Přihlásit

Základní

Abecední

Komplexní

Poznámka k možnostem vyhledávání: Možnost vyhledávání může být číslem, datem, výčtem nebo textem. V závislosti na tom se přizpůsobují i možnosti, které můžete u daného pole zvolit. Kupříkladu pro text nemají možnosti „větší“ či „menší“ smysl, ty jsou tedy pro text zakázány. Logický vztah mezi jednotlivými požadavky, které zadáte do vstupních polí, se také uzpůsobuje typu dané možnosti. Budete-li mít vztah „nebo“ mezi možnostmi typu datum, automaticky se předpokládá, že u data je požadována rovnost a u textu „obsažení“ daného textu (u textů lze zvolit i možnost přesné shody, u té se uvažuje mezi jednotlivými poli vztah „nebo“). Také pamatujte, že přesná shodaje je, samozřejmě z důvodů zvýšení přesnosti a rychlosti, vyžadována i u výčtových položek, se správným zápisem vám pomůže „našeptávač“.

Výročí

.
Počet nalezených záznamů: 106
Zdeněk Nerušil *5. 5. 1931 - +27. 8. 1983
Místo narození: Litovel
Místo úmrtí: Tanvald
Místa pobytu: Praha
Obory působení: hudebník, překladatel, tanečník, textař
Anotace:

Syn litovelského obuvníka a světoběžníka Aloise Nerušila (1889–1967). Narozen jako nejmladší ze čtyř dětí, manžel zpěvačky Věry Nerušilové. Pracoval jako hudební textař, tanečník Státního souboru lidových písní a tanců, ovládal pět řečí a působil jako překladatel filmů na Barandově.

Zdroj:

Encyklopedie jazzu…III. Praha 1990.S.374.; Šik, L.: Litovelské osobnosti. CD-R 2008.;

Vlastimil Nedoma *16. 4. 1927
Místo narození: Chudobín
Místa pobytu: Hranice, Litovel
Obory působení: fotograf, hudebník, sbormistr
Anotace:

Studoval hudební školu v Litovli u prof. Lachmannové, městskou hudební školu v Hranicích, kde studoval na střední lesnické technické škole. V letech 1947–1949 zde řídil studentský sbor. Jako instrumentalista působil v řadě hudebních souborů. Od 1962 hrál na violoncello v Litovelském kvartetu. Roku 1968 založil smíšený pěvecký sbor Kantika a stal se jeho stálým sbormistrem. Od r.1977 předseda Kruhu přátel hudby, věnuje zvláštní pozornost vokální tvorbě, vyučoval v hudebních kurzech Městského klubu zejména na housle, ale i flétny aj. Po řadu desítiletí vůdčí osobnost hudebního života v Litovli. V důchodu pak přibyl další koníček: na výstavách představil desítky vynikajících fotografií našich ptáků. sbormistrovské kurzy UČPS. Člen Litovelského kvarteta (23 let). V letech 1968–1977 sbormistrem Chudobínského PS, 1977-dosud sbormistrem SPS Kantika MK Litovel. Ocenění: MSF Iuventus mundi cantat Olomouc 1997, 2000–stříbrné medaile Zlatý odznak UČPS s granáty

Zdroj:

http://www.ucps.cz/…01-heslo.php?… Šik, Lubomír: Litovelské osobnosti. CD-R. 2008.

Vladimír Navrátil *29. 3. 1907 - +17. 1. 1975
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Velký Újezd
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: akademický sochař, vysokoškolský pedagog
Anotace:

V roce 1934 abs.AVU Praha, prof.B.Kafka, v Olomouci na UP působil 1947– 1975, 1947 docent obor modelování, od r. 1965 prof..Učil modelování, sochařství a plastickou anatomii.1970 – 1974 ved.katedry výtvar.výchovy FFUP.Zasl.um.Autor pedag.statí v časopis.Navrhl sochy B.Němcovou pro Olomouc a F.Palackého pro Hodslavice.

Zdroj:

Procházka, Václav : Vlad. Navrátil. Ostrava 1962. ; ZVÚO 1975, č. 184, S. 9–14, obr. ; Výtvarníci a teoretici VVUP 1946 – 1986. Olomouc 1986.;
Pacák, J. : Mladé umění na Hané. Pět let skupiny olomouckých výtvarníků, Olomouc 1942, S. 55–56; Zakladatelé a pokračovatelé, Olomouc 1996.; Žibřid 1/2007, S.3–4;

Vladimír Nekuda *23. 5. 1927 - +10. 5. 2006
Místo narození: Vícenice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Třebíč
Obory působení: archeolog, historik, pedagog vysokoškolský
Anotace:

Od r. 1959 pracuje v Moravském muzeu v Brně, vybudoval historicko archeologické odd., redaktor Vlastivěd.věstníku moravského. Prof. PhDr. Vladimír Nekuda DrSc.

Zdroj:

Rodná země. Sborník k 100. výročí Musejní a vlastivědné společnosti v Brně a 60. výročí narození PhDr. V.Nekudy. Brno 1988. – Z díla: Stopadesát let Moravského musea v Brně. Brno, Mor. museum 1969. – Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno, KN 1961.

Měřínský, Zdeněk: K sedmdesátinám doc.dr.Vladimíra Nekudy, Dr.Sc. Časopis Matice moravské, r.116, č.2, 1997, S.560–564

Vladimír Novotný *3. 5. 1863 - +17. 2. 1936
Místo narození: Prostějov
Místo úmrtí: Litovel
Místa pobytu: Litovel
Obory působení: kulturní pracovník, pedagog, překladatel, šachista
Anotace:

Roku 1904 nastoupil jako první ředitel dívčí měšťanské školy v Litovli. Od r. 1907 byl jmenován okr. školním inspektorem, funkci vykonovál do r. 1927, poté odešel do důchodu. Byl kulturním pracovníkem města Litovle. Byl členem pěveckého sboru Smetana, šachistou a organizátorem šachového sportu. Jako vedoucí redaktor se staral o časopis Litovelský, ŠTKB a Šumperský kraj. Nejjvíce se věnoval vlastivědné a historické práci. Byl předsedou Muzejní rady, po založení Krajinské muzejní společnosti se stal jejím prvním jednatelem. Roku 1929 se ujal litov. archívu, přeložil a zpřístupnil množství dokumentů. Publikoval řadu svých článků z dějin Uničova a Litovle.

Zdroj:

ČVMO 1936, S.88.; Slavík, B.: Písemnictví na Litovelsku.Litovel 1937, S.38.; Kunc, Jaroslav: Kdy zemřeli…?Praha 1970, S.146.; Ročenka městského muzea v Litovli., Litovel, 1937, S.155–157.; Litovelské noviny, 5/1993, S.10; ;

Vítězslav Nečas *5. 9. 1861 - +18. 1. 1929
Místo narození: Uherské Hradiště
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Přerov
Obory působení: lékárník
Anotace:

První předseda Národního výboru v Přerově v říjnu 1918, štědrý podporovatel umělců.

Zdroj:

Literární místopis SOKA Přerov.1994.;.

Vít Nejedlý *22. 6. 1912 - +1. 1. 1945
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Dukla (SR)
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: kapelník, skladatel
Anotace:

V letech 1936–38 působil jako korepetitor a kapelník čes.divadla v Olomouci.Pamětní deska ve foyeru DOS v Olomouci odhalena 14.8.1946.;

Zdroj:

Československý hudební slovník.II.Praha SHV 1965.S.158–159.; Kdy-kde-co v Olomouci, 1985, leden, S.7.;.

Vilém Nezbeda *8. 3. 1912 - +13. 11. 2004
Místo narození: Šumperk
Místo úmrtí: Praha
Místa pobytu: Choceň, Olomouc, Praha, Štíty, Ústí nad Orlicí
Obory působení: básník, pedagog, překladatel
Anotace:

Po studiích v Šumperku a Olomouci učil na několika školách v severomoravském pohraničí V letech 1938–1942 vyučoval v Chocni, 1942–1945 pracoval na Zemské školní radě a na školním odboru Ministerstva sociální péče v Praze. Spolupráce s rozhlasem.

Překládal ze srbochorvátštiny a němčiny, publikoval v Severní Moravě .

Zdroj:

Kunc, J.: Slovník soudobých českých spisovatelů.I­I.Praha, Orbis 1946.S.582.;. BSSSM, seš. 6 (18.) Ostrava 2005.S.108–109. Filip, Zdeněk: Vzpomínka na Viléma Nezbedu.In: Severní Morava,89, 2005. S.66–68. (s bibliografií)

Poznámka:

pseudonym: Zenit

Viktor Navrátil *24. 2. 1852 - +5. 11. 1927
Místo narození: Chropyně
Místo úmrtí: Valašské Meziříčí
Místa pobytu: Kroměříž, Olomouc, Praha, Valašské Meziříčí
Obory působení: hudební pedagog, sbormistr
Anotace:

Studoval gymnázium v Kroměříži a po maturitě odešel na vysokoškolská studia UK Praha. Profesor SG v Olomouci v období 1874–84, 1887–1906 učil latinu a řečtinu, ve Valašském Meziříčí 1884–87. Vyuč. 28 let zpěvu v Olomouci, pořádal výchovné studentské akademie, zasloužil se o založení pěveckého hudebního spolku Žerotín, řídil jeho l. koncert 27. 3. 1881. Sbormistr do r. 1884 a v r. 1889. Založil ženský sbor v Žerotíně. Ředitel gymnázia ve Valaš. Meziříčí 1906–1913, kde sbormistrem a předsedou Besedy. Uváděl náročná kantátová díla Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Bedřicha Smetany a H. Berlioze.

Zdroj:

Praktická cvičení zpěvu pro školu. 1876. biografie: Československý hudební slovník. II. Praha, SHV 1965. S.152.. Památník Žerotína v Olomouci. Olomouc 1930. Památník 60. výročí českého gymnázia. Olomouc 1927. S.168. Stá­rek, Z.: SČS II. Praha 1982. S.371. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Na – Su. Valašské Meziříčí, Valašské Athény 2011. S.4.

Viktor Nopp *25. 11. 1893 - +12. 1. 1970
Místo narození: Vídeň (Rakousko)
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Brno, Most, Olomouc, Strážnice
Obory působení: houslista, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Vystudoval gymnázium ve Strážnici. Po vojenské službě studoval práva na vídeňské univerzitě. Po roce 1918 se stal důstojníkem čs. armády v Olomouci, Mostu a Brně. Po osvobození v roce 1945 se stal profesorem brněnské konzervatioře a lektorem JAMU.

Zdroj:

Československý hudební slovník osob a institucí 2.M-Ž.Praha 1965.S.182.;

Viktor Návrat *8. 4. 1853 - +2. 2. 1923
Místo narození: Ivanovice na Hané
Místo úmrtí: Prostějov
Místa pobytu: Fryšták, Hodonín, Prostějov
Obory působení: básník, pedagog
Anotace:

Užíval pseud.J.V.Říkovský. Pedagog, básník a vědecký pracovník. Své básně a postřehy z prostředí rodné Hané publikoval v řadě moravských novin a časopisů. Vyučoval na měšťanských školách, německé reálce i české zemské vyšší reálce. V letech 1873–1875 působil jako učitel ve Fryštáku, později v Hodoníně a Prostějově, kde profesorem reálky.

Zdroj:

Springer, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947,S.27.;. Zapletal, Česlav: Literární místopis Fryštátska. Zlín 1991. S. 14.;

Vanda Nováková *5. 7. 1958
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc
Obory působení: sportovkyně
Anotace:

vícebojařka. Začínala v Lokomotivě Olomouc 1971 – 1977, trenér P. Čechák/poté Zbrojovka Brno od r. 1978. Mistryně ČSSR, pětiboj r. 1974. ;

Zdroj:

Jirka, Jan: Malá encyklopedie atletiky.Praha, Olympia 1990.S.368.;.

Václav Nešpor *20. 7. 1883 - +9. 9. 1973
Místo narození: Velký Týnec
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Jevíčko, Olomouc, Přerov
Obory působení: archivář, odborný spisovatel, pedagog středoškolský
Anotace:

V letech 1895–1903 studoval Slovanské gymnázium v Olomouci, poté UK Praha, obor čeština, němčina. V období let 1904–1905 studoval FF ve Vídni a studia ukončil r. 1907 v Praze. V roce 1908 nastoupil jako středoškolský profesor na Zemskou vyšší reálku do Jevíčka, kde působil 11 let. V roce 1919 učil na RG v Přerově a od 1920–1938 na Zemské vyšší hospodářské škole v Olomouci a to: čeština, němčina, dějepis, zeměpis. Po příchodu do Olomouce se intenzivněji zajímal o historii a v roce 1924 byl ustanoven archivářem města Olomouce. V letech 1925–1926 týdně navštěvoval vždy v pátek a sobotu Archivní školu v Praze. Jeho mimoškolní činnost se soustředila na přednášky, literární práce spojené se zájmem o dějiny města a olomouckého venkova. Publikoval v časopisech: Selské listy, Pozor, ČVSMO, Stráž Moravy aj. Knižně: Paměti obce Vacanovic, Dějiny města Olomouce, Dějiny olomoucké univerzity ad. V archivu pracoval do r. 1940 a v 1945–1947. Poté se věnoval badatelské práci. V roce 1968 mu UP udělila čestný doktorát filosofie.

Zdroj:

Spáčil, V. : Vzpomínka na prof. Václava Nešpora. Středisko. Sborník VSMO, 1984, r. 67, č. 8, S. 68–75. (fotoportrét). Polívková, Květa: In Memoriam prof. Dr. Václava Nešpora. Středisko. Sborník VSMO, r. 67, č. 8, S. 76–78. Fotoportréty od PhDr. M. Koudely ze SOKA Olomouc (20.7.2018)

Poznámka:

PhDr. h.c.

Fotky:
Václav Nešpor *25. 2. 1925
Místo narození: Zborovice
Místa pobytu: Olomouc, Ostrava, Prostějov
Obory působení: architekt
Anotace:

Absolvoval ČVUT, architektura Praha, 1950 / 1985 ved. projektant Stavoprojektu Olomouc. Předseda pobočky Svazu českých architektů Olomouc, místopředseda kraj. výboru svazu v Ostravě, člen poradního sboru okr. úřadu v Olomouci. Cena Jos. Havlíčka za návrh a realizaci smuteč. obř. síně v Prostějově. Projekty a realizace škol, sídlišť, samostat. objektů, např. SPŠ v Bruntále, Zenit v Olomouci, centrál. prádelna FN v Olomouci aj. Zajímá se o výtvarné umění, grafiku, kreslení a malování a cestování.

Zdroj:

Vebr, J.: Soudobá architektura ČSSR.; Kdo je kdo 1991/1992.Praha 1991.S.14.;.

Richard Navrátil *3. 4. 1869 - +31. 3. 1911
Místo narození: Kutná Hora
Místo úmrtí: Velká Bystřice
Obory působení: chemik
Anotace:

Ředitel cukrovaru ve Velké Bystřici. Otec Anny Navrátilové, spisovatelky a překladatelky užívající pseudonym Eva Jurčinová.

Zdroj:

Plachá, Z. : Eva Jurčinová. Velkobystřické noviny, 1995, č. 12, S. 3–4. ;

Radoslav Nenadál *30. 10. 1929
Místo narození: Šumperk
Místa pobytu: Praha, USA
Obory působení: literární vědec, překladatel, spisovatel, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Externí pracovník FFUK Praha. V letech 1981–1982 studijní pobyty v USA. Autor cca 50 překladů anglické a americké beletrie, vědecké práce z oblasti literární kritiky, historie, učebnice, skripta, doslovy, předmluvy, eseje. Do povědomí české veřejnosti se zapsal nejprve jako vynikající překladatel angloamerické literatury. Nenadálovy překlady zprostředkovaly čtenářský zážitek z takových autorů a děl jako je John Steinbeck (Hrozny hněvu), Ernest Hemingway (Mít a nemít, Za našich časů), Elia Kazan (Tichá dohoda), William Styron (Zapal tento dům či Sofiina volba), Henry James (Utažení šroubu), Truman Capote (Strom noci, Jiné hlasy, jiné pokoje), Herman Melville (Písař Bartleby) a mnoha dalších. Řada jeho překladů získala významná ocenění a překladatelskému mistrovství se na nich učí další generace aspirantů na toto nesnadné, ale vzrušující umění. Jako teoretik se Nenadál orientoval především na prózu a postupy moderního románu. Dlouhá léta působil jako pedagog na katedře anglistiky na Filozofické fakultě UK. Vládne vzácnou vlastností vcítit se do duší i problémů lidí, jež ho obklopují. Mistr slova i lidské duše.

Zdroj:

Kdo je kdo 91/92.2.díl.Praha 1991, S.650–651.;.

Radek Navrátil *23. 10. 1967
Místo narození: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Lutín, Senice na Hané
Obory působení: ekonom, politik, sportovec
Anotace:

Vystudoval. VŠZ Brno r. 1989, 1989–1991 ZD Senice na Hané. Zemský tajemník Zemědělské strany pro Moravu a Slezsko. V době studií člen SVS Zbrojovka Brno, 1982–1985, veslař, přeborník ČR i ČSFR. Bydlí v Lutíně

Zdroj:

Kdo je kdo 91/92.2.díl.Praha 1991, S.640.;.

Přemysl Nešpor *25. 4. 1915 - +20. 11. 1981
Místo narození: Jevíčko
Místo úmrtí: Olomouc
Obory působení: lékař
Anotace:

Syn prof. Václava Nešpora a bratr MUDr. Květy Polívkové, rozené Nešporové. V roce 1933 absolvoval Slovanské gymnázium. Poslední adresa bydliště: Tř. Spojenců 18, Olomouc.

Zdroj:

Primus necessarium je vydělání a mravnost. Olomouc 1997. S.448.

Pavel Nováček *14. 2. 1961
Místo narození: Velké Meziříčí
Místa pobytu: Brno, Nitra (SR), Olomouc, Praha, Samotišky
Obory působení: ekolog, pedagog vysokoškolský, politik, spisovatel
Anotace:

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. V letech 1993–1995 předsedal Akademickému senátu UP. Působí jako ředitel Centra interdiscipli­nárních studií UP. Je vedoucím projektu Strategie udržitelného rozvoje pro Českou republiku, členem výzkumného týmu Centra pro sociální a ekonomické strategie při FSV UK. Napsal a podílel se na osmi knihách z oblasti životního prostředí, zorganizoval čtyři mezinárodní konference, získal pamětní medaili Rektora UP v roce 1997. Od r. 1998 je členem Řídící rady Millennium Projekt (Washington,D.C.) Uskutečnil přes 20 zahraničních cest. V roce 2002 byl spoluautorem knihy- Svoboda Josef a Pavel Nováček: Rozhovory od Bakerova jezera: na hranici reality, meta – reality a fikce. (Luhačovice, Atelier IM 2002) Od r. 2007 je vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP.V letech 2008–2018 byl předsedou České asociace Římského klubu. Je autorem řady knih, např. Udržitelný rozvoj (2010), Od Noemovy archy (2013)Světopis (2015), Lidský příběh (2017).

Zdroj:

http://www.pavelnovacek.eu/about-me/ email: pavel.novacek@upol.cz

Poznámka:

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Fotky:
Pavel Novák *10. 3. 1944 - +11. 2. 2009
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Přerov
Místa pobytu: Olomouc, Přerov
Obory působení: hudebník, skladatel, spisovatel, zpěvák
Anotace:

V roce 1962 maturoval na gymnáziu v Přerově. Poté studoval Přírodovědeckou fak. UP v Olomouci, obor biologie, tělesná výchova, kde absolvoval v r. 1967. Hudebně se vzdělával studiem na housle v LŠU Přerov, později soulr. zpěv u L. Švagery a hře na kytaru u P. Vařáka. Zpívat začal r. 1961 s skupinou Dixieland Přerov XO, s nímž v r. 1962 pořídil první rozhlas. nahrávku. 1964 spoluzaložil rockový soubor Synkopa. První píseň Vyznání, přes noc populární. 1967 založil nový soubor VOX. Napsal asi 250 písní a přes 200 jich natočil.

Zdroj:

Encyklopedie jazzu…Praha 1990.S.379–380.;.'

Otta Nožíř *12. 3. 1917 - +2. 9. 2006
Místo narození: Praha
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Olomouc, Praha
Obory působení: fotbalista, sportovec, trenér
Anotace:

Narozen v Praze-Nusle. Český fotbalista, hráč Slávia Praha a ASO Olomouc. Nožíř, přezdívaný Špekula, přišel do Slavie na podzim roku 1934 ze Sparty Michle. V roce 1940 odešel do ASO Olomouc. Po 2. sv. válce si připsal dva starty za národní mužstvo. Kariéru ukončil v roce 1954 jako hráč DSO Spartak Olomouc. Po skončení hráčské kariéry pracoval jako trenér.

Zdroj:

Cena města Olomouce za rok 1999, Olomouc 2000; http://zpravodajstvi.olomouc.cz/view2.php?… V měsíci září si připomínáme…Kdy-kde-co, Olomouc, září 2011, S.1.

Otakar Nehera *25. 10. 1917 - +23. 10. 2009
Místo narození: Olomouc
Místo úmrtí: Bratislava (SR)
Místa pobytu: Bratislava (SR), Praha, Sučany (SR)
Obory působení: výtvarný fotograf
Anotace:

Maturoval na reálném gymnáziu v Bratislavě. Absolvoval ČVUT v Praze. Pracoval v ekonomické a výrobné oblasti v Praze, Sučanech a Bratislavě. Fotografovat začal od r. 1932, od r. 1958 samostatným fotografem. Motivem jeho tvorby je krajinářská fotografie. Fotografoval Vysoké Tatry, Zvolen a okolí, střední, východní a západní Slovensko.

Zdroj:

Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO Praha 1993. S. 248–249. Čomaj, Ján: Zastavený čas. 2006.

Oldřich Navrátil *26. 12. 1930
Místo narození: Senice na Hané
Místa pobytu: Brno, Vyškov
Obory působení: jaderný chemik, vysokoškolský pedagog
Anotace:

Prof. jaderné chemie MU Brno. Autor 70 vědec. prací, 12 knih, učebnic, 50 odbor. prací u nás, 16 v zahraničí.

Zdroj:

Kdo je kdo 91/92. ČR, 2.díl., Praha 1991, S.640.;

Martin Nesselius *10. 11. 1607 - +1. 2. 1675
Místo narození: Hranice
Místo úmrtí: Brno
Místa pobytu: Lipník nad Bečvou
Obory působení: básník
Anotace:

Rodným jménem Martin Kopřiva. Renesanční básník, v Německu zvaný poeta laureatus, později městský úředník v Lipníku .

Zdroj:

Literární místopis Přerovska-SOKA Přerov;.

Poznámka:

Z data úmrtí je známo jen: 2 1675

Marie Nádvorníková *4. 7. 1944 - +23. 10. 2017
Místo narození: Přerov
Místo úmrtí: Olomouc
Místa pobytu: Brno, Olomouc, Přerov
Obory působení: bibliografka, knihovnice, pedagog vysokoškolský, ředitelka knihovny
Anotace:

Knihovnice v SVK Olomouc, krátký čas ředitelka OK Přerov.Po odchodu Dr.A.Přichystala 1982 – 2003 do důchodu ředitelka SVKOL.Zabývala se bibliografií Moravika.Přednáší na FFMU Brno, obor knihovnictví a informatika. Hojně publikovala v odborném tisku. V roce 2003 dostala prestižní medaili Zdeňka Václava Tobolky, která se předává významným a zasloužilým knihovníkům od roku 2000. Po odchodu do důchodu se podílela na zpracovávání databáze olomouckých prvotisků.

Zdroj:

Kdo je kdo.Hanácké noviny 1992.;.

Poznámka:

PhDr. Marie Nádvorníková, CSc.

Jste si naprosto jisti, že chete tanto záznam smazat?
1 2 3 4 5