setkání.Praha, Vyšehrad 1970. S.9–12./vzpomínky/;.

Jiří Hubáček *14. 12. 1929
Místo narození: Brno
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: lékař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Působil v Olomouci od r. 1969, zpočátku na klinice chorob ušních, nosních a krčních, od r. 1988 přednosta. 1987 jmenován profesorem LF UP. Kromě pedagogické výuky na LF, též činný na přírodovědecké fakultě UP a dále při výuce posluchačů pedagogické fakulty, obor speciální pedagogika. Ve výzkumné činnosti se zabýval zejména použitím umělých hmot v otorinolaryn­gologii, termografií a laserovou chirurgií. Publikoval sám nebo ve spolupráci 131 prací, z toho 20 v zahraničí, 34 v ČSFR cizojazyčně. Více než 200 přednášek, z toho 17 v zahraničí. Je autorem 2 zlepšovacích návrhů, spoluautorem skript. Členem redakční rady časopisu Čs. otolaryngologie.

Zdroj:

Žurnál 1992, č.35/36, S.9.;Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava 1973.;.

Jiří Lenfeld *18. 4. 1924 - +13. 1. 1994 „“
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: farmakolog, lékař, literát, moderátor, vysokoškolský profesor
Anotace:

Na UP působil od r. 1953, přednosta farmakologického ústavu UP, 1962–1965 děkan LFUP, 1980 jmen. řád. profesorem, V r. 1990 plně rehabilitován a stal se ved. katedry farmakologie LF, 1991 odchod do důchodu, nyní pracuje s část. úvazkem v ústavu. /1993/. Moderátor a odborník v televizních filmech o lécích a lidské bolesti. Pro studio ČT v Ostravě napsal dva televizní seriály: Člověk a lék (1982) a Bolest (1988), ve kterých jako hlavní protagonista vystupoval.36 let působí na LFUP. Proděkan, děkan LFUP, prorektor UP. Člen České a Čs. farmakologické společnosti a dopis. členem franc. farmakolog. instituce. /Lék na paradentózu/. Autor 16 skript, spoluautor 3 celost. učebnic, 84 exper. vědec. prací ad. Na odpočinku se plně věnoval literární práci.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava Profil 1973.S.319.;; Profesor J.Lenfeld jubilantem.LD, 22.4.1983, S.3.; Portrét, foto.Žurnál UP , červen 1992, č.40, S.7.; Výročí. Kdy-kde-co v Olomouci, duben 2014. S.2.

Poznámka:

prof. MUDr. Jiří Lenfeld, CSc.

Fotky:
Jaroslav Mathon *8. 3. 1867 - +25. 5. 1953
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž, Prostějov
Obory působení: básník, historiograf, chirurg, lékař
Anotace:

Význačný chirurg v Prostějově, ředitel nemocnice, historiograf Prostějovska a jeho umění, básník, autor regionálních publikací.

Zdroj:

Z díla: Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek. Prostějov, Buček 1924. , Biografie: Slavětínský, M. : Nad dílem primáře Dr. J. Mathona. ZVSMO 1986–1987, č. 23–24, S. 27. ; Ethen, W. : Portréty a silhuety. I. Prostějov 1926, S. 74–77. /foto/; Kühndel, J. : 75 let dr. Jaroslava Mathona. Prostějov. 1942. ; Stratil, V. : Z rodu slavětínských Mathonů. =ZVSMO, 198.,

Bohuslav Pernica *13. 12. 1907 - +14. 11. 1968
Místo narození: Brno
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Kroměříž, Znojmo, Jihlava
Obory působení: literární historik
Anotace:

vyučoval v Kroměříži, sběratel etnografických materiálů z Horácka. Spolupráce s Čs. rozhlasem. Debut r. 1930. Poezie, povídky, romány, rozhlas. hry, pásma, scénáře, literární studie.

Zdroj:

Doupalová, Eva: Slovník sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí.Olomouc UP 1987.; Kunc, Jaroslav: Slovník soudobých čes.spisovate­lů.II.Praha, Orbis 1946.S.633–634.;.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11