Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 374
František Rusínský *1. 3. 1881 - +23. 1. 1923
Místo narození: Životské Hory
Místo úmrtí: Ostrava
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: filolog, pedagog středoškolský
Anotace:

v Litovli působil od 16.9.1907–1920 na Gymnáziu;

Zdroj:

Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku.Litovel 1937, S.53.;.

Filip Kovář *21. 8. 1863 - +13. 9. 1925
Místo narození: Žďár nad Sázavou
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: botanik
Anotace:

Kustod muzea Vlastenec. spolku v Olomouci. V muzeu uložena pozůstalost.

František Matuška *9. 12. 1851 - +18. 5. 1937
Místo narození: Žďár nad Sázavou
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Třebíč, Valašské Meziříčí
Obory působení: pedagog středoškolský
Anotace:

V r. 1877 přišel do Olomouce na Slovanské gymnázium, jako profesor dějepisu a zeměpisu a působil zde do r. 1911, kdy odešel do důchodu. Předseda Občanské Besedy v Olomouci.

Zdroj:

Fischer, R.: Olomoucký památník 1848–1918.Olomouc 1938.S.191..

František Sekanina *14. 2. 1875 - +4. 3. 1958
Místo narození: Žárovice
Místo úmrtí: Smečno
Místa pobytu: Nové Město na Moravě, Praha, Prostějov
Obory působení: básník, překladatel, spisovatel, středoškolský pedagog
Anotace:

Maturoval na reálce v Prostějově, poté stud. techniku v Praze. Od r.1898 učil 3 roky na reálce v N. Městě, pak 10 let na střed. šk. v Praze. Od r. 1903 jednatelem výboru Spolku čes. spis. Máj v Praze,spolu­zakladatel Společnosti J. Vrchlického a Syndikátu čes. spisovatelů. Překládal franc. a němec. básníky. Pseud. Fr. Žárovský (podle rodiště). Autor básní Za nocí chmurných a světlých . 1896. ;Lyrické intermezzo 1901. ;Autor esejí o českých a franc. spisovatelích. Publikoval v Národní politice, čas. Zvon.

Zdroj:

Dolenský, A. : Kulturní adresář ČSR. Praha 1936, S. 474. /foto/;Soldán, L. : František Sekanina -kritik populární. Štafeta, 11, 1979, č. 3, S. 12–13. ;Vybíral, B. : Beletristický přínos olomouckého kraje. Olomouc 1940, S. 37. ;Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře. Olomouc 1947, S. 28. ;Vopravil, J. : Slovník pseudonymů. . . Praha 1973, S. 1168.

František Dráb *18. 1. 1911 - +16. 4. 1942
Místo narození: Žabovřesky
Místo úmrtí: Mauthausen (Rakousko)
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: pedagog středoškolský, strojní inženýr
Anotace:

Profesor Státní průmyslové školy v Přerově, Havlíčkova 2. Popraven. v Mauthausenu. Ve škole, kde Ing. František Dráb působil je pamětní deska na paměť popraveným.

Zdroj:

Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945. Brno 1947.S.24.

František Hoplíček *24. 4. 1890 - +13. 4. 1946
Místo narození: Zvole
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Antverpy (Belgie), Hodonín, Litovel, Olomouc, Praha, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: akademický malíř, atlet
Anotace:

Absolvoval pět tříd reálky v Litovli 1902–1907, poté přešel na AVU v Praze, pak Vídeň a Antverpy.Usadil se v Olomouci.R.1914 se stal členem SVUM Hodonín a účastnil se jeho členských výstav.V Olomouci se podílel na založení Klubu přátel umění a redigoval Umělecký list, orgán SVU Mánes.V Olomouci založil vlastní malířskou školu.Soubor.výs­tavu měl již r.1910 v Litovli, 1919 v Trnavě na Slovensku a 1945 ve Vsetíně.Maloval portréty, krajiny a žánrové výjevy se smyslem pro hanácký folklór.Inspiroval se také sportem , od r. 1909 sportoval v SK Slavia jako všestranný vrhač.Mistr zemí Koruny české a ČSR 1917, 1919, 1920, hod diskem.Úča

Zdroj:

Stratil, V.: Výtvarní pedagovové a talentovaní žáci.In: 80 let gymnázia v Litovli.Litovel 1981.S.128–1229.;Jirka, Jan: Malá encyklopedie atletiky.Praha Olympia 1990.S.179.;Kdy kde co v Olomouci 1993, červen, S. 1., Hanácké noviny, 13.4.1996, S.3., .

František Neubauer *17. 7. 1878 - +27. 3. 1955
Místo narození: Zvole
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Cotkytle, Krumpach, Loštice, Postřelmov, Prostějov, Rájec
Obory působení: učitel
Anotace:

V letech 1889–1893 absolv. 4 třídy reálky v Prostějově, matur. v Hradci Královém. Poté stud. v Praze. Od září 1897 učil v Cotkytli, v Rájci u Zábřeha, od r. 1900 v Krumpachu, od r. 1905 v Zábřehu. Od r. 1908 v Lošticích do r. 1914Od září 1919 ředitelem školy v Postřelmově, až do r. 1928, kdy jmen. ředitelem školy v Zábřehu. Vztah k lidové písni a hudbě, r. 1911 člen PSMU. V r. 1922 založil pěvecký kroužek od r. 1924 Pěvecký sbor severomoravských učitelů v Zábřeze.

Zdroj:

Slovník učitelských osobností okresu Šumperk.Šumperk 1990, S.125–127.Fotografie.;.

František Bartoš *16. 3. 1837 - +11. 6. 1906
Místo narození: Zlín
Místo úmrtí: Zlín
Místa pobytu: Brno, Český Těšín, Olomouc, Strážnice, Vídeň (Rakousko)
Obory působení: středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Mladcové u Zlína (n.m.č. města Zlín). Studoval německé gymnázium v Olomouci v letech 1852–1860 a poté univerzitu ve Vídni, kde se poznal s Janem Havelkou. Působil jako středoškolský profesor gymnázia ve Strážnici, na německém gymnáziu v Olomouci v období 1865–1866 a v Brně. Přispíval do časopisů : Komenský, Hlídka, Hlídka literární, Obzor, Literární listy. V letech 1876–1882 redigoval Časopis Matice moravské. Psal pod pseudonymy Jan Vesnický, Josef Zapletal, a Jan Kopecký.

Zdroj:

Československý hudební slovník.I.Praha, SHV 1963.S.53–54.; Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, 4/96,S.11., Chmel, Z.: Galerie brněnských osobností, 1.díl A-K, Brno 1998., Biograf. slovník širšího Ostravska, 3.díl, Opava 1979, ČBS XX. století, 1.díl, Praha 1999., Lexikon české literatury.Díl­.1. Praha 1985.S.140–143., Ficek,V.: Český biografický slovník 20.stol., 1.díl, Praha, 1999.

František Skopík *16. 11. 1939
Místo narození: Zborovice
Místa pobytu: České Budějovice, Kostelany, Písek, Strážnice, Vysoké Tatry
Obory působení: horolezec, kartograf lesní, prozaik, publicista, záchranář
Anotace:

Do školy chodil v Kostelanech a poté absolvoval roční ZUŠ lesnickou ve Strážnici. Poté odešel studovat SLTŠ do Písku. Zde byl členem horolezeckého oddílu a poznal skály. Po maturitě odešel na vojnu a po dvou letech odešel na Téryho chatu, kde se z nosiče záhy stál chatár. V roce 1967 se vrátil do jižních Čech a zakotvil v Českých Budějovicích, kde pracoval u Lesprojektu s cílem tvořit lesnické plány a mapy. Po 35 letech odešel do důchodu a plně se soustředil na vydání knihy. Vyšla v roce 2017 s názvem Upřenost. O pět let později vyšel autobiografický román Před lesem pokleknu!

Zdroj:

http://www.ctenizpisku.cz/…k-frantisek/ Skopík,Fr.: Upřenost. České Budějovice, Basta 2017. http://otavinka.blog.cz/…0-narozeniny Skopík, Fr.: Před lesem pokleknu! České Budějovice, Basta 2022.

Ferdinand Škrobák *17. 10. 1895 - +24. 8. 1989
Místo narození: Zašová
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Hranice, Kroměříž, Prostějov
Obory působení: dirigent, hudebník, skladatel, učitel hudby
Anotace:

Hráč na křídlovku a pozoun, po r. 1918 u vojenské hudby v Kroměříži až do r. 1933. Za okupace městským kapelníkem v Prostějově, kde učil též na hudební škole. Po r. 1945 dirigent hudby Vojenské akademie v Hranicích do r. 1948, od r. 1956 žil v Praze-Karlíně. Byl spoluzakladatelem Ústřední hudby ministerstva vnitra. Psal pochody a valčíky.

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.Praha 1965.S.700.;. Fabián, J.: Slovník osobností kulturního a společenského života valašska. Valašské Meziříčí. 2000. S.151.;

František Mikula *13. 6. 1914 - +14. 9. 1980
Místo narození: Zábřeh
Místo úmrtí: Mongolsko
Místa pobytu: Brno, Brodek u Přerova, Hranice, Olomouc, Praha
Obory působení: lékař, neurolog, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Pocházel z rodiny obchodníka. V roce 1933 maturoval na reálném gymnáziu v Zábřehu. Poté začal studovat Lékařskou fakultu MU v Brně, ale studia nedokončil v důsledku uzavření VŠ nacisty v listopadu 1939. Od prosince do března 1940 pracoval jako lékárenský laborant v Hranicích, poté 1940–1941 jako praktikant na interním oddělení nemocnice v Hranicích. Od května 1941 do října 1945 byl zaměstnán v lékárně PhMr. K. Neškudky (otce své budoucí ženy Zdenky) v Brodku u Přerova.Studium medicíny definitivně ukončil v červenci 1945. Po vojenské službě nastoupil v dubnu 1946 jako ústavní lékař do sanatoria pro nervové choroby v Praze- Bubeneč, kde setrval do září 1948. (1945–1946 si doplnil vzdělání studiem na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, a v září 1946 byl promován magistrem farmacie. V prosinci 1948 nastoupil jako asistent na Neurologickou kliniku LF UP v Olomouci. R.1951 se stal zástupcem přednosty a v této funkci setrval po celou dobu svého působení na UP v Olomouci.V období od října 1969 – srpna 1971 byl pověřen vedením kliniky (zastupoval přednostu kliniky Jaromíra Hrbka po dobu jeho funkce ministrem školství ČSR). V květnu 1955 jmenován docentem neurologie, 1964 udělena hodnost kandidáta věd a v listopadu 1968 jmenován mimořádným profesorem v oboru neurologie. Do starobního důchodu odešel v říjnu 1979. Krátce na to přijal účast v geologické expedici v Mongolsku a během ní zahynul i se svou manželkou při letecké havárii. Ve své práci se soustředil na problematiku chorob páteře, jejich léčbu a operační indikaci, léčbu mozkových nádorů a choroby svalů.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity.Ostrava Profil 1973.S.319.;.Bi­ografický slovník okresu Šumperk. Šumperk, OVM 2001. S.57. Bi­ografický slovník Slezska a severní Moravy. č.2. Ostrava 2001. S. 92–93.

Poznámka:

Prof. MUDr., PhMr. František Mikula, CSc.

František Krajný *15. 2. 1903 - +18. 6. 1982
Místo narození: Zábřeh
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Krnov, Olomouc, Opava, Ostrava
Obory působení: soudce
Anotace:

Rozený Kreutziger. Jméno si změnil spolu s bratrem Josefem dne 17.3.1947 na KRAJNÝ. V Olomouci působil koncem 50. let. Měl 2 děti : syna (Jiří, Ing.) a dceru Alenu, MuDr. provd. Váchová, žil v Brně.

Zdroj:

Informace od jeho bratra Josefa Krajného paní Haně Ševčíkové 15.8.1995.

František Ryšánek *26. 8. 1877 - +23. 6. 1969
Místo narození: Výšovice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Kroměříž, Ostrava, Praha
Obory působení: literární historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Prof. českého jazyka a literatury na FFKU Bratislava, Brno, Praha, vydával spisy Husovy, Štítného, Chelčického.

Zdroj:

Dolenský, A.: Kulturní adresář ČSR.Praha, 1936, S.464.; Kunc,Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.175–176.; ČBS XX. století, 3.díl, Praha 1999.

Poznámka:

Narozen ve Výšovích na Prostějovsku.

František Bukovský *24. 3. 1892 - +1. 6. 1943
Místo narození: Vyškov
Místo úmrtí: Přerov
Obory působení: historik
Anotace:

Autor publ. Zrušení roboty 1848; Naši staří mlynáři a slavní synové ze mlýnů;

Zdroj:

Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha, NK 1957, S.10;.

František Polívka *1. 8. 1860 - +2. 7. 1923
Místo narození: Všestary
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Hradec Králové, Olomouc, Praha
Obory působení: botanik, pedagog, ředitel školy
Anotace:

Narozen v Bříze u Hradce Králové, nyní Všestary. Po maturitě na gymnáziu v Hradci Královém a vysokoškolských studiích na Univerzitě Karlově v Praze, přišel vesvých 26 letech do Olomouce. V letech 1886 – 1891 působil na Slovanském gymnáziu jako suplující profesor, poté do roku 1902 byl profesorem a vyučoval zde přírodopis,ma­tematiku a fyziku. V roce 1902 byl jmenován prvním ředitelem České matiční reálky a stál v jejím čele až do své smrti. Zároveň vykonával školního inspektora pro české školy na Olomoucku do roku 1913. Od mládí byl očarován tajemnou říší rostlin. Za studií v Praze roku 1883 vydal svou první publikaci Etymologický slovníček latinského názvosloví přírodopisného. V roce 1885 vydal už v Olomouci přírodovědné výklady, nazvané „ Pod mikroskopen“ pojednání Cizopasné rostliny jednosnubní vyšlo ve výroční zprávě Slovanského gymnázia v roce 1890 /1891 Adolf Kašpar (1877 – 1934) kreslil prof. Polívkovi rostliny pro jeho obrázkové učebnice a tato spolupráce měla velký význam pro další vydávání knih . Prof. Polívka seznámil olomouckého knihkupce a nakladatele Romualda Prombergra (1856 – 1932) s nadaným ilustrátorem a začala se psát nová kapitola, která výrazně ovlivnila další život všech tří osobností. Vznikly učebnice celostátně využívané Rostlinopis (1896) a Živočichopis (1897), jejichž reedicí bylo do roku 1947 napočítáno šestnáct.Vrcholem Polívkova tvůrčího úsilí je unikátní čtyřdílná Názorná květena zemí koruny české (1899–1903), dílo uznávané i v zahraničí, které obsahuje přes 3000 původních vyobrazení. V roce 1912 vydal ještě Klíč k úplné květeně zemí koruny české a v roce 1904 Atlas k rostlinopisnému klíči. Popis důležitých rostlin cizích zemích vydal v roce 1908 s;názvem Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Spolu se svou ženou Filoménou (1863–1925) založil také nadaci na podporu nemajetných studentů. Po jeho smrti pojmenována v Olomouci ulice a česká reálka nesla jméno Polívkovo státní reálné gymnázium. U příležitosti 10. výročí jeho úmrtí byl ve Smetanových sadech odhalen pomník, socha pána s kytičkou a skromným jménem František Polívka,dílo akad. sochaře Julia Pelikána (1887–1969). Dne 27.7.2006 byla ve Smetanových sadech instalována restaurovaná socha Karlem Hořínkem.

Zdroj:

Fischer, R. : Olomoucký památník. Olomouc 1938, S. 231–232; Símě hořčičné. Olomouc 1947, S. 73. ;Rozehnal, M. : Jubileum F. Polívky. LD 27. 7. 1990, S. 6. ;.Zicháček, V.: Prof.František Polívka.In: Primum necessarium je vzdělání a mravnost. Olomouc 1997. S.320–321. ; Tichák, M.: Příběhy olomouckých pomníků. Olomouc 2002.S. 83–84.;

Poznámka:

socha Julia Pelikána zrestaurována Karlem Hořínkem.

Fotky:
František Valoušek *26. 7. 1863 - +14. 3. 1932
Místo narození: Vřesovice
Místo úmrtí: Kroměříž
Místa pobytu: Kroměříž, Němčice nad Hanou
Obory působení: politik, překladatel, spisovatel
Anotace:

Autor povídek ze života moravského lidu, historických románů.Překládal z ukrajinštiny­.Probošt v Kroměříži.1906 pos­lanec zemský, 1907–18 říšský, 1918–20 člen rev.NS.Autor povídek Vrstevnice 1897;hist. románu Z těžkých dob Moravy 1927–29.;

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, S.30.; MSN.7.Praha 1933, S.548–549.; Vybíral, B.: Beletristický přínos olomouckého kraje.Olomouc 1940­.;

František Mezihorák *6. 10. 1937 „“
Místo narození: Vracov
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: historik, politik, politolog, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Absolvoval studium na fak. společ. věd-obor historie, český jazyk, UP Olomouc 1959. 1960–69 a 1990 asist, odb. asist., doc., prof. UP Olomouc. Z polit. důvodů propuštěn, 1990 rehabilitace, návrat na UP, prorektor, děkan PedF UP, zakladatel první katedry evropsk. studií u nás. 90 léta působení na řadě evrop. univ., člen řady věd. rad VŠ. Ocenění: zlatá medaile UP, Záslužný kříž za věrnost demokracii a humanismu. Nyní univ. prof., mezinár. aktivity ve směru evropanství, 1998 senátor Senátu PČR (v klubu ČSSD). Autor řady odb. knih, odb. publikací, cca na 100 věd. studií a článků – také v angl., němč., maď., pol., slovinštině.

Zdroj:

Kdo je kdo v ČR, Praha 2002, S. 421.,

Poznámka:

emeritní prof.PhDr. František Mezihorák, CSc.dr.h.c.

Fotky:
František Mádle *11. 2. 1892 - +25. 10. 1941
Místo narození: Vojice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: sochař
Anotace:

Studoval AVU Praha u J.V.Myslbeka, po 1.svět.válce působil krátce v Olomouci, poté v Přerově.Autor válečných pomníků, portrétních a drobných plastik, reliéf J.A.Komenského nad vchodem evangel.kostela, reliéfy dětí a chlapce s rybou na budově OK Přerov.Za okupace v odboji.Popraven.

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-OA Přerov 1982..

František Přikryl *6. 9. 1857 - +4. 12. 1939
Místo narození: Vlčnov
Místo úmrtí: Hranice
Místa pobytu: Kyjov, Olomouc, Osvětimany, Uherské Hradiště, Velehrad, Velké Karlovice
Obory působení: archeolog, kněz řádový, teolog, vydavatel časopisu
Anotace:

R. 1865 začal chodit do školy u Piaristů v Kyjově, odtud chodil do Hlavní školy v Uherském Hradišti a v letech 1870–1874 studoval nižší německé gymnázium tamtéž. V letech 1874–1878 studoval učitelský ústav v Olomouci. Po maturitě byl učitelem v Osvětimanech, poté v Uhřičicích u Kyjova a r. 1881 složil doplňovací zkoušky z latiny a řečtiny na německém gymnáziu v Uherském Hradišti a byl přijat do kněžského semináře v Olomouci. Po vysvěcení v r. 1885 kaplanem ve Velkých Karlovicích. Zde založil farní kroniku a zaznamenal do ní zprávy o založení Karlovic, obyčeje a zvyky a další události do července 1887. V okolí Karlovic prováděl archeologická studia. Potom vystřídal ještě několik působišť. Zasloužil se o archeologický výzkum Moravy z doby mohyl a velkomoravské. Byl badatelem v otázce cyrilometodějské a členem Družiny literární a umělecké v Olomouci od r. 1916. Založil vlastivědný časopis Záhorská kronika. V roce 1932 vyznamenán titulem Monsignor.

Zemřel v Drahotuších (n.m.č. města Hranice).

Zdroj:

Poselství. Olomouc 1938. S. 332.;

František Trčka *2. 5. 1885 - +30. 10. 1929
Místo narození: Vlachovice
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: redaktor
Anotace:

V Olomouci bydlel od 27.3.1910 až do smrti. V letech 1918 – 1929 byl redaktorem časopisu Našinec.

Zdroj:

Fischer, R.: České noviny a novináři v Olomouci 1848 –1938.Olomouc 1938.S.19.;.

Franz Kretschmer *4. 10. 1848 - +25. 12. 1921
Místo narození: Vítkovice
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Opava, Ostrava, Příbram, Sobotín, Šternberk
Obory působení: geolog
Anotace:

Po studiu na reálce v Opavě a na Báňské akademii v Příbrami působil jako důlní měřič v OKR. Od 1879 působil jako hlavní ing. Sobotínsko-štěpánovské hutní a železářské a.s. v Sobotíně. V důchodu žil ve Šternberku. Věnoval se studie mineralogie, petrografie a geneze ložisek.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.12.Ostrava: Ostravská univeritza v Ostravě, 1999.S.30;

František Kollmann *1. 9. 1871 - +2. 8. 1939
Místo narození: Vilémov
Místo úmrtí: Litovel
Obory působení: vydavatel pohledů, vynálezce
Anotace:

Proslul jako vynálezce četných medikamentů, z nichž nejznámější se stala mast na uchování a růst vlasů a později velmi vyhledávaný a oblíbený prostředek na mírnění bolestí, zvaný Salviol. V krátké době se stal velmi zámožným člověkem, známým i v cizině.O po­pularitě svědčí i fejeton, vytištěný v pražském časopise Čas, který o F.K. napsal J.S.Machar.V roce 1910 zakoupil se svojí manželkou v Litovli dům na náměstí s lékárnou „U dobrého pastýře“, kterou pronajímal odborníkům. Vydal rovněž sérii prvních pohledů rodné obce.Jeho vnukem PhDr.Vítězslav Kollmann, někdejší ředitel VMO.

Zdroj:

Koudela, Miroslav: Paměti obce Vilémova.Olomouc Danal 1995.S.21–22.;

Fotky:
Ferdinand Maria Chotek *7. 9. 1781 - +5. 9. 1836
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Holešov, Kroměříž, Olomouc
Obory působení: biskup světící, církevní hodnostář, kněz
Anotace:

Syn Jana Nepomuka Rudolfa Chotka, studoval v Praze a r. 1792 byl kanovníkem v Pasově. Ferdinand Maria Chotek byl 29.12. 1805 vysvěcen, 8.3. 1806 kanovníkem v Olomouci a 1.12. 1806 farářem, arciknězem, děkanem a školním inspektorem v Holešově, 12.11. 1808 promován v Praze, 1.1.1817 jmenován sídelním kanovníkem v Olomouci a 13.2.1817 jmenován titulárním biskupem tirnovským jako světící biskup olomoucký. PhDr. h.c. olomoucké univerzity 2.3.1830 a pak se stal proboštem kapituly v Olomouci, ale císař František I. jej jmenoval biskupem v Tarnově. Tam ani nenastoupil, protože 19.10.1830 zvolen v Olomouci arcibiskupem . Chtěl provést reorganizaci děkanské struktury diecéze, připravoval mapu arcidiecéze, podporoval českou literaturu. V semináři založil Slovanskou knihovnu. Jako ředitel filozofických studií v Olomouci (1823) věnoval pozornost důkladně výchově posluchačů a bohoslovců, finančně podporoval nemajetné studenty. Zemřel v Praze na choleru při korunovaci císaře Ferdinanda V..Pohřben v Nových Hradech u Kutné Hory.

Zdroj:

BSSSM, seš.3 (15.).Ostrava 2002. S.65–66.

Poznámka:

hrabě z Chotkova a Vojnína, ThDr. a PhDr.h.c.

František Kucián *9. 9. 1908 - +25. 4. 1990
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: malíř
Anotace:

Malířem se vyučil u firmy Františka Sklenáře, od roku 1945 se intenzivně věnoval malířství, vytvářel také plastiky. Autor plastiky v sále přerovského pivovaru.

Zdroj:

Kulturní místopis SOKA Přerov, 3.12.1998.

'

Ferdinand von Saar *30. 9. 1833 - +24. 7. 1906
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Vídeň (Rakousko)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: prozaik
Anotace:

Olomouc poznal jako voják – kadet v letech 1849–1851. Literárně se k Olomouci vrátil až ke konci století v komickém eposu Due Pincelliade. 1897.

Zdroj:

Slovník spisovatelů německého jazyka..Praha 1987, S..588.; Václavek, L.E.: Stati o němec.literatuře vzniklé v čes.zemích.O­lomouc UP 1991, S.16.; a S. 23–26.;. Všetička, František: Rakousko literární. Nakladatelství Vacl Olomouc 2010. S. 160–163.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11