Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 106
Bohumil Nypl *5. 11. 1887 - +31. 3. 1945
Místo narození: Vinary
Místo úmrtí: Bergen-Belsen (Německo)
Místa pobytu: Nový Bydžov, Nymburk, Olomouc, Praha, Telč, Trutnov
Obory působení: legionář, odbojář, odborný publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Narozen v Kozojídkách poblíž Nového Bydžova (n. Vinary). Maturoval na gymnáziu v Novém Bydžově. V roce 1914 absolvoval studium češtiny, němčiny a tělesné výchovy na UK v Praze. Podílel se na formování českých legií. Jako poručík se vyznamenal v bojích v okolí Vladivostoku. Pedagogicky působil na nymburské reálce (1921), na gymnáziu v Trutnově (1922–1925) a od roku 1925 na Slovanském gymnáziu v Olomouci. 1.9.1938 působil jako ředitel gymnázia v Telči. Zapojil se do odboje. 3.9.1940 byl zatčen gestapem. Byl vězněn v Jihlavě, Vratislavi, poté koncentrační tábor Oranienburg a Bergen-Belsen. Při evakuaci tábora umírá.

Zdroj:

Primum necessarium je vzdělání a mravnost.Olomouc: Slovanské gymnázium v Olomouci, 1997.S.311–312.foto.;

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: konec března 1945

Jiřina Nožířová *19. 4. 1920 - +3. 9. 2007
Místo narození: Vyškov
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Náměšť na Hané, Olomouc, Praha, Vyškov
Obory působení: házená, sportovkyně, tenistka, trenérka
Anotace:

Jiřina WEINTRITTOVÁ (provdaná NOŽÍŘOVÁ), začínala se sportem v rodišti už od devíti let. Zprvu hrála českou házenou za Sokol Vyškov. Po příchodu do Olomouce v roce 1938 hrála s družstvem Sokola Náměšť na Hané a vyhrála přebor Sokola v rámci sokolského sletu. Spolu s ostatními hráčkami přešla do Olomouce a stala se zakládající hráčkou házenkářského oddílu ASO Olomouc, který v roce 1939 vyhrál první mistrovský titul ČSR a po deset let získávala desetkrát titul mistra republiky.
Byla nejlepší střelkyní desetinásobného mistra republiky. Později hrála první ligu v družstvu házené ZORA Olomouc, v jehož prvoligovém dresu hrála až do roku 1946. V roce 1955 jí byl udělen titul Mistr sportu v házené a v roce 1961 Zasloužilý mistr sportu. Házenkářskou kariéru ukončila ve 45 letech a poté začala s manželem Otou objíždět tenisové turnaje pro veterány.
Po ukončení aktivní sportovní kariéry se Nožířovi věnovali trenérské práci s mládeží a začali se věnovat tenisu. I zde prokázali své vynikající schopnosti a sportovní talent. Do roku 1999 se úspěšně účastnili tenisových turnajů veteránů. V roce 1999 dostali Cenu města Olomouce.

Zdroj:

http://www.dhkzoraolomouc.cz/clanek96

Fotky:
Otta Nožíř *12. 3. 1917 - +2. 9. 2006
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: fotbalista, sportovec, trenér
Anotace:

Narozen v Praze-Nusle. Český fotbalista, hráč Slávia Praha a ASO Olomouc. Nožíř, přezdívaný Špekula, přišel do Slavie na podzim roku 1934 ze Sparty Michle. V roce 1940 odešel do ASO Olomouc. Po 2. sv. válce si připsal dva starty za národní mužstvo. Kariéru ukončil v roce 1954 jako hráč DSO Spartak Olomouc. Po skončení hráčské kariéry pracoval jako trenér.

Zdroj:

Cena města Olomouce za rok 1999, Olomouc 2000; http://zpravodajstvi.olomouc.cz/view2.php?… V měsíci září si připomínáme…Kdy-kde-co, Olomouc, září 2011, S.1.

Vladimír Novotný *3. 5. 1863 - +17. 2. 1936
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: kulturní pracovník, pedagog, překladatel, šachista
Anotace:

Roku 1904 nastoupil jako první ředitel dívčí měšťanské školy v Litovli. Od r. 1907 byl jmenován okr. školním inspektorem, funkci vykonovál do r. 1927, poté odešel do důchodu. Byl kulturním pracovníkem města Litovle. Byl členem pěveckého sboru Smetana, šachistou a organizátorem šachového sportu. Jako vedoucí redaktor se staral o časopis Litovelský, ŠTKB a Šumperský kraj. Nejjvíce se věnoval vlastivědné a historické práci. Byl předsedou Muzejní rady, po založení Krajinské muzejní společnosti se stal jejím prvním jednatelem. Roku 1929 se ujal litov. archívu, přeložil a zpřístupnil množství dokumentů. Publikoval řadu svých článků z dějin Uničova a Litovle.

Zdroj:

ČVMO 1936, S.88.; Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku.Litovel 1937, S.38.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.146.; Ročenka městského muzea v Litovli., Litovel, 1937, S.155–157.; Litovelské noviny, 5/1993, S.10; ;

Ludvík Novotný *4. 5. 1921 - +16. 1. 1992
Místo narození: Ludgéřovice
Místo úmrtí: Hranice
Místa pobytu: Hranice, Přerov
Obory působení: regionální publicista, středoškolský pedagog
Anotace:

Učil češtinu, dějepis, filozofii, publikoval v oblasti regionálních a kulturních dějin, zachraňoval staré tisky, obrazy a fotografie z oblasti Hranicka a Přerovska.

Zdroj:

Hranické noviny, 3.- 9.5.1996, S.3., .

František Novotný *28. 6. 1873 - +10. 2. 1958
Místo narození: Smržice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: folklorista, učitel
Anotace:

Studoval Slovanské gymnázium v Olomouci s přerušením 1885–1894;po doplň. mat. na učit. ústavu v Praze r. 1895, učitel a pak ředitel nár. škol v Olomouci, kde od r. 1933 ve v. Zpíval v Žerotínu, věnoval se sběru lid. písní, tanců a obyčejů od r. 1889. Vydal Hanácké tance pro klavír. Olomouc 1928. ;Národopisné obrázky z Čech a Moravy. Olomouc 1948. ;

Zdroj:

Československý hudební slovník.2.Praha, SHV 1965, S.206.;Gregor, V.: Nad odkazem hanáckého folkloristy Františka Novotného.ZKVMO 1981, č.210, S.7–9.;.

Lída Novotná *17. 7. 1922 - +5. 12. 1986
Místo narození: Zábřeh
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Praha
Obory působení: kostýmní výtvarnice
Anotace:

Absolvovala UPŠ v Praze a FAMU. Od roku 1954 ve filmových skladech Barrandov a spolupráce též s ČT. Od 1960 kmenová výtvarnice. Z díla/filmy: Baron Prášil-1961, Smrt si říká Engelchen-1963, Nezralé Maliny-1981, Tažní ptáci-1984 ad.

Zdroj:

ČBS. Praha 1992.S.499.;

Ludmila Novotná *9. 9. 1906 - +18. 1. 1972
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: pianistka
Anotace:

Hudbě se v mládí učila u G. Pivoňky. Působila jako učitelka hudební školy v Olomouci od roku 1951. Neteř G. Černušáka.

Zdroj:

ČSHS.II. Praha 1965.S.205.;

Julie Nováková *9. 3. 1909 - +19. 11. 1991
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: filoložka, překladatelka, vysokoškolská pedagožka
Anotace:

Doc. PhDr. Julie Nováková, DrSc. přednášela v letech 1948–1961 na FF UP v Olomouci (VŠP) starověké dějiny, řeckou a římskou literaturu. Od roku 1961 působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro český jazyk ČSAV v Praze, kde redigovala latinské spisy J. A. Komenského. V 60. letech 20. století externě přednášela na FF UK (o metrice, o antické versifikaci, úvod do překladatelství). Věnovala se i české poezii, obecné teorii překladu, překládala z latiny i řečtiny atd. K jejím zásadním pracím náleží příspěvky na pomezí literární vědy a jazykovědy. K nejpřínosnějším příspěvkům k dějinám antického písemnictví náleží monografie o tzv. stříbrném věku římské slovesnosti. Podstatná část jejího vědeckého působení je ukotvena v komeniologickém bádání. Od r. 1961 pracovala na edici Dílo J. A. Komenského. Hodnotné jsou její překlady z antické literatury. K překladům přistupovala jako umělkyně-básnířka i jako fundovaná badatelka. Překládala Lucretia, Hesioda, Musaia, Aristotela, Aurelia Augustina, Vergilia, Persia.

Zdroj:

Kapitoly z dějin olomoucké univerzity. Ostrava 1973.S.340; Zakladatelé a pokračovatelé, almanach osobností olomoucké univerzity. Olomouc 1996.S.167–169.(Komárek Miroslav).; Motlíček, Tomáš: Paměti aneb Autobiografie­.Třináct let (1948–1961) v Olomouci. Vzpomínky Julie Novákové na UP. Olomouc UP 2008.;

Vanda Nováková *5. 7. 1958
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sportovkyně
Anotace:

vícebojařka. Začínala v Lokomotivě Olomouc 1971 – 1977, trenér P. Čechák/poté Zbrojovka Brno od r. 1978. Mistryně ČSSR, pětiboj r. 1974. ;

Zdroj:

Jirka, Jan: Malá encyklopedie atletiky.Praha, Olympia 1990.S.368.;.

Eva Nováková *18. 1. 1938
Místo narození: Martin (SR)
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc
Obory působení: lékařka, odborná publicistka
Anotace:

Absolvovala LFUP Olomouc 1960, 11 let lékařka na gynekologicko-porod. odd. a lékařka ARO nemocnice Kroměříž, od r. 1987 lékařka ústavu sociál. služeb. Členka Klubu křesťanských žen, poslankyně SL FS ( HSD- SMS). Publikuje v časopisech zdravotnické a sociální tém.

Zdroj:

Kdo je kdo.II.1991–92.Praha 1991, S.669.;.

Eliška Nováková *2. 7. 1921 - +27. 11. 2000
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: ekoložka, pedagog vysokoškolský, zooložka
Anotace:

Narozena v Šumperku, odkud pocházela její maminka. Rodina záhy přesídlila do Prahy, kde r. 1939 maturovala na francouzském gymnáziu. Po maturitě studovala Vysokou školu zemědělskou, která byla v době okupace uzavřena a tak studia dokončila až v letech 1945–1947 na lesnické fakultě ČVUT v Praze. Pracovala v redakci odborného časopisu Živa.

Zdroj:

BSSSM, seš.4 (16.) Ostrava 2003. S.77–78.

Poznámka:

RNDr. et ing. Eliška Nováková, DrSc.

Josef Novák *1. 3. 1909 - +14. 3. 1993
Místo narození: Krásensko
Místo úmrtí: Moravičany
Místa pobytu: Moravičany, Zábřeh
Obory působení: folklorist, kněz
Anotace:

Narozen na Vyškovsku. Sběratel zvyků z Moravičan, založil vlastivědný kroužek. Sběratel lid. a kramářských písní. Publikoval do SM, Vesnických novin. Autor 2 svazků Dějiny Moravičan. Uměl připravovat zlatou medovinu.

Zdroj:

Lang, A. : Jubileum. SM, 1969, sv. 18, S. 72–73. ;Úmrtní parte.

'

Pavel Novák *10. 3. 1944 - +11. 2. 2009
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: hudebník, skladatel, spisovatel, zpěvák
Anotace:

V roce 1962 maturoval na gymnáziu v Přerově. Poté studoval Přírodovědeckou fak. UP v Olomouci, obor biologie, tělesná výchova, kde absolvoval v r. 1967. Hudebně se vzdělával studiem na housle v LŠU Přerov, později soulr. zpěv u L. Švagery a hře na kytaru u P. Vařáka. Zpívat začal r. 1961 s skupinou Dixieland Přerov XO, s nímž v r. 1962 pořídil první rozhlas. nahrávku. 1964 spoluzaložil rockový soubor Synkopa. První píseň Vyznání, přes noc populární. 1967 založil nový soubor VOX. Napsal asi 250 písní a přes 200 jich natočil.

Zdroj:

Encyklopedie jazzu…Praha 1990.S.379–380.;.'

Bořivoj Novák *27. 3. 1920 - +13. 2. 2002
Místo narození: Police
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Litovel, Mohelnice, Plumlov, Vřesovice, Zábřeh
Obory působení: antropolog, biolog, hanáčtina, pedagog vysokoškolský, spisovatel, zoolog
Anotace:

V roce 1939 maturoval na gymnáziu v Litovli. Poté začal studovat LF v Brně a po uzavření Vysokých škol pracoval v Mohelnici. Po roku 1945 učitelem na Prostějovsku. Od r. 1947 studoval přírodopis, zeměmpis a občanskou nauku na Pedagogické fakultě UP. V roce 1980 obdržel zlatou medaili. Psal hanáckou beletrii pod pseudonymem Józef Ludvík Srda. Jozef Ludvik Srda působil v letech 1950 až 1988 jako biolog na Univerzitě Palackého. Několik desítek vědeckých prací z oboru ekologické entomologie publikoval v odborných časopisech. K beletrii se dostával jen v oddechových chvilkách od roku 1980 a častěji až v důchodu. Jeden ze dvou spisků nazval „Hdese hdese na Hané“. Je v něm 25 humorných hanáckých povídek: druhý „Maglajz na Hané?“ obsahuje 23 satiricko-humorné dialogy. Obě beletrické prvotiny konzervují jednu z nuancí zábřežské hanáčtiny z období první a druhé světové války. Autor pochází z Poléce na Zábřežsku, kde žila jeho babička, rozená SRDOVÁ, maminka JOZEFA a strýček LUDVIK, který padl na ruské frontě za první světové války. Tak vznikl pseudonym JOZEF LUDVIK SRDA, pevně svázaný s rodokmenem.

Zdroj:

Stratil, V.: Vědec a pedagog. In: ZVSMO 1981, č.15–16. S. 19. Petruška,F.: K sedmdesátinám prof. PaedDr. B.N. DrSc. In: Severní Morava 59, 1990 S.72–74. Zicháček, Vladimír: Jozef Ludvík Srda.In: Z paměti literární Olomouce. VSMO 2004.S.111–113. Olomoucké listy, 2, č.8, 21.2.2002. BSSSM, seš. 10 (22.) Ostrava 2007. S. 52–53.

Poznámka:

Narozen v obci Police na Šumpersku u Úsova.

PaedDr. Bořivoj Novák, DrSc.

Fotky:
Ludvík Novák *20. 12. 1888 - +4. 4. 1973
Místo narození: Velká Polom
Místo úmrtí: Opava
Místa pobytu: Kroměříž, Praha, Přerov
Obory působení: filolog, jazykovědec, pedagog středoškolský
Anotace:

Studoval FFUK Praha. Poté působil jako středoškolský profesor. Znalec laššského nářečí, zabýval se dílem Petra Bezruče.

Zdroj:

Biografický slovník severní Moravy. 1. Ostrava.

Karel Novák *9. 5. 1916 - +5. 10. 1968
Místo narození: Strakonice
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Brno, Nový Jičín, Olomouc, Třebíč
Obory působení: herec
Anotace:

1956–1960 umělecký šéf činohry v Olomouci, poté umělecký ředitel Divadla E.F.Buriana v Praze.Zasl.um­.1967.

Zdroj:

Nádvorníková, M.: Postavy českého divadla.Olomouc SVK 1983.Výb.bibli­ografie.;.

Jaromír Novák *5. 7. 1925 - +4. 9. 1989
Místo narození: Souš
Místo úmrtí: Rýmařov
Místa pobytu: Čáslav, Jeseník, Kutná Hora, Praha, Prešov (SR), Rýmařov, Štramberk, Šumperk
Obory působení: archeolog, geolog, odborný publicista
Anotace:

Narozen na Mostecku. Studoval Fakultu báňského inženýrství VŠB, které dokočil až o deset let později. 1952 byl jmenován hlavním geologem Ministerstva hutí a spojů. 1956–1958 učil na Střední průmyslové škole geologické v Praze. Poté působil na úseku lomů VŽ ve Štramberku 1958–1966. Od roku 1966 až do důchodu byl zaměstnán v Geologickém průzkumu v Rýmařově. Hojně publikoval a také ve Zprávách olomouckého muzea a archivním sborníku.

Zdroj:

Biografický slovník Slezska a severní Moravy.6.Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996.S.96; Šefčík, E.: Zemřel inženýr J.Novák. In: Severní Morava,58, 1989. S. 75.;

Bedřich Novák *22. 2. 1913 - +19. 7. 1959
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Šternberk
Místa pobytu: Brno, Litovel, Olomouc
Obory působení: filolog, překladatel, romolog
Anotace:

Narozen v Hodolanech u Olomouce.

Vystudoval gymnázium v Olomouci a Litovli. Poté práva v Brně a FF UP v Olomouci. Zabýval se romologií, filologií, indologií atd. Prováděl výzkum usedlých i kočovných Romů. Pracoval v Moravii, Milu a Sigmě. Překládal do romštiny.

Poznámka:

Hodolany jsou součástí města Olomouc.

František Novák *18. 2. 1911 - +20. 8. 1983
Místo narození: Krnov
Místo úmrtí: Karlovy Vary
Místa pobytu: Olomouc, Praha, Přerov
Obory působení: architekt, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Stud. na reálném gymnáziu v Olomouci, poté se vyučil zedníkem, maturoval na Střed. stavební škole v Přerově, 1932–1937 VŠUP Praha. Po studij. cestách se trvale usadil od r. 1938 v Olomouci. Pracoval ve Stravoprojektu, na UP, 1970–74 děkan FFUP, ved. stř. památkové dokumentace. Založil tradici věd. symp. Historická Olomouc.

Zdroj:

Zatloukal, P.: Olomoučtí architekti 20.století.2.ZKVMO, 1985, č.235, S.16–19.;.

František Vladimír Novák *6. 11. 1894 - +25. 9. 1940
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Praha
Obory působení: lékař
Anotace:

Pracovník Ústavu radiumteraoeu­tického. Spisy a články z oboru. Články v Čas. čes. lékařů.

Zdroj:

Nekrolog Časopis čes. lékařů, 79, 1940, S.929–933 a 855.;.

Karel Novák *25. 2. 1925 - +19. 10. 2005
Místo narození: Dobřany
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Cheb, Klatovy, Olomouc, Zlín
Obory působení: ředitel divadla
Anotace:

Narozen v Dobřanech (u Přeštic). 1943 – 1947 v Olomouci. Ředitel divadla v Klatovech a Chebu. V Olomouci opět od r. 1970. 1978 ocenění – Nejlepší pracovník souboru.

Zdroj:

Přehled činnosti čs.divadel., Praha 1958, S.189.;

Eduard Novák *28. 2. 1932 - +1. 11. 2002
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sbormistr, varhaník
Anotace:

V roce 1952 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Poté studoval konzervatoř. Dne 15.8.1952 byl jmenován varhaníkem a sbormistrem v hodolanském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Posledních 10 let řídil smíšený pěvecký sbor Dvořák v Olomouci.

Zdroj:

Smejkal, Bohuslav: Padesát let varhanní služby. In: Oldin 2002/12.

Karel Nováček *30. 3. 1965
Místo narození: Prostějov
Obory působení: sportovec
Zdroj:

Kadlec, Vlastimil: Karel Nováček – jeden z nejznámějších prostějovských rodáků=Stráž lidu, 25.7.1990, S.5 a 6.obr..

Karel Nováček *10. 1. 1927 - +20. 9. 2014
Místo narození: Třebíč
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Cheb, Olomouc
Obory působení: režisér činohry
Anotace:

Vystudoval na brněnské JAMU, obor divadelní režie.. Před příchodem do Olomouce působil v Západočeském divadle v Chebu. Do tehdejšího Státního divadla Oldřicha Stibora nastoupil od srpna 1970 a působil zde jako činoherní režisér až do května 1991 s tím, že v první polovině 80. let zastával rovněž funkci uměleckého šéfa činohry.

Nastudoval více než padesát inscenací, mezi nimi klasická díla světové (Tři sestry, Smrt obchodního cestujícího) i české dramatiky (Maryša, Naši furianti, Noc na Karlštejně). Inscenoval nejslavnější hry Williama Shakespeara, mezi nimi Hamleta, Richarda III., Othella, Krále Leara či Večer tříkrálový.

Do vedení činohry olomouckého divadla se znovu vrátil na podzim 1995 a ve funkci působil další tři sezony. S divadelní režií v Olomouci se rozloučil v roce 1998 premiérou muzikálové inscenace Muž z La Manchy. Manželka Eva byla dlouholetou vedoucí vlásenkrárny MDO.

Zdroj:

Oznámení o úmrtí. Archiv MDO

Fotky:
Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5